Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reinhard Kulessa1 6.11 Mikroskopowa interpretacja entropii 6.12 Inne cykle termodynamiczne 6.12.1 Idealny silnik tłokowy 6.12.2 Chłodziarka 6.12.3 Cykl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reinhard Kulessa1 6.11 Mikroskopowa interpretacja entropii 6.12 Inne cykle termodynamiczne 6.12.1 Idealny silnik tłokowy 6.12.2 Chłodziarka 6.12.3 Cykl."— Zapis prezentacji:

1 Reinhard Kulessa Mikroskopowa interpretacja entropii 6.12 Inne cykle termodynamiczne Idealny silnik tłokowy Chłodziarka Cykl Otto Cykl Diesla Silnik odrzutowy Wykład 9

2 Reinhard Kulessa Mikroskopowa interpretacja entropii Przy rozważaniu zjawisk mikroskopowych stwierdziliśmy, że istnieje charakterystyczna funkcja stanu, która zachowuje się tak jak makroskopowa entropia. Stwierdziliśmy też, że w izolowanym układzie cząstki dążą do rozkładu najbardziej prawdopodobnego, z pośród wszystkich możliwych stanów energetycznych. Pokazaliśmy również, że odstępstwa parametrów cząstek od tych dla stanu najbardziej prawdopodobnego są mało prawdopodobne. Jest to równoważne stwierdzeniu, że entropia układu izolowanego dąży do swojej maksymalnej wartości i jest wysoce mało prawdopodobne, by zmniejszyła swą wartość, osiągnąwszy ją. Mikroskopowa definicja entropii zawiera więc tą samą informację co równanie (6.17) ( S izol 0), z wyjątkiem tego, że zasada

3 Reinhard Kulessa3 wzrostu entropii staje się zachowaniem najbardziej prawdopodobnym. Innym następstwem tego jest fakt, że II zasada termodynamiki staje się stwierdzeniem tego, co najprawdopodobniej się zdarzy Inne cykle termodynamiczne Idealny silnik tłokowy tłok Wlot paryCylinder

4 Reinhard Kulessa4 Cykl maszyny parowej wygląda następująco: V0V0 V1V1 V2V2 p0p0 p1p p V Kolejne etapy zamkniętego cyklu są następujące: 1 Tłok spoczywa, para dostaje się z kotła do cylindra, wzrasta ciśnienie. 2Tłok porusza się, para dopływa, ciśnienie stałe, objętość wzrasta. 3Dostęp pary zamknięty, adiabatyczne rozprężania 4Otwarcie cylindra do chłodnicy, szybki spadek ciśnienia, stała objętość. 5Usuwanie resztek pary, stałe ciśnienie, objętość maleje. Praca wykonywana jest na odcinkach 2,3 i 5. Przyjmuje ona następujące wartości.;

5 Reinhard Kulessa5 Całkowita praca jest równa sumie tych przyczynków Chłodziarka Znając cykl Carnota możemy zdefiniować chłodziarkę, czyli urządzenie pracujące cyklicznie i przenoszące ciepło ze zbiornika o niższej temperaturze, do zbiornika o wyższej temperaturze. Wydajność chłodziarki: (6.30)

6 Reinhard Kulessa6 T2T2 T1T1 ® Q2Q2 Q1Q1 T2T2 T1T1 Q2Q2 Q1Q1 W W T 2 > T 1 (6.31) ®

7 Reinhard Kulessa7 Chłodziarkę możemy również zastosować do ogrzewania ciepłem Q1 zbiornika kosztem chłodnicy. Wtedy mamy do czynienia z tzw. pompą cieplną. Wydajność pompy cieplnej opartej na cyklu Carnota jest następująca; (6.32)

8 Reinhard Kulessa Cykl Otto Cykl Otto jest to cykl pracujący pomiędzy dwoma adiabatami i dwoma izochorami p V Q1Q1 Q2Q2 S=const T S Q1Q1 Q2Q2 V=const V2V2 V1V1 (6.33)

9 Reinhard Kulessa9 Zobacz animacje

10 Reinhard Kulessa10

11 Reinhard Kulessa Cykl Diesla Cykl Diesela jest to cykl pracy silnika pracującego pomiędzy dwoma adiabatami, oraz izochorą i izobarą p V Q1Q1 Q2Q2 T S Q1Q1 Q2Q2 p=const V2V2 V1V1 V3V3

12 Reinhard Kulessa12 Ciepło Q 1 dostarczane w przemianie izobarycznej 2-3, a ciepło Q 2 oddawane w przemianie izochorycznej 4-1 zgodnie z równaniami; Wobec powyższego możemy dla obserwowanego procesu cyklicznego napisać: Wydajność cyklu Diesla wyraża się następująco:

13 Reinhard Kulessa13 Wykorzystując równanie gazu doskonałego, oraz równanie adiabaty dla przemian 1-2 i 3-4, otrzymujemy na wydajność wyrażenie: (6.34).

14 Reinhard Kulessa14 paliwo spalanie Gazy spalinowe powietrze Silnik odrzutowy

15 Reinhard Kulessa15 Cykl pracy silnika odrzutowego nie jest zamknięty i wygląda następująco; T S Na odcinku 1-2 następuje zwolnienie prędkości powietrza, wzrasta ciśnienie, Na odcinku 2-3 następuje spalanie pod stałym ciśnieniem, W punkcie 4 następuje rozprężanie, przy czym prędkość na wylocie jest większa niż na wlocie.


Pobierz ppt "Reinhard Kulessa1 6.11 Mikroskopowa interpretacja entropii 6.12 Inne cykle termodynamiczne 6.12.1 Idealny silnik tłokowy 6.12.2 Chłodziarka 6.12.3 Cykl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google