Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie funduszy Venture Capital i ich znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie funduszy Venture Capital i ich znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie funduszy Venture Capital i ich znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

2 Definicja terminu Venture Capital 3fundusze dla nowopowstających przedsięwzięć oraz już istniejących małych przedsiębiorstw, charakteryzujących się wysokim ryzykiem, cierpiących na deficyt kapitału, posiadających wysoki potencjał generowania zysku, działających w różnych obszarach wysokiej technologii, 3ograniczony czasowo udział w przedsiębiorstwach poprzez fundusze zamknięte, związany nierozerwalnie z najczęściej intensywnym doradztwem i opieką nad przedsiębiorstwem, 3kapitał długo i średnio terminowy, inwestowany w papiery wartościowe o charakterze udziałowo-właścicielskim, w przedsiębiorstwa notowane na giełdzie papierów wartościowych, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla wycofania zainwestowanego kapitału i realizacji zysków, których podstawowym źródłem jest przyrost wartości przedsiębiorstwa.

3 Najczęściej wymieniane elementy składowe definicji venture capital Elementy wymieniane najczęściej finansowanie typu equity inwestowanie w przedsiębiorstwa młode i start up zasilenie w biznesowe know-how długoterminowy charakter inwestycji dochód w postaci zysków kapitałowych inwestowanie w przedsiębiorstwa dojrzałe inwestowanie w przedsiębiorstwa o wysokiej stopie wzrostu finansowanie typu quasi equity wysokie ryzyko inwestycji inwestowanie w przedsiębiorstwa innowacyjne i high tech Elementy wymieniane najrzadziej

4 Elementy składowe funduszu venture capital InwestorzyPodmiot zarządzający Inwestycje FUNDUSZ (utworzony za pomocą odpowiedniej struktury prawnej)

5 Inwestorzy i motywy inwestowania poprzez fundusze venture capital

6 Definicja pojęcia przedsiębiorczość 3proces i zjawisko gospodarcze, w którym z powodzeniem uczestniczyć mogą tylko osoby posiadające umiejętność praktycznego wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy. 3rodzaj działalności charakteryzującej się twórczym myśleniem oraz umiejętnościami organizacyjnymi i planistycznymi. Znajduje odbicie w cechach psychologicznych i w zachowaniach poszczególnych osób. Gdy mówi się o przedsiębiorczości, zazwyczaj ma się na myśli działalność menadżerów, właścicieli, tworzących lub rozbudowujących swoje małe firmy. 3proces organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Oznacza uruchomienie przedsięwzięcia gospodarczego i wykonywanie aktywnej roli w jego zarządzaniu.

7 Proces przedsiębiorczości PRZEMYŚLENIA, PORÓWNIANIE, WNIOSKOWANIE, IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW PRZEDSIEBIORCZOŚĆ OTOCZENIE RYZYKO REALIZACJA EFEKT MOTYWACJ A POMYSŁ INNOWACYJNY ŚRODKI REALIZACJI

8 Ogólne ścieżki rozwoju nowych przedsięwzięć 3Przedsiębiorstwo idące ścieżką 1 przeżywa początkowy okres umiarkowanego wzrostu, po którym następuje gwałtowna ekspansja przekształcająca je w wielkie przedsiębiorstwo. Jest to najmniej powszechna droga rozwoju. Przedsiębiorstwa, idące tą ścieżką, doświadczają szeregu problemów wynikających z szybkiego wzrostu. Wśród nich można wymienić brak doświadczenia, rozrastanie się kadry kierowniczej, niedobór wykwalifikowanych menedżerów oraz pewne trudności z utrzymaniem odpowiedniej kontroli. 3Bardziej powszechną jest ścieżka 2, w której firmy osiągają podstawowy poziom sprzedaży i zyskowności potrzebny do podtrzymania ciągłości funkcjonowania i bądź to stabilizują się na tym poziomie, bądź też nadal realizują umiarkowany wzrost. Taką ścieżką podąża wiele lokalnych, małych przedsiębiorstw, które istnieją często od lat, jak np. warsztat naprawczy samochodów, kiosk z gazetami, niezależna wypożyczalnia kaset wideo. 3Przedsiębiorstwa posuwające się ścieżką 3 mogą się utrzymać przy życiu nawet przez kilka lat, w końcu jednak spotyka je porażka.

9 Ogólne ścieżki rozwoju nowych przedsięwzięć Ścieżka 1 Ścieżka 3 Ścieżka 2 Stopa wzrostu Czas

10 Instrumenty rozwoju dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw 3Rozbudowa systemu doradztwa dla MSP, we wszystkich dziedzinach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 3Poprawa dostępu MSP do informacji ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących, np.: potencjalnych możliwości eksportowych i kooperacyjnych, regulacji obowiązujących na jednolitym rynku europejskim, itd., 3Rozbudowa systemu funduszy poręczeń kredytowych dla MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się niską wartością majątku trwałego, co powoduje trudności w przedstawianiu bankom wiarygodnych zabezpieczeń zaciąganych kredytów. 3Rozwiązania prawne i instytucjonalne, służące rozwojowi rynku kapitałowego, a zwłaszcza funduszy podwyższonego ryzyka(venture capital).

11 Wybrane źródła finansowania działalności inwestycyjnej 3Kapitał własny 3Kredyt bankowy 3Leasing 3Publiczna emisja akcji 3Prywatna sprzedaż udziałów 3Faktoring 3Bony, weksle, obligacje 3Dotacje 3Inwestor instytucjonalny 3Venture capital

12 Cele polityki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw


Pobierz ppt "Funkcjonowanie funduszy Venture Capital i ich znaczenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google