Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza grupa Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza grupa Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Nasza grupa Nazwa szkoły:
Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie ID grupy: 96/37_MP_G1 Kompetencja: Matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy : WODA CUD NATURY Semestr/rok szkolny: Semestr III / 2010/2011 2

3 Woda cud Natury Woda cud natury

4 CZYM JEST WODA ? Woda (tlenek wodoru) Woda jest związkiem chemicznym, którego cząsteczka zbudowana jest z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Wzór sumaryczny H20 Wzór strukturalny Model

5 Woda – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.
W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

6 Inne właściwości wody Bez smaku Wrze w 100oC Krzepnie w 0oC
Gęstość 1g/cm3, największa przy 4oC

7 Stany skupienia wody Woda w przyrodzie
występuje w trzech stanach skupienia: ciekłym gazowym stałym

8 Procesy przemiany stanów skupienia

9 DoświadczeniE potwierdzające zmiany stanów skupienia wody
Do plastikowej butelki wlaliśmy wodę z kranu. Następnie wstawiona została do zamrażarki. Po 6 godzinach wyjęliśmy butelkę. Woda zamarzła i zwiększyła przy tym swoją objętość.

10 Gdy woda zamienia się ze stanu ciekłego w stały to zmienia swoją gęstość. Przez co woda pozostawiona np. w szklance może ją rozbić podczas przemiany.

11

12 Woda jako rozpuszczalnik
Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji np. cukru, soli, octu. Dzieje się tak dzięki temu, że ma budowę polarną czyli jest dipolem. Znaczy to, że ma dwa bieguny „+” i „-”. Cząsteczka wody.

13 Hydrosfera – ogół wód na Ziemi, obejmujący wody podziemne i powierzchniowe: rzeki, jeziora, morza, oceany, lodowce i lądolody oraz bagna, a także woda zawarta w atmosferze i biosferze.

14 Oceanosfera Całość wód morskich na powierzchni Ziemi: oceanów i wchodzących w ich skład mórz. Wody na lądach Są to wszystkie wody, które znajdują się na kontynentach

15 Zasoby hydrosfery to około 1,4 mld km3. 96% to zasoby wodne w oceanach.

16 Woda jest też środowiskiem życia dla wielu organizmów.
Gdyby nie woda, życie na Ziemi byłoby niemożliwe.

17 Ciekawostka Wynika tego , że woda w człowieku stanowi 75 %
Ciało człowieka składa się w większości z wody. U mężczyzn stanowi ona około 60% wagi, kobiet - 50%, a dzieci aż w 75%. Do najbardziej wodnistych części należą płuca - w 90 procentach składają się z wody oraz krew (85% wody). Skóra i mózg zawierają jej około 70%, mięśnie - 75%. Nawet kości, z których nie spodziewalibyśmy się wycisnąć ani kropelki, w około 22% składają się z wody. Wynika tego , że woda w człowieku stanowi 75 %

18 Źródło życia Wodę wykorzystujemy przede wszystkim do picia.
Dzięki niej istnieje życie na Ziemi.

19 Wykorzystanie wody w rolnictwie
Pola ryżu w Chinach Pole pszenicy

20 Doświadczenie: Wpływ wody słonej na życie roślin
Porównanie wzrostu fasoli podlewanej wodą z kranu oraz wodą słoną. Porównanie wzrostu fasoli posadzonej w ziemi ogrodniczej oraz w piasku.

21 Zakładanie hodowli fasoli
3 doniczki napełniliśmy ziemią ogrodniczą, jedną piaskiem. W każdej z doniczek umieściliśmy po 6 nasion fasoli. Doniczki postawiliśmy na parapecie okna. Wszystkie zostały podlane wodą z wodociągu. Nasiona fasoli w piasku i ziemi.

22 Jedna z nich urosła na wysokość ponad10 cm.
Rośliny po tygodniu Niektóre rośliny fasoli w doniczkach z ziemią ogrodniczą, podlewane wodą wykiełkowały i urosły. Roślina w piasku nie wykiełkowała. Jedna z nich urosła na wysokość ponad10 cm.

23 Fasola w piasku Roślina ta jednak wykiełkowała. Jednak po kilku dniach, mimo podlewania wodą, przestała rosnąć i obumarła. Wniosek: piasek nie jest dobrym podłożem do hodowli roślin. Fasola w piasku

24 Zmiana sposobu podlewania
Fasolę w dwóch doniczkach zaczęliśmy podlewać wodą mniej i więcej posoloną. Trzecia roślina była podlewana wodą z kranu. Woda więcej posolona Woda mniej posolona Woda z kranu

25 Po kolejnych dwóch tygodniach
W doniczce podlewanej wodą z kranu fasola urosła znacznie lepiej niż w pozostałych. Fasola podlewana wodą z solą jest znacznie mniejsza, a jej liście powoli robią się żółte. WNIOSKI: Najlepszy wzrost fasoli zaobserwowaliśmy w doniczce z ziemią ogrodniczą, którą podlewaliśmy wodą z kranu. Słona woda wpływa bardzo niekorzystnie na wzrost roślin. Piasek nie jest dobrym podłożem dla roślin.

26 Dla wszystkich organizmów woda jest płynem potrzebnym do życia
Dla wszystkich organizmów woda jest płynem potrzebnym do życia. dla niektórych jest środowiskiem życia.

27 Wykorzystanie wody przez ludzi
Elektrownie wodne służą do ekologicznego pozyskiwania prądu. Elektrownia wodna

28 higiena Myjąc się zmniejszamy ryzyko chorób skórnych, a także nieprzyjemnego zapachu.

29 Transport Woda jest też wykorzystywana w transporcie.

30 Woda wykorzystywana w rekreacji i rozrywce
lodowisko

31 baseny Woda jest wykorzystywana na basenach do ćwiczeń, zabawy lub odpoczynku.

32 Aquaparki Największą rozrywką wodną są aquaparki.

33 Woda stosowana w lecznictwie
Woda jest także stosowana do leczenia. Najpopularniejsze są kąpiele w solance.

34 Woda w budownictwie Stosowanie wody w budownictwie jest niezbędne chociażby do zrobienia zaprawy murarskiej lub betonu.

35 Zanieczyszczenia wody
Główne źródła zanieczyszczenia wód to ścieki komunalne i przemysłowe oraz zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Ścieki komunalne to przede wszystkim brudna woda z kuchni lub łazienek. Większym źródłem zanieczyszczeń są fabryki. Z pól spływają do rzek i jezior elementy nawozów i środków ochrony roślin.

36 Wycieki ropy Zdarza się, że następuje wyciek z platform wiertniczych na morzu, pękniętych rurociągów lub uszkodzonych tankowców Ropa nie rozpuszcza się w wodzie, lecz jako lżejsza utrzymuje się na jej powierzchni, tworząc dryfującą plamę śmierci.  Giną ptaki, ryby, wydry morskie, żółwie i inne zwierzęta. Czasem plama ropy dociera do brzegu. Niszczy plaże oraz faunę i florę brzegu morskiego. Zbieranie ropy z otwartego morza i z wybrzeża jest bardzo trudne i kosztowne.  ptak z Zatoki Meksykańskiej

37 Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej
Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon w dniu 20 kwietnia spowodowała ogromny wyciek ropy naftowej i zapoczątkowała katastrofę ekologiczną w Zatoce Meksykańskiej. Prędkość wycieku szacowana była na 5 do 25 tysięcy baryłek na dobę.

38 Katastrofa ekologiczna w Zatoce Perskiej
W 1991 roku do wód Zatoki Perskiej dostało się około 240 mln baryłek ropy (1 baryłka to ok. 160 l), zatruwając wodę, 550 km wybrzeża, słone bagna i lasy. Wycofujący się żołnierze iraccy podpalili 650 szybów wiertniczych, doprowadzając do katastrofy ekologicznej na niespotykaną dotąd skalę.

39 Zanieczyszczenie wód  Niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane są wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

40 Zanieczyszczenie Bałtyku
Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. W 1973 podpisano Konwencję Gdańską o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów Bałtyku i Bełtów. W 1974 siedem państw nadbałtyckich (spośród 9) podpisało drugą Międzynarodową Konwencję Bałtycką w Helsinkach. Ciągle jednak Bałtyk pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie.

41 Zanieczyszczenie Bałtyku
Czynnikami, które wpływają na zanieczyszczenie wód Bałtyku są m.in.: budowa rowów melioracyjnych, intensywne uprzemysłowienie, rozwój i powstawanie nowych miast oraz okoliczne ścieki i odpady. Wpływa na to również mała wymiana wód z oceanem. Poważnym problemem są zapóźnienia w budowie oczyszczalni ścieków w zlewisku Bałtyku, zwłaszcza w Polsce i na Litwie. W obszarze wód terytorialnych Polski bardzo zanieczyszczona jest Zatoka Gdańska.

42 Zanieczyszczenia Bałtyku

43 Zanieczyszczenia rzek w Polsce
Stan czystości rzek polskich od lat ulega pogorszeniu. Od 1964r. kiedy to rozpoczęto ujednolicanie kryteriów badania jakości wód rzecznych, zmniejszyła się długość odcinków rzek z wodami I klasy czystości, przybyło natomiast wód klas wyższych oraz nie odpowiadających normom.

44 ZANIECZYSZCZENIA JEZIOR
Jeziora w Polsce są najbardziej zagrożone zrzutem do nich ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również spływem powierzchniowym wymywanych nawozów mineralnych. Efektem tego jest eutrofizacja, czyli wzrost żyzności wód, spowodowany napływem nadmiernej ilości substancji organicznych.

45 Ocena stopnia zanieczyszczeń
Stopień zanieczyszczenia wód określa się za pomocą tzw. wskaźników zanieczyszczenia, który mówi o stężeniu danej substancji w miligramach w 1 dm³ wody. Jednym z najważniejszych wskaźników zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest stężenie rozpuszczonego tlenu, które może przyjmować maksymalną wartość 8,9 mg/ dm³. Mniejsze stężenie tlenu świadczy o zanieczyszczeniu wód związkami organicznymi, rozkładalnymi biochemicznie. Spadek stężenia tlenu poniżej 4 mg/ dm³ powoduje obumieranie wielu organizmów wodnych.

46 Zanieczyszczenia wody
BIOLOGICZNE są spowodowane obecnością drobnoustrojów patogennych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn. CHEMICZNE odnoszą się do zmian składu chemicznego i odczynu (pH) Należą do nich: oleje, benzyna, smary, ropa i jej składniki, detergenty, chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy), nawozy (głównie związki fosforu i azotu), węglowodory aromatyczne, sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole, krezole

47 Źródła zanieczyszczeń wód

48 Dużo zanieczyszczeń wprowadzają rzeźnie
Przemysł spożywczy Dużo zanieczyszczeń wprowadzają rzeźnie oraz mleczarnie

49 Przemysł chemiczny Zanieczyszczenia usuwane z fabryk bardzo często nieoczyszczone trafiają bezpośrednio do rzek.

50 Przemysł papierniczy Odpady z zakładów papierniczych trafiają do wód, mocno je zanieczyszczając.

51 Rolnictwo W dzisiejszych czasach prawie każdy rolnik wykorzystuje nawozy sztuczne. Stosowane w nadmiernych ilościach szkodzą wodom.

52 Gospodarstwa domowe Myjąc się, piorąc czy zmywając naczynia nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo zanieczyszczamy środowisko, a w szczególności wody.

53 Sposoby rozdzielania mieszanin

54 Sączenie Rodzaj filtracji z użyciem lejka z papierowym sączkiem lub lejka Buchnera. Przeprowadza się ją zwykle na małą skalę w laboratorium. Czasami do sączenia niewielkich ilości substancji stosuje się też specjalne filtry tworzywowe nakładane bezpośrednio na strzykawkę laboratoryjną.

55 Jeden ze sposobów rozdzielenia mieszanin jednorodnych.
Odparowanie Jeden ze sposobów rozdzielenia mieszanin jednorodnych. W taki sposób rozdziela się np. wodę i sól, kiedy są w jednym naczyniu.

56 Dekantacja Oddzielenie ciała stałego (osadu) od cieczy poprzez zlanie klarownej cieczy znad osadu. Często poprzedzona jest procesem sedymentacji. Zlewanie należy przeprowadzać ostrożnie i po bagietce. Skuteczniejszą odmianą tego typu procesu jest sączenie.

57 Sedymentacja Proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania grawitacji lub sił bezwładności.

58 Filtracja Metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów poprzez mechaniczne zatrzymanie jednej z substancji (zwykle ciała stałego) w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów.

59 Sposoby rozdzielania mieszanin – nasze doświadczenia

60 Odparowanie W tym doświadczeniu sprawdziliśmy jeden ze sposobów rozdzielania mieszanin niejednorodnych. W naszym przypadku była to woda z solą. Początek doświadczenia Wynikiem naszego doświadczenia jest wyparowanie wody. Efekt - cała woda odparowała Wniosek: odparowanie jest jednym z bardziej czasochłonnych sposobów rozdzielania substancji.

61 Tym razem była to woda z piaskiem.
Sączenie W tym doświadczeniu sprawdzaliśmy kolejny ze sposobów rozdzielania mieszanin niejednorodnych. Tym razem była to woda z piaskiem. Wynikiem naszego doświadczenia jest oddzielenie wody od piasku. Otrzymaliśmy prawie czystą wodę

62 Dekantacja Następnym doświadczeniem przeprowadzonym przez nas była dekantacja. Dekantacja to oddzielenie wody od substancji jednorodnej poprzez usuniecie nadmiaru wody . Wynikiem doświadczenia jest oddzielenie wody od gleby. Wniosek: Otrzymaliśmy substancję i wodę

63 Sedymentacja Następnie przeprowadziliśmy doświadczenie z sedymentacją.
Piasek, siłą grawitacji, został zgromadzony na spodzie naczynia.

64 Filtracja Przeprowadzając to doświadczenie obserwowaliśmy jak rozdziela się glebę od wody poprzez „zatrzymanie” jednej z tej substancji. Wynikiem doświadczenia jest oddzielenie wody od gleby. Wniosek: otrzymaliśmy czystą wodę.

65 Parowanie wody - doświadczenie
Do wykonania doświadczenia wykorzystaliśmy strzykawkę oraz 5 pokrywek od słoików. Wlaliśmy do nich jednakowe ilości wody i rozmieściliśmy w różnych miejscach. Na zewnętrznym parapecie okna woda wyparowała najszybciej. Na wewnętrznym parapecie trwało to trochę dłużej. Najwolniej parowanie postępowało w szafie.

66 Konkurs fotograficzny
Wyłoniliśmy zwycięzców konkursu fotograficznego „ Dzikie wysypiska i ich wpływ na stan wód w gminie Sicienko”. Laureatami zostali uczniowie szkoły podstawowej. Nagrody i dyplomy wręczyliśmy im w czerwcu na uroczystym apelu. Poniżej przedstawiamy zwycięskie zdjęcia. Niestety przedstawiają przykre widoki  .

67 Wycieczka do oczyszczalni Ścieków
Aby poznać jak funkcjonuje oczyszczalnia wybraliśmy do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wojnowie. Jest to w pełni zautomatyzowana oczyszczalnia biologiczna.

68 Dowiedzieliśmy się, że ścieki z całej gminy są sprowadzane do oczyszczalni za pomocą kanalizacji lub przywożone specjalnymi beczkami.

69 Oczyszczalnia w Wojnowie jest zautomatyzowana
Oczyszczalnia w Wojnowie jest zautomatyzowana. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu. Testowaliśmy dokładnie przy pomocy pracownika nadzorującego pracę. 69

70 A oto schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Wojnowie

71 Wyjazd do stacji uzdatniania wody w Osówcu
Poznaliśmy też pracę Stacji Uzdatniania Wody w Osówcu. Dowiedzieliśmy się, że stacja jest w pełni zautomatyzowana.

72 Urządzenia takie jak np
Urządzenia takie jak np. filtry ciśnieniowe, sprężarka lub chlorator działają same. Woda przechodzi przez 3 kolejne filtry, w których woda jest uzdatniana.

73 Gdyby w razie awarii przestał dochodzić do stacji prąd, to jest ona zaopatrzona w wielki agregat na ropę, który włącza się od razu po wykryciu braku prądu w sieci Brak wody nam nie zagraża .

74 Nasza rzeka - krówka Jest może mała, ale czysta. Przepływa w Rynnie Jezior Byszewskich. Łączy kilka jezior i uchodzi do Zalewu Koronowskiego. Warto ją zobaczyć. Upewniła nas w przekonaniu, że woda jest naprawdę „cudem natury”.

75 Autorzy prezentacji Aleksandra Galińska Aleksandra Górecka
Anita Kasprzykowska Zofia Kuligowska Mateusz Laskowski Kamil Łoboda Marcin Łobodziński Radosław Nowakowski Kamil Popa Szymon Ziemak Opiekun Grupy - Stanisław Szwajca

76


Pobierz ppt "Nasza grupa Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google