Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) konferencja podsumowująca projekt Doskonalenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) konferencja podsumowująca projekt Doskonalenie."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) konferencja podsumowująca projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Andrzej Porawski Tomasz Potkański Biuro Związku Miast Polskich Legnica, 3-4 czerwca 2013

2 Cele projektu Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ogólny: Budowanie zdolności instytucjonalnej JST w Polsce (gmin i powiatów) do dobrego rządzenia, w tym szczególnie podnoszenia jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz tworzenia i monitorowania strategii – tj. promocja podejścia zintegrowanego do zarządzania usługami i rozwojem. Cele szczegółowe: 1. Podniesienie zdolności instytucjonalnej 45 JST (25 miast, 8 gmin wiejskich i 12 powiatów) do poprawy efektywności zarządzania usługami publicznymi oraz moni- torowania lokalnych strategii z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych, 2. Rozwój infrastruktury służącej podnoszeniu jakości, efektywności i dostępności usług w innych jednostkach samorządu w kraju - rozwój Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania i Bazy Dobrych Praktyk.

3 Uczestnicy projektu – 45 JST MiastaPowiatyGminy wiejskie Biała PodlaskaOlsztynpolkowicki Koźminek - woj. wlkp. BytomOleśnicaoleśnicki Rokietnica - woj. wlkp. CzęstochowaNowy Tomyślkoniński Mieścisko - woj. wlkp. Dąbrowa Górnicza Kartuzy bieruńsko-lędzińskiBudzyń - woj. wlkp. DziałdowoKutnobrzeziński Długosiodło - woj. mazow. EłkPoznańkielecki Dywity - woj. warm.-maz. KaliszSochaczewhajnowski Grudusk - woj. mazow. LegnicaSłupskotwocki Prabuty - woj. pom. LegionowoSzklarska Porębalubaczowski LublinSzydłowiectarnowski MławaTurekpłocki Murowana Goślina Złotów Opole Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

4 Poznań Dąbrowa Górnicza Kartuzy Turek Szydłowiec Ełk Działdowo Sochaczew Biała Podlaska Murowana Goślina Oleśnica Złotów Legnica Mława Częstochowa Nowy Tomyśl Kalisz Opole Szklarska Poręba Legionowo Kutno Słupsk Olsztyn Lublin Bytom p. polkowicki p. koniński p. bieruńsko-lędziński p. brzeziński p. kielecki p. hajnowski p. otwocki p. lubaczowski p. tarnowski p. opolski p. płocki Koźminek Rokietnica Mieścisko Budzyń Długosiodło Dywity Grudusk p. oleśnicki Prabuty 25 miast 8 gmin wiejskich 12 powiatów

5 Struktura projektu Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komponenty: Grupy Wymiany Doświadczeń (13 różnych grup) Warsztaty Zarządzania Strategicznego 3 edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania plus wsparcie dla laureatów SLZ w aplikowaniu do konkursu na Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA 2013) Baza Dobrych Praktyk Zarządzania www.dobrepraktyki.plwww.dobrepraktyki.pl

6 Uczestnicy projektu Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W projekcie uczestniczyło 580 osób, w tym: w komponencie GWD uczestniczyło 467 osób w komponencie WZS uczestniczyły 183 osoby a 70 osób uczestniczyło w obu komponentach

7 Grupy Wymiany Doświadczeń Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 grup (8 miejskich, 3 powiatowe, 2 gmin wiejskich) Każda grupa – 8 spotkań W trakcie spotkań w danej JST: wizytacje w instytucjach dostarczających usługi, bieżąca wymiana doświadczeń (dobre praktyki), zawsze temat wiodący spotkania, porównanie kosztów usług (dane SAS), badania ankietowe opinii odbiorców usług. Warsztaty prawne dla pracowników 45 JST - d oskonalenie stanowienia i stosowania prawa w jednostkach samorządu terytorialnego

8 Grupy Wymiany Doświadczeń

9 Warsztaty Zarządzania Strategicznego Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja otwierająca w Warszawie – wrzesień 2011 Trzy cykle warsztatów, prowadzone przez SRGG – co pół roku W trakcie spotkań – m.in.: metody i narzędzia monitoringu strategii i ich wykorzystanie dla aktualizacji strategii i planów rozwoju, analiza uwarunkowań funkcjonowania samorządów lokalnych, analiza danych JST w zestawieniu z grupą porównawczą jednostek Badania potencjału rozwojowego NGO, mapa aktywności NGO Dla chętnych - przekrojowe badania opinii mieszkańców nt. jakości usług i o pożądanych kierunkach rozwoju JST Wizyty i konsultacje SRGG w uczestniczących jednostkach Oprogramowanie: Monitor strategii (http://monitor.org.pl/) oraz wersja off-line oprogramowania do analiz danych statystycznychhttp://monitor.org.pl/

10 Warsztaty Zarządzania Strategicznego

11 Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 edycje Konkursu: 2011 - usługi społeczne – 93 wnioski, 33 finalistów 2012 – usługi techniczne – 49 wniosków, 25 finalistów 2013 – usługi społeczne – 61 wniosków, 38 finalistów konferencja konkursowa i ogłoszenie wyników edycji 2013 – w dniu 25 czerwca w Sali Senatu RP

12 Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania

13 EPSA 2013 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie dla laureatów Konkursu SLZ z ostatnich lat w aplikowaniu do konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA) 2013: projekt wsparł 23 JST w przygotowaniu i przetłumaczeniu wniosków aplikacyjnych do EPSA na konkurs wpłynęło 280 wniosków z 26 krajów UE z Polski złożono 36 wniosków (13%): 27 gmin i powiatów 2 województwa i 7 instytucji administracji rządowej Polska na 2. miejscu pod względem liczby złożonych wniosków po Hiszpanii (46) a przed Włochami (18) ogłoszenie listy finalistów – koniec czerwca.

14 Baza Dobrych Praktyk Zarządzania - www.dobrepraktyki.plwww.dobrepraktyki.pl Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólna baza (3 organizacje, 4 projekty) Ogółem od 2008 – ponad 400 opisów dobrych praktyk i 778 tys. wejść W ramach tego projektu: docelowo 160 opisów dobrych praktyk (obecnie 106), dotąd 60 tys. wejść, ponad 1000 ściągnięć dokumentacji (załączników) Największe zainteresowanie: Słupsk "Zdrowie - Mama i ja" - zdrowotny program profilaktyczno – edukacyjny – 1457 wejść.

15 Struktura informacji zawartych w Bazie Dobrych Praktyk Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

16 Wyniki ankiet wypełnianych bezpośrednio po zajęciach Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 spotkań GWD (2, 4 i 6 sesja; n=418) i 3 spotkania WZS (2 i 3, n=204) prezentowane wyniki dotyczą 6-go spotkania GWD i 3-go spotkania WZS średnia nota za zgodność z potrzebami: GWD – 4,57 pkt; WZS – 4,41 pkt średnia nota za ocenę ogólną (skala 1-5): GWD – 4,70 pkt; WZS – 4,64 pkt Wyniki badania opinii uczestników:

17 Wyniki rocznego badania opinii uczestników projektu (1) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego badanie wykonano w dniach 5-14.12.2012 r. próba 151 osób (GWD – 59 os.; WZS – 55 os.; oba komponenty – 37 os.) odsetek pozytywnych opinii: GWD - 98%, WZS – 87%, Średnia - 93%)

18 Wyniki rocznego badania opinii uczestników projektu (2) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wartość planowana – 75% pozytywnych opinii wartość zrealizowana: GWD - 96,6%, WZS – 88,9%, Średnia - 92,7%

19 Wyniki rocznego badania opinii uczestników projektu (3) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W tym samych ocen bardzo dobrych: GWD - 58% bardzo dobrych; średnia ocena (w skali 1-5) - 4,55 pkt BDP - 39% bardzo dobrych; średnia ocen - 4,32 pkt WZS - 39% bardzo dobrych; średnia ocen - 4,23 pkt SLZ - 32% bardzo dobrych; średnia ocen - 4,11 pkt ale 59% uczestników nie zetknęło się z Konkursem, a 33% - z BDP

20 Wyniki rocznego badania opinii uczestników projektu (4) Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Na pół roku przed końcem projektu: różnego rodzaju zmiany w działaniu JST dostrzega 54% uczestników przykłady usprawnień podało 34% badanych (GWD – 44%, WZS - 27%). dominują zmiany zarządcze / organizacyjne + planowanie i świadczenie usług

21 Zespół realizujący projekt Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komitet Sterujący: Andrzej Porawski (ZMP), Rudolf Borusiewicz (ZPP), Edward Trojanowski (ZGW RP) Kierownictwo projektu: Tomasz Potkański oraz koordynatorzy: ZPP – Marek Wójcik i ZGW RP – Paweł Tomczak Specjaliści ds. GWD: Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Bernard Sabura, Jarosław Komża, Ludwik Węgrzyn; Zespół w ZMP: Sylwia Kluczyńska, Paweł Krawczyk, Aneta Kręc, Ewa Ziółkowska, Agnieszka Stencel Moderatorzy GWD – 12 osób (następna prezentacja) Zespół SRGG – Janusz Szewczuk, Robert Żarkowski, Andrzej Sobczyk Współpracownicy w Biurach ZMP, ZPP i ZGW RP Wszystkim dziękujemy!


Pobierz ppt "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach) konferencja podsumowująca projekt Doskonalenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google