Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Enzymatyczne utlenianie alkoholi pierwszorzędowych WYNIKI: WYNIKI: REAKCJA K M [ mM ]V max [ min -1 ] KIE Enzymatyczne utlenianie CD 3 OD w buforze o pH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Enzymatyczne utlenianie alkoholi pierwszorzędowych WYNIKI: WYNIKI: REAKCJA K M [ mM ]V max [ min -1 ] KIE Enzymatyczne utlenianie CD 3 OD w buforze o pH."— Zapis prezentacji:

1 Enzymatyczne utlenianie alkoholi pierwszorzędowych WYNIKI: WYNIKI: REAKCJA K M [ mM ]V max [ min -1 ] KIE Enzymatyczne utlenianie CD 3 OD w buforze o pH 8,5 3,7* 10 -1 2,5* 10 2 4,0 Enzymatyczne utlenianie CH 3 OD w buforze o pH 8,5 4,5* 10 -1 9,3* 10 2 1,3 REAKCJAK M [ mM ]V max [ min -1 ]SIE Enzymatyczne utlenianie CH 3 OH w buforze o pH 8,5 5,0* 10 -1 1,4 * 10 3 1,8 Enzymatyczne utlenianie CH 3 OH w buforze o pD 8,5 4,3* 10 -1 6,7* 10 2 REAKCJA K M [ mM ]V max [ min -1 ] Enzymatyczne utlenianie propanolu w buforze o pH 8,5 4,76* 10 -2 3,3* 10 2 PODSUMOWANIE: 1.Zbadałam kinetykę reakcji enzymatycznego utleniania metanolu w roztworze wodnym i deuterowanym 2.Zbadałam kinetykę reakcji enzymatycznego utleniania propanolu w roztworze wodnym 3.Wyznaczyłam V max i K M zgodnie z charakterystyką Michaelisa – Menten i Lineweavera – Burka w roztworze wodnym dla reakcji enzymatycznego utleniania CH 3 OH, CD 3 OD, CH 3 OD i CH 3 CH 2 CH 2 OH. 4.Wyznaczyłam V max i K M zgodnie z charakterystyką Michaelisa – Menten i Lineweavera – Burka w buforze deuterowanym dla CH 3 OH. 5.Wyznaczyłam kinetyczny i rozpuszczalnikowy efekt izotopowy dla reakcji enzymatycznego utleniania metanolu WYNIKI: YADH jest tetramerem o wadze molekularnej 140 000-150 000 Da. Spośród dwóch jonów cynku obecnych w podjednostkach plipeptydowych tylko jeden jest aktywny katalitycznie – jon ten znajduje się w kieszeni wiążącej substrat i wykorzystywany jest do przytrzymania i odpowiedniego ustawienia grupy hydroksylowej. Enzym dehydrogenaza alkoholowa z drożdży ( YADH ) katalizuje odwracalną reakcję utleniania alkoholi pierwszorzędowych do aldehydów zgodnie ze schematem: W wyniku redukcji pierścienia pirydynowego w amidzie kwasu nikotynowego (schemat 2), zachodzi zmiana w widmie absorpcyjnym dinukleotydu co umożliwia spektrofotometryczne śledzenie przebiegu reakcji. Poznanie mechanizmów reakcji chemicznych tj. dróg wiodących od substratu do końcowego produktu opiera się na studiowaniu ich kinetyki w różnych warunkach np. w zależności od stężenia, temperatury, pH, rodzaju rozpuszczalnika. Mimo wielu doniesień literaturowych mechanizmy reakcji utleniania alkoholi pierwszorzędowych nie są do końca poznane. Szczególnie wiele trudności nastręcza poznanie pośrednich etapów reakcji ponieważ tworzone w jej toku przejściowe produkty są zwykle nietrwałe i nieznana jest ich struktura. W zrozumieniu mechanizmów reakcji pomocne są metody kinetycznych efektów izotopowych - dostarczają informacji o miejscach, w których następuje zrywanie wiązań chemicznych i umożliwiają rozstrzygnięcie wielu wątpliwości związanych ze struktura kompleksu aktywnego NAD + ( dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy) pełni rolę akceptora wodoru. Pracownia Peptydów Żaneta Jackiewicz Kierownik i opiekun pracy: dr Jolanta Jaroszewska - Manaj 2.Wyznaczenie kinetycznego efektu izotopowego dla reakcji enzymatycznego utleniania CD 3 OD i CH 3 OD 3.Badanie kinetyki enzymatycznego utleniania propanolu LITERATURA: 1.R.Murray Biochemia Harpera, 1998 2.C.J.Gray Enzyme – Catalysed Reactions, Van Nastrad Reinhold, Company, London 3.Paul D. Boyer, Henry Lardy, Karl Myrback The Enzymes, Vol VII, 1963 4.Paul D. BoyerThe Enzymes, Vol IX, 1975 5.http://www.csb.ki.se/xray/gallery.htmlhttp://www.csb.ki.se/xray/gallery.html 6.http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/pdbsum/GetPage.pl?pdbcode=2hcyhttp://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-bin/pdbsum/GetPage.pl?pdbcode=2hcy CELE PRACY: 1. Zbadanie kinetyki reakcji utleniania wybranych alkoholi pierwszorzędowych: metanolu etanolu propanolu w roztworach wodnych i deuterowanych. 2. Zbadanie wpływu stężenia substratu, enzymu i pH na kinetykę reakcji utleniania alkoholi pierwszorzędowych. 3. Wyznaczenie parametrów kinetycznych V max ( szybkość maksymalna ), K M (stała Michaelisa ) zgodnie z charakterystyką Michaelisa- Menten i Lineweavera-Burka w roztworach wodnych i deuterowanych. 4. Wyznaczenie efektów izotopowych: SIE - rozpuszczalnikowego efektu izotopowego KIE - kinetycznego efektu izotopowego 1.Wyznaczenie rozpuszczalnikowego efektu izotopowego dla reakcji enzymatycznego utleniania metanolu. Schemat1. Schemat reakcji enzymatycznego utleniania alkoholi pierwszorzędowych Schemat2. Schemat redukcji pierścienia pirydynowego w NAD + Ryc.1. Centrum aktywne YADH Ryc.2. Cząsteczka YADH Ryc.3. Struktura krystaliczna YADH


Pobierz ppt "Enzymatyczne utlenianie alkoholi pierwszorzędowych WYNIKI: WYNIKI: REAKCJA K M [ mM ]V max [ min -1 ] KIE Enzymatyczne utlenianie CD 3 OD w buforze o pH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google