Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liberalizm. Najważniejsze cechy koncepcji liberalnej (Jackson i Sorensen) Pozytywna wizja natury ludzkiej. Jednostka jako teoretyczny punkt wyjścia liberalizmu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liberalizm. Najważniejsze cechy koncepcji liberalnej (Jackson i Sorensen) Pozytywna wizja natury ludzkiej. Jednostka jako teoretyczny punkt wyjścia liberalizmu."— Zapis prezentacji:

1 Liberalizm

2 Najważniejsze cechy koncepcji liberalnej (Jackson i Sorensen) Pozytywna wizja natury ludzkiej. Jednostka jako teoretyczny punkt wyjścia liberalizmu. Przekonanie, ż e SM mogą opierać się na współpracy, a nie na konflikcie Wiara w postęp

3 Dlaczego liberałowie są optymistami? W czym upatrywali oni szanse życiowe? (nowoczesne społeczeństwo obywatelskie, modernizacja, postęp, pozytywna wizja natury ludzkiej…)

4 Dla liberałów: państwo jest bytem konstytucyjnym (Rechtstataat)

5 Typy liberalizmu o Sorensenai Jacksona Socjologiczny W spółzależności Instytucjonalny Republikański N eorealizm

6 Liberalizm klasyczny Przedmiot zainteresowania: wolność, współpraca, pokój postęp Wcześni przedstawiciele Locke (1632-1704) Państwo konstytucyjne Bentham (1748-1832) Prawo międzynarodowe i zasada wzajemności Kant (1724-1804) Postęp i wieczny pokój

7 Liberalizm socjologiczny SM obejmują stosunki nie tylko suwerennymi państwami Ważną rolę odgrywają stosunki ponadnarodowe Richard Cobden: jak najmniej stosunków między rządami, jak najwięcej powiązań między narodami świata Karl Deutsch – badacz stosunków ponadnarodowych( wysoki stopień więzi ponadnarodowych między społeczeństwami prowadzi do zaniku wojny) Model pajęczyny (cobweb model) Johna Burtona –świat kieruje się raczej korzystną współpracą niż antagonizmami

8 Liberalizm współzależności Podział pracy zwiększa współzależność, co powoduje zmniejszenie konfliktów Funkcjonalistyczna teoria integracji Davida Mitranego (większy stopień współzależności umacnia pokój) Ernst Haas Robert Keohane Joseph Nye Modernizacja zwiększa stopień i zakres współzależności między państwami. W warunkach złożonej współzależności rośnie znaczenie aktorów ponadnarodowych, siła militarna jest coraz mniej użytecznym instrumentem, a podstawowym celem i troską państw staje się dobrobyt, nie zaś bezpieczeństwo.

9 Liberalizm instytucjonalny Instytucje międzynarodowe przyczyniają się do współpracy między państwami Zapewniają przepływ informacji i okazje do negocjacji Koehane Nye

10 Liberalizm republikański Liberalne demokracje są bardziej pokojowe i skłonne do przestrzegania prawa niż inne systemy polityczne. 3 warunki pokoju: demokratyczne normy pokojowego rozstrzygania sporów Pokojowe stosunki między państwami demokratycznymi, oparte na wspólnym fundamencie moralnym Współpraca gospodarcza między demokracjami –więzy współzależności Immanuel Kant Dean Babst


Pobierz ppt "Liberalizm. Najważniejsze cechy koncepcji liberalnej (Jackson i Sorensen) Pozytywna wizja natury ludzkiej. Jednostka jako teoretyczny punkt wyjścia liberalizmu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google