Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Kroki zmierzające do wypełnienia nowych wymagań UE w dziedzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Kroki zmierzające do wypełnienia nowych wymagań UE w dziedzinie."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Kroki zmierzające do wypełnienia nowych wymagań UE w dziedzinie raportowania w zakresie DWS Dr Ralf Busskamp Niemiecki Federalny Instytut Hydrologii – Koblencja (BfG)

2 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Treść 1.Krótki wstęp na temat BfG (2-5) 2.Wprowadzenie / publikacja nowego wzoru raportu w Niemczech (6-12) 3.Wdrożenie technicznych mechanizmów przekazywania informacji z poziomu krajów związkowych na poziom federalny i poziom KE (w tym, określenie interfejsów informatycznych, okresy próbne) (13-19) 4."WasserBLIcK" w Niemczech: utworzenie krajowej bazy danych do raportowania i informowania konsumentów (20-34)

3 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Federalny Instytut Hydrologii jest... wyższym urzędem Republiki Federalnej Niemiec podległym Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Obszarów Miejskich (BMVBS) naukowym instytutem Rządu Federalnego zajmującym się badaniami, oceną i konsultingiem w dziedzinie: - hydrologii - zarządzania zasobami wodnymi - ekologii oraz - ochrony wód konsultantem służącym opinią Ministerstwom Federalnym (np. BMVBS, BMU, BMBF, BMG) konsultantem Federalnego Urzędu Dróg Wodnych i Nawigacji (WSV) wyspecjalizowanym w planowaniu, rozwoju i budowie nowych federalnych dróg wodnych. Zatrudnia 265 stałych pracowników oraz około 80 tymczasowych Organizacja i zadania BfG

4 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Jak finansowane jest BfG... 85 % Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Obszarów Miejskich 5 % Inne instytucje (BMBF, BMZ, BMG, EU...) 10 % (ok. 20 projektów) Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Federalny Instytut Hydrologii

5 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Organizacja Departament M1 Hydrometria i Lustracja Hydrologiczna Departament M2 Bilans Wodny, Prognozowanie i Przewidywanie Departament M3 Wody podziemne, Geologia, Morfologia Rzek Departament M4 Geoinformacja oraz Teledetekcja, GRDC Departament M5 Geodezja Departament G1 Ogólne Problemy Jakości Wody Departament G2 Chemia Wodna Departament G3 Biochemia, Ekotoksykologia Departament G4 Radiologia Departament U1 Ogólne Problemy Ekologiczne, Ochrona Środowiska Departament U2 Interakcje Ekologiczne Departament U3 Badania nad Roślinnością, Planowanie Krajobrazu Departament U4 Fauna a Ekologia Departament Z1 Administracja Departament Z2 Informatyka Dyrektor M. Behrendt Departament C Controlling, Public Relations Wydział M Hydrologia Ilościowa Wydział G Hydrologia Jakościowa Wydział U Ekologia Administracja Sekretariat IHP/UNESCO HWRP/WMO Sekretariat IHP/UNESCO HWRP/WMO Centrum Danych Globalnych o Odpływie (GRDC) Zaangażowanie międzynarodowe http://grdc.bafg.de http://ihp.bafg.de

6 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Wprowadzenie / publikacja nowego wzoru raportu w Niemczech W roku 2008 BMG opublikowało nowy wzór raportu w zakresie DWS. Przed publikacją dokument ten był dyskutowany na forum krajowej Grupy Roboczej ds. DWS. Z definicji słowo wzór określało treść oraz strukturę przekazywanych sprawozdań, a nie techniczne aspekty raportowania.

7 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Podstawowe dokumenty określające treść wzoru raportu Na poziomie UE Wytyczne w sprawie sprawozdawczości 2007.pdf Słownik danych w Reportnet WISE_DWD v017_Oct2008.pdf DWD_WISE.xsd Na poziomie krajowym Berichtsformat_Bundesgesundheitsbl2008_51_1078-1092.pdf

8 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Wytyczne w sprawie sprawozdawczości w zakresie Dyrektywy w sprawie Wody do Spożycia 98/83/WE Wstęp 17 stycznia 2005 Komitet Zarządzający Dyrektywy ws. Wody do Spożycia uzgodnił, że opracowany zostanie dokument zawierający wytyczne w sprawie zharmonizowanych metod sprawozdawczości i wzorów raportów dotyczących DWS; zadanie to powierzono podgrupie. Dokument ten jest wynikiem pracy podgrupy. 8. Komitet DWS osiągnął konsensus w sprawie tych Wytycznych 8. maja 2007 r. Dokument prezentuje nowy, tabelaryczny sposób raportowania zgodny z podejściem DWS oraz WISE (patrz rozdział 1 – Zasady).

9 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Wytyczne w sprawie sprawozdawczości w zakresie Dyrektywy w sprawie Wody do Spożycia 98/83/WE

10 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Słownik danych: Specyfikacja zbioru danych dla DWS O dokumencie Dokument ten zawiera techniczne specyfikacje przepływu danych opartego na informacjach generowanych automatycznie z aplikacji Słownik Danych. Słownik Danych jest centralną usługą służącą do przechowywania technicznych specyfikacji informacji wymaganych przepisami o sprawozdawczości. Celem dokumentu jest wsparcie krajów w przekazywaniu danych dobrej jakości. Dokument niniejszy zawiera szczegółowe zhierarchizowane specyfikacje danych wymaganych w procesie przepływu danych.

11 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Słownik danych: Specyfikacja zbioru danych dla DWS

12 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Wzór raportu w zakresie DWS, Niemcy

13 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Wdrożenie technicznych mechanizmów przekazywania informacji Podczas krajowych warsztatów n/t DWS w listopadzie 2007 r. omówiono techniczne kwestie sprawozdawczości elektronicznej; uzgodniono opracowanie wspólnego krajowego interfejsu do raportowania. Ponadto ustalono, że do organizacji i kontroli procesu sprawozdawczości elektronicznej wykorzystany zostanie krajowy system raportowania w zakresie dyrektyw związanych z wodą - WasserBLIcK Ustalono również, że sprawozdawczość elektroniczna wykorzystywać będzie format XML.

14 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw granica administr. ziarnistość danych potrzeba standaryzacji Poziom lokalny Kraj związkowy Kraj Europa WISE Przepływ informacji DWS, Niemcy

15 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Co to jest WISE ? (Water Information System Europe) Dobry pomysł: przejście z niewydajnej sprawozdawczości papierowej na formę cyfrową Instytucje UE zajmujące się wodą (DG-ENV, EEA, JRC, EuroStat, …) wykorzystywać będą jedno źródło danych do różnych celów Komponent wodny inicjatyw takich, jak INSPIRE (SDI-EU) lub SEIS (Wspólny System Informacji o Środowisku) Usprawnienie procedur sprawozdawczych dla Państw Członkowskch: unikalny raport danych/informacji Realizacja zasady subsydiarności w zarządzaniu informacją: możliwość dotarcia do informacji lokalnych w zdecentralizowanych strukturach informacyjnych Wiążąca perspektywa: Plan Wdrożenia WISE 2010/2020

16 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw http://water.europa.eu

17 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Przeglądarka map WISE

18 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Dlaczego XML? - XML pozwala na komunikację maszyna – maszyna - XML może być odczytany przez człowieka (ASCII) - XML pozwala na cienkie modelowanie relacji 1:n - XML pozwala na łatwe automatyczne sprawdzanie wstępnej zgodności danych (analiza składniowa) - XML może być bezpośrednio używany w sieci - XML pozwala na integrację danych przestrzennych w unikalnym interfejsie (GML) - Interfejs XML może być aktualizowany - Interfejs XML może być wykonany stosunkowo tanio (w oparciu o darmowe oprogramowanie) - Interfejs XML łatwo zintegrować z istniejącymi strukturami - XML jest językiem nowoczesnym - WISE wprowadza interfejs XML do celów przekazywania elektronicznych raportów z PC do Komisji Europejskiej

19 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw XML – przykład Unique EU code for the Competent Authority. Add the Two-letter ISO Country code followed by the Member State unique id - up to 42 characters in total. Official name of the Competent Authority in English

20 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Federalny Instytut Hydrologii (BfG) prowadzi portal internetowyWasserBLIcK (www.wasserblick.net) wykorzystywany przez urzędy zajmujące się wodą na poziomie federalnym i w krajach związkowych.www.wasserblick.net WasserBLIcK umożliwia sieciowy dostęp do Krajowego Centrum Danych i Portalu Sprawozdawczego w zakresie Dyrektyw UE powiązanych z wodą oraz centralnego portalu eksperckiego właściwych instytucji. Portal sprawozdawczy ułatwia wypełnienie międzynarodowych zobowiązań Niemiec w zakresie raportowania. Portal ekspercki wykorzystywany jest głównie w celu wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi. Wybrane elementy strony internetowej WasserBLIcK dostępne są publicznie. Co to jest WasserBLIcK ?

21 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Główne zlewnie rzek europejskich Zlewnie rzek w Europie Środkowej znajdujące się na terenie różnych państw

22 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Infrastruktura danych WasserBLIcK Użytkownik (przeglądarka) Dane geoprzestr zenne ESRI® Metadane ISO 19115 Serwer sieciowy WasserBLIcK Ekstranet Intranet WFD Dostawca danych WFD Repozytorium raportów rozproszone ESRI® na poziomie RBD (np. Elba, Ren) DBMS Oracle10g Aplikacje Java do importowania i eksportowania jednorodne ESRI® ETRS 89 Metadane ISO 19115 Serwer map sieciowych Plugin dla map wektorowych

23 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Architektura raportowania w zakresie DWS

24 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Startseite WasserBLIcK WasserBLIcK – Nawigator raportów DWS

25 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – ładowanie danych DWS

26 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – formularz raportu DWS

27 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – raport n/t ładowania

28 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Podgląd WISE w WasserBLIcK

29 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – komponent map Jednorodne produkty do mapowania ponad granicami administracyjnymi Demo online WasserBLIcK

30 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw 15000 Obszarów chronionych ze względu na wodę do spożycia w Niemczech

31 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – wymiana danych między klientami

32 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – wymiana danych między klientami

33 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw WasserBLIcK – komponent statystyczny

34 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Elektroniczne raporty WISE WFD

35 Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Dziękuję Państwu za uwagę Dr Ralf Busskamp Szef Departamentu Geoinformacji i Teledetekcji, GRDC Niemiecki Federalny Instytut Hydrologii Am Mainzer Tor 1 56068 Koblenz Niemcy busskamp@bafg.de


Pobierz ppt "Twinning Project PL06/IB/EN/01, Workshop under Component 6, Activity 6.1, June 2-5, 2009, Warsaw Kroki zmierzające do wypełnienia nowych wymagań UE w dziedzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google