Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich pochodzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich pochodzenie"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich pochodzenie

2 Samochód stał się rywalem człowieka w dostępie do tlenu
Samochód stał się rywalem człowieka w dostępie do tlenu. Przeprowadzane badania w różnych krajach wykazują obniżanie się poziomu tlenu na rzecz rozlicznych zanieczyszczeń.

3 Czym są zanieczyszczenia powietrza?
Problemem, który nabrał w ostatnich latach szczególnej wagi, to zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Stanowią je wszystkie substancje stałe, ciekłe lub gazowe, których udziały w powietrzu przekraczają średnią zawartość tych substancji w czystym powietrzu. Równocześnie jednak, przekroczenie średnich zawartości stałych składników powietrza atmosferycznego uważane jest także za jego zanieczyszczenie.

4 podział zanieczyszczeń powietrza
Gazy i pary związków chemicznych, np.:tlenki węgla, siarki i azotu, fosfor, ozon, radon, amoniak i węglowodory Drobne kropelki cieczy, np. kropelki zasad, kwasów i rozpuszczalników Drobne ciała stałe, np. popioły, pyły sadze, związki metali ciężkich, azbest Mikroorganizmy, których ilość lub rodzaj jest charakterystyczny dla naturalnego składu powietrza wraz z produktami ich metabolizmu Skażenia promieniotwórcze, zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby, ciała ludzkiego, przedmiotów substancjami promieniotwórczymi

5 Ilość rodzajów zanieczyszczeń, jakie mogą występować w powietrzu, jest niezmiernie duża, a ich szkodliwość dla otoczenia zależy od bardzo wielu czynników, jak: właściwości chemiczno-toksyczne, stan skupienia, stopień dyspersji, stężenie w powietrzu, czas oddziaływania, warunki klimatyczno-meteorologiczne itp. Stały wzrost produkcji przemysłowej i komunikacyjnej wiąże się nieodłącznie ze wzrostem szkodliwych substancji w atmosferze.

6 źródła zanieczyszczeń
powietrza Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na dwie grupy: Pochodzenia naturalnego Pochodzenia antropogenicznego (powstałe na skutek działalności człowieka)

7 Wartości całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń powietrza
Zanieczyszczenie Wartość emisji w tys.ton(1997) Dwutlenek siarki 2368 Dwutlenek azotu 1154 Dwutlenek węgla 373200 Niemetalowe lotne związki organiczne 1089 Amoniak 364 Pyły 1250

8 Dwutlenek siarki jest bardzo szkodliwy dla wszystkiego co żyje, zwłaszcza dla roślin. Dwutlenek siarki jest najważniejszą przyczyną kwaśnych deszczów, które niszczą nasze lasy. Dwutlenek siarki Szczególnym problemem, jest stały wzrost tego gazu. Dostaje się on do atmosfery w wyniku spalania ogromnych ilości paliw zawierających siarkę lub jej związki. Przykładowo jedna elektrociepłownia o mocy zainstalowanej 100 MW emituje rocznie do atmosfery około ton S02.

9 Tlenek azotu Ilości tlenku azotu są tak duże, że często pojawiają się stężenia szkodliwe dla życia. Ponadto, gdy znajdą się w glebie, mogą tam ulegać przemianom do związków silnie rakotwórczych o nazwie nitrozoaminy . Odrębna rola tlenków azotu w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia ludzkiego wiąże się z rozwojem motoryzacji w miastach. W 1990 roku silniki spalinowe były odpowiedzialne za 37,5% wszystkich tlenków azotu wytworzonych w Polsce.

10 Tlenek węgla  Tlenek węgla - czad - jest śmiertelną trucizną dla organizmu człowieka. Łączy się on z hemoglobiną w sposób trwały, blokując w ten sposób przenoszenie tlenu. Gazy spalinowe zawierają tlenku węgla prawie dwa razy więcej niż tlenków azotu i węglowodorów razem wziętych i są dokładnie tak samo trujące jak czad z pieca.

11 Węglowodory Węglowodór jest pierścieniowy. To znaczy, że stosunkowo najmniej toksyczne są węglowodory o budowie łańcuchowej. Bardziej od nich groźne są węglowodory pierścieniowe, najgorsze zaś - węglowodory zbudowane z wielu pierścieni. Te ostatnie są silnie rakotwórcze. Pojawiają się dookoła nas podczas procesów przetwarzania ropy naftowej i węgla oraz przy używaniu otrzymanych produktów, np. paliw, smoły, asfaltu. Warsztaty lakiernicze, z których dochodzi zapach rozpuszczalników, stanowią zagrożenie zdrowia ludzkiego.

12 Pyły Pyły znajdują się w spalinach silników, powstają ze ścierających się opon samochodowych i ze ścieranych nimi nawierzchni dróg. W środowisku naturalnym pyły, które nie są szczególnie trujące, mogą jednak szkodzić roślinom. Pył osadzający się na powierzchni liści pochłania światło, a może również zatykać aparaty szparkowe i w ten sposób utrudniać fotosyntezę.

13 Skąd są pyły przemysłowe?
Poważnym źródłem pyłów jest przemysł chemiczny, metalurgiczny i energetyczny. Najwięcej pyłów emitują elektrownie i kotłownie a ich udział w zapyleniu kraju szacuje się na 46%. Wiąże się to ze spalaniem paliw stałych. W sumie ze spalania węgla w naszym kraju powstaje w ciągu roku około 4-5 milionów ton zanieczyszczeń stałych.

14 Zanieczyszczenia a nasze problemy zdrowotne

15 Badania prowadzone na całym świecie wykazują jednoznacznie, że liczba ofiar śmiertelnych z powodu spalin samochodowych wyraźnie przekracza liczbę ofiar wypadków. Zanieczyszczenia pochodzące z transportu znajdują się głównie w powietrzu. Ich wpływ na zdrowie jest różny i zależy od stężenia i składu wdychanych substancji. ·       tlenek węgla (CO):powoduje problemy oddechowe, sercowe, bóle i zawroty głowy. ·       tlenki azotu (NOx): podrażniają drogi oddechowe i osłabiają system odpornościowy. ·       węglowodory (HC): powodują podrażnienia dróg oddechowych i oczu, mogą być rakotwórcze. ·       związki ołowiu (Pb): w dużych dawkach powodują poważne zaburzenia neurologiczne, jak również zaburzenia wzrostu, wady nerek, anemię. ·       ozon (O3): zmienia funkcje oddechowe, podrażnia oczy i płuca, nasila objawy astmy i chorób serca.   benzen: ma działanie rakotwórcze, negatywnie wpływa na układ nerwowy. Oddziaływanie pyłów na ludzi jest niebezpieczne i prowadzi często do uszkodzenia lub chorób oczu, podrażnienia naskórka, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicy płuc, nowotworów gardła, krtani i płuc, może być przyczyną astmy, chorób alergicznych itp.

16 Wpływ zanieczyszczeń na klimat
Najważniejsze skutki zanieczyszczenia powietrza: efekt cieplarniany kwaśne deszcze zmniejszanie warstwy ozonu zmniejszanie zasobów paliw kopalnych zachwianie równowagi ekologicznej między tlenem i dwutlenkiem węgla zachwianie równowagi biologicznej ekosystemów pogarszanie jakości żywności zanieczyszczanie gleby i wody

17 Warto wiedzieć Najwięcej zanieczyszczeń powietrza wytwarza przemysł paliwowo- energetyczny (ponad 50%). Największe ilości substancji zanieczyszczających powietrze powstają w wyniku spalania paliw kopalnych. Zanieczyszczenia powietrza są ubocznym skutkiem wielu przemysłowych procesów technologicznych. Wraz ze wzrostem liczby pojazdów zwiększa się procent zanieczyszczonego powietrza!

18 W Polsce co najmniej 50% pojazdów emituje nadmierną ilość tlenku węgla.
ok. 30%ogólnych emisji zanieczyszczeń pochodzi od samochodów. Samochody osobowe i motocykle dominują w emisjach tlenku węgla, węglowodorów nad samochodami dostawczymi, ciężarowymi i autobusami łącznie. W ciągu 1godz stary buk wytwarza 1200l tlenu, człowiek zużywa 30, a przeciętny samochód 6000l zamienia w spaliny.


Pobierz ppt "Rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich pochodzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google