Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE."— Zapis prezentacji:

1 B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE

2 B EZPIECZEŃSTWO : wywodzi się od łacińskiego sine cura – bez pieczy; charakter egzystencjalny zaspokojenie takich potrzeb, jak: istnienie, przetrwanie, całość, niezależność, tożsamość, spokój, posiadanie, pewność funkcjonowania i rozwoju.

3 BEZPIECZEŃSWTO Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym J. Stańczyk - Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, a zarazem najważniejszym ich celem" św. Augustyn Żaden człowiek nie jest bezpieczny w posiadaniu tych rzeczy, które może utracić wbrew swej woli"

4 D EFINICJA BN: naczelna misja narodowa społeczeństwa i państwa, polegająca na ochronie i obronie wartości i interesów narodowych przed istniejącym i potencjalnym zagrożeniem i zapewnienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków do swobodnego rozwoju i sprostania wyzwaniom, jakie niesie dla narodu zmienność, nieprzewidywalność i postęp cywilizacyjny

5

6 T EORIA E,R,G C. A LDERFORA E – existence – egzystencji - potrzeby egzystencjalne takie jak: potrzeby fizjologiczne, materialne, poprawa warunków pracy, R – relatedness – związku - potrzeby stosunków społecznych, m.in.: aspiracje, potrzeba integracji w zespole, G – growth – wzrostu - potrzeby rozwoju osobistego

7

8 B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ( NARODOWE ): to zdolność władz i narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości: przetrwanie państwa jako instytucji, narodu jako grupy etnicznej, biologiczne przeżycie ludności, integralność terytorialna państwa, jego niezależność polityczna i swoboda działania międzynarodowego, spokój, ochrona własności, jakość życia obywateli. poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, jakość stosunków społecznych, zakres praw i swobód obywatelskich, dorobek kulturalny, przyjazne i bezpieczne środowisko naturalne.

9 THOMAS HOBBES Stan natury "Bellum omnium contra omnes" – wojna wszystkich przeciw wszystkim "życie człowieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie"

10 P AŃSTWO Ludność; Określone terytorium; Władza; Zdolność do utrzymywania do utrzymywania stosunków z innymi państwami

11 C ELE PAŃSTWA byt, potęga, niepodległość, siła moralna i materialna państwa; dobrobyt, rozwój i stabilność gospodarcza zachowanie tożsamości narodowej; wysoka pozycja międzynarodowa; ukształtowane zoptymalizowane środowisko międzynarodowe bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe (państwa).

12 N ARZĘDZIA POLITYKI PAŃSTWA prawo, sądownictwo, administracja, dyplomacja, siły ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego, siły zbrojne.

13 R ACJA STANU Priorytet w działalności państwa wspólne dobro pierwszeństwo interesów państwa nad innymi, priorytet interesu państwa, Po 1989? Dzisiaj: umacnianie niepodległości, suwerenności, rozwój cywilizacyjny i gospodarczy, prestiż, pozycja międzynarodowa.

14 R ODZAJE BEZPIECZEŃSTWA WG KRYTERIUM PodmiotowegoPrzedmiotowegoPrzestrzennegoŹródeł zagrożeń międzynarodowe państwa jednostki polityczne militarne ekonomiczne ekologiczne socjalne informacyjne kulturowe technologiczne lokalne subregionalne regionalne globalne wewnętrzne zewnętrzne

15

16 E WOLUCJA POSTRZEGANIA BEZPIECZEŃSTWA 1. militarne – brak zagrożeń militarnych = bezpieczeństwo. Wartości nadrzędne: integralność terytorialna, niezależność polityczna, przetrwanie narodu i państwa. siła militarna najważniejsza ZMIANA : delegalizacja wojny agresywnej Pakt Brianda-Kelloga z 1 sierpnia 1928 r. Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. Deklaracja zasad prawa międzynarodowego uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 24 października 1970 r. okres zimnej wojny rewolucja naukowo-techniczna

17 wzrost współzależności międzynarodowych – globalizacja globalna wioska, MacLuhan. wzrost zagrożeń niemilitarnych kolektywizm działań wyparł indywidualizm w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, np. terroryzm wzrost roli i znaczenia podmiotów pozarządowych – więcej wartości chronionych tzw. bezpieczeństwo ludzkie – większa rola praw człowieka

18 Z AGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA destabilizacja systemu politycznego, wadliwie funkcjonujące mechanizmy gospodarcze i społeczne, masowe łamanie praw człowieka, konflikty społeczne masowe ruchy społeczne, klęski naturalne, degradacja środowiska naturalnego, awarie techniczne nielegalna migracja, zorganizowana przestępczość korupcja poliferacja BMR terroryzm patologie społeczne, bieda.

19 N ASTĘPNE ĆWICZENIA Prasówka – śledzić wiadomości z kraju i ze świata dotyczące bezpieczeństwa Zadanie domowe: 1. Case Study Przeczytać: Case Study= Czy demokracja jest systemem uniwersalnym? - Przygotować odpowiedzi na Pytania dla studenta od 1-10. Będziemy dyskutować na te tematy na początku następnych zajęciach. 2. Zastanowić się, czy mniejszość muzułmańska w Europie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, czy szansą na budowę wielokulturowej wspólnoty europejskiej?


Pobierz ppt "B EZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA mgr Ewa Wolska Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google