Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym będzie mowa? Ta prezentacja ma zamiar przedstawić podstawowe pojęcia związane z tematyką bezrobocia. Wytłumaczyć proces jego powstawania, zachowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym będzie mowa? Ta prezentacja ma zamiar przedstawić podstawowe pojęcia związane z tematyką bezrobocia. Wytłumaczyć proces jego powstawania, zachowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 O czym będzie mowa? Ta prezentacja ma zamiar przedstawić podstawowe pojęcia związane z tematyką bezrobocia. Wytłumaczyć proces jego powstawania, zachowanie w ciąglu cyklu koniunkturalnego oraz wykluczyć bądź wskazać możliwe grupy korzystające z wysokiego bezrobocia Jak powstaje bezrobocie?Jak zależy od koniunktury?Kto korzysta na bezrobociu?Jak się przed nim bronić?

3

4

5 Kto może być bezrobotnym? Ludność w wieku produkcyjnym – w zaleŜności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w wieku 18 – 59/64 Ludność w wieku produkcyjnym – w zaleŜności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w wieku 18 – 59/64 Bezrobotni długookresowo – osoby utrzymujące się w bezrobociu przez ponad 12 miesięcy Bezrobotni długookresowo – osoby utrzymujące się w bezrobociu przez ponad 12 miesięcy Bezrobotni krótko okresowo (bezrobocie frykcyjne) – ci którzy są w trakcie zmiany pracy Osoby które aktywnie poszukują pracy i nie pracują!

6 Kiedy powstaje bezrobocie? Bezrobocie powstaje wtedy gdy osoby chętne do pracy, nie mogą jej znaleźć. Osoby które nie podejmują pracy z własnego wyboru nie wliczają się do bezrobotnych. Aby być bezrobotnym, trzeba módź zgodzić się pracować za rynkową stawkę płacy. W przypadku gdy nie możemy znaleźć pracy za stawkę rynkową, należymy do grupy bezrobotnych przumusowo. Sytuacja ta ma miejscie na lewo od punktu O M R O V O. B QX MRP=D.A.A MC=S MRP2 N

7

8 Krótkookresowe działanie inflacji Bezrobocie Zwiększenie podaży pieniądza Wzrost inflacji Spadek wartości realnej płac Wzrost zatrudnienia

9

10

11 Czy pracownikom zależy na bezrobociu? M R O V O. B QX MRP=D.A.A MC=S MRP2 N Której grupie pracowników może zależeć na bezrobociu? Jak powodują oni powstawanie bezrobocia? Skoro oni korzystają to kto traci? Wydaje się to niedorzeczne ale zapytajmy:

12 Czy może pracodawcy zyskują na bezrobociu? Jeśli założyć istnienie jednego nabywcy pracy, może on maksymalizować swoją nadwyżkę poprzez ustalanie płacy poniżej płacy rynkowej. Maksymalizując polę trapezu pomiędzy krzywymi popytu i podaży Kto jest pracodawcą? Jaką ma siłę monpsonową? Jak powoduje bezrobocie? Komu szkodzi? M R O V O. B QX MRP =D.A.A MC= S MRP 2 N

13 Czy rząd może mieć w tym interes? Zwolennicy teorii spiskowych zawsze znajdą jakieś wytłumaczenie które nie zawsze pokrywa się z faktami. Rząd dba o to by wybrano go w przyszłej kadencji Rząd dba o wiarygodność i opinię społeczną Rząd chce aby ludzie idąc na wybory nie wspominali ich jako tych którzy zlikwidowali miejsca pracy Rząd nie podejmie takiego ryzyka

14

15 Kto inny czerpie korzyści? Kto inny czerpie korzyści? Ktoś kto musi mieć wpływ na rynek pracy. - Poprzez system finansowy - System kredytowy - Kursy walutowe - Kontrakty terminowe Lub ktoś kto zyskuje nie na bezrobociu ale na zwalczaniu bezrobocia. - Firmy produkujące dobra pomocne przy walece z bezrbociem

16 Jak się przed tym chronić? o Subsydia dla pracodawców o Zniesienie zasiłków socjalnych o Ograniczyć role związków zawodowych o Zmniejszyć podatki i składki socjalne o Ułatwić pracownikom przekwalifikowanie o Wzmacniać przedsiębiorczość o Zabraniać tworzenia monopoli i karteli o Zmieniać świadomość społeczną obywateli o Tworzyć miejsca pracy w sektorze państwowym


Pobierz ppt "O czym będzie mowa? Ta prezentacja ma zamiar przedstawić podstawowe pojęcia związane z tematyką bezrobocia. Wytłumaczyć proces jego powstawania, zachowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google