Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego
w Wielkopolsce Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa - przykład współpracy samorządu z partnerem prywatnym na rzecz rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionie 20 grudnia 2010 mgr. Inż. Wojciech Wojciechowski Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

2 AGENDA GENEZA PROJEKTU ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
WSPÓŁPRACA Z KAPITAŁEM PRYWATNYM – MODEL STAN OBECNY, RAMY CZASOWE REALIZACJI

3 GENEZA PROJEKTU – UWARUNKOWANIA OGÓLNE
Programy Operacyjne: WRPO - Budżet Programu w ramach działania 2.7 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego: 80,460 mln EUR POIG – Budżet Programu w ramach działania 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu: 309,750 mln EUR POIG – Budżet Programu w ramach działania 8.4 – zapewnienie dostępu do internetu na etapie „ostatniej mili”: 170 mln EUR: Zdefiniowane problemy i tendencje Problem wykluczenia cyfrowego Potrzeba zwiększenia konkurencyjności regionu Wzrost znaczenia technologii wymiany informacji w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa konieczność aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw Spojrzenie w przyszłość – planowanie infrastruktury w perspektywie wieloletniej Zrównoważony rozwój regionu

4 GENEZA PROJEKTU – CELE WOJEWÓDZTWA I WRPO
Zgodność z politykami krajowymi i wspólnotowymi: Komunikat Komisji Europa 2020 Europejska Agenda Cyfrowa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) – decyzja Rady UE z Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2013 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku e-Wielkopolska Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim Cel Województwa zdefiniowany w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym: Przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi

5 ZAKRES PROJEKTU – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Dostarczenie infrastruktury i pasma możliwie najbliżej odbiorców końcowych Sieci dostępowe korzystające z zasobów WSS: Sieci dostępowe dla tradycyjnego internetu - na obszarach, na których nie są oferowane usługi o prędkości co najmniej 2 Mbps, Sieci dostępowe NGA na obszarach, na których nie są oferowane usługi NGA. Wypełnienie luki w dostępie do sieci internetowej nowej generacji Uzupełnienie dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów Sieć otwarta dla wszystkich operatorów istniejących i nowych

6 ZAKRES PROJEKTU – INWENTARYZACJA I KONCEPCJA
Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury Inwentaryzacja w oparciu o otrzymane od przedsiębiorców telekomunikacyjnych kwestionariusze, Szerokopasmowy dostęp do Internetu jest potencjalnie osiągalny dla około 40% miejscowości na terenie Wielkopolski Dostęp NGA - cały region jest wyłączony z usług dostępu do tego rodzaju infrastruktury Na terenie każdej gminy znajduje się przynajmniej jeden węzeł sieciowy zasilany łączem światłowodowym

7 ZAKRES PROJEKTU – BIAŁE, SZARE, CZARNE PLAMY – OBSZARY TRADYCYJNE
Białe plamy – sieci tradycyjne: Węzeł zlokalizowany w odległości dalszej niż 3 km od użytkownika końcowego Nie więcej niż 10% obszaru zlokalizowane jest w odległości bliższej niż 3 km od węzła, Wyposażenie węzłów nie gwarantuje świadczenie usług szerokopasmowych Połączenie w górę sieci nie gwarantuje zapewnienia przepustowości dla 90% obszaru, Rynek oferuje usługę z maksymalną przepływnością 2 Mbps Usługi szerokopasmowe nie są oferowane po przystępnej cenie Szare plamy – sieci tradycyjne: Brak konkurencji opartej o infrastrukturę – kilku operatorów korzysta z jednej infrastruktury dystrybucyjnej i świadczą usługi z min. przepływnością 2 Mbps Czarne plamy – sieci tradycyjne: Na obszarze funkcjonuje min. 2 operatorów z usługą min. 2 Mbps z wykorzystaniem różnej infrastruktury

8 ZAKRES PROJEKTU – BIAŁE, SZARE, CZARNE PLAMY – OBSZARY NGA
Białe plamy – sieci NGA: Brak na obszarze infrastruktury dostępowej zbudowanej w całości lub w części z elementów optycznych umożliwiającej świadczenie usług o przepustowościach wykraczających poza dostępne usługi realizowane za pomocą sieci tradycyjnych, Brak planów budowy w ciągu kolejnych 3 lat sieci NGA na danym obszarze. Szare plamy – sieci NGA: Istnieje jedna sieć NGA Istnieją plany budowy jednej sieci NGA w ciągu kolejnych 3 lat Czarne plamy – sieci NGA: Istnieją min. 2 sieci NGA Istnieją plany budowy min. 2 sieci NGA w ciągu kolejnych 3 lat

9 ZAKRES PROJEKTU – WARSTWY SIECI
Warstwy sieci – szkieletowa i dystrybucyjna Zakres Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – wyłącznie warstwa szkieletowa i dystrybucyjna Warstwa szkieletowa: agregacja ruchu z wielu sieci dystrybucyjnych, punkty styku z sieciami innych operatorów Warstwa dystrybucyjna: agregacja ruchu z węzłów dostępowych w jeden strumień

10 ZAKRES PROJEKTU –SIEĆ SZKIELETOWA
Miejscowość węzła Chodzież Czarnków Gniezno Gostyń Grodzisk Wielkopolski Jarocin Kalisz Kępno Koło Konin Kościan Krotoszyn Leszno Międzychód Nowy Tomyśl Oborniki Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Piła Pleszew Poznań Rawicz Słupca Szamotuły Środa Wielkopolska Śrem Turek Wągrowiec Wolsztyn Września Złotów ZAKRES PROJEKTU –SIEĆ SZKIELETOWA Sieć szkieletowa Kable światłowodowe 48 włókien, Węzły sieci szkieletowej lokalizowane wewnątrz budynków, System ppoż, sygnalizacji włamania, zasilanie bezprzerwowe, klimatyzacja, Przestrzeń na kolokację, Topologia wielu pierścieni, Zalety: niższy koszt budowy sieci, możliwość zapewnienia połączeń redundantnych, możliwość rozbudowy pojedynczego pierścienia do topologii kilku pierścieni

11 ZAKRES PROJEKTU –SIEĆ DYSTRYBUCYJNA
Kable światłowodowe 12 włókien, Węzły sieci dystrybucyjnej lokalizowane wewnątrz budynków lub w zewnętrznych szafach, System ppoż, sygnalizacji włamania, zasilanie bezprzerwowe, klimatyzacja, Miejsce na stojakach dla urządzeń innych operatorów, Topologia drzewa, Zalety: efektywne planowanie przebiegu łączy światłowodowych, prosta architektura i konfiguracja sieci, łatwe zarządzanie siecią. Lokalizacje węzłów: Wszystkie miejscowości będące siedzibami gmin, Inne miejscowości (sołectwa) w zależności od wielkości gminy

12 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 1 – POWIAT GOSTYŃSKI
Węzeł szkieletowy – Gostyń Węzły dystrybucyjne: siedziby gmin- Gostyń, Borek Wielkopolski, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec Potencjalna dostępność usług wraz ze wskazaniem technologii realizacji łącza dostępowego

13 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 1 - POWIAT GOSTYŃSKI
Węzły dystrybucyjne poza siedzibami gmin: GMINA MIEJSCOWOŚĆ Borek Wlkp. Studzianna Gostyń Kunowo Gola Siemowo Krobia Stara Krobia Niepart Pępowo Skoraszewice Piaski Bodzewo Szelejewo Drugie Pogorzela Bułaków Poniec Łęka Wielka

14 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 2 – POWIAT KOLSKI
Węzeł szkieletowy – Koło Węzły dystrybucyjne: siedziby gmin- Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz Potencjalna dostępność usług wraz ze wskazaniem technologii realizacji łącza dostępowego

15 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ DYSTRYBUCYJNA PRZYKŁAD 2 - POWIAT KOLSKI
Węzły dystrybucyjne poza siedzibami gmin: GMINA MIEJSCOWOŚĆ Babiak Brdów Dąbie Rzuchów Kłodawa Cząstków Koło Sokołowo Kościelec Ruszków Drugi Olszówka Krzewata

16 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ TRANSPORTOWA
Technologia multiplekserów DWDM dla celów maksymalnego wykorzystania możliwości transmisji światłowodowej Transpondery umożliwiające zamianę sygnałów optycznych wszystkich najpopularniejszych standardów transmisyjnych na liniowy sygnał optyczny DWDM Zwielokrotnienie kanałów optycznych dzięki czemu możliwe jest znaczące zwiększenie przepływności włókna

17 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ TRANSPORTOWA
Architektura liniowa systemu DWDM na poziomie połączeń międzywęzłowych

18 ZAKRES PROJEKTU – SIEĆ MPLS
Routery MPLS w warstwie szkieletowej Agregacja ruchu z węzłów dystrybucyjnych Przesyłanie sygnałów do systemu DWDM

19 ZAKRES PROJEKTU – ROBOTY BUDOWLANE
TRYB „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” Prace projektowe Roboty budowlane mapy do celów projektowych, zaprojektowanie przebiegu linii, uzyskanie zgody właścicieli działek, opracowanie operatów wodno-prawnych, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą, uzgodnienie projektu z gestorami instalacji, uzgodnienie z służbami konserwatorskimi, uzgodnienie z zarządcami dróg, uzgodnienie w ZUD, opracowanie przedmiarów i kosztorysów, opracowanie specyfikacji technicznych, opracowanie projektów wykonawczych, nadzór autorski. zabezpieczenie placu budowy, projekt organizacji ruchu roboty ziemne – wykopy, układanie rurociągów, Instalowanie kabli światłowodowych, budowa muf i studni kablowych, adaptacje pomieszczeń węzłowych, przeciski i przewierty sterowane, przywracanie nawierzchni, posadowienie szaf, pomiary, dokumentacja powykonawcza, serwis gwarancyjny.

20 ZAKRES PROJEKTU –USŁUGI
Dzierżawa ciemnych włókien Dzierżawa długości fali Transmisja punkt-punkt Hurtowy dostęp do pasma dla operatorów Wirtualne sieci prywatne (VPN)

21 ZAKRES PROJEKTU – PODSUMOWANIE
Łączna długość kanalizacji km Łączna długość sieci szkieletowej km Łączna długość sieci dystrybucyjnej km Liczba węzłów szkieletowych 31 Liczba węzłów dystrybucyjnych 576

22 Extremadura, Hiszpania
WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK INSPIRACJĄ DLA INICJATYWY WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Dostęp szerokopasmowy i intranet dla 1500 obiektów JST Wkład publiczny: 40 mln EUR Wkład prywatny: 10 mln EUR Extremadura, Hiszpania Dostęp szerokopasmowy dla 90 tys. mieszkańców Wkład publiczny: 3,1 mln EUR Wkład prywatny: 3,1 mln EUR Castres-Mazamet, Francja Dostęp szerokopasmowy dla 500 tys. mieszkańców, w tym 26 tys FTTH, pozostałe ADSL Wkład publiczny: 19,8 mln EUR Wkład prywatny: 54 mln EUR La Manche, Francja Idea Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej zyskała pozytywny odzew z rynku operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie województwa

23 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – MODEL REALIZACJI PROJEKTU
Województwo Inwestorzy prywatni % % % Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. PLN Operator 1 Operator infrastruktury Operator 2 Sieć WSS Operator 3

24 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – INFORMACJE O SPÓŁCE
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna powołana uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Początkowy kapitał akcyjny: zł Akcjonariat: Województwo Wielkopolskie - 100% akcji Nadzór nad spółką – Marszałek Województwa / Rada Nadzorcza Spółka –Inwestorem w projekcie i beneficjentem środków pomocowych WRPO

25 Otwarty i przejrzysty proces współpracy i wyboru partnerów do spółki:
WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Pozyskanie partnerów prywatnych poprzez przystąpienie do akcjonariatu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. Otwarty i przejrzysty proces współpracy i wyboru partnerów do spółki: Grupa Robocza Konsultacje społeczne Publiczne zaproszenie do negocjacji Równe zasady dla wszystkich podmiotów przystępujących do negocjacji

26 WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – WYBÓR INWESTORÓW
INEA S.A. i ASTA-NET partnerami WSS Umowa inwestycyjna – objęcie akcji po uzyskaniu dofinansowania projektu Podział akcji: INEA S.A. i Asta-Net – ca. 90%, Województwo Wielkopolskie – ca. 10% Województwo zachowuje strategiczny wpływ na projekt – realizacja celów Województwa

27 Zadanie własne samorządu Wykorzystanie infrastruktury drogowej
WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM PRYWATNYM – WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZTWA NA POZIOMIE SUBREGIONALNYM I LOKALNYM Tworzenie partnerstwa na poziomie gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów Rola przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kreowaniu projektów na poziomie lokalnym Megaustawa – czynnikiem stymulującym rozwój sieci szerokopasmowych również na poziomie lokalnym Zadanie własne samorządu Wykorzystanie infrastruktury drogowej Uproszczone procedury realizacji budowy

28 WSS – SIEĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – REALIZOWANE FUNKCJE
szerokopasmowy dostęp do Internetu transmisja danych w wydzielonej, bezpiecznej sieci IP poprawa efektywności administracji jednostek publicznych poprzez powszechne użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (e-administracja) poprawa dostępności usług publicznych i baza dla rozwoju e-usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorstw

29 WSS – SIEĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – UŻYTKOWNICY
Urzędy miast i gmin Jednostki, które nie znajdują się na obszarach objętych interwencją, ale są usytuowane w pobliżu przebiegu sieci WSS Wszystkie jednostki, które pokryją koszt wybudowania przyłącza do WSS Sieć samorządowa będzie siecią wirtualną, w której skład wchodzić będą zarówno jednostki podłączone do WSS jak i korzystające z różnych sieci dostępowych zapewniających wystarczającą przepływność

30 STAN REALIZACJI PROJEKTU – CO ZOSTAŁO ZROBIONE ?
Etap przygotowania projektu zmierza ku końcowi. Wykonano: Inwentaryzacja Koncepcja Studium Wykonalności Program Funkcjonalno-Użytkowy Konsultacje w KE Konsultacje z JASPERS Pozyskanie inwestorów Wniosek o dofinansowanie Umowa dotacyjna Dokumentacja prenotyfikacyjna

31 STAN REALIZACJI PROJEKTU – CO JEST JESZCZE DO ZROBIENIA ?
Pozostało do wykonania: Objęcie akcji przez partnerów prywatnych Prenotyfikacja i notyfikacja projektu Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych Realizacja robót Podejmowana czynność 2011 2012 2013 I II III IV Wybór Inżyniera Kontraktu Prace projektowe Prace budowlane - Dostawa i instalacja urządzeń Wybór Operatora Infrastruktury

32 PORÓWNANIE PROJEKTU WSS Z INNYMI PROJEKTAMI REGIONALNYMI W POLSCE
Wartość projektu Długość sieci Partner prywatny Technologia Zakres Węzły szkieletowe Węzły dystrybucyjne Poziom pomocy UE Wielkopolska 400 mln zł 4.800 km TAK OPTYCZNA SZKIELET I DYSTRYBUCJA 31 576 85% Dolny Śląsk 160 mln zł 1.900 km NIE 10 97 Mazowsze 500 mln zł 3.700 km 42 225 Małopolska* 300 mln zł 3.400 km SZKIELET, DYSTRYBUCJA I DOSTĘP 19 161 50% Polska Wsch. 1.200 mln zł km 54 1003 *Województwo Małopolskie rozważa inne warianty budowy sieci

33 Dziękujemy za uwagę ! Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A., Poznań, ul. Łąkowa 21/17, tel ,


Pobierz ppt "Podsumowanie działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google