Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek

2 Plan wystąpienia 1.Czynniki różnicujące poziom nadwyżki bezpośredniej 2.Działalności produkcji roślinnej badane w 2006 r. 3.Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią w 2006 r. na przykładach 4.Rola płatności uzupełniających w tworzeniu nadwyżki bezpośredniej 5.Struktura kosztów bezpośrednich 6.Wnioski

3 Czynniki różnicujące poziom nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji roślinnej plony ceny sprzedaży koszty bezpośrednie płatności uzupełniające wartość produkcji

4 Działalności produkcji roślinnej objęte badaniami w 2006 r. Sposób prezentacji wyników: średnio w gospodarstwach prowadzących poszczególne działalności produkcji roślinnej, 3 grupy gospodarstw wyodrębnione na podstawie poziomu kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha (KB) (najniższe KB, średnie KB, najwyższe KB). ZBOŻA:OLEISTE pszenica ozima żyto ozime pszenżyto ozime gryka rzepak ozimy

5 Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)

6 Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha był: najniższyśredninajwyższy PSZENŻYTO OZIME Plon dt/ha 28,333,536,9 Cena sprzedaży zł/dt 43,2743,0540,80 Wartość produkcji zł/ha Koszty bezpośrednie Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł GRYKA Plon dt/ha 4,17,611,4 Cena sprzedaży zł/dt 113,17109,57115,90 Wartość produkcji zł/ha Koszty bezpośrednie Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)

7 Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha był: Przyrosty między grupami gospodarstw: najniższyśredninajwyższy PSZENŻYTO OZIME Wartość produkcji Koszty bezpośrednie Nadwyżka bezp. bez płatności uzupełniającej GRYKA Wartość produkcji Koszty bezpośrednie Nadwyżka bezp. bez płatności uzupełniającej Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)

8

9 Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha był: najniższyśredninajwyższy PSZENICA OZIMA Plon dt/ha 37,442,350,2 Cena sprzedaży zł/dt 48,0547,9249,70 Wartość produkcji zł/ha Koszty bezpośrednie Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł RZEPAK OZIMY Plon dt/ha 24,632,631,3 Cena sprzedaży zł/dt 93,2290,8592,83 Wartość produkcji zł/ha Koszty bezpośrednie Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)

10 Rola płatności uzupełniających w tworzeniu nadwyżki bezpośredniej (2006 r.) 23,2%56,0%36,8%67,5%19,4%

11 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem w 2006 r.

12 W przypadku pszenżyta ozimego wystąpiła wyraźna zależność, że wraz ze wzrostem kosztów bezpośrednich malała nadwyżka bezpośrednia na jednostkę powierzchni. Odwrotna tendencja zachodziła przy uprawie gryki – o wielkości nadwyżki zadecydowała wartość produkcji. W przypadku pszenicy ozimej to najniższy poziom kosztów bezpośrednich zadecydował o najwyższym dochodzie w postaci nadwyżki bezpośredniej. Uprawa rzepaku w gospodarstwach ponoszących najwyższe koszty bezpośrednie była najmniej dochodowa biorąc pod uwagę poziom nadwyżki bezpośredniej. Wnioski

13 Płatności uzupełniające są bardzo istotnym wsparciem dochodów rolników. O ile w przypadku pszenicy, pszenżyta i rzepaku czołowe miejsce w strukturze kosztów bezpośrednich zajmował koszt nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, o tyle obie te pozycje kosztów przy uprawie gryki tracą na znaczeniu na konto kosztu materiału siewnego. Wnioski cd.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google