Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawda kontra precyzja w ekonomii Katarzyna Zakościelna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawda kontra precyzja w ekonomii Katarzyna Zakościelna."— Zapis prezentacji:

1 Prawda kontra precyzja w ekonomii Katarzyna Zakościelna

2 2 Plan prezentacji Prawda kontra precyzja Prawda kontra precyzja Zasada najmocniejszego ogniwa Zasada najmocniejszego ogniwa Niespójność w czasie i polityka pieniężna Niespójność w czasie i polityka pieniężna Szkody innego rodzaju Szkody innego rodzaju Pretensje do precyzji Pretensje do precyzji Nie stój w miejscu opisując, twórz teorie! Nie stój w miejscu opisując, twórz teorie! Pozbawianie ważności dowodów okolicznościowych Pozbawianie ważności dowodów okolicznościowych Doradztwo polityczne Doradztwo polityczne Formalizm a utrata wglądu w naturę rzeczy Formalizm a utrata wglądu w naturę rzeczy Kryteria formalistyczne a efektywność komunikowania się Kryteria formalistyczne a efektywność komunikowania się Wnioski

3 Katarzyna Zakościelna3 Lepiej jest mieć rację w sposób nieprecyzyjny niż być precyzyjnie w błędzie. (stare przysłowie) Prawda kontra precyzja

4 Katarzyna Zakościelna4 Zasada najmocniejszego ogniwa Jest to jedna ze szkód wynikających z pomieszania ekonomii formalistycznej z ekonomią empiryczno-naukową Jest to jedna ze szkód wynikających z pomieszania ekonomii formalistycznej z ekonomią empiryczno-naukową Postępowanie polegające na: Postępowanie polegające na: skupieniu uwagi na najmocniejszej części argumentacji skupieniu uwagi na najmocniejszej części argumentacji przeniesieniu siły dowodowej najmocniejszej części na całość prezentacji przeniesieniu siły dowodowej najmocniejszej części na całość prezentacji Hahn i Matthews Hahn i Matthews (…) Lecz jest to w gruncie rzeczy błahe zajęcie, jeśli w łańcuchu złożonym z ogniw o niejednakowej wytrzymałości cały wysiłek kierujemy na umocnienie i polerowanie tych ogniw, które i tak są już najtrwalsze.(…) Lecz jest to w gruncie rzeczy błahe zajęcie, jeśli w łańcuchu złożonym z ogniw o niejednakowej wytrzymałości cały wysiłek kierujemy na umocnienie i polerowanie tych ogniw, które i tak są już najtrwalsze.

5 Katarzyna Zakościelna5 Zasada najmocniejszego ogniwa Koszty Koszty Im więcej czasu poświęcamy na zwiększenie precyzji pojedynczego kroku, tym mniej czasu pozostaje na weryfikację pozostałych Im więcej czasu poświęcamy na zwiększenie precyzji pojedynczego kroku, tym mniej czasu pozostaje na weryfikację pozostałych Koszt formalizacji – pisanie i czytanie artykułów sformalizowanych wymaga od ekonomistów więcej czasu, który mogliby przeznaczyć na badania Koszt formalizacji – pisanie i czytanie artykułów sformalizowanych wymaga od ekonomistów więcej czasu, który mogliby przeznaczyć na badania

6 Katarzyna Zakościelna6 Zasada najmocniejszego ogniwa Alternatywa dla aksjomatyzacji Sheila Dow Sheila Dow Posługiwanie się kilkoma wątkami argumentacji, wyprowadzonymi z różnych punktów wyjścia, które w pomyślnie rozwiniętej teorii wzajemnie się wzmacniają. Posługiwanie się kilkoma wątkami argumentacji, wyprowadzonymi z różnych punktów wyjścia, które w pomyślnie rozwiniętej teorii wzajemnie się wzmacniają. Zasada najmocniejszego ogniwa, choć nie jest powszechnie stosowana, dość często poważnie zniekształca analizę ekonomiczną Zasada najmocniejszego ogniwa, choć nie jest powszechnie stosowana, dość często poważnie zniekształca analizę ekonomiczną

7 Katarzyna Zakościelna7 Zasada najmocniejszego ogniwa - przykłady Racjonowanie kredytu Asymetryczna Racjonowanie informacja kredytu ! Wyjaśnienie PEWNEGO przypadku – tłumaczy to jedynie część obserwowanych rozmiarów zjawiska

8 Katarzyna Zakościelna8 Zasada najmocniejszego ogniwa - przykłady Pozorna precyzja modelu wywołuje mylne wrażenie faktycznie osiągniętego celu Warto skupić się na znaczeniu danego wyjaśnienia w stosunku do innych czynników wyjaśniających Warto skupić się na znaczeniu danego wyjaśnienia w stosunku do innych czynników wyjaśniających Zbyt często rygoryzm osądzany jest jedynie na podstawie tego, co zostało powiedziane Zbyt często rygoryzm osądzany jest jedynie na podstawie tego, co zostało powiedziane

9 Katarzyna Zakościelna9 Zasada najmocniejszego ogniwa - przykłady monetaryści vs. keynesiści Argumenty monetarystów – obrona stałego wzrostu zasobu pieniądza: Argumenty monetarystów – obrona stałego wzrostu zasobu pieniądza: brak wystarczającej wiedzy banku centralnego wystarczające do prowadzenia polityki stabilizacyjnej brak zaufania do motywów działania banku centralnego Keynesiści rygorystyczny dowód na to, że polityka dyskrecjonalna jest przynajmniej równie dobra, jak reguła pieniężna brak rygorystycznych dowodów na błędność domysłów monetarystów – IGNOROWANE

10 Katarzyna Zakościelna10 Zasada najmocniejszego ogniwa - przykłady Transakcyjny popyt na pieniądz Transakcyjny popyt na pieniądz Baumola Baumola (1952) 1.Elastyczność popytu transakcyjnego na pieniądz – reguła pierwiastka kwadratowego względem dochodu 0,5 względem dochodu 0,5 względem stopy procentowej - 0,5 względem stopy procentowej - 0,5 2.Bardziej realistyczny model, w którym reguła pierwiastka kwadratowego nie zachowuje ważności – IGNOROWANY mimo dużego znaczenia

11 Katarzyna Zakościelna11 Zasada najmocniejszego ogniwa - przykłady Test względnego znaczenia cyklicznych wstrząsów popytowych i podażowych dla wydajności Test względnego znaczenia cyklicznych wstrząsów popytowych i podażowych dla wydajności Matthew Shapiro (1987) metoda rygorystyczna metoda rygorystycznaALE: reszty z funkcji produkcji wykorzystane jako zmienne zależne reszty z funkcji produkcji wykorzystane jako zmienne zależne brak informacji o tym, czy zostały przeprowadzone testy wrażliwości brak informacji o tym, czy zostały przeprowadzone testy wrażliwości

12 Katarzyna Zakościelna12 Niespójność w czasie i polityka pieniężna Precyzyjne modelowanie za pomocą teorii gier Precyzyjne modelowanie za pomocą teorii gier Odejście od tradycyjnych argumentów przemawiających za odrzuceniem polityki dyskrecjonalnej banku centralnego Odejście od tradycyjnych argumentów przemawiających za odrzuceniem polityki dyskrecjonalnej banku centralnego Polityka pieniężna powinna być prowadzona zgodnie z regułami – są one systematycznie lepsze od uznaniowości Polityka pieniężna powinna być prowadzona zgodnie z regułami – są one systematycznie lepsze od uznaniowości BRAK DOWODÓW EMPIRYCZNYCH BRAK DOWODÓW EMPIRYCZNYCH

13 Katarzyna Zakościelna13 Niespójność w czasie i polityka pieniężna Argument na korzyść reguł pieniężnych Bank Centralny skłania podmioty do rozszerzenia działalności SKUTKI: Zwiększone dochody budżetowe Mniejsze wydatki socjalne Ostatecznie korzyści ze wzrostu produkcji równoważone są przez większą inflację (krzywa Phillipsa) Polityka nieskuteczna w długim okresie – dostosowanie oczekiwań

14 Katarzyna Zakościelna14 Niespójność w czasie i polityka pieniężna Zakładano ze Bank Centralny ma skłonności inflacyjne - BRAK dowodów empirycznych Do powyższych wniosków można równie dobrze dość w drodze dyskusji Zyskany czas można poświęcić na zbadanie znaczenia niespójności w polityce banku centralnego i w zjawisku inflacji Wyniki mniej precyzyjne, ale bardziej wiarygodne

15 Katarzyna Zakościelna15 Szkody innego rodzaju John von Neumann, 1989 John von Neumann, 1989 (…) w dużej odległości od swojego empirycznego źródła, lub pod wpływem rozległego nasycenia abstrakcją, przedmiot matematyczny staje się zagrożony degeneracją.

16 Katarzyna Zakościelna16 Pretensje do precyzji Niepotrzebne i nierealistyczne dążenie do nadmiernej precyzji ekonomistów zajmujących się badaniami empirycznymi Karl Popper Karl Popper świadomość pewnej nieścisłości wyrażeń naukowych świadomość pewnej nieścisłości wyrażeń naukowych dochodzenie do precyzji poprzez takie formułowanie wypowiedzi, aby niejasności przestały mieć znaczenie dochodzenie do precyzji poprzez takie formułowanie wypowiedzi, aby niejasności przestały mieć znaczenie Paul Fayerabend Paul Fayerabend giętkość w sprawach semantycznych jako wstępny warunek postępu naukowego giętkość w sprawach semantycznych jako wstępny warunek postępu naukowego nadmierna troska o sens wypowiedzi prowadzi do dogmatyzmu nadmierna troska o sens wypowiedzi prowadzi do dogmatyzmu

17 Katarzyna Zakościelna17 Pretensje do precyzji Sposób prezentacji wyników empirycznych wyrażamy wyniki z większa liczbą miejsc po przecinku, niż wymagają tego reguły fałszywa precyzji – nie sprawdzamy czy dane są wystarczająco precyzyjne, a techniki odporne na błędy danych poświęcając raz prawdę, zrobimy to po raz kolejny

18 Katarzyna Zakościelna18 Nie stój w miejscu opisując, twórz teorie! Doktryna formalistyczna kierowanie się NAUKĄ kierowanie się NAUKĄ ważna jest teoria, nie obserwacje – zaniedbywanie zbierania danych ważna jest teoria, nie obserwacje – zaniedbywanie zbierania danych prawdziwym naukowcem jest ten, kto manipuluje matematyką prawdziwym naukowcem jest ten, kto manipuluje matematyką Pułapka równowagi na niskim poziomie Pułapka równowagi na niskim poziomie lekceważenie zbierania danych nieuwzględnianie tej umiejętności w programach studiów ekonomiści nie są świadomi wagi zbierania danych lekceważenie zbierania danych nieuwzględnianie tej umiejętności w programach studiów ekonomiści nie są świadomi wagi zbierania danych Ekonometrycy nieudolnie naśladują metodę nowoczesnej fizyki Ekonometrycy nieudolnie naśladują metodę nowoczesnej fizyki

19 Katarzyna Zakościelna19 Nie stój w miejscu opisując, twórz teorie! Skutki zaniedbywania obserwacji zbyt mało wysiłków wkładane w tworzenie nowych zbiorów danych zbyt mało wysiłków wkładane w tworzenie nowych zbiorów danych ekonomiści nie uważają swoich prac za w pełni przekonywające ekonomiści nie uważają swoich prac za w pełni przekonywające Summers – cechy sukcesów badawczych: Summers – cechy sukcesów badawczych: dotyczą stylizowanych faktów, opisujących dany aspekt funkcjonowania rzeczywistego świata dotyczą stylizowanych faktów, opisujących dany aspekt funkcjonowania rzeczywistego świata wyniki wyrażają się w prawidłowościach opartych na teorii wyniki wyrażają się w prawidłowościach opartych na teorii brak fałszywych pretensji do naukowości brak fałszywych pretensji do naukowości

20 Katarzyna Zakościelna20 Nie stój w miejscu opisując, twórz teorie! Leontief (1971) Zarzut sporządzania analizy statystycznej na nieznanym zbiorze danych Cornelis Los (1986) Cornelis Los (1986) Nauki rozwijają się szybciej, gdy poprawia się jakość danych Metody postępowania z danymi: Metody postępowania z danymi: dane nieadekwatne – zaprzestanie badań dane o małej wartości – stwierdzenie rzeczywistej wartości danych i ostrzeżenie czytelnika waga technik dla oszacowania odporności technik ekonometrycznych na błędy danych – należy stosować techniki bardziej odporne

21 Katarzyna Zakościelna21 Doradztwo polityczne Zagrożenie: Zagrożenie: Tematy, którym dużo miejsca poświęca się w czasopismach, mogą być uznawane za najważniejsze Doradcy decydentów politycznych mogą przypisywać im zbyt duże znaczenie Problem 55/95 Problem 55/95 – rozpatrywanie elementu trudności militarnej o największym znaczeniu (55% problemu), jako całości problemu (95%) Ekonomiści nie zajmują się problemami, które uznają za mało interesujące

22 Katarzyna Zakościelna22 Pozbawianie ważności dowodów okolicznościowych Formalizm Formalizm – siła przekonywania dowodu jest tak duża, że osoba rozsądna nie może go odrzucić Eksperymenty przełomowe Eksperymenty przełomowe znacznie skuteczniej przekonują ekonomistów niż dowody naukowe wysokiej mocy przekonywującej Wymaganie wysokiej mocy przekonywującej dowodu Dowód okolicznościowy Dowód okolicznościowy

23 Katarzyna Zakościelna23 Formalizm a utrata wglądu w naturę rzeczy Teoria -Woo (1986) Teoria - Woo (1986) chropowata struktura odniesienie do dowodów empirycznych aksjomatyzacja Teoria ekonomi znajduje się obecnie w stadium aksjomatyzacji

24 Katarzyna Zakościelna24 Kryteria formalistyczne a efektywność komunikowania się Zagrożenia: Zagrożenia: formalizm w odsiewaniu nieważnych hipotez pomocnicze historyjki, nie algebra utrudnienie w komunikowaniu się

25 Katarzyna Zakościelna25 Wnioski Problemy wynikają z wdarcia się kryteriów formalistycznych do dziedzin, będących domeną ekonomii empiryczno-naukowej Problemy wynikają z wdarcia się kryteriów formalistycznych do dziedzin, będących domeną ekonomii empiryczno-naukowej Nadmierna skłonność do formalizowania wśród ekonomistów – wynikiem są wypaczenia Nadmierna skłonność do formalizowania wśród ekonomistów – wynikiem są wypaczenia Wprowadzające w błąd pretensje do precyzyjności Wprowadzające w błąd pretensje do precyzyjności Lekceważenie poszukiwań i wiarygodności danych Lekceważenie poszukiwań i wiarygodności danych Odrzucanie informacji uznanych za nie-naukowe Odrzucanie informacji uznanych za nie-naukowe Mimo to: POSTĘPOWANIE W IMIĘ NAUKI Mimo to: POSTĘPOWANIE W IMIĘ NAUKI


Pobierz ppt "Prawda kontra precyzja w ekonomii Katarzyna Zakościelna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google