Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek."— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek

2 Plan wystąpienia Czynniki różnicujące poziom nadwyżki bezpośredniej
Działalności produkcji roślinnej badane w 2006 r. Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią w 2006 r. na przykładach Rola płatności uzupełniających w tworzeniu nadwyżki bezpośredniej Struktura kosztów bezpośrednich Wnioski

3 poziom nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji roślinnej
Czynniki różnicujące poziom nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji roślinnej plony ceny sprzedaży koszty bezpośrednie płatności uzupełniające wartość produkcji

4 Działalności produkcji roślinnej
objęte badaniami w 2006 r. ZBOŻA: OLEISTE pszenica ozima żyto ozime pszenżyto ozime gryka rzepak ozimy Sposób prezentacji wyników: średnio w gospodarstwach prowadzących poszczególne działalności produkcji roślinnej, 3 grupy gospodarstw wyodrębnione na podstawie poziomu kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha (KB) (najniższe KB, średnie KB, najwyższe KB).

5 Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)

6 Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)
Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha był: najniższy średni najwyższy PSZENŻYTO OZIME Plon dt/ha 28,3 33,5 36,9 Cena sprzedaży zł/dt 43,27 43,05 40,80 Wartość produkcji zł/ha 1275 1457 1531 Koszty bezpośrednie 255 521 899 Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł. 1020 936 632 GRYKA 4,1 7,6 11,4 113,17 109,57 115,90 462 835 1321 124 238 338 597 859

7 Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)
Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha był: Przyrosty między grupami gospodarstw: najniższy średni najwyższy PSZENŻYTO OZIME Wartość produkcji 1275 1457 1531 182 74 Koszty bezpośrednie 255 521 899 266 378 Nadwyżka bezp. bez płatności uzupełniającej 1020 936 632 -84 -304 GRYKA 462 835 1321 373 486 124 238 114 224 338 597 859 259 262

8 Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)

9 Czynniki różnicujące nadwyżkę bezpośrednią (2006 r.)
Wyszczególnienie Gospodarstwa, w których poziom kosztów bezpośrednich ogółem/1 ha był: najniższy średni najwyższy PSZENICA OZIMA Plon dt/ha 37,4 42,3 50,2 Cena sprzedaży zł/dt 48,05 47,92 49,70 Wartość produkcji zł/ha 1813 2060 2499 Koszty bezpośrednie 461 790 1162 Nadwyżka bezpośrednia bez płatności uzupeł. 1352 1270 1337 RZEPAK OZIMY 24,6 32,6 31,3 93,22 90,85 92,83 2292 2965 2909 721 1078 1661 1571 1887 1248

10 Rola płatności uzupełniających w tworzeniu nadwyżki bezpośredniej (2006 r.)
23,2% 56,0% 36,8% 67,5% 19,4%

11 Struktura kosztów bezpośrednich ogółem w 2006 r.

12 Wnioski W przypadku pszenżyta ozimego wystąpiła wyraźna zależność, że wraz ze wzrostem kosztów bezpośrednich malała nadwyżka bezpośrednia na jednostkę powierzchni. Odwrotna tendencja zachodziła przy uprawie gryki – o wielkości nadwyżki zadecydowała wartość produkcji. W przypadku pszenicy ozimej to najniższy poziom kosztów bezpośrednich zadecydował o najwyższym dochodzie w postaci nadwyżki bezpośredniej. Uprawa rzepaku w gospodarstwach ponoszących najwyższe koszty bezpośrednie była najmniej dochodowa biorąc pod uwagę poziom nadwyżki bezpośredniej.

13 Wnioski cd. Płatności uzupełniające są bardzo istotnym wsparciem dochodów rolników. O ile w przypadku pszenicy, pszenżyta i rzepaku czołowe miejsce w strukturze kosztów bezpośrednich zajmował koszt nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, o tyle obie te pozycje kosztów przy uprawie gryki tracą na znaczeniu na konto kosztu materiału siewnego.

14 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google