Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia Cel -> Wygenerowanie obrazu sytuacji Szanse i zagrożenia Determinizm czy swoboda wyboru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia Cel -> Wygenerowanie obrazu sytuacji Szanse i zagrożenia Determinizm czy swoboda wyboru."— Zapis prezentacji:

1 3. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa

2 Analiza otoczenia Cel -> Wygenerowanie obrazu sytuacji Szanse i zagrożenia Determinizm czy swoboda wyboru strategicznego?

3 Rentowność przedsiębiorstw zależy: W 46% przypadków od zarządzania firmą, W 36% przypadków od wyboru segmentu, W 18% przypadków od branży, W 4% przypadków od firmy matki, W 2% przypadków od fazy cyklu koniunkturalnego Michael Porter

4 Analiza otoczenia Cel -> Wygenerowanie obrazu sytuacji Szanse i zagrożenia Determinizm czy swoboda wyboru strategicznego? Otoczenie dalsze i bliższe

5 Otoczenie dalsze makroekonomiczne,technologiczne,polityczno-prawne,socjokulturowe,naturalne Specyfika otoczenia dalszego zależna jest od rodzaju przedsiębiorstwa!

6 Otoczenie makroekonomiczne Stopa wzrostu ekonomicznego –Wydatki konsumentów –Rywalizacja wśród oferentów Stopa procentowa Kursy walut Stopa inflacji

7 Otoczenie technologiczne Od wynalazku do wdrożenia 4-5 lat w USA i UE, 3-3,5 w Japonii Zagrożenie dla starych branż – np. fotografia cyfrowa

8 Reakcje Dow Jones po wydarzeniach o charakterze politycznym Wydarzenie Dzień po (%) Dwa miesiące później (%) Pearl Harbor 1941 -6,5-2,9 Kryzys kubański 1962 -9,421,3 J.F.K. zamordowany 1963 -2,912,4 Wojna w zatoce 1991 -4,319,8 Kryzys finansowy w Rosji 1998 -11,324,7 Ataki na WTC i Pentagon 2001 -70,2

9 Atak terrorystyczny na WTC i Pentagon a sytuacja GE 2000 r -> Obroty 130 mld $; zysk 12,7 mld $ 2001 r -> spadek zysku o ok. 900 mln $ GE ubezpieczało WTC i samoloty starta 600 mln $ Leasing samolotów – linie lotnicze nie płacą lub oddają samoloty - 120 mln $ Boeing zmniejsza zamówienia o 40% - starta 100 mln$ NBC nie nadaje reklam – starta 50 mln $

10 Otoczenie socjokulturowe Odchodzenie od państwa opiekuńczego Wrażliwość na ochronę środowiska Kalifornizacja potrzeb Zmiany demograficzne

11 Koncepcje analizy otoczenia BEZSCENARIUSZOWASCENARIUSZOWA Ekstrapolacja trendów Ekstrapolacja trendów Analiza luki strategicznej Analiza luki strategicznej Opinie ekspertów Opinie ekspertów scenariusze możliwych zdarzeń scenariusze możliwych zdarzeń scenariusze symulacyjne scenariusze symulacyjne scenariusze stanów otoczenia scenariusze stanów otoczenia scenariusze procesów w otoczeniu scenariusze procesów w otoczeniu

12 Ekstrapolacja trendów Założenie, iż interesujące nas zjawisko będzie się w przyszłości zmieniało podobnie jak dotychczas Stosowane przy małej dynamice rozwoju, stabilnym i ustrukturyzowanym otoczeniu Trudne do przyjęcia założenia matematyczne Stosowana w analizie luki strategicznej

13 Analiza luki strategicznej Badanie dostosowania dotychczasowej strategii do otoczenia Jak będzie się zmieniać proces w otoczeniu? Jaki stan osiągnie działalność organizacji? Zgodność trendów Luka nadmiaru Luka niedoboru

14 Zgodność trendów Wzrost rynku Wzrost sprzedaży w danej organizacji Czas Trend

15 Zgodność trendów Stały dotychczasowy udział w rynku Ważny punkt nasycenia rynku Firma nie różni się od rywali => rynek mało konkurencyjny, duże bezpieczeństwo przetrwania, brak presji na innowacyjność

16 Luka nadmiaru Wzrost rynku Wzrost sprzedaży w danej organizacji Czas Trend

17 Luka nadmiaru Sprzedaż rośnie szybciej niż popyt – wzrost udziału w rynku Ważny punkt nasycenia rynku i względny punkt nasycenia rynku Przyczyny spadku popytu?

18 Luka niedoboru Wzrost rynku Wzrost sprzedaży w danej organizacji Czas Trend

19 Luka niedoboru Spadek udziału w rynku Konkurencyjność wyrobów? Rynek dynamicznie rozwijający się

20 Opinie ekspertów – metoda delficka Horyzont czasowy 50 lat Zastosowana do: –rozwoju nauki –zmian demograficznych –perspektyw automatyzacji –opanowania przestrzeni kosmicznej –zapobiegania wojnom –rozwoju nowych rodzajów broni

21 Opinie ekspertów – metoda delficka Zdefiniowanie problemu Wybór grupy ekspertów na podstawie wymagań badawczych Przygotowanie i rozesłanie ankiety Przygotowanie i rozesłanie kolejnej ankiety Zgodność co do prognozy? Przedstawienie wyników TAKNIE Przygotowanie i rozesłanie kolejnej ankiety Analiza odpowiedzi

22 Metody scenariuszowe Metody analizy zmian nieciągłych (przeskok między teraźniejszością a przyszłością) Wielowymiarowe i wielowariantowe przyszłe stany otoczenia Przykładowe scenariusze – niebezpieczeństwo pomyłki (energia, ropa, komputery)

23 Cechy scenariuszy Do 15 lat (zależne od branży) Liczba scenariuszy –2 (największe zagrożenie i szansa; najkorzystniejszy i najbardziej prawdopodobny scenariusz) –3 (największe zagrożenie i szansa oraz najbardziej prawdopodobny scenariusz)

24 Metody scenariuszowe Scenariusze możliwych zdarzeń Scenariusze symulacyjne Scenariusze stanów otoczenia Scenariusze procesów w otoczeniu

25 Scenariusze możliwych zdarzeń Lista wydarzeń możliwych w przyszłości, ważnych dla organizacji, identyfikowanie przyczyn tych wydarzeń, możliwych kierunków ewolucji, siły i charakteru oddziaływań na organizację oraz określenie zdolności organizacji do dostosowania się do tych zjawisk.

26 Scenariusze symulacyjne Wyprzedzająca ocena wartości poszczególnych wyborów strategicznych zależnie od oddziaływań otoczenia. Strategia optymalna wykorzystuje maksymalnie szanse i zmniejsza potencjalne zagrożenia.

27 Scenariusze stanów otoczenia Siła i prawdopodobieństwo wpływu poszczególnych procesów występujących w otoczeniu na organizację Cztery podstawowe scenariusze: –optymistyczny –pesymistyczny –niespodziankowy –najbardziej pradowpodobny

28 Scenariusze procesów w otoczeniu Uszczegółowienie scenariuszy stanów otoczenia Koncentracja na procesach najbardziej istotnych o potencjalnie dużej sile wpływu na organizację


Pobierz ppt "3. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia Cel -> Wygenerowanie obrazu sytuacji Szanse i zagrożenia Determinizm czy swoboda wyboru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google