Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawda kontra precyzja (?) opracowała Zuzanna Branicka na podstawie: T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN 1996; rozdz. 5: Prawda kontra precyzja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawda kontra precyzja (?) opracowała Zuzanna Branicka na podstawie: T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN 1996; rozdz. 5: Prawda kontra precyzja."— Zapis prezentacji:

1 Prawda kontra precyzja (?) opracowała Zuzanna Branicka na podstawie: T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN 1996; rozdz. 5: Prawda kontra precyzja oraz rozdz. 6: Innego rodzaju szkody

2 Najważniejsze zagadnienia Zasada najmocniejszego ogniwa pojęcie, przyczyny występowania, związane z nim problemy pojęcie, przyczyny występowania, związane z nim problemy Najmocniejsze ogniwo w przykładach teoria Baumola – Tobina teoria Baumola – Tobina William Poole o wyborze polityki pieniężnej William Poole o wyborze polityki pieniężnej Richard Todd i jego test teorii ilościowej pieniądza Richard Todd i jego test teorii ilościowej pieniądza Teoria niespójności w czasie Teoria niespójności w czasie Skutki nadmiernego przywiązania do precyzji Dziesięć miejsc po przecinku… Dziesięć miejsc po przecinku… Niefrasobliwe podejście do danych Niefrasobliwe podejście do danych Wypaczone doradztwo polityczne Wypaczone doradztwo polityczne Niedocenianie dowodów okolicznościowych Niedocenianie dowodów okolicznościowych Skostnienie teorii Skostnienie teorii Utrudniona komunikacja Utrudniona komunikacja

3 Zasada najmocniejszego ogniwa… …to: Postępowanie polegające na skupieniu uwagi na najmocniejszej części argumentacji, a następnie przeniesieniu jej siły dowodowej na całość argumentacji. (T.Mayer, Prawda kontra precyzja, s.85) Najmocniejsze ogniwo – część sformalizowana, zmatematyzowana; Skłonność do polerowania najtrwalszego ogniwa kosztem słabszej reszty łańcucha; Dlaczego? Mniejszy wysiłek – najtrudniej jest ruszyć z miejsca, np. sformułować bardziej rygorystycznie bardzo ogólne założenia; Większy prestiż – im więcej formalizmu w artykule, tym bardziej jest naukowy.

4 Najmocniejsze ogniwo – przykłady 1/3 William Baumol, The Transaction Demand for Cash: William Baumol, The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach, 1952, QJE; Część pierwsza:Część pierwsza: - nierealistyczne założenia - eleganckie wnioski poparte formalnymi obliczeniami: elastyczność popytu transakcyjnego na pieniądz względem dochodu wynosi 0.5, względem stopy procentowej -0.5; Część druga:Część druga: - rozluźnienie założeń - brak spektakularnych wyników Skutek?Skutek? Teorią cytowaną i obowiązującą jest ta z części pierwszej.

5 Najmocniejsze ogniwo – przykłady 2/3 William Poole, Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, 1970, QJE; William Poole, Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model, 1970, QJE; Wnioski z formalnego modelu dotyczące wyboru polityki pieniężnej:Wnioski z formalnego modelu dotyczące wyboru polityki pieniężnej: –jeśli wstrząsy wpływają silniej na krzywą IS niż na krzywą LM, powinno się wyznaczać docelowy zasób pieniądza; –w przeciwnym razie powinno się wyznaczać docelowy poziom stopy procentowej; Nieprzestrzeganie tej zasady – głównym zarzutem ekonomistów pod adresem Rezerwy Federalnej;Nieprzestrzeganie tej zasady – głównym zarzutem ekonomistów pod adresem Rezerwy Federalnej; Tymczasem rzeczywistym problemem – pomieszanie stabilizacji stopy procentowej z wyznaczaniem stopy docelowej;Tymczasem rzeczywistym problemem – pomieszanie stabilizacji stopy procentowej z wyznaczaniem stopy docelowej;

6 Najmocniejsze ogniwo – przykłady 3/3 Richard Todd, Vector Autoregression Evidence on Monetarism: Another Look at the Robustness Debate, 1990, Quarterly Review (Federal Reserve Bank of Minneapolis); Richard Todd, Vector Autoregression Evidence on Monetarism: Another Look at the Robustness Debate, 1990, Quarterly Review (Federal Reserve Bank of Minneapolis); Test ilościowej teorii pieniądza przy użyciu modelu VAR;Test ilościowej teorii pieniądza przy użyciu modelu VAR; –Modele na danych miesięcznych kontra modele na danych kwartalnych; –Trudna do oszacowania wiarygodność danych miesięcznych, skuteczne oszacowanie błędu agregacji w danych kwartalnych; Skutek?Skutek? Wybór autora padł na dane kwartalne.

7 Główne zarzuty Teorie rygorystyczne i formalnie eleganckie popularniejsze od tych bliższych prawdzie; mylne wrażenie osiągniętego celu; Uwaga środowiska ekonomistów skupiona na zagadnieniach ciekawych teoretycznie zamiast na rzeczywistych problemach; Ograniczanie badań ekonomicznych do zjawisk pozwalających na wyrafinowane modelowanie kosztem czynników niemierzalnych;

8 Jeszcze jeden przykład Teoria niespójności polityki w czasie Teoria niespójności polityki w czasie –Wyrosła na gruncie sporu: polityka dyskrecjonalna banku centralnego kontra reguły pieniężne; –Literatura na jej temat miała klasyczną dla zasady najmocniejszego ogniwa konstrukcję: Machnięcie ręką (założenie o skrzywieniu inflacyjnym BC) + Rygoryzm (analiza na bazie teorii gier) Wpływ na rozwój ekonomii – niewielki.Wpływ na rozwój ekonomii – niewielki.

9 Ekonomiści a precyzja – zarzuty 1/4 Dziesięć miejsc po przecinku, czyli fałszywa precyzja Dziesięć miejsc po przecinku, czyli fałszywa precyzja Nadmierny stopień precyzji jest śmiesznyNadmierny stopień precyzji jest śmieszny (i bywa niebezpieczny): –Wiek wszechświata; –Podawanie wyniku z dokładnością większą od dokładności użytych danych; –Porównywanie modeli na podstawie minimalnie różniących się błędów; Precyzja w nauce nie polega na próbach zredukowania błędu do zera, ale na podkreślaniu jego istnienia i dążeniu do oszacowania jego wartości. (Popper)Precyzja w nauce nie polega na próbach zredukowania błędu do zera, ale na podkreślaniu jego istnienia i dążeniu do oszacowania jego wartości. (Popper)

10 Ekonomiści a precyzja – zarzuty 2/4 Niefrasobliwe traktowanie danych Niefrasobliwe traktowanie danych Lekceważący stosunek do procesu gromadzenia danych;Lekceważący stosunek do procesu gromadzenia danych; Pomijanie w badaniach danych trudno dostępnych;Pomijanie w badaniach danych trudno dostępnych; Bezkrytyczne podejście do istniejących zbiorów danych:Bezkrytyczne podejście do istniejących zbiorów danych: –Brak oceny jakości i adekwatności używanych w badaniu obserwacji; –Zbyt mała koncentracja na technikach (ekonometrycznych) odpornych na błędy w danych;

11 Ekonomiści a precyzja – zarzuty 3/4 Wypaczone doradztwo polityczne Wypaczone doradztwo polityczne Nadmierna reprezentacja w literaturze i dyskusjach ekonomistów idei ciekawych i wygodnych w modelowaniu;Nadmierna reprezentacja w literaturze i dyskusjach ekonomistów idei ciekawych i wygodnych w modelowaniu; Dominacja tych samych zagadnień w doradztwie politycznym;Dominacja tych samych zagadnień w doradztwie politycznym; Przesadny rygoryzm w dowodzeniu hipotez Przesadny rygoryzm w dowodzeniu hipotez Niedocenianie dowodów jednostronnych implikacji;Niedocenianie dowodów jednostronnych implikacji; Nadmierne przywiązanie do tradycyjnych poziomów ufności i istotności;Nadmierne przywiązanie do tradycyjnych poziomów ufności i istotności; Czyż siła dowodów nie może się kumulować?Czyż siła dowodów nie może się kumulować?

12 Ekonomiści a precyzja – zarzuty 4/4 Skostnienie teorii ekonomicznych Skostnienie teorii ekonomicznych Stadium aksjomatyzacji teorii – wzrost formalizmu teorii kosztem jej elastyczności oraz części początkowego zasobu spostrzeżeńStadium aksjomatyzacji teorii – wzrost formalizmu teorii kosztem jej elastyczności oraz części początkowego zasobu spostrzeżeń Utrudniona komunikacja Utrudniona komunikacja Konieczna znajomość metod matematycznych;Konieczna znajomość metod matematycznych; Wydłużenie czasu zapoznawania się z artykułami ekonomicznymi;Wydłużenie czasu zapoznawania się z artykułami ekonomicznymi; Trudniejsze wykrywanie błędów;Trudniejsze wykrywanie błędów;

13 Pytania do dyskusji Czy między prawdą i precyzją istnieje relacja trade-off? Czy (ewentualnie jak) ekonomiści powinni posługiwać się matematyką? Jakie są alternatywy? Jak na rozwój danej teorii ekonomicznej może wpłynąć unikanie dysproporcji w precyzji jej składników?

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawda kontra precyzja (?) opracowała Zuzanna Branicka na podstawie: T. Mayer, Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN 1996; rozdz. 5: Prawda kontra precyzja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google