Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyczny wymiar dyskryminacji kobiet na rynku pracy Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego Poznań, 29 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyczny wymiar dyskryminacji kobiet na rynku pracy Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego Poznań, 29 października."— Zapis prezentacji:

1 Statystyczny wymiar dyskryminacji kobiet na rynku pracy Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego Poznań, 29 października 2009 roku Marzena Książkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Statystyki marzenaksiazkiewicz@wp.pl 1

2 Uwarunkowania dysproporcji płci na rynku pracy w aspekcie czynników: -demograficznych, -społecznych, -ekonomicznych "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.2 Celem prezentacji jest odpowiedź na pytanie jaka jest sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej

3 Charakterystyki nierówności płci na rynku pracy Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Struktura zatrudnienia według płci Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy Czas poświęcany na obowiązki rodzinne i domowe oraz na pracę płatną Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"3

4 Współczynnik aktywności zawodowej według płci, UE, I kwartał 2009 r. 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu Uwaga: Dane dotyczące Luksemburga – IV kwartał 2008 r. kobiety – kolor ciemny mężczyźni – kolor jasny

5 Wskaźnik zatrudnienia według płci, UE, 2008 r. "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego" 26.09.2009 r.5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu kobiety – kolor ciemnymężczyźni – kolor jasny

6 Stopa bezrobocia według płci, UE, 2008 r. 26.09.2009 r. "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego" 6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu kobiety – kolor ciemny mężczyźni – kolor jasny

7 Płodność a aktywność zawodowa kobiet "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.7 Relacja między aktywnością zawodową i dzietnością kobiet w Polsce w latach 1992-2007 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BAEL, Roczników Demograficznych i Eurostatu

8 Aktywność zawodowa a obowiązki rodzinne według płci, UE, 2007-2008 PolskaEU - 27 KobietyMężczyźniRóżnicaKobietyMężczyźniRóżnica Wskaźnik zatrudnienia (15-64 lat) (%), 2008 r. 52,466,313,959,172,813,7 Wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników (55-64 lat) (%), 2007 r. 19,441,4223653,917,9 Udział pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy w zatrudnieniu ogółem (%), 2007 r. 12,56,65,931,27,723,5 Przeciętny czas w tygodniu poświęcany na obowiązki rodzinne i domowe oraz na pracę płatną, 2005 rok Obowiązki rodzinne i domowe 28,08,119,925,57,817,7 Praca płatna 44,450,4-6,038,145,5-7,4 Uzyskany poziom wykształcenia (przynajmniej szkoła średnia) pośród kobiet i mężczyzn w wieku 20-24 lata, 2007 rok (%) 93,489,73,780,875,55,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Report on equality between women and men 2009, European Communities, 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"8

9 Przyczyny niepodejmowania poszukiwań pracy "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.9 Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, Informacja dla mediów.15.07.2009 r

10 Wpływ rodzicielstwa na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy, UE, 2007 rok PolskaEU – 27 KobietyMężczyźniKobietyMężczyźni Wpływ rodzicielstwa na zatrudnienie pośród kobiet i mężczyzn, 25-49 lat (Różnica w p.p. w poziomie zatrudnienia osób posiadających dziecko poniżej 12 roku życia oraz osób, które nie posiadają dzieci) -11,111,2-12,47,3 Udział kobiet i mężczyzn pośród kierowników i dyrektorów naczelnych oraz menedżerów małych przedsiębiorstw (%) 35,065,032,367,7 Gender gap - zarobki (Różnica między średnimi godzinowymi zarobkami brutto kobiet i mężczyzn wyrażona jako procent średnich godzinowych zarobków brutto mężczyzn) 7,517,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Report on equality between women and men 2009, European Communities, 2009 "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.10

11 Struktura zatrudnienia i różnice wynagrodzeń według płci, Polska, 2006 r., 2009 r. Grupy zawodów Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących (%) Różnica w poziomie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (wynagrodzenia kobiet jako % wynagrodzeń mężczyzn) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 34,569,55 Specjaliści65,674,85 Technicy i inny średni personel 54,8 79,79 Pracownicy biurowi67,996,32 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy66,8 84,72 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 45,3 87,01 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 14,260,39 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 13,9 79,26 Pracownicy przy pracach prostych 55,0 84,91 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., GUS, Warszawa 2007, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2009 r., GUS, Warszawa 2009. 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"11

12 Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według poziomu wykształcenia zatrudnionych, 2006 r. Poziom wykształcenia Płeć Różnica w wysokości wynagrodzeń (wynagrodzenia kobiet wyrażone jako % wynagrodzeń mężczyzn) KobietyMężczyźni Wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym 3322,744828,7868,81 Wyższe z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym 2934,254432,5166,20 Policealne 2265,182678,78 84,56 Średnie zawodowe 2110,242623,10 80,45 Średnie ogólnokształcące 2124,542492,55 85,24 Zasadnicze zawodowe 1463,542165,93 67,57 Gimnazjalne 1355,471795,05 75,51 Podstawowe i niepełne podstawowe 1509,672087,52 72,32 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"12 Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2006 r., GUS, Warszawa 2007

13 Współczynnik aktywności zawodowej według płci, poziomu wykształcenia i wieku, Polska, IV kwartał 2005 r. 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"13 Źródło: Opracowanie własne na podstawie BAEL

14 Stopa bezrobocia według płci, poziomu wykształcenia i wieku, Polska, IV kwartał 2005 r. 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie BAEL

15 Pozycja kobiet na rynku pracy Co sprawiło, że Polki zaczęły zakładać własne firmy? konieczność szybciej i ciężej niż mężczyzn dotknęło je bezrobocie są coraz lepiej wykształcone - 57% studentów w Polsce to kobiety dążą do samodzielności, chcą być niezależne rozwój usług – kobiety są szczególnie predysponowane do ich świadczenia 5-cio krotnie W ciągu ostatnich lat 5-cio krotnie wzrosła liczba kobiet prowadzących własną firmę poza rolnictwem (wśród mężczyzn ten wskaźnik podwoił się) "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.

16 Kobiety w biznesie, UE, 2007 Źródło: Report on Equality between women and men 2009, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=765&langId=en&pubId=86&type=2&furtherPubs=yes "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r. Justyna Kesler Małgorzata Kołakowska Iwona Rudnikowska Joanna Parzych dwie wiceprezes ING Banku Śląskiego wiceprezes Pol-Aqua wiceprezes Kopeksu Źródło: Rzeczpospolita

17 Udział kobiet w polityce, biznesie i nauce PolitykaBiznesNauka Udział kobiet w Parlamencie Europejskim, 2008 r. – 31%, Odsetek kobiet wśród członków parlamentów krajowych (przy uwzględnieniu tylko izby niższej lub jedynej izby), 2008 r., Polska – 20%, UE – 24%, Udział kobiet wśród ministrów rządu, 2008 r., Polska – 25%, UE – 26%, Udział kobiet pośród posłów, Polska 2009 r. – 20,4%, Udział kobiet w samorządach lokalnych (wśród radnych), Polska 2006 r. – 20%, Banki centralne wszystkich 27 państw członkowskich UE są kierowane przez mężczyzn, W historii Polski 2 kobiety ubiegały się o urząd Prezydenta RP (Hanna Gronkiewicz-Waltz, Henryka Bochniarz) W dużych przedsiębiorstwach mężczyźni stanowią 90% członków zarządu najważniejszych spółek (zaliczanych do indeksu giełdowego blue-chip wiodących przedsiębiorstw w kraju) – UE, 2008, Udział kobiet w zarządach firm (60 największych spółek giełdowych) w Polsce – 5,8%, Udział kobiet pośród liderów biznesu wynosi 32,2% w UE i 35% w Polsce (2007 r.), Przedsiębiorstwa osób fizycznych powstałe w roku 2005, których właścicielami są kobiety – 39,1% ogółu przedsiębiorstw osób fizycznych Udział kobiet pośród nauczycieli akademickich (2008 r.) – 42,7% Udział kobiet pośród profesorów (2008 r.) – 23%, Udział kobiet we władzach wydziałów UEP – 16,7% Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Report on equality between women and men 2009, European Communities, 2009, http://sejm.gov.pl, http://www.ue.poznan.pl/, Polityka równości płci, Polska 2007, Raport UNDP, 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa. 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"17

18 Według raportu ONZ, mistrzem w równouprawnieniu kobiet jest Norwegia Według raportu ONZ, mistrzem w równouprawnieniu kobiet jest Norwegia Źródło: Kowalska J. Królestwo kobiet, Newsweek, 26.09.2004 W USA, Kanadzie czy Szwecji, gdy do jednego stanowiska kandyduje kobieta i mężczyzna o porównywalnym przygotowaniu, poprawność polityczna nakazuje wybrać kobietę 38% polskich kobiet i 51% polskich mężczyzn pracuje zawodowo Panie na porównywalnych stanowiskach zarabiają średnio 15% mniej niż mężczyźni Emerytury kobiet są średnio o 30% niższe niż mężczyzn "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.

19 Gender Gap Index 2008 cztery obszary działania: I.aktywność gospodarcza i możliwości na rynku pracy II.możliwości edukacyjne III.uczestnictwo w polityce IV.zdrowie i spodziewana długość życia Global Gender Gap Index KrajWynikRanga Norwegia0.8241 Finlandia0.8202 Szwecja0.8143 Islandia0.8004 Polska0.69549 Pakistan0.555127 Arabia Saudyjska 0.554128 Czad0.529129 Jemen0.466130 Skala od 0 do 1 0-nierówność, 1 - równość Źródło: www.weforum.org "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.19

20 To idą Panie … 26.09.2009 r."Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"20 Źródło: Rana Forohar, Susan H. Greenberg, Gotowe na wszystko, Newsweek, 2009 Na świecie dochody mężczyzn (23,4 biliona $) są ponad dwukrotnie wyższe niż kobiet (10,5 biliona $ ), ale dysproporcja szybko się zmniejsza

21 W miejsce wniosków Czy i jak kobiety pokierują gospodarką ? Wzrost gospodarczy sprzyja wyrównywaniu statusu płci Modyfikacje prawa w kierunku równouprawnienia kobiet Wprowadzanie parytetu Rozwój nowoczesnych technologii komunikacji Kobiety już są lepiej wykształcone niż mężczyźni Większość studentów stanowią kobiety Wzrost aktywności ekonomicznej kobiet Wzrost dochodów kobiet – spłaszczanie różnic w płacach Umacnianie pozycji kobiet w biznesie i polityce rozwój kapitału ludzkiego Preferencje wydatków kobiet: zdrowie, edukacja, wydatki związane z rodziną i rozwoju infrastruktury ułatwiającej jej funkcjonowanie – rozwój kapitału ludzkiego "Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego"26.09.2009 r.21

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Statystyczny wymiar dyskryminacji kobiet na rynku pracy Rola kobiet w wielkopolskim biznesie. Kreowanie własnego rozwoju zawodowego Poznań, 29 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google