Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań."— Zapis prezentacji:

1

2 KIERUNKI KSZTAŁCENIA

3 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Technik żywienia i usług gastronomicznych oparty jest na dwóch kwalifikacjach zawodowych: T.6 Sporządzanie potraw i napojów T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4 TECHNIK MECHANIK Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Technik mechanik oparty jest na dwóch kwalifikacjach: M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

5 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH N O W O Ś Ć !!! Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe. Kwalifikacje zawodowe to: M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M. 18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów Samochodowych M. 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

6 TECHNIK INFORMATYK Według analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tyle celowe, ale wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się być optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy. Kwalifikacje zawodowe to: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

7 TECHNIK HANDLOWIEC Usługi, handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy. Kwalifikacje zawodowe to: A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej

8 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY N O W O Ś Ć !!! Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Kwalifikacje zawodowe to: A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

9

10 SPRZEDAWCA Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

11 KUCHARZ Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.

12 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Mechanik pojazdów samochodowych - to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

13 FRYZJER Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów.

14 CUKIERNIK Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi

15 PIEKARZ Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego głównych zadań należy dostarczenie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych.

16 KAŻDY INNY ZAWÓD W KTÓRYM KANDYDAT ZNAJDZIE PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ: -ELEKTRYK, -MURARZ – TYNKARZ, -KRAWIEC, -STOLARZ, -BLACHARZ, -ŚLUSARZ,


Pobierz ppt "KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google