Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań, 3 grudnia br.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań, 3 grudnia br."— Zapis prezentacji:

1 Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań, 3 grudnia br.

2 Perspektywa finansowa Konwergencja Źródło: KE na podstawie danych Eurostatu z października 2006r. Regiony Celu 1

3 Zarządzanie Programami Operacyjnymi na lata Programy Operacyjne w Polsce w latach Krajowe programy operacyjne Zarządzane przez MRR Regionalne programy operacyjne Zarządzane przez Samorządy Województw

4 16 RPO PO RPW PO IiŚ PO IG PO KL PO PT ,5 mln Realizowane w Polsce programy operacyjne w ramach polityki spójności WRPO - 7,07 % 2 273,8 mln ,7 mln 8 254,9 mln 9 707,2 mln 516,7 mln NSRO – ,5 mln ,6 mln WRPO - 7,69 %

5 Środki dla Wielkopolski Podzielone Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – mln Komponent regionalny PO Kapitał ludzki około – 605 mln Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 356 mln Łącznie ponad mln

6 Niepodzielone, krajowe programy operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka Pozostała część PO Kapitał Ludzki (niepodzielone ok. 40% alokacji) Pozostała część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Środki dla Wielkopolski

7 CechaZPORRWRPO Obszar wsparciaCały kraj Województwo Wielkopolskie Okres obowiązywania programu Alokacja dla Województwa Wielkopolskiego 196 mln euro1 272 mln euro Finansowanie unijneEFRR + EFSEFRR Opracowanie programuMRR + Urzędy Marszałkowskie Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarządzanie programemMRR + Urząd WojewódzkiZarząd Województwa Wdrażanie programu Urząd Marszałkowski + Urząd Wojewódzki + Wojewódzki Urząd Pracy + RIF + PPNT Zarząd Województwa + IP ( WFOŚiGW – III Priorytet) Dokumenty ProgramuZPORR + Uzupełnienie WRPO + Uszczegółowienie WRPO Koordynacja MRR WRPO a ZPORR - najważniejsze różnice

8 Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki EFRR w mln w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw328,88725,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna493,36238,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze173,82113,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych54,0604,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego121,2849,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe61,4704,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna39,9093,13 % Ogółem1 272,793100,00% Podział środków WRPO na Priorytety

9

10 SYSTEM EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ Liczba projektów zgłoszonych od stycznia 2006r stan 1 września 2007 Ogólna wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE mln Priorytety WRPO liczba projektów do WRPO wartość dofinansowania mln I. Konkurencyjność przedsiębiorstw77195,082 II. Infrastruktura komunikacyjna731878,486 III. Środowisko przyrodnicze427378,374 IV. Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych ,141 V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego531482,643 SUMA ,725 Projekty kwalifikujące się do WRPO

11 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów do SEP stan

12 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Transport Lp.WojewództwoTransport ogółem (mln )% 1Warmińsko-mazurskie352,334,0 2Podlaskie205,132,2 3Pomorskie283,932,1 4Wielkopolskie406,331,9 5Mazowieckie547,529,9 15Śląskie366,621,4 16Dolnośląskie195,916,1

13 % RPO Kolej Lp. WojewództwoKolej (mln )% 1 Pomorskie46,05,2 2 Podkarpackie48,64,3 3 Lubuskie16,63,8 4 Wielkopolskie39,73,1 11 Śląskie20,01,2 12 Małopolskie15,01,2 14 Dolnośląskie8,70,7 15 Mazowieckie0,0 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji

14 % RPO Tabory kolejowe Lp.WojewództwoTabory kolejowe (mln )% 1Wielkopolskie58,64,6 2Dolnośląskie37,12,4 3Mazowieckie44,42,4 4Zachodniopomorskie20,01,9 5Śląskie32,21,9 8Małopolskie15,01,2 11Pomorskie5,30,6

15 % RPO Drogi regionalne i lokalne Lp. WojewództwoDrogi region. i lokalne (mln )% 1Warmińsko-mazurskie254,024,5 2Mazowieckie443,924,2 3Małopolskie286,822,2 4Opolskie94,422,1 5Lubuskie84,619,3 6Wielkopolskie240,518,9 8Śląskie288,116,8 11Pomorskie141,316,0 16Dolnośląskie150,012,4 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji

16 % RPO Transport miejski Lp. WojewództwoTransport miejski (mln )% 1 Zachodniopomorskie37,74,5 2 Podlaskie23,03,6 3 Wielkopolskie45,03,5 6 Pomorskie13,31,5 8 Mazowieckie14,90,8 11 Małopolskie7,00,5 14 Dolnośląskie0,0 15 Śląskie0,0 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji

17 % RPO Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Lp.WojewództwoOchrona środow. (mln )% 1Podkarpackie194,117,1 2Dolnośląskie160,913,3 3Lubuskie55,412,6 7Wielkopolskie149,911,8 8Śląskie196,411,5 9Pomorskie96,110,9 11Mazowieckie166,69,1 14Małopolskie97,57,6

18 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Oczyszczanie ścieków Lp.WojewództwoOczyszczanie ścieków (mln )% 1Lubuskie38,08,7 2Łódzkie59,95,9 3Pomorskie47,75,4 4Wielkopolskie65,55,1 10Śląskie67,33,9 11Dolnośląskie42,53,5 12Mazowieckie59,53,2 14Małopolskie21,01,6

19 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Inwestycje w infrastrukturę społeczną Lp.WojewództwoInfrastr. społeczna (mln )% 1Dolnośląskie179,914,8 2Małopolskie181,714,1 3Kujawsko-pomorskie116,712,3 4Lubelskie140,312,1 7Mazowieckie210,711,5 8Wielkopolskie127,410,0 11Śląskie162,19,5 13Pomorskie74,38,4

20 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Infrastruktura systemu oświaty Lp.WojewództwoInfrastr. syst. oświaty (mln )% 1Dolnośląskie92,27,6 2Lubuskie32,67,4 3Kujawsko-pomorskie55,25,8 5Wielkopolskie62,84,9 7Małopolskie63,44,9 8Śląskie72,14,2 9Mazowieckie76,24,2 11Pomorskie27,03,1

21 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Infrastruktura systemu zdrowia Lp.WojewództwoInfrastr. ochr. zdrowia (mln )% 1Świętokrzyskie50,77,0 2Małopolskie70,45,5 3Zachodniopomorskie36,84,4 4Wielkopolskie52,64,1 6Dolnośląskie49,14,0 7Pomorskie34,33,9 10Mazowieckie61,23,3 15Śląskie32,01,9

22 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Środki na realizację Strategii Lizbońskiej Lp.WojewództwoWydatki Lizbońskie (mln )% 1Podlaskie284,544,7 2Pomorskie388,343,9 3Podkarpackie478,742,1 6Wielkopolskie509, Dolnośląskie485,340,0 9Śląskie683,439,9 12Mazowieckie723,239,5 16Małopolskie459,635,6

23 System wyboru projektów w ramach WRPO Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa Projekty infrastrukturalne wybierane w ramach konkursów

24 Wyzwania stojące przed Samorządem Województwa Szczegółowy opis osi priorytetowych Procedury Opis systemu zarządzania i kontroli Instrukcja Wykonawcza – Podręcznik Procedur Wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Potencjał kadrowy

25 Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Departament Polityki Regionalnej Priorytet VII Departament Wdrażania Programu Regionalnego Priorytet II Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Departament Gospodarki Priorytet I Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Pośrednicząca Priorytet III Instytucje zaangażowane w realizację WRPO

26 ZARZĄDZANIE PRIORYTETAMI ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OBSŁUGA FINANSOWA POMOCY TECHNICZNEJ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA JEDNOSTKA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM VIIVIIV OBSŁUGA FINANSOWA PROGRAMU DEPARTAMENT FINANSÓW DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMU VII URZĄD MARSZAŁKOWSKI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I DEPARTAMENT GOSPODARKI III WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ System powiązań organizacyjnych w realizacji WRPO OBSŁUGA PRAWNA PROGRAMU BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY

27 Komitet Monitorujący WRPO powoływany na podstawie art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 36 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W skład Komitetu zostali powołani: przedstawiciele strony rządowej, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz samorządów lokalnych, przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego, przedstawiciele samorządów gospodarczych województwa Do zadań Komitetu Monitorującego należało będzie: zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w ramach programu, zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli Programu okresowy przegląd postępów w zakresie osiągania celów Programu Przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian Programu

28 Punkty Informacyjne WRPO Poznań Wągrowiec Nowy Tomyśl Jarocin Leszno Kalisz Konin Gniezno Koło Piła

29 Główny Punkt Informacyjny WRPO – Victora Center ul. Strzelecka 49, Poznań tel

30 strona

31 STATYSTYKA WEJŚĆ NA STRONĘ tu wstawiony zostanie screen shot ze statystyki Statystyka wejść na

32 Harmonogram wydarzeń WydarzenieTermin Przyjęcie projektu WRPO przez Zarząd Województwa Przekazanie RPO Komisji Europejskiej Pierwsza runda negocjacji WRPO Druga runda negocjacji WRPO Zatwierdzenie WRPO przez KE Przyjęcie WRPO przez Zarząd Województwa Powołanie Komitetu Monitorującego Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego z Ministrem Rozwoju Regionalnego grudzień 2007 Przyjęcie uszczegółowienia i Instrukcji Wykonawczejgrudzień 2007 Pozytywny wynik audytu zgodności Systemu Zarządzania i Kontroli I kwartał 2008 Pierwsze konkursyI kwartał 2008

33 Dziękuję Państwu za uwagę. Uwagi do Szczegółowego opisu osi priorytetowych:


Pobierz ppt "Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO) Poznań, 3 grudnia br."

Podobne prezentacje


Reklamy Google