Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 3 dr hab. Ewa Popko Zasady dynamiki I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 3 dr hab. Ewa Popko Zasady dynamiki I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykład 3 dr hab. Ewa Popko Zasady dynamiki

3 I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia w którym przyspieszenie cząstki jest równe zeru. (Tlumaczenie z r 1729 Andrew Motte z Philosophiae Naturalis Principia Mathematica: Każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się po linii prostej jeśli nie działają na nie siły zewnętrzne. ) Sir Isaac Newton (1642 - 1727)

4 II prawo dynamiki W inercjalnym układzie odniesienia przyspieszenie cząstki jest proporcjonalne do wypadkowej siły (sumy sił) działającej na cząstkę i odwrotnie proporcjonalne do masy cząstki. F 41 F net F 42 F 43 a 1 4 3 2

5 III prawo dynamiki Akcji towarzyszy reakcja. F 21 F 12 1 2

6 Podstawowe oddziaływania

7 Nicolaus Copernicus 1473-1543 Galileo Gallilei 1564-1642 Johannes Kepler 1571-1630 Sir Isaac Newton 1642 - 1727

8 Grawitacja Na cząstkę o masie m 1, oddaloną od cząstki o masie m 2 działa siła przyciągająca ze strony tej pierwszej: 1 2 r 12

9 Ciężar W Na ziemi g = 9.80 m/s 2 Na planecie o promieniu R i masie M ciężar ciała jest równy w przybliżeniu sile grawitacji działającej na to ciało ze strony planety. Rozważmy ciało o masie m

10 Siła reakcji podłoża Jest to siła prostopadła do podłoża, z jaką działa ono na ciało znajdujące się na nim. W N

11 Tarcia statyczne Siła tarcia statycznego jest to siła styczna do powierzchni styku dwóch nieruchomych ciał. W N fsfs F

12 Tarcie kinetyczne Tarcie kinetyczne jest to siła styczna do powierzchni dwóch ciał przemieszczających się względem siebie. W N fkfk F wyp F ext f f s = -F ext f s = k N statyczne kinetyczne

13 NAPRĘŻENIE T

14 Pęd v p Pęd jest wielkością opisującą ruch cząstki. Relacja między energią kinetyczną i pędem m

15 II zasada dynamiki Newtona W inercjalnym układzie odniesienia: dt d wyp p F klasycznie (nie-relatywistycznie) :

16 Energia kinetyczna Cząstka o masie m, poruszająca się z szybkością v ma energię kinetyczną

17 Praca Praca dW wykonana przez siłę F przesuwającą cząstkę wzdłuż dr jest równa: A B F dr jednostka SI pracy 1J = 1N·1m W postaci całkowej:

18 Twierdzenie o równoważności pracy i energii kinetycznej W inercjalnym układzie odniesienia praca siły wypadkowej działającej na cząstkę jest równa zmianie energii kinetycznej cząstki dW = dK Lub w postaci całkowej: W = K

19 Przykład Sanki o masie m stojące na zamarzniętym stawie kopnięto nadając im prędkość v 1. Współczynnik tarcia kinetycznego pomiędzy sankami a lodem wynosi k. Znajdź odległość jaką przemierzą sanki zanim się zatrzymają. Rozwiązanie: Praca siły tarcia: Korzystając z twierdzenia o równoważności pracy i energii kinetycznej: Wniosek: droga hamowania nie zależy od masy, jest proporcjonalna do v 2,

20 Moc Moc siły jest zdefiniowana jako szybkość z jaką wykonywana jest przez nią praca. Jednostka SI mocy 1W = 1J/1s Relacja odwrotna: Związek z siłą:

21 III zasada dynamiki Newtona

22

23 Zasada zachowania pędu Jeśli układ cząstek jest izolowany, to całkowity pęd układu nie zmienia się bo

24 Zasada zachowania pędu F 21 F 12 1 2 Z III zasady dynamiki Newtona:

25 Zderzenia nie zmieniają całkowitego pędu układu cząstek. Zderzenia nieelastyczne elastyczne (maksimum strat energii kinetycznej) (nie ma strat energii kinetycznej)

26 Jeśli cząstki przed lub po zderzeniu mają te same prędkości to zderzenie jest nieelastyczne. f21i22i11 mmmmvvv Jeśli całkowita energia nie zmienia się to zderzenie jest elastyczne.

27 Zagadka. Jaki jest kąt miedzy kierunkami ruchu kul bilardowych pozderzeniu? v 1f v 1i v 2f (1) (2) podstawiając Zasada zachow. pędu Zasada zachow. energii stąd 90°

28 Efekt procy


Pobierz ppt "Wykład 3 dr hab. Ewa Popko Zasady dynamiki I prawo dynamiki Jeśli cząstka nie oddziałuje z innymi cząstkami, to można znaleźć taki inercjalny układ odniesienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google