Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metabolizm ksenobiotyków. Schemat biodegradacji cyklopentanu Biodegradacja cykloalkanów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metabolizm ksenobiotyków. Schemat biodegradacji cyklopentanu Biodegradacja cykloalkanów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów."— Zapis prezentacji:

1 Metabolizm ksenobiotyków

2 Schemat biodegradacji cyklopentanu Biodegradacja cykloalkanów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

3 Wstępne etapy biodegradacji benzenu, toluenu, fenolu i niektórych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Biodegradacja węglowodorów aromatycznych Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

4 Alternatywne szlaki biodegradacji katecholu Biodegradacja węglowodorów aromatycznych Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

5 Początkowe etapy biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) przez grzyby, bakterie i glony Biodegradacja węglowodorów aromatycznych Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

6 Struktury niektórych herbicydów, pestycydów i szczególnie toksycznych lub mutagennych ksenobiotyków Biodegradacja herbicydów i pestycydów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

7 Czasy półtrwania DDT3 – 10 lat Dieldrin1 – 7 lat Heptachlor7 – 12 lat Atrazyna0,5 roku Toksafen10 lat Biodegradacja herbicydów i pestycydów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

8 Wpływ położenia i liczby podstawników halogenowych na biodegradowalność herbicydów aromatycznych Biodegradacja halogenopochodnych związków aromatycznych Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

9 Biodegradacja herbicydu atrazyny przez konsorcjum bakterii Biodegradacja herbicydów i pestycydów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów

10 Metabolizm ksenobiotyków u ssaków Cel metabolizmu: eliminacja ksenobiotyku z organizmu Ksenobiotyki są na ogół substancjami lipofilowymi, nie najlepiej rozpuszczalnymi w wodzie. W wyniku biotransformacji zostają one przekształcone w związki lepiej rozpuszczalne, co umożliwia ich wydalenie. Niekiedy podczas biotransformacji powstają związki toksyczne lub kancerogenne. Metabolizm ksenobiotyków u ssaków obejmuje dwie fazy: Faza I – wprowadzenie lub odblokowanie grupy funkcyjnej Faza II – utworzenie pochodnej w formie, która może być wydalona z organizmu

11 Reakcja fazy I metabolizmu naftalenu Metabolizm ksenobiotyków u ssaków

12 Mechanizm tworzenia kancerogennych pochodnych benzo[a]pirenu Metabolizm ksenobiotyków u ssaków

13 Mechanizm tworzenia kancerogennej pochodnej aflatoksyny Metabolizm ksenobiotyków u ssaków

14 Reakcje fazy I metabolizmu amfetaminy Metabolizm ksenobiotyków u ssaków

15 Metabolizm etanolu Disulfiram jest selektywnym inhibitorem dehydrogenazy aldehydowej Metabolizm ksenobiotyków u ssaków

16 Reakcje fazy II 1.Glukuronidacja 2.Przekształcenie w pochodne sulfonowe i sulfamidowe 3.Tworzenie koniugatów z glutationem Kwas UDP-glukuronowy (UDPGA) Glutation (GSH)

17 Metabolizm herbicydu chloromuronu w soi. Chwasty nie posiadają możliwości tworzenia koniugatu z glutationem Metabolizm ksenobiotyków w roślinach

18 Drogi metabolizmu paracetamolu Metabolizm ksenobiotyków u ssaków

19 Wewnątrzkomórkowa kumulacja polifosforanów Niektóre gatunki drobnoustrojów wykazują zdolność zwiększonego pobierania fosforanów ze środowiska i ich magazynowania w komórkach w postaci polifosforanów. Uproszczony schemat metabolizmu fosforu w Aeromonas aerogenes Schemat reakcji katalizowanej przez kinazę polifosforanową Przedstawiony mechanizm akumulacji polifosforanów zostaje uruchamiany w warunkach niedoboru azotu lub siarki. Zostaje wówczas zahamowany wzrost komórek i rośnie stosunek ATP/ADP

20 Bioakumulacja i biotransformacja metali Mechanizmy usuwania metali z roztworów wodnych przez drobnoustroje

21 Bioakumulacja i biotransformacja metali Reakcje zachodzące podczas bioługowania żelaza


Pobierz ppt "Metabolizm ksenobiotyków. Schemat biodegradacji cyklopentanu Biodegradacja cykloalkanów Metabolizm ksenobiotyków w komórkach drobnoustrojów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google