Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia stosowana I temat: stany skupienia materii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia stosowana I temat: stany skupienia materii."— Zapis prezentacji:

1 chemia stosowana I temat: stany skupienia materii

2 Czy gęste ciecze mają dużą gęstość? Dlaczego płatki śniegu są sześciokątne? Dlaczego krople wody są kuliste? Dlaczego nie woskuje się szyb w samochodach?

3 podział materii wg stanów skupienia ciała stałe ciecze gazy bezpostaciowe (amorficzne) brak określonego kształtu i objętości brak określonego kształtu określona objętość określony kształt i objętość krystaliczne prawdziwe ciała stałe anizotropowe ciała szkliste (ciecze przechłodzone) izotropowe

4 ciała krystaliczne: uporządkowana sieć przestrzenna wyróżnione kierunki w przestrzeni (np. właściwości optyczne, magnetyczne, łupliwość, rozszerzalność termiczna) elementy symetrii (2-, 3-, 4- i 6-krotne)

5 kowalencyjne–wszystkie atomy połączone wiązaniami (węgiel - diament, krzem, german, węgliki, borazon) kryształy molekularne–pojedyncze cząsteczki nie powiązane ze sobą (gazy szlachetne, O 2, N 2, CO, CH 4, CCl 4, SF 6, siarka, związki organiczne) jonowe–cząsteczki występują w postaci pojedynczych jonów, anionów i kationów przyciąganych siłami Coulomba (większość soli) metaliczne–w sieci występują pojedyncze atomy i kationy, pomiędzy nimi tzw. gaz elektronowy

6 struktury krystaliczne chlorek sodu chlorek cezu

7 struktury krystaliczne węgiel (diament)węgiel (grafit) miedź

8 struktury krystaliczne woda źródło: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/photos/photos.htm

9 właściwości ciał stałych (krystalicznych)

10 ciecze gęstość, (g·cm –3 ) Zanika uporządkowana sieć krystaliczna. Siły międzycząsteczkowe utrzymują ciecz w postaci fazy skondensowanej. piknometr areometr

11 ciecze lepkość dynamiczna, ( ) (Pa·s) siła potrzebna do zwiększenia prędkości warsty cieczy w stosunku do warstwy sąsiedniej wiskozymetr Ostwalda

12 ciecze napięcie powierzchniowe, (J·m -2 ) praca zwiększenia powierzchni swobodnej cieczy źródło: http://www.arbiter.pl/galeria/stock-photo Najmniejszy stosunek powierzchni do masy ma kula.

13 ciecze napięcie powierzchniowe, (J·m -2 ) kąt zwilżania pomiar napięcia powierzchniowego metodą kapilarną

14 gazy Model gazu doskonałego: 1)cząsteczki mają zerową objętość, 2)masa cząsteczek jest skupiona w punktach matematycznych, 3)cząsteczki nie oddziałują na siebie, 4)zderzenia są doskonale sprężyste, 5)ruch cząsteczek jest jednostajny i prostoliniowy, 6)w gazie nie zachodzą reakcje chemiczne. równanie stanu: p·V = n·R·T stała gazowa R = 8,3144 J·mol –1 K –1 p·V m = R·T

15 gazy objętość molowa gazu doskonałego: pod ciśnieniem 1 atm (101325 Pa): 22,41 dm 3 /mol w 0°C (273,15K) 24,47 dm 3 /mol w 25°C (298K) 30,62 dm 3 /mol w 100°C (373K) V m = R·T p gęstość gazów: = = = M·p R·T m V M V m warunki normalne w warunkach normalnych: wodór, H 2 0,090 kg/m 3, tlen, O 2 1,428 kg/m 3, azot, N 2 1,250 kg/m 3, metan, CH 4 0,716 kg/m 3, chlor, Cl 2 3,163 kg/m 3, etanol2,011 kg/m 3,

16 gazy rzeczywiste van der Waals (1873) Cząsteczki przyciągają się wzajemnie, zmniejszając parcie na ścianki naczynia, co obniża rzeczywiste ciśnienie. Oddziaływania międzycząsteczkowe maleją szybko z odległością. Cząsteczki mają pewną objętość. równanie wirialne:

17 Czy gęste ciecze mają dużą gęstość? Dlaczego płatki śniegu są sześciokątne? Dlaczego krople wody są kuliste? Dlaczego nie woskuje się szyb w samochodach?


Pobierz ppt "Chemia stosowana I temat: stany skupienia materii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google