Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 4

2 Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić ewidencję przychodów i od tak uzyskanych kwot nalicza podatek. Stawki podatku zależne są od rodzaju działalności. Obecnie stosowanych jest 5 stawek podatku. Stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego uzależnione jest od przychodów osiągniętych w roku poprzednim, a także dodatkowych warunków. Przykładowo rozpoczęcie wykonywania czynności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy powoduje utratę prawa do rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Czy forma prawna przedsiębiorcy ogranicza stosowanie ryczałtu? Opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, także gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej. Opodatkowaniu ryczałtem podlegają również przychody i świadczenia otrzymane z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Ryczałt może być stosowany przez podatników, którzy w prowadzonej działalności: w roku poprzedzającym dany rok podatkowy osiągnęli przychody mniejsze niż 150 tyś EUR. Dla spółki, ograniczenie to dotyczy sumy przychodów wspólników. rozpoczną wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej, bez względu na wysokość przychodów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Czy forma prawna przedsiębiorcy ogranicza stosowanie ryczałtu? W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, to może stosować ryczałt ewidencjonowany dla obu działalności lub dla jednej z nich, w zależności od tego czy odpowiednio przychody osiągane w samodzielnej działalności i suma przychodów w formie spółki spełniają warunek nieprzekraczania kwoty 150 tyś EUR. Wskazane limity nie mają zastosowania w przypadku osiągania przychodów z tytułu najmu, podnajmu dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze tj. w ich przypadku limit nie obowiązuje. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Od czego zależą stawki podatku? Wysokość stawek podatku zależy od prowadzonej działalności. Stawki podatku wynoszą: 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów 17 % przychodów ze świadczenia określonych usług, w tym parkingowych, obsługi centrali wzywania radiotaxi, związanych z zakwaterowaniem, 8,5% w zakresie przychodów z najmu oraz przychodów z określonej działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Od czego zależą stawki podatku? 5,5% m.in. w zakresie przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton oraz uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, 3,0% przychodów min. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz z działalności usługowej w zakresie handlu. UWAGA: Podatek obliczany jest od przychodów uzyskiwanych z danego rodzaju działalności, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, jednak istnieje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o określone wydatki. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Odliczenia od podatku przy ryczałcie Podatek obliczany jest od przychodów uzyskiwanych z danego rodzaju działalności, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Można jednak odliczyć określone wydatki jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu: składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) podatnika i osób z nim współpracujących za dany rok, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok (do wysokości 7,75% podstawy), zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które powiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, poniesione w danym roku wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwiające czynności życiowe osób niepełnosprawnych, - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Odliczenia od podatku przy ryczałcie ulgę na Internet do wysokości 760 zł kwoty przekazanych darowizn w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu przy spełnieniu określonych warunków m.in. co do celu i podmiotu, na rzecz, którego przekazywana jest darowizna. Podatnik ma również prawo rozliczenia straty z lat ubiegłych. Strata może być rozliczona w ciągu najbliższych, kolejno po sobie następujących, pięciu lat podatkowych, ale w żadnym z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% tej straty. Należy pamiętać, że strata może być odliczona w odniesieniu do przychodów z tego samego źródła i nie można odliczyć straty powstałej w wyniku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ze źródeł przychodów, które są wolne od podatku dochodowego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Odliczenia od podatku przy ryczałcie Możliwe jest prowadzenie przez podatnika działalności, opodatkowanych różnymi stawkami podatku ryczałtowego. Wówczas przychody z danej działalności opodatkowane są według stawek im odpowiadających. UWAGA: W przypadku, gdy podatnicy korzystają z odliczeń, należy dokonywać ich od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim poszczególne rodzaje przychodów (opodatkowane różnymi stawkami) pozostają w danym roku podatkowym w całkowitej kwocie przychodów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach opowiemy trochę na temat następujących zagadnień: zakres dokumentacji przy ryczałcie, terminy opłacania podatku i składania deklaracji, zawieszenie działalności a ryczałt ewidencjonowany, plusy i minusy stosowania ryczałtu, kasa fiskalna przy ryczałcie, ryczałt a podatek VAT itp… - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google