Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolejność analizy strategicznej: Krok 1. Ogólna prezentacja problemu Krok 2. Analiza PEST Krok 3. Scenariusze Krok 4. Analiza ETOP Krok 5. Charakterystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolejność analizy strategicznej: Krok 1. Ogólna prezentacja problemu Krok 2. Analiza PEST Krok 3. Scenariusze Krok 4. Analiza ETOP Krok 5. Charakterystyka."— Zapis prezentacji:

1 Kolejność analizy strategicznej: Krok 1. Ogólna prezentacja problemu Krok 2. Analiza PEST Krok 3. Scenariusze Krok 4. Analiza ETOP Krok 5. Charakterystyka otoczenia bliskiego Krok 6. Analiza stakeholders Krok 7. Analiza 5 sił Krok 8. Wycena domeny Krok 9. Bilans strategiczny Krok 10. SWOT

2 KROK OGÓLNA PREZENTACJA PROBLEMU 1.1. UWARUNKOWANIA GEO- POLITYCZNE (obecnie) 1.2. HIPOTEZA (założenie, jak zjawisko będzie się rozwijać w perspektywie lat) 1.3. ARGUMENTY (co na to wskazuje)

3 OTOCZENIE OGÓLNE (MAKROTOCZENIE) OTOCZENIE CELOWE ORGANIZACJA: PRACOWNICY ZARZĄD KULTURA ekonomiczne polityczne odbiorcy zasilające społeczne technologiczne konkurencisojusznicy regulatorywłaściciele Źródło: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 32 STRUKTURYZACJA OTOCZENIA

4 2. ANALIZA STRATEGICZNA MAKROOTOCZENIA 2.1. ANALIZA PEST KROK 2.

5 2.2. WYSZCZEGÓLNIANIE Analiza PEST Źródło: D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996, s. 77.

6 2. ANALIZA STRATEGICZNA MAKROOTOCZENIA 2.2. SCENARIUSZE KROK 3.

7 W1 W2 K111 K112 K121 K122 K211 K212 K221 K222 Czas K11 K12 K21 K22 Teraz 1 rok 2 lata Tuba (lejek) scenariuszy coraz szerszy (zawierający więcej wariantów działania) wraz z płynącym czasem w przyszłości – scenariusze optymistyczne - przyjmowanie wartości dodatnich w dokonywanych wycenach, co związane jest z wyodrębnianiem szans; – scenariusze pesymistyczne - przyjmowaniu wartości ujemnych, co związane jest z wyodrębnianiem zagrożeń; – scenariusze najbardziej prawdopodobne - wybieranie zjawisk o najwyższych wartościach prawdopodobieństwa, – scenariusze najmniej prawdopodobne – wybieranie zjawisk o najmniejszych wartości prawdopodobieństwa. – scenariusze optymistyczne - przyjmowanie wartości dodatnich w dokonywanych wycenach, co związane jest z wyodrębnianiem szans; – scenariusze pesymistyczne - przyjmowaniu wartości ujemnych, co związane jest z wyodrębnianiem zagrożeń; – scenariusze najbardziej prawdopodobne - wybieranie zjawisk o najwyższych wartościach prawdopodobieństwa, – scenariusze najmniej prawdopodobne – wybieranie zjawisk o najmniejszych wartości prawdopodobieństwa WYCENIANIE - SCENARIUSZE

8

9 Zagregowanie wycen sfery EKONOMICZNEJ

10 2.2. WYCENIANIE - SCENARIUSZE Zagregowanie wycen sfery TECHNOLOGICZNEJ

11 2.2. WYCENIANIE - SCENARIUSZE

12

13

14

15

16 2.2. WNIOSKOWANIE- KLUCZOWE SFERY

17 1. Im większa rozpiętość między scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym, tym silniejsze uzależnienie od otoczenia. 2. Im większa rozpiętość scenariusza najbardziej prawdopodobnego, tym wyższy poziom niepewności otoczenia. 3. W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym wyodrębnia się procesy wiodące (pozytywne i negatywne). 4. W scenariuszu niespodziankowym wyodrębnia się najsilniejsze trendy jako sygnały wczesnego ostrzegania. 1. Im większa rozpiętość między scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym, tym silniejsze uzależnienie od otoczenia. 2. Im większa rozpiętość scenariusza najbardziej prawdopodobnego, tym wyższy poziom niepewności otoczenia. 3. W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym wyodrębnia się procesy wiodące (pozytywne i negatywne). 4. W scenariuszu niespodziankowym wyodrębnia się najsilniejsze trendy jako sygnały wczesnego ostrzegania. PIERWSZA SFERA DRUGA SFERA TRZECIA SFERA CZWARTA SFERA PIĄTA SFERA 2.2. WNIOSKOWANIE- KLUCZOWE SFERY

18 2. ANALIZA STRATEGICZNA MAKROOTOCZENIA 2.3. ANALIZA ETOP KROK 4.

19 2.3. WNIOSKOWANIE- ETOP ETOP (ang. – Enviromental Threats Opportunities Profile). Analiza ta uwzględnia zarówno elementy otoczenia dalszego jak i bliższego.

20 3. ANALIZA STRATEGICZNA OTOCZENIA CELOWEGO 3.1. CHARAKTERYSTYKA BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA (wymienić w podpunktach – 1 str) KROK 5.

21 3. ANALIZA STRATEGICZNA OTOCZENIA CELOWEGO 3.2. ANALIZA STAKEHOLDERS KROK 6.

22 Ustalenie hierarchii ważności obiektów Pokazania z kim należy liczyć się najbardziej 3.2. WYSZCZEGÓLNIANIE Analiza STAKEHOLDERS SYSTEM Rządy innych państw Rządy stanowe federalne Właściciele inwestorzy Stowarzyszenia handlowe Społeczność lokalna Władze lokalne Wierzyciele KlienciDostawcy Pracownicy Grupy interesu Sądy Szkoły i uniwersytety

23 3.2. WYCENIANIE - STAKEHOLDERS Analiza STAKEHOLDERS Kibice K1K2K3K4 Siła wpływu K K K K Siła wpływu

24 3. ANALIZA STRATEGICZNA OTOCZENIA CELOWEGO 3.3. ANALIZA 5 SIŁ KROK 7.

25 POTENCJALNI NOWI GRACZE GRACZE W SEKTORZE OBIEKTY ZASILAJĄCE SEKTOR OBIEKTY ODBIERAJĄCE DZIAŁANOŚĆ SUBSTYTUTY FUNKCJONOWANIA SEKTORA 3.3. BADANIE SIŁ Główni dostawcy: Główni odbiorcy: Główni uczestnicy sektora: KTO? KIEDY? KTO? KIEDY? W JAKI SPOSÓB? Integracja pionowa Źródło: M. E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998, s. 22.

26 3. ANALIZA STRATEGICZNA OTOCZENIA CELOWEGO 3.4. WYCENA DOMENY KROK 8.

27 3.4. POZYCJONOWANIE - WYCENA DOMENY Ocena ważona ogólna Ocena dla analizowanego zjawiska

28 4. ANALIZA POTENCJAŁU PODMIOTU 4.1. BILANS STRATEGICZNY KROK 9.

29 Źródło: A. Stabryła, wyd. cyt., s PODEJŚCIE KLUCZOWE

30 5. ANALIZA SWOT KROK 10.

31 5. PODSUMOWANIE - ANALIZA SWOT SWOT ang. strenghts – mocne strony weaknesses – słabe strony opportunities - szanse threats - zagrożenia SWOT ang. strenghts – mocne strony weaknesses – słabe strony opportunities - szanse threats - zagrożenia Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 192.

32 Analiza SWOT: atuty – zagrożenia atuty – szanse słabości – szanse słabości - zagrożenia Analiza SWOT: atuty – zagrożenia atuty – szanse słabości – szanse słabości - zagrożenia Analiza TOWS: szanse – atuty zagrożenia – atuty szanse – słabości zagrożenia - słabości Analiza TOWS: szanse – atuty zagrożenia – atuty szanse – słabości zagrożenia - słabości Źródło: opracowanie własne na podstawie - K. Obłój, wyd. cyt., s. 193 – PODSUMOWANIE - ANALIZA SWOT

33 Analiza SWOT: atuty – zagrożenia atuty – szanse słabości – szanse słabości - zagrożenia Analiza SWOT: atuty – zagrożenia atuty – szanse słabości – szanse słabości - zagrożenia Analiza TOWS: szanse – atuty zagrożenia – atuty szanse – słabości zagrożenia - słabości Analiza TOWS: szanse – atuty zagrożenia – atuty szanse – słabości zagrożenia - słabości Źródło: opracowanie własne na podstawie - K. Obłój, wyd. cyt., s. 193 – PODSUMOWANIE - ANALIZA SWOT SZANSE MOCNE STRONY

34 Źródło: K. Obłój, Strategia organizacji..., s PODSUMOWANIE - ANALIZA SWOT

35


Pobierz ppt "Kolejność analizy strategicznej: Krok 1. Ogólna prezentacja problemu Krok 2. Analiza PEST Krok 3. Scenariusze Krok 4. Analiza ETOP Krok 5. Charakterystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google