Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek"— Zapis prezentacji:

1 Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek
Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa wielobranżowego Artifex Ul. Olsztyńska 18 Poznań Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
Rosnąca tendencja rynku herbaty. Wzrastające zainteresowanie herbatą zieloną, białą, czerwoną, a także herbatami ziołowymi, owocowymi czy funkcjonalnymi, które jako napoje korzystnie wpływają na zdrowie. Herbaty promowane są sezonowo, głównie w marcu, kwietniu i we wrześniu. Najczęściej promują się Lipton, Saga i Dilmah. E-handel jako przyczyna rozwoju herbat kolorowych. Ogólnie trudna sytuacja na rynku herbat, wywołana kryzysem w krajach produkujących herbatę - wzrost cen. Wzrost cen papieru filtracyjnego i kartonu na opakowania.

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim doświadczeni pracownicy, infrastruktura techniczna, stabilna sytuacja firmy. Słaba strona to niewystarczające środki własne na nowe inwestycje. Wśród możliwości wyróżniono zakup nowoczesnych maszyn pakujących. Największe zagrożenie to rosnąca konkurencja. Pozycja strategiczna SWOT - konserwatywno- konkurencyjną.

5 Analiza benchmarkingowa
Wyniki przedsiębiorstw z branży spożywczej PW Artifex Przywództwo (1) 51% 43% Polityka i strategia (3) 45% 44% Zarządzanie ludźmi (2) 46% 39% Zasoby (4) 47% 42% Procesy (5) Satysfakcja klientów (7) Satysfakcja zatrudnionych (6) 38% Wpływ na otoczenie (8) Efekt końcowy (9) 41% Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Artifex jest firmą o ustabilizowanej pozycji na rynku. Zaleca się zakup nowoczesnych maszyn, który umożliwiłby automatyzację procesów produkcyjnych i ograniczenie kosztów, wprowadzenie nowych wyrobów. Wskazane jest opracowanie założeń inwestycyjnych dla planowanych projektów, które będą nosić znamiona innowacyjności. Możliwe dofinansowanie inwestycji w ramach: konkursu na Działanie 1.2. „Wsparcie rozwoju MSP” działania 4.3 POIG Kredyt Technologiczny Zaleca się firmie przeprowadzenie analizy stworzenia działu badawczo-rozwojowego możliwe dofinansowane z Działania POIG


Pobierz ppt "Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Kłos Jarosław Piszczek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google