Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M ŁODZIEŻOWA A KCJA O BYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE W GIMNAZJUM NR 3 IM. E MILII Z AWIDZKIEJ Ogólnopolska inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M ŁODZIEŻOWA A KCJA O BYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE W GIMNAZJUM NR 3 IM. E MILII Z AWIDZKIEJ Ogólnopolska inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Centrum."— Zapis prezentacji:

1 M ŁODZIEŻOWA A KCJA O BYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE W GIMNAZJUM NR 3 IM. E MILII Z AWIDZKIEJ Ogólnopolska inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Roku Historii Najnowszej 2010

2 18 MARCA 2010 W IZYTA W URZ Ę DZIE MIASTA W ramach Akcji 20 lat wspólnie uczniowie klas III gimnazjum złożyli wizytę w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, Tu zwiedzili budynek i udali się na spotkanie z Panem Prezydentem, Zbigniewem Podrazą.

3 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA Inicjatorka akcji w szkole, Pani Katarzyna Łukasik-Majewska przedstawiła Panu Prezydentowi uczestników spotkania oraz ideę Akcji prowadzonej w 20. rocznicę powstania samorządów.

4 Uczestnicy spotkania: Uczniowie: Klaudia Miedzińska, Agata Domagała, Magdalena Smolarek, Katarzyna Misiarek, Klaudia Rząd, Marlena Latacz, Anna Słuszniak i Marcin Świerczek Dyrektor Zespołu Szkół nr 7, Ewa Stawicka, Wicedyrektor, Jolanta Pludrak Nauczyciele z G-3: Katarzyna Łukasik-Majewska oraz Elżbieta Wójcicka 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA

5 Zadaniem uczniów było zebranie w trakcie wywiadu informacji o zmianach, jakie zaszły w ostatnim dwudziestoleciu w mieście, o roli samorządu i prezydenta w życiu miasta, realizacji planów, współpracy z mieszkańcami i innymi samorządami, o strategii działania i rozwoju gminy.

6 Do zadań Prezydenta Miasta należy m.in.: reprezentowanie gminy na zewnątrz, realizacja budżetu uchwalonego przez radę miasta, gospodarowanie mieniem komunalnym, wydawanie przepisów porządkowych oraz dbanie o promocję i wizerunek gminy. 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA Najtrudniejsze jest dokonywanie wyborów…

7 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA Wszystkie wypowiedzi były rejestrowane. Kolejnym krokiem będzie opracowanie raportu z przebiegu rozmowy.

8 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA Strategia rozwoju Dąbrowy Górniczej przedstawia się bardzo ciekawie.

9 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA Serdecznie dziękujemy za przyjęcie nas i za obszerną relację z pracy samorządu gminy. Prezydent został uhonorowany Emilką, symbolem Gimnazjum nr 3.

10 18 MARCA 2010 W IZYTA U PREZYDENTA MIASTA Już po spotkaniu… Wyruszamy zwiedzić salę sesyjną, w której odbywają się obrady i podejmowane są uchwały dotyczące życia i rozwoju gminy.

11 Radny, Pan Zbigniew Łukasik, który był naszym przewodnikiem po Urzędzie, zaprezentował nam salę sesyjną i opowiedział o pracy Rady Miejskiej. 18 MARCA 2010 W IZYTA W URZ Ę DZIE MIASTA

12 W wywiadach koncentrowaliśmy się nie tylko na widocznych zmianach w infrastrukturze miasta i jego wyglądzie, ale poruszaliśmy również takie tematy, jak metody rozwiązywania problemów społecznych, styl rządzenia i sposób komunikacji z obywatelami, zaangażowanie obywateli we współrządzenie, konsultowanie decyzji czy powstawanie miejsc użyteczności publicznej. Poznaliśmy także strategię rozwoju gminy oraz zmiany, jakie przez ostatnie dwadzieścia lat zaszły w miejscowości dzięki staraniom samorządu lokalnego. Uzupełnieniem wywiadów jest zebrana dokumentacja fotograficzna, dotycząca sytuacji gminy i osiągnięć samorządu. Fotografie ilustrują treść wywiadów i sposób ich prowadzenia, m.in. wspominane miejsca, portrety rozmówców. Na bazie posiadanych informacji i materiałów stworzymy prezentację multimedialną obrazującą nasze działania. NASZE DZIAŁANIA W RAMACH AKCJI 20 LAT WSPÓLNIE


Pobierz ppt "M ŁODZIEŻOWA A KCJA O BYWATELSKA 20 LAT WSPÓLNIE W GIMNAZJUM NR 3 IM. E MILII Z AWIDZKIEJ Ogólnopolska inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej i Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google