Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dydaktyka ogólna 30 godzin wykładów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dydaktyka ogólna 30 godzin wykładów"— Zapis prezentacji:

1 Dydaktyka ogólna 30 godzin wykładów

2 Cele: 1. poznanie i rozumienie podstaw nowoczesnego procesu kształcenia oraz jego uwarunkowań, 2. wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu strategii zajęć w szkole i innych placówkach edukacyjnych, 3. wdrożenie do refleksyjnego stosunku do procesu kształcenia. 

3 TREŚCI PRZEDMIOTU: 1.Teoria kształcenia – dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki 2. Historia rozwoju myśli dydaktycznej i najważniejszych idei kształcenia 3. Tendencje w kształceniu ogólnym i współczesne rozwiązania dydaktyczne 4. Osobowość i zawód nauczyciela. Kompetencje nowoczesnego nauczyciela 5. Style, strategie i metody kształcenia 6. Formy, zasady i środki kształcenia 7. Ewaluacja i refleksja w procesie kształcenia      

4 Zakładane efekty kształcenia
Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał rolę oraz przebieg procesu kształcenia w życiu ucznia w każdym wieku, poprawnie analizował i wnioskował obszar problemów dydaktycznych oraz ról nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, poprawnie interpretował podstawowe nurty myślenia o szkole i edukacji,     

5 4. sprawnie organizował proces kształcenia posługując sie wybranymi metodami
i narzędziami dydaktycznymi, 5. rozumiał konieczność diagnozy oraz pomiaru jakości efektów własnej pracy i pracy uczniów, 6. szanował i rozwijał w sobie potrzebę kształcenia ustawicznego.

6 Literatura literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków 2011. Klus – Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa 2010. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Kraków 2012. Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. Gdańsk 2010.

7 Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000.
literatura uzupełniająca: Bąbel P., Wiśniak M., Jak uczyć, żeby nauczyć. Warszawa 2008. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się. Poznań 2000. Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk 2002.

8 Wykłady będą miały charakter aktywny, czyli oczekiwana jest aktywność studentów podczas rozmaitych zadań i gier dydaktycznych, prowadzonych w trakcie wykładów. Dlatego też udział studentów w każdym z sześciu pierwszych spotkań wykładowych będzie nagradzany dwoma punktami, które potem zostaną doliczone jako dodatkowe punkty podczas egzaminu. Maksymalna ilość punktów otrzymanych podczas egzaminu to 60 i kryteria ocen będą następujące: ocena 2.0 od 0 do 25 punktów ocena 3.0 od 26 do 35 punktów ocena 3.5 od 36 do 45 punktów ocena 4.0 od 46 do 55 punktów ocena 4.5 od 56 do 57 punktów ocena 5.0 powyżej 57 punktów Punkty uzyskane z obecności na wykładach będą doliczane do punktacji zdobytej na egzaminie.

9 Przebieg i data egzaminu: Pierwszy termin egzaminu będzie przebiegał w postaci pisemnej (pytania zamknięte i pytania krótkiej odpowiedzi) na ostatnim zjeździe, czyli dnia 11 lipca 2014 roku. Drugi termin egzaminu odbędzie się we wrześniu i będzie przebiegał w formie ustnej.

10 konsultacje piątki 15.00-16.00 KA budynek C, pokój 334b


Pobierz ppt "Dydaktyka ogólna 30 godzin wykładów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google