Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Zapewnianie jakości pracy laboratorium przez badania międzylaboratoryjne Badanie biegłości Dr Katrin Luden.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Zapewnianie jakości pracy laboratorium przez badania międzylaboratoryjne Badanie biegłości Dr Katrin Luden."— Zapis prezentacji:

1 Warschau Nov Dr. K. Luden Zapewnianie jakości pracy laboratorium przez badania międzylaboratoryjne Badanie biegłości Dr Katrin Luden

2 Dr. K. Luden Dyrektywa w sprawie wody do spożycia 98/83/WE Załącznik III Specyfikacja dla analizy parametrów Każde Państwo Członkowskie musi zapewnić, że każde laboratorium, w którym analizowane są próbki, posiada system kontroli jakości analiz, podlegający okresowemu sprawdzaniu przez osobę niepodlegającą danemu laboratorium i zatwierdzoną przez odpowiednie władze do tego celu. Warschau Nov

3 Dr. K. Luden Niemiecka ustawa o wodzie do spożycia § 15 Metody analityczne i laboratoria (4) Wymagane analizy, w tym pobieranie prób, przeprowadzane będą przez laboratoria pracujące zgodnie z powszechnie akceptowanymi zasadami techniki (allgemein anerkannte Regeln der Technik), posiadające wewnętrzny system kontroli jakości, uczestniczące przynajmniej raz do roku w zewnętrznych programach zapewniania jakości, dysponujące personelem o odpowiednich kwalifikacjach i akredytowane przez powszechnie uznaną jednostkę akredytacyjną. Odpowiedzialny najwyższy organ federalny opublikuje listę laboratoriów jemu podległych. (5) Władze (federalne) niezależne od laboratoriów sprawdzać będą regularnie, czy warunki określone w punkcie (4) zostały spełnione. Warschau Nov

4 Dr. K. Luden Badanie biegłości Uczestnictwo w programach badania biegłości pozwala laboratoriom: Identyfikować obszary, w których potrzebna jest poprawa wykonywania badań i pomiarów Identyfikować potrzeby szkoleniowe personelu Potwierdzić ufność w przeprowadzane badania i pomiary Potwierdzić zdolność laboratorium do przeprowadzania akredytowanych badań i kalibracji Warschau Nov

5 Dr. K. Luden Dżungla standardów dot. BB / ZZJ Warschau Nov Istnieje kilka standardów i wytycznych opisujących programy BB / EQA (w kolejności chronologicznej Przewodnik ISO/IEC 43-1:1996 Badanie biegłości w formie międzylaboratoryjnych badań porównawczych – Część 1: Opracowywanie i obsługa programów badania biegłości ISO 13528:2005 Metody statystyczne wykorzystywane w badaniu biegłości w formie międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych Raport techniczny IUPAC 1/2006 Międzynarodowy zharmonizowany protokół badania biegłości chemicznych laboratoriów analitycznych ILAC-G13:2007 Wytyczne ILAC w sprawie kompetencji dostawców programów badania biegłości ISO/TS Jakość wody – międzylaboratoryjne badania porównawcze do badania biegłości chemicznych laboratoriów analitycznych ISO/IEC CD 17043:2008 Ocena zgodności – ogólne wymogi badań biegłości

6 Dr. K. Luden Zapewnianie Jakości przez jednostki zewnętrzne (ZZJ) Rekomendacja Federalnej Agencji Środowiska Mikrobiologia Warschau Nov

7 Dr. K. Luden Warschau Nov Parametr zakończony pozytywnym wynikiem udział w programach badania biegłości E. coli/Coliformy Enterococci Liczebność kolonii 2x / rok Clostridium perfringens Legionella Pseudomonas aeruginosa 1x / rok Wirusy enteropatogenne Cryptosporidium parvum Międzynarodowe BB Rekomendacja Federalnej Agencji Środowiska Mikrobiologia Zapewnianie Jakości przez jednostki zewnętrzne (ZZJ)

8 Dr. K. Luden Zapewnianie Jakości przez jednostki zewnętrzne (ZZJ) Warschau Nov Parametr zakończony pozytywnym wynikiem udział w programach badania biegłości Wszystkie parametry badane przez laboratorium 1x na 2-3 lata Rekomendacja Federalnej Agencji Środowiska Chemia Badanie biegłości (BB) według DIN

9 Dr. K. Luden Jednostki organizujące badania biegłości w Niemczech Warschau Nov Mikrobiologia i chemia w ochronie zdrowia Chemia Regularne spotkania, zharmonizowane terminy, identyczna ocena statystyczna porównywalność dla laboratoriów i władz

10 Dr. K. Luden DIN Warschau Nov Norma może być zastosowana, jeżeli: Analizowany parametr może zostać uznany za mierzalny w trybie ciągłym prawda w przypadku większości parametrów chemicznych i fizyko-chemicznych nie zawsze prawda w przypadku parametrów biologicznych i/lub mikrobiologicznych Zastosowanie w chemii: tak Zastosowanie w mikrobiologii: w drodze prób / w większości przypadków

11 Dr. K. Luden BB mikrobiologia Warschau Nov Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego Dolnej Saksonii (NLGA) świadczy usługi w zakresie badań biegłości (BB) w dziedzinie pomiarów mikrobiologicznych w wodzie do spożycia w Niemczech Co roku: 4 BB w obszarze E. coli / coliformy, Enterococci i liczebność kolonii 2 BB w obszarze Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens i Legionella 1 BB w obszarze stanu wody w kąpieliskach wg przepisów UE (E. coli, coliformy) 1 BB w obszarze wybranych parametrów higieniczno – chemicznych

12 Dr. K. Luden BB mikrobiologia Warschau Nov ParametrMetody E. coli – coliformy Test na obecność DIN EN ISO Colilert ® -18/Quanti-Tray ® + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + Liczebność kolonii Niemiecka ustawa DWD 1990 DIN EN ISO Enterococci EN ISO Chromocult ® -Enterococci-Agar (+) Clostridium perfringens DWD (mCP-Agar) TSC (+) Pseudomonas aeruginosa EN 12780/ISO Legionella spec.GVPC (ISO )+++++ Dyrektywa UE ws. wody w kąpieliskach Coliformy fekalne++++++(+) E. coli – coliformyDIN EN ISO (+)++ Enterococci jelitowe DIN EN ISO DIN EN ISO (+)

13 Dr. K. Luden BB mikrobiologia Warschau Nov ParametrMetody E. coli - coliformy Test na obecność DIN EN ISO Colilert ® -18/Quanti-Tray ® + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + (+) + Liczebność kolonii Niemiecka ustawa DWD 1990 DIN EN ISO Enterococci EN ISO Chromocult ® -Enterococci-Agar (+) Clostridium perfringens DWD (mCP-Agar) TSC (+) Pseudomonas aeruginosa EN 12780/ISO Legionella spec.GVPC (ISO )+++++ Dyrektywa UE ws. wody w kąpieliskach Coliformy fekalne++++++(+) E. coli - coliformyDIN EN ISO (+)++ Enterococci jelitowe DIN EN ISO DIN EN ISO (+)

14 Dr. K. Luden Próby do BB – dwie opcje Warschau Nov Próby płynneMateriał liofilizowany Roztwór bakterii na określonym podłożu mineralnym Bakterie adsorbowane na mleku w proszku Próby bardzo realistyczne Postępowanie dokładnie takie, jak w przypadku prawdziwej próby Należy przygotować roztwór i pierwszy krok postępowania jest inny, niż w przypadku prawdziwej próby Stabilność 4 – 6 dni od wysyłki w <10°C Stabilność w temp. -20°C przez kilka tygodni lub miesięcy NiemcyWielka Brytania, Francja, Szwecja, Australia...

15 Dr. K. Luden Przygotowanie w NLGA Warschau Nov

16 Dr. K. Luden Wysyłka Warschau Nov uczestników BB Zarejestrowano: > 700 Laboratoriów z Niemiec Austrii (26) Szwajcarii (8) Litwy (2) Węgier(2) Wielkiej Bryt. (1) Luksemburga (1)

17 Dr. K. Luden Terminarz programu badań biegłości Warschau Nov Rejestracja uczestników Potwierdzenie rejestracji (4 tygodnie przed BB) Przygotowanie i wysyłka prób Wewnętrzna kontrola jakości (dwa tygodnie przed i 6 dni po wysyłce) Raport nt. wyników (w ciągu 16 dni od wysyłki) Ocena wyników zazwyczaj w ciągu 4 tygodni po terminie składania raportów

18 Dr. K. Luden Co dostają laboratoria? Warschau Nov Raport na temat opracowania BB, wyjątkowych problemów, interesujących wyników, etc. Świadectwo i raport z oceny Karty kontroli jakości opisujące wpływ temperatury i czasu trwania transportu Z(u)-Wyniki wszystkich pomiarów ujętych w tabeli Z(u)-Wyniki w formie graficznej

19 Dr. K. Luden Warschau Nov Statystyka DIN Statystyka odpornościowa (bez badania elementów odstających); średnia konsensusu (wykorzystana jako wartość przypisana) obliczona przy pomocy Estymatora Hampela Wartości Z U normalizują wyniki porównania różnych poziomów stężenia bakterii Wartości Z:lZ U l 2 - wystarczająca lZ U l 3 - wątpliwa lZ U l > 3 - niewystarczająca m-4,5s m-3s m-1,5s m m+1,5s m+3s m+4,5s

20 Dr. K. Luden Warschau Nov Nazwa / adres organizatora BB Adres uczestnika Nr identyfikacyjny BB (np ) Tabela parametrów, parametrów oznaczonych prawidłowo oraz użytych metod Podpis organizatora BB Świadectwo

21 Dr. K. Luden BB mikrobiologia Warschau Nov Z U -score Grupa B III-2008 E. coli ( wartość przypisana 21 CFU/100 ml) Labcode

22 Dr. K. Luden Międzylaboratoryjne badania porównawcze Warschau Nov badania walidacyjne metody: podstawą jest chęć uczestnictwa/kwalifikacje laboratorium materiał referencyjny zgodny z przeznaczeniem w celu certyfikacji materiału referencyjnego: metoda musi być właściwie dobrana do celu/zwalidowana laboratoria eksperckie kontrola jakości / badanie biegłości: testowany jest sposób działania laboratorium, materiał referencyjny i metoda muszą być zwalidowane / zgodne z przeznaczeniem

23 Dr. K. Luden Warschau Nov BB E. coli

24 Dr. K. Luden Warschau Nov PT Clostridium perfringens CFU/100 ml Labcode

25 Dr. K. Luden Warschau Nov Clostridium perfringens Podłoże / zastosowana metoda Stopień odzysku Agar Columbia z krwią / filtracja membranowa100 % Columbia blood agar / membrane filtration - no shaking of the sample 39 % DEV-Nutrient agar / pour plate method78 % mCP Agar / Filtration (24 hours TNT)43 % mCP Agar / Filtration (24 hours 4°C)43 % Agar mCP / filtracja (średnia uczestników BB)11 %

26 Dr. K. Luden Warschau Nov Clostridium perfringens Podłoże / zastosowana metoda Stopień odzysku Agar Columbia z krwią / filtracja membranowa100 % Agar Columbia z krwią / filtracja membranowa – bez wstrząsania próby 39 % DEV-Nutrient agar / metoda płytek lanych78 % mCP Agar / Filtracja (24 godz. TNT)43 % mCP Agar / Filtracja (24 godz. 4°C)43 % mCP Agar / Filtracja (średnia uczestników BB)11 %

27 Dr. K. Luden Warschau Nov

28 Dr. K. Luden Pseudomonas aeruginosa Warschau Nov E. coli P. species P. putida Kontrola negat. P. aeruginosa W BB % laboratoriów oblało test, ponieważ podały numeryczne wyniki dla P. aeruginosa, podczas gdy przesłany szczep nie był szczepem P. aeruginosa Prawdopodobne wyjaśnienie: problemy z reakcją potwierdzającą – wydzielaniem amoniaku z acetamidu

29 Dr. K. Luden E. coli ISO (n = 246) E. coliColiformydelta Warschau Nov W BB wykorzystano czystą kulturę E. coli Fałszywe wyniki: ISO : 2,4 % Colilert ® -18:18,8 % Colilert (n = 80) E. coliColiformydelta

30 Dr. K. Luden Wyjaśnienie? Warschau Nov ß-Galactosidase ß-Glucuronidase

31 Dr. K. Luden Wnioski Warschau Nov Interakcja pomiędzy filtrem, a pożywką agarową może być niekorzystna dla wzrostu organizmu docelowego Należy sprawdzić działanie kombinacji stosowanych materiałów (nawet, jeżeli dostarczane są z odpowiednim certyfikatem) Kontrole negatywne są tak samo ważne, jak pozytywne Badając sprawność laboratorium można dowiedzieć się nowych rzeczy na temat metod....

32 Dr. K. Luden Dziękuję za uwagę! Warschau Nov

33 Dr. K. Luden Najbardziej prawdopodobne błędy - E. coli / coliformy Warschau Nov Formalne błędy w wynikach: E. coli zalicza się do grupy coliformów, dlatego liczba E. coli nie może być większa, niż łączna liczba coliformów Komercyjne systemy identyfikacji (które nie powinny być używane podczas BB) mogą dawać sprzeczne wyniki z metodą użytą w BB ISO : 44°C wydzielanie indolu, nieprawidłowa lub niewystarczająco precyzyjnie kontrolowana temperatura inkubacji (należy korzystać z kąpieli wodnej) Colilert ® -18: pomiary przeprowadzone z zastosowaniem złej długości fali; otwory nie wypełnione prawidłowo.

34 Dr. K. Luden Najbardziej prawdopodobne błędy przy liczeniu kolonii Warschau Nov Zanieczyszczenie stopionego agaru lub próby Zbyt wysoka temperatura agaru: niewielki wzrost temperatury spowodować może znaczący spadek liczby bakterii zdolnych tworzyć kolonie; zbyt niska temperatura prowadzić może do nierównomiernego rozłożenia bakterii, ponieważ agar się zbryla, co uniemożliwia właściwe mieszanie Zbyt mała ilość agaru


Pobierz ppt "Warschau Nov. 20081 Dr. K. Luden Zapewnianie jakości pracy laboratorium przez badania międzylaboratoryjne Badanie biegłości Dr Katrin Luden."

Podobne prezentacje


Reklamy Google