Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10.01.2014 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Andreas Koch Wymagania higieniczne dla materiałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10.01.2014 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Andreas Koch Wymagania higieniczne dla materiałów."— Zapis prezentacji:

1 10.01.2014 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Andreas Koch Wymagania higieniczne dla materiałów cementowych kontaktujących się z wodą do spożycia

2 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 2 Materiały cementowe w procesie dostarczania wody do spożycia materiały cementowe w zaopatrzeniu w wodę do spożycia stosuje się od ponad 100 lat Na przykład: budynki stacji filtrów, zbiorniki, stacje uzdatniania, zbiorniki rezerwowe, rury odprowadzające stacji pomp, okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych

3 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 3 Woda – wymagania higieniczne Materiały cementowe kontaktujące się z wodą do spożycia DIN EN 206-1 DIN 1045-2 DIN EN 1508 DVGW W 311 DVGW W 312 DVGW-W 300 DVGW W 347 DVGW W 270 (przy zastosowaniu związków organicznych) Wymagania architektoniczne

4 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 4 Norma techniczna DVGW W 347 pierwsze wydanie październik 1999 wdrożenie norm europejskich dla cementu, kruszywa, dodatków, etc. nowe dane AHG 6 Wpływ wyrobów cementowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi" z WG 3 z CEN/TC 164 zaopatrzenie w wodę w roku 2002 rozpoczęto przegląd arkusza roboczego DVGW W 347 w celu dostosowania go do bieżącego stanu wiedzy oraz stosownych norm europejskich obowiązujące wydanie: maj 2006

5 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 5 Dodatki nieorganiczne składające się z komponentów [1.1] do [1.4] oraz dodatki organiczne składające się z komponentów [2.1]Nieorg. dod. pucol < 10 M %; Nieorg. dod. inne niż pucol. < 3 M% Spełniać będą DIN 1045-2 lub wymagania odpowiedniego inspektoratu budowlanego Spełniać będą wymagania DIN 1045-2Dodatki nie przekracza 20 mg/l (jako O 2 )10 mg/l Woda do mieszania spełnia wymagania DIN 1045-2 woda do spożycia lub woda o zbliżonych właściwościach o przewodzeniu < 2000 µS/cm oraz wartości wskaźnika KMnO4 Woda do mieszania DIN EN 13139 DIN EN 12620 DIN EN 13139Kruszywo DIN EN 197-1 i DIN 1164 lub cementy z odpowiednim zatwierdzeniem inspektoratu budowlanego i cementy glinowe zgodne z DIN EN 14647 Cement Wymagania dla składników IV Składniki cementu w strefach ochrony wody do spożycia I, II i III III Kleje glazurnicze, fugi, zaprawy wypełniające II Rury betonowe 300 mm, zbiorniki betonowe, … I Okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych Obszar stosowania

6 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 6 IV Składniki cementu w strefach ochrony wody do spożycia I, II i III III Kleje glazurnicze, fugi, zaprawy wypełniające II Rury betonowe 300 mm, zbiorniki betonowe, … I Okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych Obszar stosowania składające się z komponentów [7.1] – [7.4.5]brak przepisówCzynniki dodatkowe Spełniać będą wymagania odpowiedniego inspektoratu budowlanego; składające się z komp. [6.1]-[6.3] brak przepisówWłókna Domieszki składające się z komp. [3.1]-[3.6] i [4.1]-[4.13] Pokrycia rur CM lub FZM zgodne z DIN 30674-2 lub DVGW GW 340 Plastyfikatory i superplastyfikatory składające się z komponentów [4.1]-[4.4] Kleje glazurnicze, fugi, … składające się z komponentów [3.1]-[3.6] i [4.1]- [4.13] Plastyfikatory, superplastyfikatory, opóźniacze składające się z komponentów [3.4] i [4.1]-[4.6] Zaprawa cementowa do okładzin zbiorników zawierająca komponenty [3.1]- [3.6] i [4.1]-[4.13] spełniające wymagania DIN 1045-2 składające się z komp. [5]brak przepisówPigmenty Domieszki spełniać będą wymagania DIN 1045-2brak przepisówDomieszki

7 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 7 Norma techniczna DVGW W 347 Test produktu (okładzina z zaprawy cementowej rury żeliwnej) Testowanie składników (bloki zaprawy)

8 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 8 Norma techniczna DVGW W 347 Wymagania higieniczne dla materia łó w kontaktuj ą cych si ę z wod ą do spo ż ycia Wymagania dla sk ł adnik ó wWymagania dla produkt ó w Test produktu w wyrobie gotowym (np. ok ł adzina z zaprawy cementowej rury ż eliwnej lub stalowej) Testowanie wszystkich sk ł adnik ó w (np. cementu, domieszek, dodatk ó w) Wymagania spe ł nione

9 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 9 Norma techniczna DVGW W 347 Test migracyjny: wykonanie elementów do badania (bloków zaprawy) przechowywanie elementów do badania zgodnie z DIN EN 196-1 (maks. 28 dni) przygotowanie elementów do badania (ostatnie 8 dni przechowywania) przygotowanie wody zgodnie z DIN EN 14944-1 test migracyjny 3 x 72 h (woda referencyjna zgodna z DIN EN 14944-1) w przypadku występowania organicznych dodatków, domieszek, pigmentów, włókien lub substancji dodatkowych: badanie zapachu przy pomocy wody referencyjnej zawierającej 1 mg/l wolnego Cl2 badanie przyrostu mikroorganizmów zgodnie z DVGW W 270

10 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 10 Przygotowanie zlanie przygotowanej wody zlanie przygotowanej wody (2x) zlanie przygotowanej wody Elementy do badań, np. odlewy lub bloki 3 etapy badania, 24h każdy Przygotowanie wody: pH= 7,4; 222 mg/l CaCl 2, 336 mg/L NaHCO3 Krok 4-ty (72h) Przygotowanie wody Krok 5-ty (24h) Przygotowanie wody Test migracyjny

11 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 11 Test migracyjny Elementy do badań, np. odlewy lub bloki (bez składników organicznych) 3 etapy badania, 72h każdy Woda referencyjna: pH = 7,4 przewodność 500 µS/cm Ca 80 mg/l 350 mg/l HCO 3 - SiO 2 15 mg/l Elementy do badań, np. odlewy lub bloki (zawierające składniki organiczne) 3 etapy badań, 72h każdy Woda referencyjna: + Cl 2 = 1,0 mg/l Neutralizacja chloru Zapach Pobieranie prób i analiza (zapach), kolor, mętność uwalnianie TOC, metale

12 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 12 IV Składniki cementu w strefach ochrony wody do spożycia I, II i III III Kleje glazurnicze, fugi, zaprawy wypełniające II Rury betonowe ( 300 mm, zbiorniki betonowe, … I Okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych 0} Obszar stosowania b. w. 0,3 m g xm²xd-1b. w.Uwalnianie Li** 0,2 mgxm²xd-1 Uwalnianie Ni* 0,3 mgxm²xd-1 Uwalnianie Cr* 0,05 mgxm²xd - 1 Uwalnianie Cd* 0,1 mgxm²xd - 1 Uwalnianie Pb* 0,05 mgxm²xd - 1 Uwalnianie As* Brak wymagań (b. w.) Test migracyjny W przypadku zastosowania organicznych dodatków, domieszek – test przyrostu mikroorgranizmów (W 270) b. w.DVGW W 270 b. w.15 mg x m² x d -1 10 mg x m² x d -1 2,5 mg x m² x d -1 TOC-release Brak zmian w wodzie testowejZachowanie zewnętrzne Wymagania higieniczne dla wody do spożycia

13 26.03.2009 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 13 Lista pozytywna (za łą cznik A): substancje ocenione toksykologicznie A1 Dodatki nieorganiczne A2 Dodatki organiczne A3 Domieszki - sk ł adniki nieorganiczne A4 Domieszki – sk ł adniki organiczne A5 Pigmenty A6 W łó kna A7 Czynniki dodatkowe A8 Czynniki dodatkowe w dodatkach, domieszki Norma robocza DVGW W 347


Pobierz ppt "10.01.2014 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin www.hyg.de 1 Dr Andreas Koch Wymagania higieniczne dla materiałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google