Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje pedagogiczne. Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Internat 440 uczniów 180 uczniów 80 uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje pedagogiczne. Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Internat 440 uczniów 180 uczniów 80 uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje pedagogiczne

2 Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Internat 440 uczniów 180 uczniów 80 uczniów

3 Hala sportowa z trybunami na 450 osób Kryta pływalnia o wymiarach 25x12,5m Boiska szkolne Siłownia z urządzeniami do rehabilitacji

4 60 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami 42 na pełnych etatach 18 niepełnozatrudnionych Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Język włoski

5 Elementy Ratownictwa Medycznego - 81 uczniów Elementy Funkcjonowania Policji – 142 uczniów Elementy wiedzy o Straży Pożarnej - 61 uczniów Realizowane innowacje

6 Klasa I Klasa I d – 27 osób Klasa I e – 30 osób Klasa II Klasa II d – 30 osób Klasa III Klasa III d – 29 osób Klasa III e – 26 osób.

7 Przyswojenie wiedzy z zakresu organizacji Policji, historii, zakresu uprawnień, etyki zawodowej, obowiązków i praw, współpracy międzynarodowej, dokumentowanie pracy Policji, prawa karnego, ratownictwa przedmedycznego, podstaw ruchu drogowego i wodnego Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii: komunikacja interpersonalna, zasady negocjacji Zapoznanie z działalnością i strukturą organów administracji państwowej realizacji zadania z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób i mienia. Nabycie umiejętności postępowania z bronią palną. Rozwój ogólnej sprawności fizycznej w zakresie użycia siły fizycznej i innych środków w celu odparcia zamachu na dobro chronione lub ujęcia sprawcy czynu zabronionego. Przygotowanie do testów psychologicznych i sprawnościowych w procesie rekrutacji na pracownika ochrony lub policji. Przyswojenie wartości oraz norm życia społecznego. Identyfikowanie się z postawą obywatela własnego kraju.

8 1. Zapewnienie bazy dydaktycznej do realizacji celów edukacyjnych i umożliwienie współpracy z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Sąd Grodzki, WOPR. 2. Prowadzenie zajęć lekcyjnych umożliwiających zdobycie pożądanych umiejętności. 3. Umożliwienie zdobycia dodatkowych umiejętności z zakresu: ratownictwa medycznego, ruchu drogowego – organizacja kursów szkoleniowych.

9 1. Historia i struktury organizacyjne Policji w Polsce. 2. Ustawa o Policji. 3. Zasady pełnienia służby 4. Korpusy i stopnie policyjne 5. Zakres uprawnień Policji. 6. Obowiązki i prawa policjanta. 7. Środki przymusu bezpośredniego. 8. Integracja europejska i współpraca międzynarodowa polskiej Policji. 9. Łączność w Policji. 10. Kryminalistyka. 11. Dokumentowanie pracy policjanta. 12. Patologie społeczne. 13. Prawo karne i wykroczeń.

10 W wyniku realizacji podstawowych treści programowych uczeń powinien znać podstawowe akty prawne dotyczące działalności Policji. Przyswoić wiedzę z zakresu historii i struktur organizacyjnych Policji. Wdrażać określone procedury postępowania w przypadkach łamania prawa w odniesieniu do sytuacji typowych i problemowych. Zdobywać wiedzę ogólną dotyczącą: korpusów i stopni policyjnych. Podnieść swoją sprawność fizyczną szczególnie w kategoriach motorycznych takich jak: szybkość, koordynacja, czas reakcji, zwinność, gibkość, pływanie. Zdobyć wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego. Nabyć określone wzory postępowania (dyscyplina, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, opanowanie). Zdobyć podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej polskiej Policji. Identyfikować się z wzorem osobowym funkcjonariusza Policji. Zdobyć wiedzę z zakresu kryminalistyki. Zdobyć wiedzę z zakresu dokumentacji pracy policjanta i umieć zastosować ją w praktyce. Znać podstawowe akty prawne dotyczące prawa karnego. Umiejętność radzenia sobie i rozpoznawania patologii społecznych. Wchodzić w interakcje społeczne, pełniąc rolę funkcjonariusza Policji. Przyswoić zasady, normy, wartości odpowiadającej postawie obywatelskiej.

11 W trakcie zajęć z przedmiotu Elementy wiedzy o Policji Zajęć pozalekcyjnych (strzelanie, pokazy różnych formacji Policji, kursy pierwszej pomocy itp.) Organizowanych przez szkołę 0bozów policyjnych

12

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "Innowacje pedagogiczne. Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Internat 440 uczniów 180 uczniów 80 uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google