Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania rozmieszczenia upraw roślin zbożowych na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania rozmieszczenia upraw roślin zbożowych na świecie"— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania rozmieszczenia upraw roślin zbożowych na świecie

2 Warunki rozwoju rolnictwa
przyrodnicze pozaprzyrodnicze

3 Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa
ukształtowanie powierzchni oraz rzeźba terenu; warunki klimatyczne regionu; warunki hydrologiczne; urodzajność i żyzność pokrywy glebowej

4 Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa
- potencjał ludzki – społeczeństwo o odpowiednich kwalifikacjach,  - mechanizacja – stopień wykorzystania maszyn rolniczych, - chemizacja – stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, - zabiegi melioracyjne – nawadnianie i osuszanie gruntów, - typ gospodarki rolnej (intensywna, ekstensywna)

5 Tereny rolnicze na świecie
źródło:

6

7

8 Plon - masa użytkowej części roślin (np
Plon - masa użytkowej części roślin (np. wykorzystywanych w celach spożywczych, paszowych lub przemysłowych) zebrana z jednostki powierzchni W obrocie płodami rolnymi dla określenia plonu używa się kwintali z hektara - q/ha Zbiór - Masa zebrana lub planowana do zebrania z całej powierzchni uprawy danej rośliny w gospodarstwie lub innej jednostce terytorialnej czy administracyjnej. Wyrażana w tonach.

9 Kultura rolna państwa:
Stosowane zabiegi agrotechniczne Metody i kierunki produkcji Wielkość gospodarstw Stosunki własnościowe w rolnictwie Mechanizacja rolnictwa

10 Zużycie nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych
źródło:

11 Liczba ciągników na 1000 ha gruntów ornych
źródło:

12 Udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie zatrudnionych
źródło:

13 Zboża Pszenica Kukurydza Ryż Proso i sorgo

14 Pszenica źródło:

15 Pszenica Dość wysokie wymagania hydrologiczne ( mm przez cały okres wegetacyjny) Ozima – duża wytrzymałość na przymrozki i mrozy Jara – niska wytrzymałość na niskie temperatury Ma największe wymagania glebowe ze wszystkich zbóż

16 Pszenica Źródło:

17

18 Pszenica- plony Największe (q/ha) Wielka Brytania – 78 Francja – 72
Dania – 70 Niemcy – 70 Egipt - 60 Najmniejsze (q/ha) Kazachstan – 8,5 Rosja – 14 Australia – 18 Iran – 18 Turcja - 20

19 Kukurydza źródło:

20 Kukurydza Kukurydza wymaga klimatu ciepłego i jednocześnie wilgotnego
Nie jest odporna na przymrozki. Nie wymaga większych opadów atmosferycznych Gleby pod kukurydzę powinny mieć odczyn obojętny, być zasobne w próchnicę i dosyć szybko nagrzewać się

21 Kukurydza źródło:

22

23 Kukurydza- plony Największe (q/ha) Włochy – 90 Francja - 85 USA – 83
Kanada – 71 Egipt i Hiszpania - 69 Najmniejsze (q/ha) Indie – 17 Indonezja – 26 Brazylia – 28 Meksyk – 23 RPA - 24

24 Ryż Źródło:

25 Ryż Wszystkie odmiany ryżu wymagają dużych ilości ciepła dla prawidłowego wzrostu i plonowania. Minimalna temperatura kiełkowania wynosi ok. 15 °C, kwitnienia + 25°C Duże zapotrzebowanie na wodę Wymagania glebowe ryżu nie są zbyt wysokie. Chociaż lepiej plonuje na glebach mniej przepuszczalnych, zawierających glinę, to gleby piaszczyste i laterytowe można jednak wykorzystywać do uprawy ryżu suchego.

26 Ryż źródło:

27 Ryż - plony Największe: Egipt - 85 USA - 67 Chiny – 64 Japonia – 63
Najmniejsze: Indie – 30 Bangladesz – 28 Tajlandia – 22 Filipiny - 29

28 Proso i sorgo

29 Proso i sorgo mają podobne, skromne wymagania glebowe i klimatyczne, mogą rosnąć w skrajnie niekorzystnych warunkach (na bardzo ubogiej glebie przy niedostatku wody)

30 Proso i sorgo źródło:

31 Plony prosa i sorgo PROSO (q/ha) Chiny - 23 Nigeria – 10 Indie – 8
Burkina Faso – 8 Mali - 7 SORGO (q/ha) USA - 43 Chiny – 40 Meksyk – 34 Nigeria – 11 Indie - 10

32


Pobierz ppt "Uwarunkowania rozmieszczenia upraw roślin zbożowych na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google