Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Licea ogólnokształcące Rok szkolny 09/1010/1111/1212/13 Ewaluacje całościowe1332 Ewaluacje problemowe:3394 - efekty38 - zarządzanie1 - środowisko -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Licea ogólnokształcące Rok szkolny 09/1010/1111/1212/13 Ewaluacje całościowe1332 Ewaluacje problemowe:3394 - efekty38 - zarządzanie1 - środowisko -"— Zapis prezentacji:

1 1

2 Licea ogólnokształcące Rok szkolny 09/1010/1111/1212/13 Ewaluacje całościowe1332 Ewaluacje problemowe: efekty38 - zarządzanie1 - środowisko - procesy3 - efekty + zarządzanie4 RAZEM – Liczba ewaluacji w liceach ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego w poszczególnych latach szkolnych

3 1. W szkołach analizuje się wyniki egzaminów, analiz tych dokonują zespoły nauczycieli w celu oceny skuteczności kształcenia i poprawy efektywności, przy czym sposób analizy jest zróżnicowany. 2. Prowadzona jest analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego z wykorzystaniem różnych metod. 3. W celu poprawy efektywności kształcenia należy wykorzystywać dane z pogłębionej analizy jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych, formułować operacyjne cele i wnioski naprawcze.

4 4.Szkoły kształtują u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i prezentacji zadań, samodzielność, autonomiczność w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. 5.Uczniowie znają obowiązujące normy społeczne, natomiast poziom respektowania jest zróżnicowany. 6. W celu podniesienia wyników kształcenia należy podejmować systemowe działania ograniczające absencję uczniów.

5 7. Szkoły tworzą bogatą ofertę zajęć dodatkowych. 8. Modyfikowane są metody, formy pracy, wynikowe plany nauczania i plany zajęć dodatkowych. 9. W celu poprawy efektywności kształcenia należy wykorzystywać opinie uczniów z zakresie doboru i metod pracy wspomagających ich zainteresowania i motywację.

6 Wszystkie obszary pracy szkół mają wpływ na osiąganie sukcesu, przy czym dla podniesienia jakości pracy szkoły kluczowy obszar stanowią PROCESY

7 OBSZAR - PROCESY Rok szkolny 2009/102010/112011/122012/13 ABCDEABCDEABCDEABCDE 1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Kształtuje się postawy Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

8 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 1.W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej (D) 2.Procesy edukacyjne są planowane (D) 3.Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się (D) 4.Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się (D) 5.Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce (D) 6.Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy (D) 7.W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów (D)

9 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 8.Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane (B) 9.Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych (B) 10. Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych (B) 11. Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania (B) 12. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody motywowania (B) 13. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane (B) 14. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się (B)

10 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych 1.Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów (D). 2.Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości (D). 3.W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów (B). 4.W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji (B).

11 Statystyka odpowiedzi Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące (7173) niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7174) duża część zajęć (choć nie wszystkie) są wciągające i angażują mnie (7175) prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują (7176) brak odpowiedzi suma Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach lekcyjnych. Moja szkoła

12 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące (7205) niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7206) duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie (7207) wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne (7208) brak odpowiedzi00.00 suma Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach lekcyjnych. Mój Dzień

13 Statystyka odpowiedzi LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające (7213) niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7214) sporo zajęć (choć nie wszystkie) są interesujące, wciągające (7215) niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne (7216) wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują mnie (7217) brak odpowiedzi suma Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach pozalekcyjnych Moja szkoła

14 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające (7232) niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7233) sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących, wciągających (7234) niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne (7235) wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują mnie (7236) brak odpowiedzi suma Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach pozalekcyjnych. Mój Dzień

15 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1mała grupa (kilku uczniów) (7191) duża grupa (około połowy) uczniów (7192) większość uczniów (7193) cała klasa (7194) brak odpowiedzi suma Jaka część uczniów jest zaangażowana w zajęcia? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. Obserwacja zajęć

16 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1zdecydowanie nie (7529) raczej nie (7530) raczej tak (7531) zdecydowanie tak (7532) brak odpowiedzi suma Czy szkoła pomaga Ci rozwijać Twoje zainteresowania? Moja Szkoła

17 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1zdecydowanie nie (8157) raczej nie (8158) raczej tak (8159) zdecydowanie tak (8160) brak odpowiedzi suma Nauczyciele pomagają mi uczyć się, gdy mam trudności z nauką. Moja Szkoła

18 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1na wszystkich zajęciach (7647) na większości zajęć (7648) na niektórych zajęciach (7649) nigdy (7650) brak odpowiedzi30.46 suma Czy miałeś(łaś) dziś możliwość postawienia pytania i poszukiwania odpowiedzi na nie samodzielnie lub w grupie? Mój Dzień

19 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1zdecydowanie nie (7667) raczej nie (7668) raczej tak (7669) zdecydowanie tak (7670) brak odpowiedzi00.00 suma Ucząc się dzisiaj czułem(łam) się zaciekawiony(a). Mój Dzień

20 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1Zdecydowanie nie (7696) Raczej nie (7697) Raczej tak (7698) Zdecydowanie tak (7699) brak odpowiedzi40.61 suma Czy ktoś dzisiaj pomógł Ci się zastanowić czego się nauczyłeś(łaś)? Mój Dzień

21 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1tak (7952) nie (7953) brak odpowiedzi00.00 suma Dostałem(łam) dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć. Mój Dzień

22 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1zdecydowanie nie (8353) raczej nie (8354) raczej tak (8355) zdecydowanie tak (8356) brak odpowiedzi suma Czy, aby dostać się do wybranej przez Ciebie szkoły, potrzebujesz korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? Moja Szkoła

23 LpOdpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1zdecydowanie nie (8345) raczej nie (8346) raczej tak (8347) zdecydowanie tak (8348) brak odpowiedzi suma Czy, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni, do której chce się dostać Pana(i) dziecko, będzie ono potrzebować korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? Ankieta dla rodziców

24 Dziękuję za uwagę. 24


Pobierz ppt "1. Licea ogólnokształcące Rok szkolny 09/1010/1111/1212/13 Ewaluacje całościowe1332 Ewaluacje problemowe:3394 - efekty38 - zarządzanie1 - środowisko -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google