Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011-02-28Reinhard Kulessa1 Wykład z Termodynamiki II semestr r. ak. 2009/2010 Literatura do wykładu 1. F. Reif - "Fizyka Statystyczna- PWN 1971. 2. K.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011-02-28Reinhard Kulessa1 Wykład z Termodynamiki II semestr r. ak. 2009/2010 Literatura do wykładu 1. F. Reif - "Fizyka Statystyczna- PWN 1971. 2. K."— Zapis prezentacji:

1 2011-02-28Reinhard Kulessa1 Wykład z Termodynamiki II semestr r. ak. 2009/2010 Literatura do wykładu 1. F. Reif - "Fizyka Statystyczna- PWN 1971. 2. K. Zalewski, - "Wykłady z termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej- PWN 1978. 3. K. Zalewski, - "Wykłady z mechaniki i termodynamiki statystycznej dla chemików- PWN 1982. 4. C. Kittel, - "Physik der Wärme- John Wiley 1973, lub odpowiednik w innym języku. 5. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, - "Wstęp do fizyki tom 1. PWN 1976 6. J.P. Holman, - Thermodynamics, Third edition, Mc GRAW-HILL BOOK COMPANY, 1985

2 2011-02-28Reinhard Kulessa2 Termin Egzaminu Propozycja terminu egzaminu testowego koniec zajęć – 14 czerwca egzamin Uprzejmie informuję, że egzamin z termodynamiki w I terminie odbędzie się w dniu 15,16,17 ??? czerwca 2011 r. w godzinach 9.00-15.00

3 2011-02-28Reinhard Kulessa3 Wykład 1 1 Wiadomości wstępne 1.1 Natura termodynamiki Wiadomo, że tak jak dawniej, tak również obecnie energia napędza społeczność ludzką. Wszystko co jest dostępne ludzkości, dobra, usługi, produkcja materialna jest w prostej zależności do ilości używanej na głowę energii. Termodynamika zajmuje się badaniem energii i jej przemian. Mogłoby to oznaczać, że termodynamika jest nauką najsilniej związaną z potrzebami człowieka Wiemy jak wiele jest różnych rodzajów energii. Wszystkie one mogą stać się przedmiotem rozważań termodynamicznych.

4 2011-02-28Reinhard Kulessa4 Zobaczymy później, że prawa termodynamiki ograniczają ilość energii dostępnej dla wykonania pożytecznej pracy. To narzuca konieczność jak najbardziej wydajnego korzystania ze źródeł energii, używania tylko najbardziej wydajnych procesów przetwarzania energii. Znane nam są następujące rodzaje energii: elektryczna, magnetyczna, jądrowa, chemiczna, energia tarcia, zawarta w kwancie świetlnym. Ogólnie rzecz biorąc, termodynamika zajmuje się głównie dwoma rodzajami energii, ciepłem i pracą. Na początku wykładu omówimy krótko szeroki zakres zagadnień termodynamicznych.

5 2011-02-28Reinhard Kulessa5 1.2 Związki pomiędzy mechaniką klasyczną a termodynamiką Zagadnienia mechaniki klasycznej obejmują takie pojęcia jak siła, masa, odległość, czas i inne. Siłę rozumiemy jako coś co ciągnie lub pcha, a matematycznie reprezentowane jest przez wektor. Mechanika opiera się na II prawie Newtona: Do opisu zjawisk mechaniki stosuje się ciało swobodne na które działają wszystkie siły zgodnie z II zasadą dynamiki. System (układ) mechaniczny jest zdefiniowany przez współrzędne przestrzenne i prędkość.

6 2011-02-28Reinhard Kulessa6 Oddziaływanie z otoczeniem jest opisane przez działanie sił. Stan układu jest opisany przez współrzędne przestrzenne, prędkość i jego zachowanie się. Zmiana stanu układu z jednego do drugiego jest opisany przez oddziaływanie z otoczeniem. Układ mechaniczny nie zmienia swego stanu bez działania siły zewnętrznej. Podczas, gdy w mechanice zajmujemy się wielkościami dynamicznymi, w termodynamice zajmujemy się porcjami energii. Układem w termodynamice nazywamy wyodrębnioną ilość materii. Materia pozostała poza układem stanowi otoczenie a granicę pomiędzy tymi dwoma stanami stanowi brzeg układu.

7 2011-02-28Reinhard Kulessa7 Sprężone powietrze Brzeg układu Np. masa powietrza zamknięta w butli pod ciśnieniem stanowi układ, wewnętrzna ściana butli to brzeg układu, a sama butla i to co na zewnątrz stanowi otoczenie. Otoczenie Granice naszego układu mogą być rzeczywiste lub urojone.

8 2011-02-28Reinhard Kulessa8 Stan układu termodynamicznego opisany jest przez współrzędne termodynamiczne. Zwykle nie możemy na początku podać wszystkich współrzędnych. Typowymi przykładami takich współrzędnych są temperatura, ciśnienie, objętość, gęstość, energia chemiczna, ilość substancji. Te współrzędne zwykle nazywamy własnościami układu. TEMPERATURA = stan ciepłoty, gorąca Wolno poruszające się atomy lub cząsteczki maja niską temperaturę. Szybko poruszające się atomy lub cząsteczki maja wysoką temperaturę. Rozważmy krótko niektóre z podanych współrzędnych

9 2011-02-28Reinhard Kulessa9 Wysoka TNiska T v CIŚNIENIE =siła działająca na powierzchnię zderzenie ciężar

10 2011-02-28Reinhard Kulessa10 GĘSTOŚĆ =masa na jednostkę objętości Duża gęstośćMała gęstość … ………. ………………... 1 2 3 12 144 6.022 × 10 23 tuzin gross ILOŚĆ SUBSTANCJI = ile tego jest Liczba Avogadry

11 2011-02-28Reinhard Kulessa11 Ciało stałe Ciecz Gaz Plazma STANY SKUPIENIA

12 2011-02-28Reinhard Kulessa12 Stany skupienia materii ściśle zależą od wartości określonych współrzędnych termodynamicznych. Są nimi ciśnienie i temperatura. T p Punkt Potrójny Punkt Krytyczny TKTK TPTP pKpK pPpP Ciało stałe Ciecz Para Gaz Plazma

13 2011-02-28Reinhard Kulessa13 Zmiana układu termodynamicznego polega na zachodzeniu jakiegoś procesu przemiany. W termodynamice interesuje nas, jakim zmianom może podlegać układ na wskutek tych przemian. Jeśli chcemy opisać stan układu na każdym etapie przemiany, musimy być w stanie zdefiniować stan układu. Aby to móc zrobić musimy wprowadzić pojęcie równowagi układu. Układ jest w równowadze, jeśli np. jego ciśnienie, temperatura i gęstość są jednorodne. Definicja ta jednak nie jest pełna. Aby móc określić współrzędne termodynamiczne układu, musi on znajdować się w równowadze.

14 2011-02-28Reinhard Kulessa14 Interesują nas przemiany będące ciągiem (łańcuchem) stanów równowagi. W takiej przemianie potrafimy zdefiniować układ na każdym etapie. Procesy takie nazywamy odwracalnymi lub kwazistatycznymi. Proces odwracalny jest to proces który może przebiegać w obydwie strony nieskończenie długo bez strat. Proces nieodwracalny jest to taki w którym mamy do czynienia ze stratą energii. Przyczynami takich strat mogą być: Tarcie, spadki napięcia, temperatury, ciśnienia i stężenia. Przykładem procesu nieodwracalnego jest pęknięcie nadmuchanego balonika.

15 2011-02-28Reinhard Kulessa15 Proces nieodwracalny, chyba Że dostarczy się energii X Dobrym przykładem na proces odwracalny lub nieodwracalny jest wymiana dewiz. Jest to proces odwracalny zakładając stały kurs i brak opłaty, a nieodwracalny w przypadku pobierania opłaty za wymianę.

16 2011-02-28Reinhard Kulessa16 1.3 Temperatura, ciepło i zerowa zasada termodynamiki Zwykle przyjmuje się, że rozumiemy pojęcie ciepła i temperatury. Termodynamika zajmuje się badaniami mającymi na celu precyzyjne rozumienie tych pojęć. Zwykle intuicyjne pojmowanie temperatury kiedy czegoś dotykamy wiąże się z transportem energii lub wymianą ciepła. Można więc wywnioskować, że pomiędzy dwoma ciałami o tej samej temperaturze nie ma wymiany ciepła. Równość temperatury nie wystarcza do stworzenia bezwzględnej skali temperatur. Pojęcie równości temperatur ujmuje tzw. zerowa zasada termodynamiki. Mówi ona, że:

17 2011-02-28Reinhard Kulessa17 Ciepło jest strumieniem energii wynikającym z różnicy temperatur Jeśli dwa ciała są w równowadze termicznej z ciałem trzecim, to są również w równowadze wzajemnej. Warunkiem pełnej równowagi tych ciał jest również równość ich ciśnień, brak reakcji chemicznych przy doprowadzeniu tych ciał do kontaktu. Na następnej stronie pokazany jest przykład pojawienia się przepływu ciepła.

18 2011-02-28Reinhard Kulessa18 T1T1 T2T2 T1T1 T2T2 ciepło temperatura w pręcie T 1 > T 2 Kule i pręt miedziany

19 2011-02-28Reinhard Kulessa19 1.4 Skale temperatur Używaną na co dzień skalą temperatur jest skala Celsjusza( 0 C). Absolutną termodynamiczną skalą odpowiadającą skali Celsjusza jest skala Kelvina(K). Inną skalą jest skala Farenheita( 0 F), dla której skalą absolutną jest skala Rankinea( 0 R). Dla skali Kelvina i Rankinea zro absolutne jest takie same; -273.15 0 C. 0 F = 32.0 + 9/5 0 C 0 R = 0 F +459.67 K = 0 C + 273.15 0 R = 9/5 K Na następnej stronie przedstawione są niektóre punkty termometryczne dla skali Celsjusza..

20 2011-02-28Reinhard Kulessa20 1Punkt potrójny wodoru-259.34 2Punkt wrzenia wodoru-256.108 3Punkt wrzenia wodoru pod p 0 -252.87 4Punkt wrzenia neonu pod p 0 -246.048 5Punkt potrójny tlenu-218.789 6Punkt wrzenia tlenu p 0 -182.962 7Punkt potrójny wody0.01 8Punkt wrzenia wody p 0 100.00 9Punkt krzepnięcia cynku419.58 10Punkt krzepnięcia srebra961.93 11Punkt krzepnięcia złota1064.43 Ciśnienie normalne p 0 = 1.0232 10 5 N/m 2

21 2011-02-28Reinhard Kulessa21 1.5 Pojęcie stanu układu Wiemy z obserwacji, że pewne własności materii są funkcjonalnie związane ze sobą: rozszerzalność cieplna – temperatura ciśnienie – objętość i temperatura Stwierdziliśmy, że stan układu możemy określić gdy znajduje się on w warunkach równowagi. Zachodzi pytanie ilu współrzędnych potrzebujemy aby tego dokonać. W mechanice dla opisania pozycji na płaszczyźnie wystarczą dwie współrzędne w układzie kartezjańskim, a w przestrzeni trzy. Stan lub pozycja cząstki jest w pełni oddana przez współrzędne układu kartezjańskiego. Jeśli jednak chcemy opisać stan dynamiczny układu, musimy podać współrzędne prędkości.

22 2011-02-28Reinhard Kulessa22 W termodynamice występować będą pewne pierwotne własności konieczne do określenia stanu układu, podczas gdy pozostałe będą funkcjonalnie od nich zależne. Liczbę pierwotnych parametrów koniecznych do określenia stanu układu możemy uzyskać tylko z doświadczenia. Dla gazu idealnego do określenia jego stanu wystarczą dwie z pośród trzech wielkości, ciśnienia, temperatury i objętości.


Pobierz ppt "2011-02-28Reinhard Kulessa1 Wykład z Termodynamiki II semestr r. ak. 2009/2010 Literatura do wykładu 1. F. Reif - "Fizyka Statystyczna- PWN 1971. 2. K."

Podobne prezentacje


Reklamy Google