Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała:Grażyna Rdzanek KRZEM JEGO ZWIĄZKI I. PIERWIASTEK WYIZOLOWANY W 1823 ROKU PRZEZ SZWEDZKIEGO CHEMIKA J. J. BERZELIUSA. Nazwa łacińska pochodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała:Grażyna Rdzanek KRZEM JEGO ZWIĄZKI I. PIERWIASTEK WYIZOLOWANY W 1823 ROKU PRZEZ SZWEDZKIEGO CHEMIKA J. J. BERZELIUSA. Nazwa łacińska pochodzi."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała:Grażyna Rdzanek KRZEM JEGO ZWIĄZKI I

2 PIERWIASTEK WYIZOLOWANY W 1823 ROKU PRZEZ SZWEDZKIEGO CHEMIKA J. J. BERZELIUSA. Nazwa łacińska pochodzi od słowa SILEX co znaczy krzemień. Nazwa polska wywodzi się od łacińskich słów lapis cremaus, co oznacza kamień dający ogień.

3 Zawartość wybranych pierwiastków w różnych formach materii (%). Pierwiastki Litosfera Woda oceaniczna Człowiek Lucerna tlen 49,42 85,90 62,8 67,9 krzem 25,75 0,0003 0,004 0,009 żelazo 4,7 0, ,005 0,003 wapń 3,39 0,040 1,38 0,58 wodór 0,88 10,80 9,31 8,72 węgiel 0,09 0,03 19,40 11,30 azot 0,03 0, ,14 8,25

4 WYSTĘPOWANIE w stanie rodzimym nie występuje w stanie związanym w postaci krzemianów, glinokrzemianów oraz wolnego tlenku krzemu IV stanowi 27% litosfery

5 Grupa 14 Okres 3 Si 14 Masa atom.28,0855 IV II SILICIUM Elektroujemność 1,8 Ne 3s 2 3p 2 blok:p WĘGLOWCE []

6 IZOTOPY KRZEMU 3 naturalne trwałe 11 sztucznych promieniotwórczych np. T 1/2 =160 lat 28 Si 92,23% 29 Si 4,6% 30 Si 3,1% 32 Si

7 KONFIGURACJA ELEKTRONOWA 1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 2 K L M

8 METODY OTRZYMYWANIA KRZEMU SiO 2 + Mg Si + MgO 2 2 redukcja SiO 2 magnezem redukcja mieszaniny piasku i rudy żelaza węglem-żelazokrzem do celów metalurgicznych termiczny rozkład SiHCl 3 - preparaty o wysokiej czystości

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE półmetal i półprzewodnik krystaliczne ciało stałe o metalicznym połysku pierwiastek bardzo twardy i kruchy wysoka temperatura topnienia

10 BUDOWA KRYSZTAŁU KRZEMU W sieci krystalicznej krzemu występują wiązania atomowe. Atomy w sieci są rozmieszczone w takich odległościach, że ich powłoki zachodzą na siebie.,

11 WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE w temperaturze pokojowej mało aktywny po podgrzaniu reaguje z tlenem, metalami, zasadami Si + O 2 SiO 2 Si + 2Mg Mg 2 Si Si + 2NaOH Na 2 SiO 3 + 2H 2 tlenek krzemu (IV) metakrzemian sodu krzemek magnezu

12 KRZEM JAKO MIKROELEMENT występuje w gruczołach dokrewnych-grasicy, nadnerczach i przysadce mózgowej odgrywa ważną rolę w gospodarce hormonalnej ludzi starszych obniża poziom cholesterolu we krwi wpływa na elastyczność, wygląd i zdrowie skóry, włosów i paznokci uczestniczy w tworzeniu tkanki łącznej i chrząstek

13 Dawka krzemu z pożywieniem mg/dzień Produkty spożywcze bogate w krzem: otręby, fasola, groch, warzywa korzeniowe Zioła zawierające dużą ilość rozpuszczalnej krzemionki : skrzyp polny, pokrzywa, perz, podbiał, rdest ptasi, poziewnik Przy chorobach, szczególnie skóry, zaleca się stosowanie wewnętrzne i zewnętrzne odwarów z tych ziół.

14 Kryształy krzemu służą do produkcji: tranzystorów układów scalonych laserów diod emitujących światło ogniw słonecznych

15 Krzem stosowany też jest: jako odtleniacz do stopów miedzi jako dodatek do stali stopowych w celu polepszenia ich właściwości mechanicznych i odporności na korozje do wytwarzania detektorów fal krótkich do wytwarzania soczewek do promieni podczerwonych

16 tlenek krzemu (IV) SiO 2 KRZEMIONKA występuje w trzech odmianach polimorficznych krystobalit trydymit - kwarc model struktury kwarcu

17 CYTRYN DOBRZE WYKSZTAŁCONE KRYSZTAŁY KWARCU AMETYST KRYSZTAŁ GÓRSKI

18 CZYSTA BEZPOSTACIOWA KRZEMIONKA TO OPAL. ODMIANA OPALU - AGAT

19 REAKCJE SiO 2 z kwasem fluorowodorowym SiO 2 + HF SiF 4 + H 2 O42 z wodorotlenkiem sodu SiO 2 + NaOH Na 2 SiO 3 + H 2 O2 z węglem SiO 2 + C Si + CO 2

20 KRZEMIONKA JEST PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM: glin gleb skał (granity, gnejsy) piasku

21 schemat ułożenia atomów w stanie szklistym Stopiony SiO 2 po szybkim oziębieniu zastyga w sztywną bezpostaciową masę- szkło kwarcowe. Struktura szkła kwarcowego wg. Zachariasena

22 SZKŁA KRZEMIANOWE szkło sodowo-wapniowe Na 2 O. CaO. 6 SiO 2 to szkło okienne szkło potasowo-ołowiowe to tzw. szkło kryształowe i optyczne szkło flint szkło jenajskie to szkło trudnotopliwe np. Pyrex, Duran, Supremax

23 Szkła otrzymywane w technice zol-żel Technika zol-żelpolega na syntezie szkieł poprzez reakcje chemiczne w temperaturach zbliżonych do pokojowej. układ PbO 2 /SiO 2 stosowany jest w światłowodach układ ZnO/SiO 2 stosowany jest w dyskach optycznych ROM układ TiO 2 /SiO 2 stosowany jest w laserach i koncentratorach światła słonecznego

24 KWASY KRZEMOWE SiO 2. H 2 O H 2 SiO 3 Kwas metakrzemowy SiO 2. 2H 2 O H 4 SiO 4 Kwas ortokrzemowy 2 SiO 2. H 2 O H 2 Si 2 O 5 Kwas metadwukrzemowy

25 Ciekawe nieorganiczne związki krzemu azotek krzemu Si 3 N 4 związek o twardości diamentu i znacznej odporności chemicznej stosowany do konstrukcji ceramicznych silników samochodowych i turbin gazowych SiO 2 + C + N 2 Si 3 N 4 + CO 626 kat T

26 techniczny SiC KARBORUND –substancja bardzo twarda(9,5-9,7 w skali Mohra), należąca do beztlenkowych materiałów ceramicznych, stosowana do wyrobu materiałów ściernych. WĘGLIK KRZEMU SiC SiO 2 + C SiC + CO32

27 Czterochlorek krzemu SiCl 4 ciecz bezbarwna o ostrym zapachu, bardzo łatwo hydrolizuje tworząc białe dymy uwodnionego dwutlenku krzemu SiO 2 oraz kwas solny. Stosowany jest w wojsku do wytwarzania zasłon dymnych.

28 Krzem tworzy z wodorem krzemowodory zwane silanami. SiH 4 MONOSILAN Si 2 H 6 DWUSILAN ( krzemoetan) Silany reagują gwałtownie z tlenem i wybuchowo z fluorowcami. SiH 4 + 2O 2 SiO H 2 O SiH 4 + Cl SiH 3 Cl + HCl chlorosilan

29 W wyniku kondensacji pochodnych chlorowych silanów otrzymuje się siloksany. H 3 SiCl + H 2 O H 3 Si-O-SiH 3 + HCl 22 Z chlorosilanów i siloksanów otrzymuje się polimery krzemoorganiczne (polisiloksany) potocznie zwane silikonami. Si R R O R R n R-grupa alkilowa lub aromatyczna n-liczba merów

30 Kopolimery silikonowo –organiczne mają właściwości ciekłokrystaliczne i stosowane są w elektrooptyce, magnetooptyce i termooptyce. Emulsje wodne silikonów oraz poliolefin i różnych środków sieciujących stosowane są do usuwania rysunków graffiti bez niszczenia tynków. Kompozyty organiczno-nieorganiczne zwane silseskwioksanami mają właściwości ciekłokrystaliczne i świecące.


Pobierz ppt "Opracowała:Grażyna Rdzanek KRZEM JEGO ZWIĄZKI I. PIERWIASTEK WYIZOLOWANY W 1823 ROKU PRZEZ SZWEDZKIEGO CHEMIKA J. J. BERZELIUSA. Nazwa łacińska pochodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google