Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenie środowiska, a zdrowie człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenie środowiska, a zdrowie człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenie środowiska, a zdrowie człowieka
Opracowała: Alicja Bylica Kl. II A

2 Zanieczyszczenia środowiska, to substancje stałe, ciekłe lub fazowe, które występują w naszym otoczeniu w szkodliwych ilościach i mogą powodować zagrożenie zdrowia człowieka, lub mieć ujemny wpływ na stan środowiska naturalnego. Ocenia się, że co najmniej 4 miliony mieszkańców Polski jest zagrożonych na skutek degradacji środowiska przyrodniczego. Na obszarach szczególnie zanieczyszczonych notuje się większą umieralność z powodu nowotworów, chorób układu krążenia i chorób układu pokarmowego.

3 Metale ciężkie Bardzo poważnym problemem środowiskowym jest jego zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Wchłaniają się one do naszego organizmu, mogą się kumulować, np. w nerkach, czy kościach oraz mogą być przyczyną groźnych zatruć, przewlekłych chorób nowotworowych, nerek, układu krążenia i układu nerwowego. Należą do nich m.in.:

4

5 Pestycydy W celu zwiększania plonów rolnicy muszą chronić rośliny przed szkodliwym działaniem wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych używają do tego celu oprócz nawozów sztucznych środki ochrony roślin zwane pestycydami. Kumulują się one w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego, najbardziej zagrożone są więc organizmy na końcu takiego łańcucha – wśród nich najczęściej jesteśmy my czyli ludzie.

6 Pestycydy Wiele pestycydów ma długi czas rozkładu, co sprzyja ich kumulacji z organizmach. W dużych dawkach stają się bardzo szkodliwe dla ludzi. Kumulacja pestycydów w organizmie człowieka powoduje : -obniżenie odporności organizmu i zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego -zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego -działanie mutagenne -działanie rakotwórcze -zmiany hormonalne -wady rozwojowe -zmniejszanie ochronnego działa skóry

7 Wpływ tlenków siarki Dwutlenek siarki atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie SO2  powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych, prowadzące do nieżytów oskrzeli częste przypadki tego schorzenia stwierdzono w badaniach epidemiologicznych mieszkańców miast o zanieczyszczonym powietrzu. Dwutlenek siarki, po wniknięciu w ściany dróg oddechowych, przenika do krwi i dalej do całego organizmu; kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka.

8 Wpływ tlenku węgla Tlenek węgla jest niezwykle groźny, ponieważ powoduje ciężkie zatrucia, a nawet śmierć organizmu. Przy zatruciach (zaczadzeniu) CO jest pochłaniany przez płuca, skąd przenika do krwi i łączy się trwale z hemoglobiną, tworząc karboksyhemoglobinę, niezdolną do przenoszenia tlenu. Ponieważ powinowactwo CO do hemoglobiny jest ok. 300x większe niż tlenu, następuje gwałtowne obniżenie zawartości oksyhemoglobiny i w konsekwencji niedotlenienie organizmu ( w szczególności mózgu i mięśnia sercowego). Objawami zatrucia tlenkami węgla są bóle i zawroty głowy, oszołomienie, duszności, nudności wymioty, przyspieszony oddech, kołatanie serca, a w końcu utrata przytomności. Po zatruciach możliwe są powikłania, nerwobóle, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, zmiany w czynnościach płuc i serca. Toksyczne działanie tlenku węgla na człowieka zależy od stężenia w powietrzu i czasu działania.

9 Wpływ tlenków azotu Toksyczność tlenków azotu jest różna, np. NO2  jest czterokrotnie bardziej toksyczny niż NO. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia organizmu; obciąża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. NO2działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę - szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog. Zarówno NO, jak i NO2są prekursorami powstających w glebie rakotwórczych i mutagennych nitrozoamin.

10 Dioksyny Chloroorganiczne związki aromatyczne toksycznością wielokrotnie przewyższające cyjanek potasu. Gromadzą się w środowisku, ale trudno je wykryć z racji nikłych stężeń. Są substancjami odpowiedzialnymi m.in. za powstawanie raka, zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego człowieka. Powodują m.in. uszkodzenie płodów, bezpłodność. Dioksyny są bardzo stabilne chemicznie i odporne na rozkład mikrobiologiczny, w środowisku zalegają przez wiele lat, krążąc we wszystkich ogniwach ekosystemu.

11 Pyły Bezpośrednie oddziaływanie pyłów zależy od wielkości cząsteczek. Niebezpieczne są pyły najdrobniejsze o wielkości cząstki do 5 mikrometrów, które z łatwością przenikają do większości organizmów. U ludzi osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych i utrudniają wymianę gazową. Powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenia górnych dróg oddechowych; wywołują choroby oczu, choroby alergiczne, astmę a także ciężkie schorzenia, jak pylica płuc oraz nowotwory płuc, gardła, krtani. Niektóre z wymienionych metali ciężkich i węglowodorów. chorób mogą być powodowane obecnością w pyłach


Pobierz ppt "Zanieczyszczenie środowiska, a zdrowie człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google