Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakub Trzeszczkowski. Wstęp Zasada najmocniejszego ogniwa + przykłady Niespójność w czasie i polityka pieniężna Pretensje do precyzji Gromadzenie danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakub Trzeszczkowski. Wstęp Zasada najmocniejszego ogniwa + przykłady Niespójność w czasie i polityka pieniężna Pretensje do precyzji Gromadzenie danych."— Zapis prezentacji:

1 Jakub Trzeszczkowski

2 Wstęp Zasada najmocniejszego ogniwa + przykłady Niespójność w czasie i polityka pieniężna Pretensje do precyzji Gromadzenie danych Formalizm a komunikowanie się Doradztwo polityczne Skomplikowanie modeli Podsumowanie

3 Thomas Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, Warszawa 1996, Rozdziały 5-6

4 Podejście wielu ekonomistów : Amazonka ma milion i trzy lata, ponieważ trzy lata temu słyszałem, że ma milion McCloskey (1990): Skrajnej dokładności modernistycznego rozumowania pod latarnią towarzyszy skrajna nieprecyzyjność poza jej zasięgiem

5 Skupienie uwagi na najmocniejszej części argumentacji oraz przeniesienie jej siły dowodowej na całość argumentacji Wzmacnianie najsilniejszych ogniw Dodatkowy wysiłek włożony w argumentację mocnych stron powoduje stosunkowo niski wzrost precyzyjności

6 Więcej czasu poświęconego zwiększeniu precyzji i rygoru pojedynczego kroku to mniej czasu na weryfikacje innych kroków Przykład: Matthew Shapiro (1987) Test względnego znaczenia cyklicznych wstrząsów popytowych i podażowych dla wydajności

7 Zwrot w dyskusji o polityce pieniężnej na przełomie lat 80 i 90. Wprowadzenie teorii gier Tradycyjne argumenty przemawiające za wyeliminowaniem dyskrecjonalnej(aktywnej) polityki BC zastąpione teorią niespójności w czasie Powód? Możliwość precyzyjnego modelowania niektórych kroków Brak dowodów empirycznych

8 Używanie precyzji w stopniu mało realistycznym i niepotrzebnym Kreacjonizm lepszy od ewolucjonizmu? Karl Popper: Precyzja to nie próba redukowania błędu do zera, lecz wyraźne jego uznanie

9 Wyniki z fałszywie pojętą precyzją Rygorystyczna weryfikacja hipotez na podstawie wątpliwej jakości danych w modelach ekonometrycznych Krytyka za zaokrąglanie wyników obliczonych na szacunkowych wielkościach

10 Pogarda dla gromadzenia danych Gromadzenie danych to robota dla murzyna Orientacja na matematykę, a nie naukę empiryczną Zbyt mało wysiłku gromadzenia danych -> słaba jakość danych Dokładna analiza danych pozwala odkryć hipotezy niższego rzędu

11 Zvi Griliches (1986) Deficyt w handlu USA z Kanadą 1982 roku wynosił albo 12,8 mld, albo 7,9 mld dolarów zależnie od tego, czy liczby były zaczerpnięte z amerykańskich, czy kanadyjskich publikacji Należy ostrzegać o słabej jakości danych

12 Tematy szeroko omawiane w mediach odgrywają zbyt duża rolę w doradztwie politycznym To o czym się najwięcej dyskutuje nie musi być najważniejsze Duża ilość publikacji traktowana być może błędnie jako wyznacznik znaczenia tematu

13 Artykuły przedstawiające bardzo sformalizowaną utrudniają odsianie mało ważnych hipotez i skupienie się na tych istotnych Formalizm wyklucza z dyskusji osoby nie posiadające odpowiednich umiejętności matematycznych, ograniczając krąg potencjalnych odbiorców teorii Zbytni formalizm może posłużyć jako zasłona dla naszych błędów

14 Komplikacja metod obliczeniowych sprawia, że ekonomia jest niekiedy sztuką dla sztuki Najlepsze modele powstają na podstawie prostych teorii i technik Częste komplikowanie modeli przy słabych założeniach powoduje, kosztowne czasowo błędy

15 Lepiej jest mieć rację w sposób nieprecyzyjny niż być precyzyjnie w błędzie

16 Czy prawda i precyzja w ekonomii mogą iść ze sobą w parze, czy może jednak sobie przeczą? Czy rzeczywiście istnieje problem zbytniego formalizowania? Skąd się bierze presja na formalizowanie? Czy w ekonomii powinno być więcej matematyki czy mniej?

17 Dziękuję za uwagę Jakub Trzeszczkowski


Pobierz ppt "Jakub Trzeszczkowski. Wstęp Zasada najmocniejszego ogniwa + przykłady Niespójność w czasie i polityka pieniężna Pretensje do precyzji Gromadzenie danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google