Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Klimczak Piotr Klimczak Instytut Gospodarki WSIiZ "Wyniki badań grona lotniczego w województwie podkarpackim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Klimczak Piotr Klimczak Instytut Gospodarki WSIiZ "Wyniki badań grona lotniczego w województwie podkarpackim."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Klimczak Piotr Klimczak Instytut Gospodarki WSIiZ "Wyniki badań grona lotniczego w województwie podkarpackim

2 Etapy procesu rozwoju przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim Etapy procesu rozwoju przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego Okres gospodarki centralnie sterowanej Okres gospodarki centralnie sterowanej Transformacja systemowa Transformacja systemowa Kształtowanie się grona (klastra) lotniczego Kształtowanie się grona (klastra) lotniczego

3 GRONO – sektorowa i geograficzna koncentracja przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uczelni wyższych, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń branżowych, jednostek wsparcia rozwoju itp.) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących ze sobą, ale także współpracujących GRONO – sektorowa i geograficzna koncentracja przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uczelni wyższych, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń branżowych, jednostek wsparcia rozwoju itp.) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących ze sobą, ale także współpracujących M. Porter M. Porter

4 Współpraca przedsiębiorstw w ramach gron przedsiębiorczości jest stosowaną na świecie praktyką zwiększania ich konkurencyjności. Firmy z danej branży i branż pokrewnych decydują się na współpracę w pewnych dziedzinach przez co np. zwiększają swoją siłę wobec większych konkurentów z rynku międzynarodowego. Współpraca przedsiębiorstw w ramach gron przedsiębiorczości jest stosowaną na świecie praktyką zwiększania ich konkurencyjności. Firmy z danej branży i branż pokrewnych decydują się na współpracę w pewnych dziedzinach przez co np. zwiększają swoją siłę wobec większych konkurentów z rynku międzynarodowego.

5 Korzyści z istnienia gron przedsiębiorczości Grona opierają się o fenomen jednoczesnej współpracy i konkurencji, co stymuluje innowacyjność. Grona opierają się o fenomen jednoczesnej współpracy i konkurencji, co stymuluje innowacyjność. Innowacyjność natomiast jest główną ścieżką wzrostu konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw. Innowacyjność natomiast jest główną ścieżką wzrostu konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw. Od siły przedsiębiorstw zależy kondycja całej gospodarki. Uznaje się obecnie, że 2/3 wzrostu gospodarczego państw rozwiniętych związana jest z wprowadzeniem innowacji. Od siły przedsiębiorstw zależy kondycja całej gospodarki. Uznaje się obecnie, że 2/3 wzrostu gospodarczego państw rozwiniętych związana jest z wprowadzeniem innowacji.

6 Cel badania Przeprowadzone badanie miało na celu przeanalizowanie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z branży lotniczej w województwie podkarpackim i ocenę poziomu rozwoju grona lotniczego w odniesieniu do grona modelowego Przeprowadzone badanie miało na celu przeanalizowanie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z branży lotniczej w województwie podkarpackim i ocenę poziomu rozwoju grona lotniczego w odniesieniu do grona modelowego

7 Opis badanej populacji Lista przedsiębiorstw objętych badaniem została sporządzona etapowo. W pierwszej kolejności były to przedsiębiorstwa spełniające kryteria klasyfikacyjne (EKD). W trakcie prowadzania badań lista ta poszerzona została o inne firmy związane z branżą lotniczą z regionu. Badaniem zostało objętych łącznie ponad 20 podmiotów. Poza przedsiębiorstwami były to również agencje rozwoju regionalnego oraz uczelnie wyższe z regionu. Lista przedsiębiorstw objętych badaniem została sporządzona etapowo. W pierwszej kolejności były to przedsiębiorstwa spełniające kryteria klasyfikacyjne (EKD). W trakcie prowadzania badań lista ta poszerzona została o inne firmy związane z branżą lotniczą z regionu. Badaniem zostało objętych łącznie ponad 20 podmiotów. Poza przedsiębiorstwami były to również agencje rozwoju regionalnego oraz uczelnie wyższe z regionu.

8 Metody i techniki badawcze, analiza źródeł Dla realizacji założonego celu badawczego wykorzystano metody analizy diagnostycznej oraz metody opisowe Dla realizacji założonego celu badawczego wykorzystano metody analizy diagnostycznej oraz metody opisowe Przeanalizowano źródła publikowane i niepublikowane Przeanalizowano źródła publikowane i niepublikowane Przygotowany został kwestionariusz wywiadu Przygotowany został kwestionariusz wywiadu

9 Problematyka badawcza Powstanie firm, struktura własności, zatrudnienie, rodzaj produkcji, kryteria lokalizacji Powstanie firm, struktura własności, zatrudnienie, rodzaj produkcji, kryteria lokalizacji Stymulanty rozwoju branży Stymulanty rozwoju branży Kondycja przedsiębiorstw Kondycja przedsiębiorstw Powiązania w systemie innowacyjnym Powiązania w systemie innowacyjnym Współpraca przedsiębiorstw ze sferą badawczo rozwojową Współpraca przedsiębiorstw ze sferą badawczo rozwojową Współpraca z innymi firmami Współpraca z innymi firmami Współpraca z władzami lokalnymi, regionalnymi Współpraca z władzami lokalnymi, regionalnymi Bariery rozwoju Bariery rozwoju Konkurencja Konkurencja Usługi okołobiznesowe i infrastruktura wspierająca Usługi okołobiznesowe i infrastruktura wspierająca Transfer wiedzy poprzez pracowników Transfer wiedzy poprzez pracowników Udział w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców z branży Udział w organizacjach zrzeszających przedsiębiorców z branży

10 Rodzaje produkcji produkują dobra finalne: WSK PZL- Rzeszów, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu, Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna Aeroklubu Polskiego w Krośnie produkują dobra finalne: WSK PZL- Rzeszów, Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu, Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna Aeroklubu Polskiego w Krośnie w ramach kooperacji wykonują niektóre elementy konstrukcji i wyposażenia oraz produkują części lotnicze w ramach kooperacji wykonują niektóre elementy konstrukcji i wyposażenia oraz produkują części lotnicze przedsiębiorstwa kooperujące dla których działalność dla branży lotniczej jest jedną z kilku przedsiębiorstwa kooperujące dla których działalność dla branży lotniczej jest jedną z kilku niewielkie firmy o charakterze usługowo-handlowym zajmujące się pośrednictwem i sprzedażą części lotniczych, sprzętu lotniczego oraz zaopatrujące przedsiębiorstwa lotnicze w materiały i sprzęt niewielkie firmy o charakterze usługowo-handlowym zajmujące się pośrednictwem i sprzedażą części lotniczych, sprzętu lotniczego oraz zaopatrujące przedsiębiorstwa lotnicze w materiały i sprzęt

11 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw grona lotniczego w województwie podkarpackim

12 Przedsiębiorcy nie dostrzegają w regionie innych kryteriów lokalizacji charakterystycznych dla gospodarki postfordowskiej jak np. łatwy i tani dostęp do wyspecjalizowanych usług (firm konsultingowych, doradztwa technicznego itp.), wartościowego zaplecza naukowego (uczelni wyższych, ośrodków badawczych), dobrych warunków do prowadzenia biznesu i czynników o charakterze jakościowym jak: korzystny wizerunek miasta/regionu, dostępność placówek kulturalnych, możliwości wypoczynku. Przedsiębiorcy nie dostrzegają w regionie innych kryteriów lokalizacji charakterystycznych dla gospodarki postfordowskiej jak np. łatwy i tani dostęp do wyspecjalizowanych usług (firm konsultingowych, doradztwa technicznego itp.), wartościowego zaplecza naukowego (uczelni wyższych, ośrodków badawczych), dobrych warunków do prowadzenia biznesu i czynników o charakterze jakościowym jak: korzystny wizerunek miasta/regionu, dostępność placówek kulturalnych, możliwości wypoczynku.

13 SStymulanty rozwoju branży procesy restrukturyzacyjne zachodzące w ostatnich piętnastu latach w państwowych zakładach tej branży procesy restrukturyzacyjne zachodzące w ostatnich piętnastu latach w państwowych zakładach tej branży właściciele małych firm z kapitałem polskim wskazywali przede wszystkim na tradycje rodzinne, chęć podjęcia ryzyka działalności gospodarczej i realizację własnych zainteresowań jako główne czynniki które miały duże i bardzo duże znaczenie dla rozwoju grona właściciele małych firm z kapitałem polskim wskazywali przede wszystkim na tradycje rodzinne, chęć podjęcia ryzyka działalności gospodarczej i realizację własnych zainteresowań jako główne czynniki które miały duże i bardzo duże znaczenie dla rozwoju grona dla firm z kapitałem zagranicznym to istniejący potencjał w sektorze pozwalający na uruchomienie produkcji oraz rosnące potrzeby rynkowe są czynnikiem wpływającym na rozwój grona dla firm z kapitałem zagranicznym to istniejący potencjał w sektorze pozwalający na uruchomienie produkcji oraz rosnące potrzeby rynkowe są czynnikiem wpływającym na rozwój grona

14 Kondycja przedsiębiorstw branży lotniczej w ostatnich dwóch latach oceniana jest przez znaczną część firm pozytywnie zarówno, jeśli chodzi o popyt na produkty i usługi firmy, udział w rynku głównego produktu, rentowność firmy. Można więc stwierdzić, że analizowany okres był czasem dobrej koniunktury w tym sektorze. Jakość produktów i ich poziom technologiczny w omawianym okresie wg ocen większości przedsiębiorców nie uległ zmianie. Według przedsiębiorców pozytywne zmiany w omawianych obszarach mogłyby być jeszcze lepsze gdyby nie ciągłe wahania zmiany kursu polskiej waluty wprowadzające zakłócenia do polityki cenowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. Kondycja przedsiębiorstw branży lotniczej w ostatnich dwóch latach oceniana jest przez znaczną część firm pozytywnie zarówno, jeśli chodzi o popyt na produkty i usługi firmy, udział w rynku głównego produktu, rentowność firmy. Można więc stwierdzić, że analizowany okres był czasem dobrej koniunktury w tym sektorze. Jakość produktów i ich poziom technologiczny w omawianym okresie wg ocen większości przedsiębiorców nie uległ zmianie. Według przedsiębiorców pozytywne zmiany w omawianych obszarach mogłyby być jeszcze lepsze gdyby nie ciągłe wahania zmiany kursu polskiej waluty wprowadzające zakłócenia do polityki cenowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa. SKondycja przedsiębiorstw

15 Zmiany zaistniałe w poszczególnych obszarach działalności firm w ostatnich 2 latach 83,3% 61,1% 77,8% 11,1% 16,7% 11,1% 77,8% 83,3% 88,9% 11,1% 33,3% 11,1% 5,6% 0%20%40%60%80%100 % poziom technologiczny produktów jakość produktów przeciętne jednostkowe koszty działalności rentowność firmy brutto udział w rynku głównego produktu/usługi popyt na produkty/usługi firm wzrostbez zmianspadek

16 Współpraca przedsiębiorstw ze sferą badawczo rozwojową Współpraca przedsiębiorstw ze sferą badawczo rozwojową Największe firmy produkcyjne z branży współpracują często lub stale z poszczególnymi pracownikami z uczelni technicznych (współpraca ta ma charakter nieformalny a główną barierą są wysokie koszty formalnej współpracy z uczelnią). Największe firmy produkcyjne z branży współpracują często lub stale z poszczególnymi pracownikami z uczelni technicznych (współpraca ta ma charakter nieformalny a główną barierą są wysokie koszty formalnej współpracy z uczelnią). Tylko największe z badanych firm zlecają ekspertyzy uczelnią technicznym. Brak jest jakiejkolwiek współpracy między przedsiębiorstwami a uniwersytetami. Firmy z kapitałem zagranicznym oraz nieprodukcyjne firmy z branży w ogóle nie współpracują z instytucjami sfery B+R. Tylko największe z badanych firm zlecają ekspertyzy uczelnią technicznym. Brak jest jakiejkolwiek współpracy między przedsiębiorstwami a uniwersytetami. Firmy z kapitałem zagranicznym oraz nieprodukcyjne firmy z branży w ogóle nie współpracują z instytucjami sfery B+R.

17 Współpraca przedsiębiorstw ze sferą badawczo rozwojową Współpraca przedsiębiorstw ze sferą badawczo rozwojową Korzyści na które wskazują respondenci wynikające ze współpracy z instytucjami B+R: Korzyści na które wskazują respondenci wynikające ze współpracy z instytucjami B+R: - dostęp do informacji o technologii i trendach światowych, - dostęp do wiedzy niezbędnej dla wprowadzania nowych produktów Przyczyny braku współpracy z instytucjami sfery B+R: Przyczyny braku współpracy z instytucjami sfery B+R: - brak środków na finansowanie takiej współpracy, - brak wiedzy o potencjalnych źródłach finansowania np. z funduszy unijnych, - wysokie koszty takiej współpracy, - brak odpowiednich partnerów, - niska jakość oferowanych usług

18 Współpraca z innymi firmami Współpraca z innymi firmami Firma z branży lotniczej współpracują ze sobą najczęściej na zasadzie odbiorca – dostawca. Jest to najczęstszy model współpracy między wiodącymi firmami a małymi firmami, które są podwykonawcami i kooperantami. Dla większości firm dostarczających produkt finalny województwo podkarpackie jest głównym miejscem lokalizacji kooperantów i poddostawców. Większość firm produkcyjnych kooperuje obecnie z wiodącymi producentami sprzętu lotniczego na świecie. Firma z branży lotniczej współpracują ze sobą najczęściej na zasadzie odbiorca – dostawca. Jest to najczęstszy model współpracy między wiodącymi firmami a małymi firmami, które są podwykonawcami i kooperantami. Dla większości firm dostarczających produkt finalny województwo podkarpackie jest głównym miejscem lokalizacji kooperantów i poddostawców. Większość firm produkcyjnych kooperuje obecnie z wiodącymi producentami sprzętu lotniczego na świecie. Poza tymi typami powiązań do najczęściej spotykanych form współpracy zaliczyć należy uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez inne przedsiębiorstwa oraz wspólny udział w targach branżowych. Poza tymi typami powiązań do najczęściej spotykanych form współpracy zaliczyć należy uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez inne przedsiębiorstwa oraz wspólny udział w targach branżowych.

19 Współpraca z innymi firmami Współpraca z innymi firmami I I Intensywność i dziedziny współpracy między firmami w gronie lotniczym

20 Oceniając współpracę badanych przedsiębiorstw z władzami lokalnymi i regionalnymi należy stwierdzić, że na tle innych branż i sektorów współpraca ta w województwie podkarpackim jest mocno zaawansowana i w perspektywie najbliższych lat może przynieść znaczące korzyści. Przyjmuje ona najczęściej formę dialogu i wymiany informacji, choć są przykłady bardziej zaawansowanych form jak: wspólne działania na rzecz rozwoju regionu, udział przedsiębiorców w opracowywaniu dokumentów strategicznych rozwoju terytorium. Oceniając współpracę badanych przedsiębiorstw z władzami lokalnymi i regionalnymi należy stwierdzić, że na tle innych branż i sektorów współpraca ta w województwie podkarpackim jest mocno zaawansowana i w perspektywie najbliższych lat może przynieść znaczące korzyści. Przyjmuje ona najczęściej formę dialogu i wymiany informacji, choć są przykłady bardziej zaawansowanych form jak: wspólne działania na rzecz rozwoju regionu, udział przedsiębiorców w opracowywaniu dokumentów strategicznych rozwoju terytorium. Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymiI

21 Przedsiębiorcy oczekują od władz samorządowych działań pobudzających rozwój tj.: Przedsiębiorcy oczekują od władz samorządowych działań pobudzających rozwój tj.: inwestowania w infrastrukturę techniczną przede wszystkim w infrastrukturę komunikacyjną oraz infrastrukturę teleinformatyczną inwestowania w infrastrukturę techniczną przede wszystkim w infrastrukturę komunikacyjną oraz infrastrukturę teleinformatyczną działań ułatwiających uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje działań ułatwiających uzbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje zaangażowania się władz w aktywizację rynku pracy poprzez wspieranie programów szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych, dostosowanie oferty edukacyjnej szkół i uczelni pod zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców zaangażowania się władz w aktywizację rynku pracy poprzez wspieranie programów szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych, dostosowanie oferty edukacyjnej szkół i uczelni pod zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców pomocy w kreowaniu tzw. otoczenia biznesu poprzez tworzenie i wspieranie ośrodków wspomagania przedsiębiorczości, w tym inkubatorów, parków technologicznych, agencji rozwoju regionalnego, ośrodków doradczo - szkoleniowych, funduszy poręczeniowo – pożyczkowych, regionalnych centrów obsługi inwestora, stref przemysłowych oraz lokalnych centrów wspierania biznesu pomocy w kreowaniu tzw. otoczenia biznesu poprzez tworzenie i wspieranie ośrodków wspomagania przedsiębiorczości, w tym inkubatorów, parków technologicznych, agencji rozwoju regionalnego, ośrodków doradczo - szkoleniowych, funduszy poręczeniowo – pożyczkowych, regionalnych centrów obsługi inwestora, stref przemysłowych oraz lokalnych centrów wspierania biznesu Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymi Współpraca z władzami regionalnymi i lokalnymiI

22 Korzystanie przez przedsiębiorstwa tworzące grono lotnicze z usług oferowanych przez podmioty z otoczenia biznesu jest stosunkowo niewielkie Korzystanie przez przedsiębiorstwa tworzące grono lotnicze z usług oferowanych przez podmioty z otoczenia biznesu jest stosunkowo niewielkie Przedsiębiorcy zwłaszcza z firm mikro i małych podkreślają brak dostosowania oferty do specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w tej branży Przedsiębiorcy zwłaszcza z firm mikro i małych podkreślają brak dostosowania oferty do specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej w tej branży Tylko największe przedsiębiorstwa korzystają z usług firm konsultingowych i projektowych, ale są to głównie firmy krajowe. Dla mniejszych firm barierą jest brak środków na taką współpracę Tylko największe przedsiębiorstwa korzystają z usług firm konsultingowych i projektowych, ale są to głównie firmy krajowe. Dla mniejszych firm barierą jest brak środków na taką współpracę Zupełnie w niewielkim zakresie firmy korzystają z usług instytucji wyspecjalizowanych na rzecz rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości Zupełnie w niewielkim zakresie firmy korzystają z usług instytucji wyspecjalizowanych na rzecz rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości Usługi okołobiznesowe i infrastruktura wspierająca Usługi okołobiznesowe i infrastruktura wspierającaI

23 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA SPLot Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA SPLot Udział firm w organizacjach regionalnych zrzeszających przedsiębiorców z branży Udział firm w organizacjach regionalnych zrzeszających przedsiębiorców z branżyI

24 Porównanie grona lotniczego w województwie podkarpackim z gronem modelowym I Grono modelowe Grono lotnicze w województwie podkarpackim Sektorowa i geograficzna koncentracja przedsiębiorstw Około 40 firm z branży lotniczej i przemysłów kooperujących zlokalizowanych na badanym obszarze Powiązania z instytucjami badawczymi W fazie tworzenia, znacząca rola Politechniki Rzeszowskiej Więzi między przedsiębiorstwami Powiązania, łańcuchy poddostawców i kooperantów w fazie formowania, brak współpracy w obszarze B+R zwłaszcza między firmami sektora MŚP Zasób wykwalifikowanej siły roboczej posiadającej kwalifikacje specyficzne dla sektora Odpowiednie kwalifikacje pracowników, wysoka kultura pracy niezbędna w branży lotniczej Powiązania z instytucjami okołobiznesowymi Bardzo słabe, brak informacji i doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania Uczestnictwo firm w stowarzyszeniach Duża aktywność firm

25 I DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Piotr Klimczak Piotr Klimczak Instytut Gospodarki WSIiZ "Wyniki badań grona lotniczego w województwie podkarpackim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google