Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - przykład współpracy samorządu z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - przykład współpracy samorządu z."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - przykład współpracy samorządu z partnerem prywatnym na rzecz rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionie mgr. Inż. Wojciech Wojciechowski Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. 20 grudnia 2010

2 AGENDA GENEZA PROJEKTU ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU WSPÓŁPRACA Z KAPITAŁEM PRYWATNYM – MODEL STAN OBECNY, RAMY CZASOWE REALIZACJI

3 GENEZA PROJEKTU – UWARUNKOWANIA OGÓLNE Programy Operacyjne: WRPO - Budżet Programu w ramach działania 2.7 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego: 80,460 mln EUR POIG – Budżet Programu w ramach działania 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu: 309,750 mln EUR POIG – Budżet Programu w ramach działania 8.4 – zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej mili: 170 mln EUR: Zdefiniowane problemy i tendencje Problem wykluczenia cyfrowego Potrzeba zwiększenia konkurencyjności regionu Wzrost znaczenia technologii wymiany informacji w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa konieczność aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw Spojrzenie w przyszłość – planowanie infrastruktury w perspektywie wieloletniej Zrównoważony rozwój regionu

4 GENEZA PROJEKTU – CELE WOJEWÓDZTWA I WRPO Zgodność z politykami krajowymi i wspólnotowymi: Komunikat Komisji Europa 2020 Europejska Agenda Cyfrowa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) – decyzja Rady UE z 06.10.2006 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku e-Wielkopolska Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim Cel Województwa zdefiniowany w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym: Przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi

5 ZAKRES PROJEKTU – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Dostarczenie infrastruktury i pasma możliwie najbliżej odbiorców końcowych Sieć otwarta dla wszystkich operatorów istniejących i nowych Uzupełnienie dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów Wypełnienie luki w dostępie do sieci internetowej nowej generacji Sieci dostępowe korzystające z zasobów WSS: Sieci dostępowe dla tradycyjnego internetu - na obszarach, na których nie są oferowane usługi o prędkości co najmniej 2 Mbps, Sieci dostępowe NGA na obszarach, na których nie są oferowane usługi NGA.

6 Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury Inwentaryzacja w oparciu o otrzymane od przedsiębiorców telekomunikacyjnych kwestionariusze, Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest potencjalnie osiągalny dla około 40% miejscowości na terenie Wielkopolski Dostęp NGA - cały region jest wyłączony z usług dostępu do tego rodzaju infrastruktury Na terenie każdej gminy znajduje się przynajmniej jeden węzeł sieciowy zasilany łączem światłowodowym ZAKRES PROJEKTU – INWENTARYZACJA I KONCEPCJA

7 ZAKRES PROJEKTU – BIAŁE, SZARE, CZARNE PLAMY – OBSZARY TRADYCYJNE Białe plamy – sieci tradycyjne: Węzeł zlokalizowany w odległości dalszej niż 3 km od użytkownika końcowego Nie więcej niż 10% obszaru zlokalizowane jest w odległości bliższej niż 3 km od węzła, Wyposażenie węzłów nie gwarantuje świadczenie usług szerokopasmowych Połączenie w górę sieci nie gwarantuje zapewnienia przepustowości dla 90% obszaru, Rynek oferuje usługę z maksymalną przepływnością 2 Mbps Usługi szerokopasmowe nie są oferowane po przystępnej cenie Szare plamy – sieci tradycyjne: Brak konkurencji opartej o infrastrukturę – kilku operatorów korzysta z jednej infrastruktury dystrybucyjnej i świadczą usługi z min. przepływnością 2 Mbps Czarne plamy – sieci tradycyjne: Na obszarze funkcjonuje min. 2 operatorów z usługą min. 2 Mbps z wykorzystaniem różnej infrastruktury

8 ZAKRES PROJEKTU – BIAŁE, SZARE, CZARNE PLAMY – OBSZARY NGA Białe plamy – sieci NGA: Brak na obszarze infrastruktury dostępowej zbudowanej w całości lub w części z elementów optycznych umożliwiającej świadczenie usług o przepustowościach wykraczających poza dostępne usługi realizowane za pomocą sieci tradycyjnych, Brak planów budowy w ciągu kolejnych 3 lat sieci NGA na danym obszarze. Szare plamy – sieci NGA: Istnieje jedna sieć NGA Istnieją plany budowy jednej sieci NGA w ciągu kolejnych 3 lat Czarne plamy – sieci NGA: Istnieją min. 2 sieci NGA Istnieją plany budowy min. 2 sieci NGA w ciągu kolejnych 3 lat

9 Warstwy sieci – szkieletowa i dystrybucyjna Zakres Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – wyłącznie warstwa szkieletowa i dystrybucyjna Warstwa szkieletowa: agregacja ruchu z wielu sieci dystrybucyjnych, punkty styku z sieciami innych operatorów Warstwa dystrybucyjna: agregacja ruchu z węzłów dostępowych w jeden strumień ZAKRES PROJEKTU – WARSTWY SIECI

10 Sieć szkieletowa Kable światłowodowe 48 włókien, Węzły sieci szkieletowej lokalizowane wewnątrz budynków, System ppoż, sygnalizacji włamania, zasilanie bezprzerwowe, klimatyzacja, Przestrzeń na kolokację, Topologia wielu pierścieni, Zalety: niższy koszt budowy sieci, możliwość zapewnienia połączeń redundantnych, możliwość rozbudowy pojedynczego pierścienia do topologii kilku pierścieni Miejscowość węzła Chodzież Czarnków Gniezno Gostyń Grodzisk Wielkopolski Jarocin Kalisz Kępno Koło Konin Kościan Krotoszyn Leszno Międzychód Nowy Tomyśl Oborniki Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Piła Pleszew Poznań Rawicz Słupca Szamotuły Środa Wielkopolska Śrem Turek Wągrowiec Wolsztyn Września Złotów ZAKRES PROJEKTU –SIEĆ SZKIELETOWA

11 Sieć dystrybucyjna Kable światłowodowe 12 włókien, Węzły sieci dystrybucyjnej lokalizowane wewnątrz budynków lub w zewnętrznych szafach, System ppoż, sygnalizacji włamania, zasilanie bezprzerwowe, klimatyzacja, Miejsce na stojakach dla urządzeń innych operatorów, Topologia drzewa, Zalety: efektywne planowanie przebiegu łączy światłowodowych, prosta architektura i konfiguracja sieci, łatwe zarządzanie siecią. ZAKRES PROJEKTU –SIEĆ DYSTRYBUCYJNA Lokalizacje węzłów: Wszystkie miejscowości będące siedzibami gmin, Inne miejscowości (sołectwa) w zależności od wielkości gminy

12 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 1 – POWIAT GOSTYŃSKI Potencjalna dostępność usług wraz ze wskazaniem technologii realizacji łącza dostępowego Węzeł szkieletowy – Gostyń Węzły dystrybucyjne: siedziby gmin- Gostyń, Borek Wielkopolski, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec

13 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 1 - POWIAT GOSTYŃSKI Węzły dystrybucyjne poza siedzibami gmin: GMINAMIEJSCOWOŚĆ Borek Wlkp.Studzianna GostyńKunowo Gola Siemowo KrobiaStara Krobia Niepart PępowoSkoraszewice PiaskiBodzewo Szelejewo Drugie PogorzelaBułaków PoniecŁęka Wielka

14 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 2 – POWIAT KOLSKI Potencjalna dostępność usług wraz ze wskazaniem technologii realizacji łącza dostępowego Węzeł szkieletowy – Koło Węzły dystrybucyjne: siedziby gmin- Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz

15 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 2 - POWIAT KOLSKI Węzły dystrybucyjne poza siedzibami gmin: GMINAMIEJSCOWOŚĆ BabiakBrdów DąbieRzuchów KłodawaCząstków KołoSokołowo KościelecRuszków Drugi OlszówkaKrzewata

16 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ TRANSPORTOWA Technologia multiplekserów DWDM dla celów maksymalnego wykorzystania możliwości transmisji światłowodowej Transpondery umożliwiające zamianę sygnałów optycznych wszystkich najpopularniejszych standardów transmisyjnych na liniowy sygnał optyczny DWDM Zwielokrotnienie kanałów optycznych dzięki czemu możliwe jest znaczące zwiększenie przepływności włókna

17 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ TRANSPORTOWA Architektura liniowa systemu DWDM na poziomie połączeń międzywęzłowych

18 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ MPLS Routery MPLS w warstwie szkieletowej Agregacja ruchu z węzłów dystrybucyjnych Przesyłanie sygnałów do systemu DWDM

19 ZAKRES PROJEKTU – ROBOTY BUDOWLANE TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Prace projektoweRoboty budowlane mapy do celów projektowych, zaprojektowanie przebiegu linii, uzyskanie zgody właścicieli działek, opracowanie operatów wodno-prawnych, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, uzgodnienie projektu z gestorami instalacji, uzgodnienie z służbami konserwatorskimi, uzgodnienie z zarządcami dróg, uzgodnienie w ZUD, opracowanie przedmiarów i kosztorysów, opracowanie specyfikacji technicznych, opracowanie projektów wykonawczych, nadzór autorski. zabezpieczenie placu budowy, projekt organizacji ruchu roboty ziemne – wykopy, układanie rurociągów, Instalowanie kabli światłowodowych, budowa muf i studni kablowych, adaptacje pomieszczeń węzłowych, przeciski i przewierty sterowane, przywracanie nawierzchni, posadowienie szaf, pomiary, dokumentacja powykonawcza, serwis gwarancyjny.

20 ZAKRES PROJEKTU –USŁUGI Dzierżawa ciemnych włókien Dzierżawa długości fali Transmisja punkt-punkt Hurtowy dostęp do pasma dla operatorów Wirtualne sieci prywatne (VPN)

21 ZAKRES PROJEKTU – PODSUMOWANIE Łączna długość kanalizacji4.005 km Łączna długość sieci szkieletowej1.716 km Łączna długość sieci dystrybucyjnej3.785 km Liczba węzłów szkieletowych 31 Liczba węzłów dystrybucyjnych576

22 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK INSPIRACJĄ DLA INICJATYWY WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Idea Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zyskała pozytywny odzew z rynku operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie województwa Dostęp szerokopasmowy dla 90 tys. mieszkańców Wkład publiczny: 3,1 mln EUR Wkład prywatny: 3,1 mln EUR Dostęp szerokopasmowy i intranet dla 1500 obiektów JST Wkład publiczny: 40 mln EUR Wkład prywatny: 10 mln EUR Extremadura, Hiszpania Castres-Mazamet, Francja Dostęp szerokopasmowy dla 500 tys. mieszkańców, w tym 26 tys FTTH, pozostałe ADSL Wkład publiczny: 19,8 mln EUR Wkład prywatny: 54 mln EUR La Manche, Francja

23 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – MODEL REALIZACJI PROJEKTU Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. % Sieć WSS PLN Operator 1 Województwo Inwestorzy prywatni % % Operator infrastruktury Operator 2 Operator 3

24 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – INFORMACJE O SPÓŁCE Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna powołana uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 20.07.2009 Początkowy kapitał akcyjny: 3.658.000 zł Akcjonariat: Województwo Wielkopolskie - 100% akcji Nadzór nad spółką – Marszałek Województwa / Rada Nadzorcza Spółka –Inwestorem w projekcie i beneficjentem środków pomocowych WRPO

25 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Pozyskanie partnerów prywatnych poprzez przystąpienie do akcjonariatu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Otwarty i przejrzysty proces współpracy i wyboru partnerów do spółki: – Grupa Robocza – Konsultacje społeczne – Publiczne zaproszenie do negocjacji – Równe zasady dla wszystkich podmiotów przystępujących do negocjacji

26 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – WYBÓR INWESTORÓW INEA S.A. i ASTA-NET partnerami WSS Umowa inwestycyjna – objęcie akcji po uzyskaniu dofinansowania projektu Podział akcji: INEA S.A. i Asta-Net – ca. 90%, Województwo Wielkopolskie – ca. 10% Województwo zachowuje strategiczny wpływ na projekt – realizacja celów Województwa

27 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZTWA NA POZIOMIE SUBREGIONALNYM I LOKALNYM Tworzenie partnerstwa na poziomie gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów Rola przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kreowaniu projektów na poziomie lokalnym Megaustawa – czynnikiem stymulującym rozwój sieci szerokopasmowych również na poziomie lokalnym – Zadanie własne samorządu – Wykorzystanie infrastruktury drogowej – Uproszczone procedury realizacji budowy

28 WSS – SIEĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – REALIZOWANE FUNKCJE szerokopasmowy dostęp do Internetu transmisja danych w wydzielonej, bezpiecznej sieci IP poprawa efektywności administracji jednostek publicznych poprzez powszechne użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (e-administracja) poprawa dostępności usług publicznych i baza dla rozwoju e- usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw

29 WSS – SIEĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – UŻYTKOWNICY Urzędy miast i gmin Jednostki, które nie znajdują się na obszarach objętych interwencją, ale są usytuowane w pobliżu przebiegu sieci WSS Wszystkie jednostki, które pokryją koszt wybudowania przyłącza do WSS Sieć samorządowa będzie siecią wirtualną, w której skład wchodzić będą zarówno jednostki podłączone do WSS jak i korzystające z różnych sieci dostępowych zapewniających wystarczającą przepływność

30 STAN REALIZACJI PROJEKTU – CO ZOSTAŁO ZROBIONE ? Inwentaryzacja Koncepcja Studium Wykonalności Program Funkcjonalno-Użytkowy Konsultacje w KE Konsultacje z JASPERS Pozyskanie inwestorów Wniosek o dofinansowanie Umowa dotacyjna Dokumentacja prenotyfikacyjna Etap przygotowania projektu zmierza ku końcowi. Wykonano:

31 STAN REALIZACJI PROJEKTU – CO JEST JESZCZE DO ZROBIENIA ? Objęcie akcji przez partnerów prywatnych Prenotyfikacja i notyfikacja projektu Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych Realizacja robót Pozostało do wykonania: Podejmowana czynność 201120122013 IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV Wybór Inżyniera Kontraktu Prace projektowe Prace budowlane - Dostawa i instalacja urządzeń Wybór Operatora Infrastruktury

32 PORÓWNANIE PROJEKTU WSS Z INNYMI PROJEKTAMI REGIONALNYMI W POLSCE Wartość projektu Długość sieci Partner prywatny Technologia Zakres Węzły szkieletowe Węzły dystrybucyjne Poziom pomocy UE Wielkopolska 400 mln zł 4.800 km TAK OPTYCZNA SZKIELET I DYSTRYBUCJA 31 576 85% Dolny Śląsk 160 mln zł 1.900 km NIE OPTYCZNA SZKIELET I DYSTRYBUCJA 10 97 85% Mazowsze 500 mln zł 3.700 km NIE OPTYCZNA SZKIELET I DYSTRYBUCJA 42 225 85% Małopolska* 300 mln zł 3.400 km TAK OPTYCZNA SZKIELET, DYSTRYBUCJA I DOSTĘP 19 161 50% Polska Wsch. 1.200 mln zł 10.600 km NIE OPTYCZNA SZKIELET, DYSTRYBUCJA I DOSTĘP 54 1003 85% *Województwo Małopolskie rozważa inne warianty budowy sieci

33 Dziękujemy za uwagę ! Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., 61-879 Poznań, ul. Łąkowa 21/17, tel. 61 2224776, biuro@wsssa.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego w Wielkopolsce Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - przykład współpracy samorządu z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google