Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europa a Ameryka Antropologia społeczna Europy Dr Janusz Mieczkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europa a Ameryka Antropologia społeczna Europy Dr Janusz Mieczkowski."— Zapis prezentacji:

1 Europa a Ameryka Antropologia społeczna Europy Dr Janusz Mieczkowski

2 l Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, tłumaczenie Witold Turopolski,Wydawnictwo Emka, Warszawa 2003. Robert Kagan

3 Amerykanie są z Marsa, Europejczycy z Wenus. Robert Kagan

4 Amerykanie działają w anarchicznym hobbesowskim świecie, w którym poszczególne narody muszą stosować siłę militarną, gdy tymczasem Europejczycy przenoszą się do świata praw i zasad międzynarodowych negocjacji (…), postbohaterskiego raju pokoju i względnego dobrobytu, urzeczywistnienia >wiecznego pokoju< Immanuela Kanta

5 Amerykanie wola stosować przymus niż perswazje, politykę sankcji niż zachęty do poprawy postępowania, kij niż marchewkę. Chcą szybkich i stanowczych rozstrzygnięć w sprawach międzynarodowych: problemy maja być rozwiązane, zagrożenia wyeliminowane. [... ] coraz bardziej skłaniają się do jednostronnych działań [... ] mniej są skłonni do korzystania z pośrednictwa instytucji międzynarodowych [... ] bardziej sceptycznie odnoszą się do prawa międzynarodowego i gotowi są przekraczać jego zapisy, ilekroć uznają to za niezbędne lub nawet tylko użyteczne. Europejczycy podchodzą do problemów z większa subtelnością i wyrafinowaniem. Starają się wpłynąć na innych bardziej delikatnie, okrężnymi metodami. [... ] Wola pokojowe rozwiązania, przedkładają negocjacje, dyplomacje i perswazje nad przymus.

6 Robert Kagan l Dlaczego? Jakie są ku temu przyczyny? l Historia - W Europie zawsze toczyły się wojny, natomiast USA to ideały Oświecenia (80 lat temu USA krytykowały politykę mocarstw europejskich) l Realizm: kiedyś USA po prostu były państwem słabszym (i nie były w stanie stosować polityki siły), Europa odwrotnie. l II przyczyna: najnowsza historia Europy (wiek XX to wiek dwóch kataklizmów-wojen, Amerykanie byli pozbawieni tego doświadczenia) l Upadek ZSRR (zamiast być początkiem okresu przebudowy) stał się początkiem strategicznej beztroski l Państwa europejskie nie były zaangażowane militarnie w konflikty zbrojne (po II Wojnie Światowej), natomiast USA tak

7 Robert Kagan l Co dalej? l Wraz z końcem Zimnej Wojny zniknął wspólny wróg, zniknęło też strategia mająca na celu wzmocnienie i zachowanie tzw. zachodniej kultury i porządku świata l Zasadnicze wyzwanie dla Europy to wzmocnienie potencjału militarnego (jeśli to nie nastąpi Europa będzie ciągle zależna od USA)

8 Jeremy Rifkin l Europejskie Marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream?, tłumaczenie Witold Falkowski, Wydawnictwo Nadir, Warszawa 2005

9 Amerykanie i Europejczycy w zupełnie inny sposób postrzegają świat, dlatego też mają odmienne wizje przyszłości. Jeremy Rifkin

10 Wolność Ameryka l Synonim autonomii i mobilności l Podstawowy cel samodzielność i samowystarczalność. l Wolność jako niezależność i mobilność, które wymagają gromadzenia bogactw Europa l Osobista autonomia ma niewielki sens l Wolność to przynależność i dostęp do możliwie dużej liczby wspólnot. l Im szerszy jest ten dostęp, im bliższe związki i relacje z innymi, tym większy jest krąg wspólnot, do których się należy. l Europejczycy definiują wolność w ramach społeczności, widzą ją w przynależności, a nie w posiadaniu.

11 Prawa człowieka Ameryka l priorytet swobód politycznych Europa l prawa człowieka obejmują uwarunkowania społeczno-gospodarcze, kulturowe i środowiskowe

12 Sprawy socjalne Ameryka l albo płyniesz, albo toniesz Europa l Każdy Europejczyk ma zagwarantowane podstawowe warunki egzystencji. l Większa społeczna redystrybucja i infrastruktura pozwala uboższym Europejczykom prowadzić bardziej zrównoważone życie.

13 Religia Ameryka l Ostentacyjne obnoszenie się z przesadną religijnością. l Przekonanie, że mogą liczyć na szczególne Boże błogosławieństwo i mają specjalne stosunki ze stwórcą. l Ameryka traktowana jako ziemia obiecana Europa l Coraz większa laicyzacja

14 Patriotyzm Ameryka l USA najbardziej patriotyczne wśród państw uprzemysłowionych Europa l Europejczycy bardziej chłodni l Tożsamość Europejczyka i jego lojalność bardziej złożona (region, państwo, Europa)

15 Wielokulturowość Ameryka l Zachwalają pluralizm kulturowy według swojej recepty l Przyjmują przybyszów z zewnątrz i proponują im swój model adaptacji. Europa l Wiara w zróżnicowanie kultur l Różnorodność kulturowa wyżej ceniona niż asymilacja l Szacunek do prawa każdego do czerpania z własnej tożsamości. l Nie potrafią poradzić sobie z nowymi imigrantami.

16 Jeremy Rifkin l Europa bardziej egalitarna, wspólnotowa oraz kosmopolityczna niż Ameryka. l Europejczycy wykształcili kosmopolityczne instytucje, które krzewią pokój i współpracę między odmiennymi kulturowo, lecz zintegrowanymi gospodarczo narodami. l Rozwiązywanie konfliktów według procedur państwa obywatelskiego, takich jak dyplomacja, handel i ogólnie uznawane prawo międzynarodowe. l Europa atrakcyjniejszym wzorem cywilizacyjnym. l Unia Europejska jako wielowymiarowy model dla całego świata

17 Timothy Garton Ash l Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów?, przekład Dominika Chylińska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005

18 Timothy Garton Ash l Czy twierdzenie o cywilizacyjnej odmienności Ameryki i Europy jest prawdziwe? l Czy wszystkie kraje europejskie mają więcej wspólnego ze sobą wzajemnie niż z Amerykanami? l Najważniejsze różnice między Europą a Ameryką grupują się wokół 6 zagadnień:

19 Timothy Garton Ash l Religia l Rola państwa l Nierówność l Środowisko l Suwerenność narodowa l Posiadanie broni i kara śmierci l Ale różnice w gronie 25 państw Unii Europejskiej są ogromne l Równocześnie: niebieska i czerwona Ameryka (liberalne wybrzeża oraz konserwatywne południe i centrum

20 Timothy Garton Ash l Europa: oddzielenie religii od polityki. l Europejska wiara w formatywną zdolność państwa do korygowania zaburzeń rynku.

21 Timothy Garton Ash Religia: Amerykanie bardziej religijni niż Europejczycy.

22 Timothy Garton Ash Rola państwa: Amerykanie uważają, że ważniejsze jest, by rząd pozostawił im swobodę w dążeniu do własnych celów. Europejczycy uważają, ze najważniejsze jest, aby rząd zagwarantował, że nikt nie będzie żył w biedzie.

23 Timothy Garton Ash Nierówność: Amerykanie uważają, że sukces lub niepowodzenie zależy bardziej od ich indywidualnych wysiłków. W dystrybucji dóbr w Ameryce panuje większa nierówność niż w większości krajów europejskich. Europa ma więcej państwa opiekuńczego.

24 Timothy Garton Ash Patriotyzm: Amerykanie na ogół są większymi patriotami niż Europejczycy.

25 Timothy Garton Ash Stosunek do broni palnej: W Ameryce wielka broni palnej, inaczej jest w Europie (za wyjątkiem Europy wschodniej i Bałkanów)

26 Timothy Garton Ash Praca: W Stanach Zjednoczonych można być brutalniej pozbawionym pracy, ale też łatwiej zostać zatrudnionym. Amerykanie pracują coraz więcej, większość zachodnich Europejczyków pracuje coraz mniej.

27 Timothy Garton Ash Badania naukowe: Ameryka wydaje znacznie więcej pieniędzy na badania naukowe i rozwój niż Europa. Amerykanie opracowują najnowsze, najbardziej oryginalne sposoby na odbieranie ludziom życia, ale i na jego ratowanie

28 Timothy Garton Ash Ameryka i większość tak różnych od siebie krajów Europy należą do wielkiej rodziny rozwiniętych, liberalnych demokracji, Ameryka jest lepsza w jednych dziedzinach, Europa w innych


Pobierz ppt "Europa a Ameryka Antropologia społeczna Europy Dr Janusz Mieczkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google