Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zależność Entropia. Zależność możemy zapisać jako: Entropia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zależność Entropia. Zależność możemy zapisać jako: Entropia."— Zapis prezentacji:

1 Zależność Entropia

2 Zależność możemy zapisać jako: Entropia

3 gdzie: - znak równości = - dotyczy idealnego cyklu Carnota, Zależność możemy zapisać jako: Entropia

4 gdzie: - znak równości = - dotyczy idealnego cyklu Carnota, - znak nierówności < - dotyczy cykli rzeczywistych. Zależność możemy zapisać jako: Entropia

5 gdzie: - znak równości = - dotyczy idealnego cyklu Carnota, - znak nierówności < - dotyczy cykli rzeczywistych. Ostatnią równość możemy zapisać w postaci: Zależność możemy zapisać jako: Entropia

6 czyli: gdzie: - znak równości = - dotyczy idealnego cyklu Carnota, - znak nierówności < - dotyczy cykli rzeczywistych. Ostatnią równość możemy zapisać w postaci: Zależność możemy zapisać jako: Entropia

7 1) Taką zależność mamy z ostatnich rozważań:

8 Powyższe równanie należy interpretować szerzej. W tym celu spójrzmy na bilans energii w silniku Carnota uwzględniając otoczenie. Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Entropia 1) Taką zależność mamy z ostatnich rozważań:

9 Powyższe równanie należy interpretować szerzej. W tym celu spójrzmy na bilans energii w silniku Carnota uwzględniając otoczenie. Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Entropia 1) Grzejnik IzolatorChłodnica Gaz T1T1 T2T2 Q1Q1 Q2Q2 Taką zależność mamy z ostatnich rozważań:

10 Powyższe równanie należy interpretować szerzej. W tym celu spójrzmy na bilans energii w silniku Carnota uwzględniając otoczenie. Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Potraktujmy układ grzejnik-silnik-chłodnica jako całość. Entropia 1) Grzejnik IzolatorChłodnica Gaz T1T1 T2T2 Q1Q1 Q2Q2 Taką zależność mamy z ostatnich rozważań:

11 Powyższe równanie należy interpretować szerzej. W tym celu spójrzmy na bilans energii w silniku Carnota uwzględniając otoczenie. Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Potraktujmy układ grzejnik-silnik-chłodnica jako całość. W układzie tym: - ciepło Q 1 jest oddane przez ciało cieplejsze, - ciepło Q 2 jest pobrane przez ciało chłodniejsze. Entropia 1) Grzejnik IzolatorChłodnica Gaz T1T1 T2T2 Q1Q1 Q2Q2 Taką zależność mamy z ostatnich rozważań:

12 Powyższe równanie należy interpretować szerzej. W tym celu spójrzmy na bilans energii w silniku Carnota uwzględniając otoczenie. Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Potraktujmy układ grzejnik-silnik- Potraktujmy układ grzejnik-silnik-chłodnica jako całość. W układzie tym: - ciepło Q 1 jest oddane przez ciało cieplejsze, - ciepło Q 2 jest pobrane przez ciało chłodniejsze. Zależność 1) jest prawdziwa nie tylko dla rzeczywistego silnika Carnota, ale dla każdego innego cyklu termodynamicznego, w którym są ciepło pobrane i oddane. Mogą być w takim cyklu przemiany izotermiczne, izochoryczne, izobaryczne, adiabatyczne, czy też ich kombinacje. Entropia 1) Grzejnik IzolatorChłodnica Gaz T1T1 T2T2 Q1Q1 Q2Q2 Taką zależność mamy z ostatnich rozważań:

13 Powyższe równanie jest prawdziwe dla dowolnego cyklu przemian termodynamicznych. Niezależnie od tego w jakiej przemianie zostaną pobrane (oddane) ciepła równanie to jest prawdziwe. Entropia 1)

14 Powyższe równanie jest prawdziwe dla dowolnego cyklu przemian termodynamicznych. Niezależnie od tego w jakiej przemianie zostaną pobrane (oddane) ciepła równanie to jest prawdziwe. Stosunek: Entropia 1) nazywamy entropią układu.

15 Powyższe równanie jest prawdziwe dla dowolnego cyklu przemian termodynamicznych. Niezależnie od tego w jakiej przemianie zostaną pobrane (oddane) ciepła równanie to jest prawdziwe. Stosunek: Entropia 1) nazywamy entropią układu. Z równania 1) wynika, że przyrost entropii układów idealnych jest równy zero (ich entropia nie zmienia się), a układów rzeczywistych jest większy od zera (ich entropia rośnie). Równanie 1) możemy zapisać w postaci:

16 Powyższe równanie jest prawdziwe dla dowolnego cyklu przemian termodynamicznych. Niezależnie od tego w jakiej przemianie zostaną pobrane (oddane ciepła) to równanie jest prawdziwe. Stosunek: Entropia 1) nazywamy entropią układu. Z równanie 1) wynika, że przyrost entropii układów idealnych jest równy zero (ich entropia nie zmienia się), a układów rzeczywistych jest większy od zera (ich entropia rośnie). Równanie 1) możemy zapisać w postaci: Ostatnie równanie, to zasada wzrostu entropii: Entropia zamkniętych układów termodynamicznych nie zmienia się (układy idealne) lub rośnie (układy rzeczywiste).

17 Entropia a druga zasada termodynamiki

18 Zasada wzrostu entropii to kolejne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki:

19 Entropia a druga zasada termodynamiki Zasada wzrostu entropii to kolejne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki:

20 Entropia a druga zasada termodynamiki Entropia zamkniętych układów termodynamicznych nie zmienia się lub rośnie. Zasada wzrostu entropii to kolejne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki:

21 Energia a entropia

22 Zasada zachowania energii pozwala nam przewidywać co będzie się działo, gdy np. jeden rodzaj energii jakiegoś fragmentu układu zmaleje.

23 Energia a entropia Zasada zachowania energii pozwala nam przewidywać co będzie się działo, gdy np. jeden rodzaj energii jakiegoś fragmentu układu zmaleje. Gdy np. zmaleje energia grawitacji jednego fragmentu, to o tyle wzrośnie np. energia kinetyczna drugiego fragmentu. Zasada ta pozwala wtedy znaleźć np. prędkość drugiego fragmentu, drogę jaką on przebędzie, siła jakiej będzie podlegał…

24 Energia a entropia Zasada zachowania energii pozwala nam przewidywać co będzie się działo, gdy np. jeden rodzaj energii jakiegoś fragmentu układu zmaleje. Gdy np. zmaleje energia grawitacji jednego fragmentu, to o tyle wzrośnie np. energia kinetyczna drugiego fragmentu. Zasada ta pozwala wtedy znaleźć np. prędkość drugiego fragmentu, drogę jaką on przebędzie, siła jakiej będzie podlegał… Zasada wzrostu entropii pozwala ustalić, czy dany proces termodynamiczny może mieć miejsce.

25 Energia a entropia Zasada zachowania energii pozwala nam przewidywać co będzie się działo, gdy np. jeden rodzaj energii jakiegoś fragmentu układu zmaleje. Gdy np. zmaleje energia grawitacji jednego fragmentu, to o tyle wzrośnie np. energia kinetyczna drugiego fragmentu. Zasada ta pozwala wtedy znaleźć np. prędkość drugiego fragmentu, drogę jaką on przebędzie, siła jakiej będzie podlegał… Zasada wzrostu entropii pozwala ustalić, czy dany proces termodynamiczny może mieć miejsce. Nie będzie prawdziwy proces, w którym entropia układu maleje.

26 Energia a entropia Zasada zachowania energii pozwala nam przewidywać co będzie się działo, gdy np. jeden rodzaj energii jakiegoś fragmentu układu zmaleje. Gdy np. zmaleje energia grawitacji jednego fragmentu, to o tyle wzrośnie np. energia kinetyczna drugiego fragmentu. Zasada ta pozwala wtedy znaleźć np. prędkość drugiego fragmentu, drogę jaką on przebędzie, siła jakiej będzie podlegał… Zasada wzrostu entropii pozwala ustalić, czy dany proces termodynamiczny może mieć miejsce. Nie będzie prawdziwy proces, w którym entropia układu maleje. Aby to stwierdzić wystarczy znaleźć dla danego układu całkowitą zmianę entropii.

27 Przykłady obliczania entropii

28 1. Przyrost entropii topniejącego lodu.

29 Przykłady obliczania entropii 1. Przyrost entropii topniejącego lodu. Lód o masie m=1kg topnieje pod ciśnieniem normalnym i w stałej temperaturze T=273K pod wpływem dostarczanego mu ciepła. Ciepło topnienia lodu jest L = J/kg. Jaki nastąpił przyrost entropii tego lodu po jego stopieniu?

30 Przykłady obliczania entropii 1. Przyrost entropii topniejącego lodu. Lód o masie m=1kg topnieje pod ciśnieniem normalnym i w stałej temperaturze T=273K pod wpływem dostarczanego mu ciepła. Ciepło topnienia lodu jest L = J/kg. Jaki nastąpił przyrost entropii tego lodu po jego stopieniu? Jeśli w procesie tym nie ma zmian temperatury, ciśnienia ani ciepła topnienia, to przyrost entropii lodu jest:

31 Przykłady obliczania entropii 1. Przyrost entropii topniejącego lodu. Lód o masie m=1kg topnieje pod ciśnieniem normalnym i w stałej temperaturze T=273K pod wpływem dostarczanego mu ciepła. Ciepło topnienia lodu jest L = J/kg. Jaki nastąpił przyrost entropii tego lodu po jego stopieniu? Jeśli w procesie tym nie ma zmian temperatury, ciśnienia ani ciepła topnienia, to przyrost entropii lodu jest:

32 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Przykłady obliczania entropii

33 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Przykłady obliczania entropii

34 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. Przykłady obliczania entropii

35 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, Przykłady obliczania entropii

36 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, - W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd. Przykłady obliczania entropii

37 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, - W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd. Przykłady obliczania entropii Przybliżony przyrost entropii jest

38 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, - W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd. Gdy przedział temperatur podzielimy na większą ilość, wtedy przyrost entropii obliczymy z większą dokładnością. Przykłady obliczania entropii Przybliżony przyrost entropii jest

39 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, - W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd. Gdy przedział temperatur podzielimy na większą ilość, wtedy przyrost entropii obliczymy z większą dokładnością. Przykłady obliczania entropii Przybliżony przyrost entropii jest Przedstawiony sposób obliczenia przyrostu entropii podczas ogrzewania jest tylko przybliżony. Dokładną wartość znajdziemy dzieląc przedział temperatur na nieskończenie wiele odstępów. Wtedy jednak sumowanie przechodzi w całkowanie:

40 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, - W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd. Gdy przedział temperatur podzielimy na większą ilość, wtedy przyrost entropii obliczymy z większą dokładnością. Przykłady obliczania entropii Przybliżony przyrost entropii jest Przedstawiony sposób obliczenia przyrostu entropii podczas ogrzewania jest tylko przybliżony. Dokładną wartość znajdziemy dzieląc przedział temperatur na nieskończenie wiele odstępów. Wtedy jednak sumowanie przechodzi w całkowanie:

41 2. Zmiana entropii ciała podczas ogrzewania. Ogrzewając ciało od 273K do 373K zużyto 300 J ciepła. Jaki nastąpił przyrost jego entropii? Dzielimy proces ogrzewania na dziesięć procesów odbywających się w zakresach temperatur 273K-283K, 283K-293K, itd. - W pierwszym przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 278K, - W drugim przedziale ciało pobrało 30J ciepła przy średniej temperaturze 288K, itd. Gdy przedział temperatur podzielimy na większą ilość, wtedy przyrost entropii obliczymy z większą dokładnością. Przykłady obliczania entropii Przybliżony przyrost entropii jest Przedstawiony sposób obliczenia przyrostu entropii podczas ogrzewania jest tylko przybliżony. Dokładną wartość znajdziemy dzieląc przedział temperatur na nieskończenie wiele odstępów. Wtedy jednak sumowanie przechodzi w całkowanie: Wzór ten pozwala znajdować przyrost entropii ciał podlegających różnym procesom termodynamicznym.

42 Przykłady obliczania entropii 3.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izochorycznego ogrzewania.

43 Przykłady obliczania entropii 3.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izochorycznego ogrzewania. Jaka jest zmiana entropii n moli gazu doskonałęgo, ogrzanego izochorycznie od temperatury T 1 do T 2 ?

44 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki dla tej ma postać: dU = dQ v, czyli dQ v = nc v dT 3.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izochorycznego ogrzewania. Jaka jest zmiana entropii n moli gazu doskonałęgo, ogrzanego izochorycznie od temperatury T 1 do T 2 ?

45 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki dla tej ma postać: dU = dQ v, czyli dQ v = nc v dT Przyrost entropii gazu jest: 3.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izochorycznego ogrzewania. Jaka jest zmiana entropii n moli gazu doskonałęgo, ogrzanego izochorycznie od temperatury T 1 do T 2 ?

46 Przykłady obliczania entropii 3.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izochorycznego ogrzewania. Jaka jest zmiana entropii n moli gazu doskonałęgo, ogrzanego izochorycznie od temperatury T 1 do T 2 ? Pierwsza zasada termodynamiki dla tej ma postać: dU = dQ v, czyli dQ v = nc v dT Przyrost entropii gazu jest: W procesie tym, jeśli jest on odwracalny, o tyle samo maleje entropia otoczenia dostarczającego ciepło do gazu.

47 Przykłady obliczania entropii 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania.

48 Przykłady obliczania entropii 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz?

49 Przykłady obliczania entropii 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać:

50 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = dQ – pdV, czyli dQ = dU + pdV. 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz?

51 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = dQ – pdV, czyli dQ = dU + pdV. Zachodzi: dU = nc v dT. 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz?

52 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = dQ – pdV, czyli dQ = dU + pdV. Zachodzi: dU = nc v dT. Z prawa Clapeyron / a pV = nRT mamy:, więc. 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz?

53 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = dQ – pdV, czyli dQ = dU + pdV. Zachodzi: dU = nc v dT. Z prawa Clapeyron / a pV = nRT mamy:, więc. Otrzymujemy: 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz?

54 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = dQ – pdV, czyli dQ = dU + pdV. Zachodzi: dU = nc v dT. Z prawa Clapeyron / a pV = nRT mamy:, więc. Otrzymujemy: 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Zmiana entropii jest:

55 Przykłady obliczania entropii Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = dQ – pdV, czyli dQ = dU + pdV. Zachodzi: dU = nc v dT. Z prawa Clapeyron / a pV = nRT mamy:, więc. Otrzymujemy: 4.Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izbarycznego ogrzewania. Izobarycznie ogrzano n moli gazu doskonałego od temperatury T 1 do T 2. Jego objętość zwiększyła się od V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? W procesie tym, jeśli jest on odwracalny, o tyle samo maleje entropia otoczenia dostarczającego ciepło do gazu. Zmiana entropii jest:

56 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania.

57 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz?

58 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać:

59 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = 0 = dQ – pdV, czyli dQ = pdV.

60 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = 0 = dQ – pdV, czyli dQ = pdV. Z równania Clapeyrona: pV = nRT mamy:, czyli

61 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = 0 = dQ – pdV, czyli dQ = pdV. Z równania Clapeyrona: pV = nRT mamy:, czyli Przyrost entropii gazu jest:

62 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = 0 = dQ – pdV, czyli dQ = pdV. Z równania Clapeyrona: pV = nRT mamy:, czyli Przyrost entropii gazu jest:

63 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas izotermicznego rozprężania. Rozprężono izotermicznie n moli gazu doskonałego od objętości V 1 do V 2. Jakiej zmiany entropii doznał ten gaz? Pierwsza zasada termodynamiki ma postać: dU = 0 = dQ – pdV, czyli dQ = pdV. Z równania Clapeyrona: pV = nRT mamy:, czyli Przyrost entropii gazu jest: W procesie tym, jeśli jest on odwracalny, o tyle samo maleje entropia otoczenia dostarczającego ciepło do gazu.

64 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas adiabatycznego rozprężania.

65 Przykłady obliczania entropii 5. Przyrost entropii gazu doskonałego podczas adiabatycznego rozprężania. W przemianie adiabatycznej entropia gazu doskonałego nie zmienia się ponieważ nie ma w niej ciepła pobranego ani oddanego: dQ = 0. Zachodzi więc: s = s 2 – s 1 = 0.

66 Podsumowanie Dotychczasowe rozważania oparte były na termodynamice fenomenologicznej. Przypomnijmy:

67 Podsumowanie Termodynamika fenomenologiczna fenomen – zjawisko, rzecz obserwowalna Termodynamika fenomenologiczna traktuje ciała stałe, ciecze i gazy jako ośrodki ciągłe nie mające budowy cząsteczkowej. Opiera się na równaniu Clapeyron / a : pV = nRT i prawach gazowych. Bada związki między makroskopowymi wielkościami charakteryzującymi układ jako całość. Bada związki między ciśnieniem p, temperaturą T, objętością V, energią E, entropią s… Opiera się na zasadach termodynamiki.


Pobierz ppt "Zależność Entropia. Zależność możemy zapisać jako: Entropia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google