Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MY I ŚWIAT PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MY I ŚWIAT PRACY."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MY I ŚWIAT PRACY

2 ZAPOZNANIE Z PRAWAMI I WYMAGANIAMI RYNKU PRACY BĘDĄCYMI WARUNKAMI NIEZBĘDNYMI DLA ODNIESIENIA SUKCESU ZAWODOWEGO CEL ZAJĘĆ

3 ZADANIA ZAPOZNANIE Z WARTOŚCIAMI I PRAWAMI RZĄDZĄCYMI RYNKIEM PRACY ZAPOZNANIE Z WYMAGANIAMI OSOBOWOŚCIOWYMI I KWALIFIKACYJNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PROCEDURZE ZATRUDNIANIA

4 ZADANIA CIĄG DALSZY NABYCIE SKUTECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH ZNALEZIENIE ZATRUDNIENIA

5 FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ MINIWYKŁADY WPROWADZAJĄCE W TEMATYKĘ SPOTKANIA ĆWICZENIA INDYWIDUALNE PRACA W MAŁYCH GRUPACH

6 FORMY REALIZACJI SPOTKAŃ SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE SZKOŁY - 7 SPOTKAŃ PO 45 MINUT SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NA TERENIE PORADNI - 2 SPOTKANIA PO 3 GODZINY

7 RODZAJE UŻYTYCH POMOCY SCHEMATY TEMATYCZNE DO ĆWICZEŃ TESTY KWESTIONARIUSZE ANKIETY

8 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI BEZPOŚREDNIE POZNANIE PRAW RZĄDZĄCYCH RYNKIEM PRACY NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY

9 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI BEZPOŚREDNIE DOKONANIE BEZPOŚREDNIEJ OCENY SWOICH CECH OSOBOWOŚCI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH POD KĄTEM WYMAGAŃ ZATRUDNIANIA

10 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE PLANOWE I EFEKTYWNE WDRAŻANIE METOD POSZUKIWANIA PRACY STAŁY ROZWÓJ I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

11 PRZEWIDYWANE POZYTYWNE SKUTKI ODROCZONE WYELIMINOWANIE NIEKORZYSTNYCH NAWYKÓW W ZACHOWANIU ORAZ CECH OSOBOWOŚCI UTRUDNIAJĄCYCH ZNALEZIENIE PRACY

12 ZAJĘCIA I TEMAT: RYNEK PRACY I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

13 SCHEMAT ZAJĘĆ I WPROWADZENIE W TEMATYKĘ CYKLU ZAJĘĆ PRZEPROWADZENIE ANKIETY NA TEMAT TRAFNOŚCI WYBORU AKTUALNEJ SZKOŁY I POZNANIA DALSZYCH PLANÓW EDUKACYJNO – ZAWODOWYCH ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

14 SCHEMAT ZAJĘĆ I CIĄG DALSZY ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI DZIAŁANIA PRAW POPYTU I PODAŻY NA RYNKU PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY POPYT I PODAŻ GŁÓWNE MECHANIZMY DZIAŁANIA RYNKU PRACY

15 SCHEMAT ZAJĘĆ I CIĄG DALSZY WPROWADZENIE W PODSTAWOWE WARTOŚCI RZĄDZĄCE RYNKIEM PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY WARTOŚCI ŚWIATA PRACY DAWNIEJ A OBECNIE

16 SCHEMAT ZAJĘĆ I CIĄG DALSZY ĆWICZENIE DLA UCZNIOW OKREŚLAJĄCE PREFERENCJE W UZNAWANYCH WARTOŚCIACH KIERUJĄCYCH POSZUKIWANIEM PRACY – DO WYBORU LISTA WARTOŚCI LUB ANKIETA CO CIĘ ZACHĘCA DO PODJĘCIA PRACY PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – ROZMOWA Z UCZNIAMI

17 ZAJECIA II TEMAT: WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I OSOBOWOŚCIOWE UŁATWIAJĄCE ZNALEZIENIE PRACY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

18 SCHEMAT ZAJĘĆ II PRAWIDŁOWA SAMOOCENA I ODPORNOŚĆ NA STRES - CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE POZYTYWNY WIZERUNEK PRACOWNIKA MINIWYKŁAD TEMATYCZNY POZNAJ SIEBIE

19 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ DRUGICH ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW W POSTACI ANKIET SAMOOCENIAJĄCYCH JAKI JESTEŚ NIEBRZYDOWSKIEGO STRES J.RENAUD

20 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ II ŚWIADOMOŚĆ SWOICH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH I STAŁEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO JAKO NIEZBĘDNY WARUNEK ODNIESIENIA SUKCESU NA RYNKU PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNYSTAŁY ROZWÓJ ZAWODOWY WARUNKIEM SUKCESU

21 SCHEMAT ZAJĘĆ II CIĄG DALSZY ĆWICZENIE SAMOOCENIAJĄCE DLA UCZNIÓW – ANKIETA DR. J. HOLLANDA CECHY OSOBOWOŚCI A PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE LUB ZAWODY A UMIEJĘTNOŚCI PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – ROZMOWA Z UCZNIAMI

22 ZAJĘCIA III TEMAT: SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

23 SCHEMAT ZAJĘĆ III ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z WYBRANYMI METODAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ZNALEZIENIE PRACY – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY

24 SCHEMAT ZAJĘĆ III CIĄG DALSZY ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA PRACY MAPA POSZUKIWANIA PRACY

25 SCHEMAT ZAJĘĆ III CIĄG DALSZY Ćwiczenie dla uczniów w małych grupach – układanie map poszukiwania pracy według schematu Podsumowanie zajęć – rozmowa z uczniami

26 ZAJĘCIA IV TEMAT ZAJĘĆ: ROZMOWA TELEFONICZNA I OFERTA PRACY PIERWSZĄ SZANSĄ NA UZYSKANIE ZATRUDNIENIA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

27 SCHEMAT ZAJĘĆ IV ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI I WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ W SPRAWIE ZATRUDNIENIA – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY ZASADY PRZEPROWADZANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH Z PRZYSZŁYM PRACODAWCĄ

28 SCHEMAT ZAJĘĆ IV CIĄG DALSZY ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW Z WYKORZYSTANIEM SCHEMATU ROZMOWY TELEFONICZNEJ MOJA ROZMOWA TELEFONICZNA W SPRAWIE ZATRUDNIENIA

29 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ IV RODZAJE OFERT PRACY I ZASADY ICH PISANIA – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY ZASADY PISANIA DOBRYCH OFERT PRACY

30 SCHEMAT ZAJĘĆ IV CIĄG DALSZY ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW Z WYKORZYSTANIEM SCHEMATU OFERTY PRACY MOJA OFERTA PRACY PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – ROZMOWA Z UCZNIAMI

31 ZAJĘCIA V TEMAT ZAJĘĆ: ŻYCIORYS PREZENTACJĄ NASZYCH KWALIFIKACJI I OSIĄGNIĘĆ CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

32 SCHEMAT ZAJĘĆ V ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z RODZAJAMI ŻYCIORYSÓW I OGÓLNYMI ZASADAMI ICH PISANIA - MINIWYKŁADY TEMATYCZNE RODZAJE ŻYCIORYSÓW I ZASADY PISANIA ŻYCIORYSÓW

33 SCHEMAT ZAJĘĆ V CIĄG DALSZY ĆWICZENIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW – UŁOŻENIE INDYWIDUALNEGO ŻYCIORYSU WEDŁUG SCHEMATU

34 ZAJĘCIA VI TEMAT ZAJĘĆ : ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – WAŻNY KONTAKT Z PRACODAWCĄ CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

35 SCHEMAT ZAJĘĆ VI PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – MINIWYKŁAD TEMATYCZNY

36 CIĄ DALSZY CHEMATU ZAJĘĆ VI ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ- MINIWYKŁAD TEMATYCZNY

37 CIĄG DALSZY SCHEMATU ZAJĘĆ VI ĆWICZENIA GRUPOWE – SCENKI W WYKONANIU UCZNIÓW DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM WCZEŚNIEJ UTWORZONYCH ŻYCIORYSÓW I SCHEMATU PYTAŃ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ W TRAKCIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

38 ZAJĘCIA VII TEMAT ZAJĘĆ: SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ PODSUMOWUJĄCE PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ 1 X 45 MINUT

39 SCHEMAT ZAJĘĆ VII PODSUMOWANIE ZAJĘĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZNIÓW PRZEPROWADZENIE ANKIETY OCENIAJĄCEJ ZAJĘCIAMY I ŚWIAT PRACY


Pobierz ppt "PREZENTACJA CYKLU ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH MY I ŚWIAT PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google