Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych.

Коpie: 1
Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych."— Zapis prezentacji:

1 Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych

2 Dystrybucja składników wycieku ropy naftowej z uszkodzonego zbiornika

3 Przykłady mobilnych elementów genetycznych zawierających geny kodujące enzymy biorące udział w metabolizmie ksenobiotyków Element genetyczny Szczep bakteryjnySubstrat Plazmidy pSS60 pBRC60 pENH91 pJP4 pTSA pCS1 pC1-3 pPS12-1 Transpozony Tn5280 Tn5271 DEH Tn4651 Tn4655 Achromobacter spp LBS1C1 Alcaligenes spp. BR60 Rastolnia eutropha NH9 Rastolnia eutropha JMP 134 Comamonas testosteroni T-2 Pseudomonas diminuta Delftia acidovorans CA28 Burkholderia sp. PS12 Pseudomonas spp. P51 Alcaligenes spp. BR60 Pseudomonas putida PP3 Pseudomonas putida mr-2 Pseudomonas putida G7 Kwas 4-chlorobenzoesowy Chlorobenzen Kwas 3-chlorobenzoesowy 2.4-D Kwas p-toluenosulfonowy Paration 3-chloroanilina 1,2,4,5-tetrachlorobenzen Chlorobenzen Kwas chlorobenzoesowy Chlorowane kwasy alifatyczne Toluen, ksylen Naftalen

4 Konstrukcja rekombinantowych bakterii zdolnych do biodegradacji mieszaniny węglowodorów

5 Schemat układu biowentylacji zanieczyszczonej gleby

6 Schemat układu do remediacji gleby metodą bio-nadmuchu

7 Sposób postępowania przy remediacji gleby metodą bioaugmentacji

8 Bioremediacja zanieczyszczonej gleby metodą zwałowania

9 Remediacja zanieczyszczonej gleby za pomocą nanocząstek

10 Oczyszczanie zanieczyszczonych wód gruntowych za pomocą biobariery Bariera ma postać wykopu wypełnionego mieszaniną żwiru i kompostu. Na powierzchni ziarenek żwiru rosną drobnoustroje w postaci biofilmu, a kompost dostarcza substancje odżywcze

11 Strategia bioremediacji zaolejonych wód gruntowych Zanieczyszczone wody są wypompowywane i poddawane remediacji na miejscu lub poza nim. Czysta woda z dodatkiem surfaktantu jest wpompowywana powyżej poziomu wód gruntowych.

12 Zastosowanie bioreaktora do remediacji zanieczyszczonych wód gruntowych

13 Fitoremediacja – wykorzystanie roślin do eliminacji I detoksykacji zanieczyszczeń (w tym metali) z gleby i wód

14 Konstrukcja sztucznego mokradła dla fitoremediacji wody

15 Trójstopniowy system do fitoremediacji wód

16 Zastosowanie roślin wodnych do fitoremediacji wód


Pobierz ppt "Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych i powierzchniowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google