Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych

Коpie: 1
Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych"— Zapis prezentacji:

1 Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych
i powierzchniowych

2 Dystrybucja składników wycieku ropy naftowej
z uszkodzonego zbiornika

3 Przykłady mobilnych elementów genetycznych zawierających geny kodujące enzymy biorące udział w metabolizmie ksenobiotyków Element genetyczny Szczep bakteryjny Substrat Plazmidy pSS60 pBRC60 pENH91 pJP4 pTSA pCS1 pC1-3 pPS12-1 Transpozony Tn5280 Tn5271 DEH Tn4651 Tn4655 Achromobacter spp LBS1C1 Alcaligenes spp. BR60 Rastolnia eutropha NH9 Rastolnia eutropha JMP 134 Comamonas testosteroni T-2 Pseudomonas diminuta Delftia acidovorans CA28 Burkholderia sp. PS12 Pseudomonas spp. P51 Pseudomonas putida PP3 Pseudomonas putida mr-2 Pseudomonas putida G7 Kwas 4-chlorobenzoesowy Chlorobenzen Kwas 3-chlorobenzoesowy 2.4-D Kwas p-toluenosulfonowy Paration 3-chloroanilina 1,2,4,5-tetrachlorobenzen Kwas chlorobenzoesowy Chlorowane kwasy alifatyczne Toluen, ksylen Naftalen

4 Konstrukcja rekombinantowych bakterii zdolnych do biodegradacji
mieszaniny węglowodorów

5 Schemat układu biowentylacji zanieczyszczonej gleby

6 Schemat układu do remediacji gleby metodą bio-nadmuchu

7 Sposób postępowania przy remediacji gleby
metodą bioaugmentacji

8 Bioremediacja zanieczyszczonej gleby metodą zwałowania

9 Remediacja zanieczyszczonej gleby za pomocą nanocząstek

10 Oczyszczanie zanieczyszczonych wód gruntowych za pomocą biobariery
Bariera ma postać wykopu wypełnionego mieszaniną żwiru i kompostu. Na powierzchni ziarenek żwiru rosną drobnoustroje w postaci biofilmu, a kompost dostarcza substancje odżywcze

11 Strategia bioremediacji zaolejonych wód gruntowych
Zanieczyszczone wody są wypompowywane i poddawane remediacji na miejscu lub poza nim. Czysta woda z dodatkiem surfaktantu jest wpompowywana powyżej poziomu wód gruntowych.

12 Zastosowanie bioreaktora do remediacji zanieczyszczonych wód gruntowych

13 Fitoremediacja – wykorzystanie roślin do eliminacji
I detoksykacji zanieczyszczeń (w tym metali) z gleby i wód

14 Konstrukcja sztucznego mokradła dla fitoremediacji wody

15 Trójstopniowy system do fitoremediacji wód

16 Zastosowanie roślin wodnych do fitoremediacji wód


Pobierz ppt "Bioremediacja gleby oraz wód gruntowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google