Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka i funkcjonowanie Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka i funkcjonowanie Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka i funkcjonowanie Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii

2 Jesteś nowym obywatelem Scholandii?
Szukasz pracy? Chcesz zrobić coś dobrego dla kraju, w którym mieszkasz? Oczekujesz godziwej zapłaty za swoją pracę? Lubisz szybko awansować? A może chcesz przeżyć wspaniałą przygodę na poligonie?

3 Trafiłeś pod właściwy adres!!!!!
Potrzebujemy ludzi takich, jak Ty!!!!! Zobacz, co Armia ma Ci do zaoferowania

4 Służba w Królewskich Siłach Zbrojnych jest wyrazem obywatelskiej dojrzałości oraz patriotyzmu i daje żołnierzom wyjątkowy zaszczyt służenia Królowi oraz Narodowi Scholandzkiemu. Służba w Siłach Zbrojnych Królestwa Scholandii stanowi najpełniejszy wyraz patriotycznej gotowości do obrony największych skarbów narodowych: KORONY, NIEPODLEGŁOŚCI, SUWERENNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I POKOJU. 

5 - ukończy szkolenie w Królewskiej Szkole Podoficerskiej
Żołnierzem Królewskich Sił Zbrojnych Scholandii może zostać każdy obywatel lub mieszkaniec Królestwa Scholandii, który: - ukończy szkolenie w Królewskiej Szkole Podoficerskiej lub - ukończy studia na Wydziale Wojskowym Królewskiego Uniwersytetu Scholandii.

6 Żołnierze Królewskiej Armii Scholandii otrzymują stały żołd, wypłacany tygodniowo. Wysokość żołdu zależy od stopnia i sprawowanej funkcji. Żołnierze wzorowo wypełniający swoje obowiązki mogą liczyć na szybki awans. W dowód uznania za szczególne zasługi na rzecz Armii, żołnierze otrzymują premie finansowe. Oprócz żołdu Armia może zapewnić żołnierzom mieszkanie oraz wyżywienie.

7 W myśl Ustawy o obronie kraju, żołnierzami Królewskich Sił Zbrojnych mogą być osoby pełniące funkcje publiczne, członkowie ugrupowań oraz partii politycznych i organizacji społecznych. Żołnierza obowiązuje posłuszeństwo, lojalność, poszanowanie przełożonych i starszych.

8 OKRĘGI WOJSKOWE w SCHOLANDII
Okręg Wojskowy Delty i Proftazji Okręg Wojskowy Bergii i Elfidy Okręg Wojskowy Arden i Inselii Okręg Wojskowy Darei i Scholii Okręg Wojskowy Dolii i Faerie

9 W każdym Okręgu Wojskowym znajdują się Bazy Wojskowe:
Okręg Wojskowy Delty i Proftazji MOLIQUEN KALAQUEN Okręg Wojskowy Darei i Scholii VANYAR MARACH Okręg Wojskowy Arden i Inselii AQUENTI LAVARI Okręg Wojskowy Bergii i Elfidy MALKO HAZAT Okręg Wojskowy Dolii i Faerie ELDAR SINDAR

10 Szef Sztabu Generalnego
Nad całością czuwa Szef Sztabu Generalnego Każdy Okręg Wojskowy posiada Dowódcę OW. Każda Baza Wojskowa posiada Komendanta Bazy

11 Struktury Wojskowe Armii Scholandii
SZTAB GENERALNY Wojska Powietrzne Wojska Lądowe Marynarka Wojenna Służby Specjalne wybierz KONIEC

12 Sztab Generalny jest integralną częścią ministerstwa ds. obrony
Sztab Generalny jest integralną częścią ministerstwa ds. obrony. Zajmuje się on bezpośrednim planowaniem wojskowym, logistyką, tworzeniem planów operacyjnych i codziennym zarządem wojskami. Podlegają mu organizacyjnie poszczególne rodzaje wojsk: - I. Wojska Lądowe - II. Wojska Powietrzne - III. Marynarka Wojenna - IV. Służby Specjalne Ponadto Sztab posiada Wydziały: - Wydział I: Zaopatrzenie i logistyka - Wydział II: Zarząd baz i terenów wojskowych - Wydział III: Taktyczny - Wydział IV: Szkoleniowy

13 Szef Sztabu Generalnego zarządza nim jako departamentem ministerstwa ds. Obrony i podlega Ministrowi ds. Obrony, a za jego pośrednictwem Królowi Scholandii, jako najwyższemu Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych. Szef Sztabu Generalnego oraz Dowódcy Rodzajów Wojsk są mianowani przez Króla na wniosek Ministra ds. Obrony, szefowie Wydziałów Sztabu przez Ministra ds. Obrony na wniosek Szefa Sztabu Generalnego. Sztab Generalny posiada osobowość prawną z własnym kontem bankowym o numerze XX0007. Siedziba Sztabu znajduje się w Scholopolis na parceli 175.

14 WOJSKA LĄDOWE Podstawowymi oddziałami wojsk lądowych Sił Zbrojnych Scholandii są brygady (samodzielne jednostki taktyczne), dzielące się na bataliony a te z kolei na kompanie. Jednakże w poszczególnych typach jednostek, z powodów logistycznych istnieją także pułki (oddziały średniej wielkości, mogą wchodzić w skład brygad lub obok nich tworzyć większe zgrupowania). Poszczególne rodzaje broni (np. artyleria, kawaleria powietrzna) mają własne nazewnictwo oddziałów i pododdziałów, dostosowane do ich wielkości i siły bojowej. Z powodu różnorakiego sprzętu bojowego liczebność oddziałów także jest bardzo rożna, np. 40 czołgów batalionu pancernego może z powodzeniem zastąpić siłę bojową 400 żołnierzy batalionu zmechanizowanego.

15 STAN OSOBOWY I SPRZĘTOWY WOJSK LĄDOWYCH:
żołnierzy zawodowych 720 czołgów, (w tym 250 ciężkich i 470 lekkich) 390 transporterów opancerzonych 40 helikopterów szturmowych 60 helikopterów transportowych 10 samolotów transportowych 50 wyrzutni rakietowych przeciwlotniczych 150 dział ciężkich 535 dział lekkich samobieżnych 2210 innych pojazdów

16 WOJSKA POWIETRZNE Jednostki Sił Lotniczych i Obrony Powietrznej dzielą się najpierw na jednostki latające i naziemne, te z kolei na jednostki bombowo-szturmowe i myśliwskie oraz jednostki wykrywania i obrony przeciwlotniczej dalekiej i bezpośredniej. Podstawową jednostką latającą jest eskadra, licząca między 12 a 16 samolotów. Jednostki naziemne dzielą się na bataliony (baterie) i kompanie.

17 Liczebność Wojsk Powietrznych i Przeciwlotniczych:
Cały stan osobowy wojsk lotniczych i obrony powietrznej wynosi: osób Samolotów bojowych: 352 ( w tym 250 myśliwców i 102 bombowce) Wyrzutni Rakiet przeciwlotniczych: 70 (w tym 10 dalekiego zasięgu) Dział Przeciwlotniczych  100 ( w tym 40 ruchomych) Radarów: 30 (w tym 10 ruchomych) Samolotów transportowych: 45 Helikopterów transportowych: 15

18 MARYNARKA WOJENNA Ze względu na swoją specyfikę - działania o charakterze zaczepnym, obronnym, desantowym i osłonowym, często akcje o charakterze kombinowanym, Królewska Marynarka posiada w swym składzie jednostki różnej wielkości, siły ognia oraz o różnym składzie osobowym. Podstawowymi oddziałami są więc flotylle, organizujące okręty tej samej klasy i dywizjony, łączące pod jedną komendą ich niewielką ilość. Jednakże ze względu na konieczność kombinowanych uderzeń z morza Marynarka posiada także mieszane zespoły uderzeniowe oraz (mające zupełnie inny charakter, jednostki latające i oddziały szturmowe piechoty morskiej "marines")

19 SŁUŻBY SPECJALNE Tak jak większość szanujących się państw, tak i my posiadamy służby specjalne. Nie są to jednak zwykłe służby. I chociaż resort ten cały czas powstaje i rozwija się, to już jest w pełni sił do pełnienia swoich działań. Zgodnie z poleceniem Jego Królewskiej Mości, służby specjalne zostały stworzone w celu ochrony państwa zarówno przed wrogami wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju. Całość służb została podzielona na sektory, a każdy z nich jest odpowiednio wyszkolony do wykonywania powierzonych mu zadań.

20 PODZIAŁ SŁUŻB SPECJALNYCH
BIURO OCHRONY KRÓLESTWA (BOK) SŁUŻBY WYWIADOWCZE (SW) JEDNOSTKI SPECJALNE (BRAVO FORCE)

21 i specjalistów wojskowych.
BOK jest rządową organizacją utworzoną w 2002 roku z inicjatywy Króla Armina Frederika na polecenie ówczesnego Szefa Służb Specjalnych - Szaku Anroda. W swoich szeregach łączy zarówno agentów cywilnych jak i specjalistów wojskowych.      Zadania BOK-u: kontrola instytucji państwowych i organizacji pozarządowych pod kątem bezpieczeństwa narodowego wspomaganie organów ścigania w walce ze zorganizowaną przestępczością walka z terroryzmem nadzór SW i sił specjalnych

22 Członkami Biura Ochrony Królestwa nie mogą zostać zwykli obywatele
Członkami Biura Ochrony Królestwa nie mogą zostać zwykli obywatele. Podstawowym warunkiem przyjęcia do BOK-u jest "czysta kartoteka". Ponadto wymagana jest przynajmniej 10 letnia współpraca bezpośrednio z BOK-iem lub inną organizacją rządową. Kandydat, chcący być członkiem biura musi ponadto odbyć służbę wojskową, uzyskać stopień minimum podoficerski, a także przejść specjalistyczne szkolenie. O przyjęciu do BOK-u decydują Szef Sztabu Generalnego oraz Minister ds. Wewnętrznych w porozumieniu z Szefem Służb Specjalnych . Wszelkie dane dotyczące pracowników BOK-u, miejsc lokalizacji placówek biura oraz informacje technologiczne są ściśle tajne.

23 Służby Wywiadowcze Królestwa Scholandii tworzą dwa niezależne biura
Służby Wywiadowcze Królestwa Scholandii tworzą dwa niezależne biura. Rządowe Biuro Wywiadowcze (RBW) oraz Królewskie Służby Kontrwywiadu (KSK). Głównym zadaniem SW jest prowadzenie tajnych działań wywiadowczych, mających na calu bezpieczeństwo naszego państwa. Do służb należą tajni agenci cywilni i wojskowi, którzy zostali wyszkoleni do swych zadań w Centrum Szkolenia Wywiadu, mieszczącym się w siedzibie Służb Specjalnych. Zadania RBW:      - uzyskiwanie informacji o innych państwach      - szpiegowanie agentów, organizacji i służb obcych państw      - przeprowadzanie działań dywersyjnych wewnątrz struktury wroga    Zadania KSK:      - nadzór nad bezpieczeństwem służb specjalnych      - działania zapobiegające ingerencji obcych agentów w naszą strukturę      - kontrolowanie wrogich siatek wywiadowczych i ich agentów

24 BRAVO FORCE Stworzona w 2002 roku Jednostka Specjalna Sił Zbrojnych składa się z dwóch oddziałów: BRAVO I i BRAVO II, które to zostały wyprofilowane do pełnienia różnego rodzaju służby. Żołnierze wchodzący w skład BRAVO FORCE to prawdziwa elita - najlepsi z najlepszych. Każdy żołnierz, bez względu na to w jakiej jest formacji, został wyszkolony we wszystkich możliwych specjalnościach wojskowych. Głównym celem BRAVO FORCE jest wspomaganie regularnej Armii Scholandii, zarówno w działaniach ofensywnych jak i defensywnych. Ponadto priorytetowym zadaniem Jednostek Specjalnych jest ochrona Króla i Rządu oraz utrzymanie pokoju za wszelką cenę.

25 Nie każdy może wstąpić w szeregi oddziałów BRAVO FORCE
Nie każdy może wstąpić w szeregi oddziałów BRAVO FORCE. Podstawowym kryterium jest ukończenie Szkoły wojskowej, oraz posiadanie predyspozycji do tego, aby zostać komandosem. Kadeci przechodzą bardzo rygorystyczną selekcję, na której sprawdza się ich wytrzymałość fizyczną i psychiczną. Tylko najlepsi zostają wcieleni do Jednostek Specjalnych. Żołnierze BRAVO FORCE to najlepsi specjaliści. Każdy batalion składa się zarówno z żołnierzy liniowych, saperów, snajperów oraz płetwonurków. Każdy batalion jest więc samowystarczalną jednostką, zdolną wykonać każde zadanie. Na chwilę obecną stan liczebny BRAVO FORCE oscyluje w okolicach 2000 żołnierzy, z czego 240 to oficerowie.

26 Mamy nadzieję, że wszelkie wątpliwości zostały rozwiane i jesteś zdecydowany(a) wstąpić w szeregi Armii Scholandii. ZAPRASZAMY !!! Aktualne informacje zawsze znajdziesz w Wojskowym Biurze Informacyjnym (W.B.P.)


Pobierz ppt "Charakterystyka i funkcjonowanie Sił Zbrojnych Królestwa Scholandii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google