Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie CAL www.cal.org.pl Zbigniew Mieruński Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i rozwoju społecznego Zbigniew Mieruński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie CAL www.cal.org.pl Zbigniew Mieruński Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i rozwoju społecznego Zbigniew Mieruński."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie CAL Zbigniew Mieruński Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i rozwoju społecznego Zbigniew Mieruński

2 Stowarzyszenie CAL Świat lokalny – przestrzeń edukacji i rozwoju miejsce gdzie świat globalny spotyka się z tym co osobiste gdzie zdobywamy doświadczenia gdzie weryfikuje się nasz sposób widzenia świata gdzie spotykamy innych ludzi gdzie tradycja łączy się ze współczesnością

3 Stowarzyszenie CAL CZYM JEST SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA? Główne wyróżniki: Przestrzeń terytorialna Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności ludzi i instytucji, społeczne interakcje Kulturowe i psychospołeczne więzi łączące część lub całość mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne,Warszawa 1999, s.23-26

4 Stowarzyszenie CAL CO TO JEST ROZWÓJ LOKALNY? Rozwój społeczności lokalnej to: PROCES SŁUŻĄCY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNYCH I STWARZANIU WARUNKÓW DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW poprzez zaangażowanie mieszkańców, instytucji i wszelkich grup interesu oraz władz

5 Stowarzyszenie CAL CELE I ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Wypracowanie wspólnych działań (zakładanie i wspieranie grup obywatelskich) Poprawa dostępu mieszkańców do informacji i umiejętności Zdobywanie lub tworzenie owych zasobów materiałowych, rzeczowych i finansowych) w obrębie społeczności lokalnej Zwiększenie demokratycznego uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji

6 Stowarzyszenie CAL CO TO JEST KAPITAŁ SPOŁECZNY?. Zespół nieformalnych wartości i norm (np. zaufanie, solidarność, wzajemność), uznawanych przez członków danej społeczności, który umożliwia współpracę i współdziałanie na rzecz rozwiązywania problemów, indywidualnych i zbiorowych

7 Stowarzyszenie CAL DLACZEGO CAL? mała identyfikacja mieszkańców ze swoją społecznością lokalną małe poczucie odpowiedzialności za lokalne sprawy niechęć do angażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów brak instytucji odpowiedzialnej za animowanie społeczności lokalnej brak poparcia społecznego dla samorządów brak współpracy i wzajemnego zaufania brak wsparcia dla organizacji pozarzadowych

8 Stowarzyszenie CAL Idea/model Centrum Aktywności Lokalnej - CAL Centrum Aktywności Lokalnej nie jest nową instytucją – jest sposobem działania lokalnych instytucji publicznych CAL służy: aktywizowaniu społeczności lokalnych tworzeniu poczucia tożsamości z określonym miejscem i grupą ludzi Motto CAL-a brzmi: Pomóżmy ludziom, żeby pomogli sami sobie

9 Stowarzyszenie CAL Jakie instytucje mogą pracować w oparciu o model CAL? # Domy Kultury # Kluby Osiedlowe # Ośrodki Pomocy Społecznej # Szkoły # Organizacje pozarządowe

10 Stowarzyszenie CAL PROBLEMY INSTYTUCJI LOKALNYCH Niedoinwestowanie (braki w wyposażeniu, środkach finansowych) Wąska specjalizacja (instytucji i pracowników) Mało dobrze przygotowanych pracowników Rywalizacja z innymi instytucjami lokalnymi Słabe rozeznanie w rzeczywistych potrzebach mieszkańców Branżowość Brak rzeczywistego uspołecznienia (szerokiego zaangażowanie mieszkańców) Wąskie rozumienie misji swojej instytucji

11 Stowarzyszenie CAL KIERUNKI ZMIAN W SPOSOBIE DZIAŁANIA Kultura:popularyzacja sztuki – animacja kultury Praca socjalna:dystrybucja zasiłków – praca środowiskowa Oświata:edukacja lekcyjna – otwarta szkoła Ekologia:ochrona przyrody – zrównoważony rozwój

12 Stowarzyszenie CAL MISJA ANIMATORA SPOŁECZNEGO Pomaganie ludziom w rozwijaniu ich społeczności lokalnych poprzez definiowanie potrzeb i określenie problemów, w celu wspólnego ich rozwiązywania.

13 Stowarzyszenie CAL Animacja społeczna Poziom instytucjonalny Skupia się wówczas na wzroście funkcjonalności instytucji, uelastycznienia jej struktur i kreacji ich nowych zadań, roli, a co za tym idzie pozycji i znaczenia w środowisku lokalnym Poziom relacji społecznych - jest metodą edukacji środowiskowej której celem jest aktywizacja całej społeczności tak by dokonać znaczących jej przeobrażeń. Zorientowana jest zwłaszcza na kształtowanie postaw, wzorów i wartości sprzyjających rozwojowi. - W ujęciu grupowym stwarza warunki do zdobywania umiejętności życia społecznego ucząc solidarności i współpracy. Wykorzystując proces i dynamikę procesu grupowego przybliża mechanizmy funkcjonowania świata społecznego. - Na poziomie jednostkowym wyzwala twórczość i wiarę we własne siły B. Jedlewska, Animator kultury zawód przyszłości,

14 Stowarzyszenie CAL Animator społeczny to ROLA animatorem społecznym może być pracownik wielu dziedzin życia, zarówno instruktor kulturalno- oświatowy, nauczyciel, pracownik socjalny, lider organizacji pozarządowej, jak i burmistrz, dziennikarz lub biznesmen.

15 Stowarzyszenie CAL Lider a animator społeczny Liderzy – osoby przewodzące grupom, koalicjom, ruchom społecznym realizującym określone cele. Animatorzy społeczni – osoby, kt ó re zainicjowały, wspierały działalność wielu grup, koalicji, ruchów społecznych.

16 Stowarzyszenie CAL Społeczność zdezintegrowana

17 Stowarzyszenie CAL Tworzenie więzi

18 Stowarzyszenie CAL Społeczność współpracująca

19 Stowarzyszenie CAL ANIMATOR SPOŁECZNY Robi to w oparciu o zasady poszanowania odmienności, partnerstwa i tolerancji. METODY PRACY ANIMATORA SPOŁECZNEGO

20 Stowarzyszenie CAL ZMIANA POSTAW UCZESTNIKÓW PROGRAMU CAL lepsze umiejętności rozwiązywania problemów umiejętność tworzenia dobrej atmosfery pracy otwartość na ludzi pewność siebie i świadomość swoich cech jako członka zespołu entuzjazm i wiara w sukces lepsza znajomość samego siebie odpowiedzialność, opanowanie, spokój, determinacja

21 Stowarzyszenie CAL Praca skupiona wokół problemów – partnerstwo lokalne, projekty Zaangażowanie mieszkańców – wolontariat Tworzenie się grup obywatelskich i samopomocowych – organizacje pozarządowe Łączenie zasobów i środków – koalicje instytucji, grup i osób Współpraca i współdziałanie mieszkańców, organizacji społecznych (pozarządowych) i samorządu Podstawowe wskaźniki zmiany w instytucji

22 Stowarzyszenie CAL Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ul. Mazowiecka 11/14 Warszawa tel


Pobierz ppt "Stowarzyszenie CAL www.cal.org.pl Zbigniew Mieruński Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i rozwoju społecznego Zbigniew Mieruński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google