Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 1 Cement portlandzki i wiązanie betonu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 1 Cement portlandzki i wiązanie betonu."— Zapis prezentacji:

1 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 1 Cement portlandzki i wiązanie betonu

2 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 2 Informacje podstawowe Podstawowe surowce do otrzymywania: wapienie gliny margle Ww. składniki wypalone razem dają klinkier portlandzki. Cement portlandzki = klinkier + 3-5% gipsu (wypalane razem)

3 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 3 Skład mineralogiczny 3CaO SiO 2 – alit (C 3 S), krzemian trójwapniowy, 30-65% wagi całk. 2CaO SiO 2 – belit (C 2 S), krzemian dwuwapniowy, 15-45% wagi całk. 3CaO Al 2 O 3 – glinian trójwapniowy (C 3 A), 5-15% wagi całk. 4CaO Al 2 O 3 Fe 2 O 3 – braunmileryt (C 4 AF), glinożelazian czterowapniowy, 5-15% wagi całk. CaSO 4 2H 2 O – gips surowy (CSH 2 ), siarczan wapniowy dwuwodny, 2-5% wagi całk.

4 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 4 Wiązanie I Zaczyn cementowy = cement + H 2 O W fazie początkowej jest to zawiesina ziaren cementu w wodzie, w której nic się nie dzieje. Po kilku godzinach rozpoczynają się reakcje składników cementu z wodą. Zbiór tych reakcji nazywamy hydratacją cementu.

5 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 5 Wiązanie II – hydroliza krzemianów Zachodzi w temp. poniżej 100°C C 3 S:2C 3 S + 6H C 3 S 2 H 3 + 3CH C 2 S: 2C 2 S + 4H C 3 S 2 H 3 + CH

6 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 6 Wiązanie III – hydratacja krzemianów W temp. poniżej 100°C C 3 A + 6H C 3 AH 6 (hydrogarnet) C 3 A + 3CSH 2 + 26H C 6 AS 3 H 32 (etryngit) 2C 3 A + C 6 AS 3 H 32 + 4H 4C 4 ASH 12 (monosiarczan) C 4 AF + 3CSH 2 + 30H C 6 AS 3 H 32 + CH + FH 3 2C 4 AF + C 6 AS 3 H 32 + 12H 3C 4 ASH 12 + 2CH + 2FH 3 C 4 AF + 10H C 3 AH 6 + CH + FH 3

7 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 7 Wiązanie IV – wyższe temperatury W temp. wyższej od 100°C, w wyniku reakcji hydrotermalnych, powstają szkodliwe związki: hydrokrzemiany (α-C 2 SH) tobermoryt (C 5 S 6 H 5 ) inne związki (C 6 S 6 H, C 2 S 3 H 2, C 6 S 2 H 3) ) Obniżają one wytrzymałość na ściskanie, podwyższają przepuszczalność betonu

8 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 8 Wiązanie V – szybkość przemian Poszczególne składniki reagują z różną prędkością. Efekt: szybkość hydratacji jednych faz zależy od szybkości innych faz. Najszybciej reagują C 3 A i C 3 S – przyspieszacze Opóźniacze: CSH 2, półhydraty (tworzą tzw. fałszywe wiązania) – wiążą najwolniej. Wykres obok – schemat ilościowych zmian fazowego składu zaczynu cementowego wg W. Kudrowskiego.

9 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 9 Wiązanie VI – przyspieszanie wiązania Przyspieszanie wiązania cementu: Naparzanie - obróbka cieplna do 100°C w parze wodnej pod ciśnieniem atmosferycznym. Autoklawizacja - obróbka cieplna w temp. 150-200°C. Dla przeciwdziałania niekorzystnych reakcji dodaje się pył krzemionkowy. Modyfikacje składu cementu. Wykres obok – wpływ zawartości gipsu i półhydratu na czas wiązania wg W. Kurdowskiego.

10 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 10 Charakterystyka stwardniałego betonu Podstawowe wielkości: Stosunek wodno – cementowy (w/c) Stosunek zawartości spoiwa do kruszywa (s/k) Stosunek wody do spoiwa (w/s) Umożliwiają one: określenie właściwości użytkowych badanego betonu. ustalenie optymalnego składu zaczynu dla osiągnięcia pożądanych właściwości.

11 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 11 Modyfikacja betonu W zależności od warunków, stosuje się dodatki wpływające na właściwości betonu: Zwiększające wytrzymałość: żywice epoksydowe Przeciwmrozowe: rodanek sodowy Uszczelniające: pył krzemionkowy Upłynniające: lignosulfonian wapniowy, żywica melaminowo – formaldehydowa Napowietrzające: abietynian sodowy …

12 2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 12 Spis treści Informacje podstawowe Skład mineralogiczny Wiązanie Podstawowe wiadomości Hydroliza krzemianów Hydratacja krzemianów Wyższe temperatury Szybkość przemian Przyspieszanie wiązania Charakterystyka stwardniałego betonu Modyfikacja betonu


Pobierz ppt "2005-12-31 Jacek Kamiński, IL PW, sem.1., gr.1., R.A. 2005/06 1 Cement portlandzki i wiązanie betonu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google