Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę"— Zapis prezentacji:

1

2 Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znającego budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiącego tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Zwykle informatyk specjalizuje się w określonej dziedzinie nauk komputerowych. Pojęcie informatyk niewiele już dziś znaczy bez przymiotnika lub konkretnego określenia. Liczba profesji informatycznych sięga dziś 20, a najważniejsze z nich to: programista, administrator, specjalista od sieci komputerowych.

3 TECHNIK INFORMATYK (ze specjalizacj ą ) Zawód informatyk jest coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Zapotrzebowanie na techników informatyków pojawia się w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego. Ponadto pracowników takich poszukiwać będzie się wszędzie tam gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja.

4 Absolwenci naszej szko ł y b ę d ą profesjonalnie przygotowani do podj ę cia przysz ł ej pracy :. Posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci Posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym Obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych Dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania Projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową Zakładać bazy danych i administrować nimi Posługiwać się językami baz danych w tym SQL Stosować powszechnie używane języki programowania w szczególności Pascal i C++ Stosować metody programowania i doboru algorytmów Ustalać przyczyny wadliwego działania systemu komputerowego Wykonywać operacje wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej Posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych Ponadto: komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy

5 Specjalizacje: systemy zarządzania bazami danych administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi aplikacje internetowe grafika komputerowa

6 Zawody, do wykonywania których upowa ż niony jest posiadacz dyplomu: Technik informatyk, administrator baz danych, administrator systemów komputerowych, programista, projektant stron internetowych (Webmaster), administrator sieci informatycznej, konserwator systemów komputerowych i sieci, operator sprzętu komputerowego

7

8 Szko ł y informatyczne ://www.jagiellonczyklasin.edu.pl/news.php http://zst.grudziadz.com.pl/nowa/ http://www.studium.torun.pl/start.php?d=psi eia&ps=kierunki_ksztalcenia http://www.studium.torun.pl/start.php?d=psi eia&ps=kierunki_ksztalcenia


Pobierz ppt "Opis zawodu ( łac. informare, -atum: obrazowo opisać) – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadającego wiedzę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google