Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Siła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Siła."— Zapis prezentacji:

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Siła – oddziaływanie, powodujące ruch ciała. Dynamika bada związki między siłami a ruchem. Bezwładność - zdolność ciała do zachowania aktualnego stanu kinematycznego (ruchu lub spoczynku). Miara bezwładności w ruchu postępowym – masa a w ruchu obrotowym – moment bezwładności.

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika2 1. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub wypadkowa sił działających jest równa zeru, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym Zasady dynamiki

3 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika3 Zasady dynamiki 2. Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało to porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem proporcjonalnym do tej siły (działająca siła wywołuje zmianę pędu z szybkością równą przyłożonej sile)

4 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika4 3. Suma wszystkich sił działających na ciało w układzie odosobnionym równa się zeru Zasady dynamiki

5 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika5 Dynamiczne równanie ruchu

6 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika6 Układy odniesienia. Siły pozorne Układ inercjalny W układzie nieinercjalnym siła pozorna (bezwładności)

7 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika7 Układy odniesienia. Siły pozorne Siła pozorna (bezwładności) nie powstaje w wyniku oddziaływania ciał na siebie lecz jest wynikiem ruchu układu odniesienia. Występowanie sił bezwładności jest sygnałem, że układ odniesienia jest nieinercjalny.

8 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika8 Układy odniesienia. Siły pozorne

9 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika9 Obracający się układ odniesienia Indeks i odnosi się do układu inercjalnego r do układu nieinercjalnego (rotującego)

10 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika10 Obracający się układ odniesienia

11 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika11 Obracający się układ odniesienia

12 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika12 Obracający się układ odniesienia przyspieszenie Coriolisa

13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika13 Obracający się układ odniesienia

14 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika14 Obracający się układ odniesienia

15 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika15 Obracający się układ odniesienia Huragan Frances – Karaiby

16 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika16 Ruch swobodny i nieswobodny. Więzy Cząstka swobodna - porusza się bez ograniczeń. Liczba stopni swobody - minimalna liczba równań opisujących ruch cząstki. Więzy – fizyczne przyczyny ograniczające ruch cząstki. Liczba stopni swobody dla punktu materialnego f = 3-w Więzy – dwustronne lub jednostronne, – zależne od czasu (reonomiczne) lub niezależne od czasu (skleronomiczne) – siła reakcji więzów

17 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika17 Opory ruchu gdzie wersor prędkości. Równanie ruchu Dla małych prędkości i małych gęstości ośrodka F op v.

18 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika18 Tarcie posuwiste Tarcie statyczne (F Ts ) – w spoczynku Tarcie kinetyczne (F Tk ) – w ruchu. gdzie – współczynnik tarcia statycznego, – współczynnik tarcia kinetycznego.

19 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika19 Tarcie posuwiste Materiał Współczynnik tarcia statycznegodynamicznego Główka kości w panewce stawu0,003 Stal po lodzie0,0270,014 Stal po teflonie0,0900,040 Stal po stali0,15 - 0,600,10 Drewno po drewnie0,600,30 - 0,50 Guma po metalu1 - 40,50 - 1,0 Dwa bardzo czyste i gładkie kawałki metalu w próżni


Pobierz ppt "___________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Dynamika1 Dynamika Siła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google