Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)
Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata Poznań, 3 grudnia br.

2 Perspektywa finansowa 2007-2013
Regiony Celu 1 Konwergencja Źródło: KE na podstawie danych Eurostatu z października 2006r.

3 Zarządzanie Programami Operacyjnymi na lata 2007-2013

4 Realizowane w Polsce programy operacyjne w ramach polityki spójności
WRPO - 7,69 % WRPO - 7,07 % 16 RPO 16 555,6 mln € 15 985,5 mln € PO RPW 2 273,8 mln € PO IiŚ 27 913,7 mln € PO IG 8 254,9 mln € PO KL 9 707,2 mln € PO PT 516,7 mln € NSRO – ,5 mln €

5 Środki dla Wielkopolski
Podzielone Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – mln € Komponent regionalny PO Kapitał ludzki około – 605 mln € Komponent regionalny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 356 mln € Łącznie ponad mln €

6 Środki dla Wielkopolski
Niepodzielone, krajowe programy operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka Pozostała część PO Kapitał Ludzki (niepodzielone ok. 40% alokacji) Pozostała część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 WRPO a ZPORR - najważniejsze różnice
Cecha ZPORR WRPO Obszar wsparcia Cały kraj Województwo Wielkopolskie Okres obowiązywania programu Alokacja dla Województwa Wielkopolskiego 196 mln euro 1 272 mln euro Finansowanie unijne EFRR + EFS EFRR Opracowanie programu MRR + Urzędy Marszałkowskie Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarządzanie programem MRR + Urząd Wojewódzki Zarząd Województwa Wdrażanie programu Urząd Marszałkowski + Urząd Wojewódzki + Wojewódzki Urząd Pracy + RIF + PPNT Zarząd Województwa + IP ( WFOŚiGW – III Priorytet) Dokumenty Programu ZPORR + Uzupełnienie WRPO + Uszczegółowienie WRPO Koordynacja MRR

8 Podział środków WRPO na Priorytety
Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Środki EFRR w mln € w % Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw 328,887 25,84 % Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493,362 38,76 % Priorytet III Środowisko przyrodnicze 173,821 13,66 % Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych 54,060 4,25 % Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121,284 9,53 % Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe 61,470 4,83 % Priorytet VII Pomoc techniczna 39,909 3,13 % Ogółem 1 272,793 100,00% 8

9

10 SYSTEM EWIDENCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
stan 1 września 2007 Liczba projektów zgłoszonych od stycznia 2006r Ogólna wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE mln € Projekty kwalifikujące się do WRPO Priorytety WRPO liczba projektów do WRPO wartość dofinansowania mln € I. Konkurencyjność przedsiębiorstw 77 195,082 II. Infrastruktura komunikacyjna 731 878,486 III. Środowisko przyrodnicze 427 378,374 IV. Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych 152 159,141 V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 531 482,643 SUMA 1918 2 093,725

11 Rozmieszczenie zgłoszonych projektów do SEP
stan

12 Transport ogółem (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Transport % RPO Lp. Województwo Transport ogółem (mln €) % 1 Warmińsko-mazurskie 352,3 34,0 2 Podlaskie 205,1 32,2 3 Pomorskie 283,9 32,1 4 Wielkopolskie 406,3 31,9 5 Mazowieckie 547,5 29,9 15 Śląskie 366,6 21,4 16 Dolnośląskie 195,9 16,1

13 Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach 2007-2013 wg kategorii interwencji
Kolej % RPO Lp. Województwo Kolej (mln €) % 1 Pomorskie 46,0 5,2 2 Podkarpackie 48,6 4,3 3 Lubuskie 16,6 3,8 4 Wielkopolskie 39,7 3,1 11 Śląskie 20,0 1,2 12 Małopolskie 15,0 14 Dolnośląskie 8,7 0,7 15 Mazowieckie 0,0

14 Tabory kolejowe (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Tabory kolejowe % RPO Lp. Województwo Tabory kolejowe (mln €) % 1 Wielkopolskie 58,6 4,6 2 Dolnośląskie 37,1 2,4 3 Mazowieckie 44,4 4 Zachodniopomorskie 20,0 1,9 5 Śląskie 32,2 8 Małopolskie 15,0 1,2 11 Pomorskie 5,3 0,6

15 Drogi region. i lokalne (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji % RPO Drogi regionalne i lokalne Lp. Województwo Drogi region. i lokalne (mln €) % 1 Warmińsko-mazurskie 254,0 24,5 2 Mazowieckie 443,9 24,2 3 Małopolskie 286,8 22,2 4 Opolskie 94,4 22,1 5 Lubuskie 84,6 19,3 6 Wielkopolskie 240,5 18,9 8 Śląskie 288,1 16,8 11 Pomorskie 141,3 16,0 16 Dolnośląskie 150,0 12,4

16 Transport miejski (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Transport miejski % RPO Lp. Województwo Transport miejski (mln €) % 1 Zachodniopomorskie 37,7 4,5 2 Podlaskie 23,0 3,6 3 Wielkopolskie 45,0 3,5 6 Pomorskie 13,3 1,5 8 Mazowieckie 14,9 0,8 11 Małopolskie 7,0 0,5 14 Dolnośląskie 0,0 15 Śląskie

17 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom % RPO Lp. Województwo Ochrona środow. (mln €) % 1 Podkarpackie 194,1 17,1 2 Dolnośląskie 160,9 13,3 3 Lubuskie 55,4 12,6 7 Wielkopolskie 149,9 11,8 8 Śląskie 196,4 11,5 9 Pomorskie 96,1 10,9 11 Mazowieckie 166,6 9,1 14 Małopolskie 97,5 7,6

18 Oczyszczanie ścieków (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Oczyszczanie ścieków % RPO Lp. Województwo Oczyszczanie ścieków (mln €) % 1 Lubuskie 38,0 8,7 2 Łódzkie 59,9 5,9 3 Pomorskie 47,7 5,4 4 Wielkopolskie 65,5 5,1 10 Śląskie 67,3 3,9 11 Dolnośląskie 42,5 3,5 12 Mazowieckie 59,5 3,2 14 Małopolskie 21,0 1,6

19 Infrastr. społeczna (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Inwestycje w infrastrukturę społeczną % RPO Lp. Województwo Infrastr. społeczna (mln €) % 1 Dolnośląskie 179,9 14,8 2 Małopolskie 181,7 14,1 3 Kujawsko-pomorskie 116,7 12,3 4 Lubelskie 140,3 12,1 7 Mazowieckie 210,7 11,5 8 Wielkopolskie 127,4 10,0 11 Śląskie 162,1 9,5 13 Pomorskie 74,3 8,4

20 Infrastr. syst. oświaty (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Infrastruktura systemu oświaty % RPO Lp. Województwo Infrastr. syst. oświaty (mln €) % 1 Dolnośląskie 92,2 7,6 2 Lubuskie 32,6 7,4 3 Kujawsko-pomorskie 55,2 5,8 5 Wielkopolskie 62,8 4,9 7 Małopolskie 63,4 8 Śląskie 72,1 4,2 9 Mazowieckie 76,2 11 Pomorskie 27,0 3,1

21 Infrastr. ochr. zdrowia (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Infrastruktura systemu zdrowia % RPO Lp. Województwo Infrastr. ochr. zdrowia (mln €) % 1 Świętokrzyskie 50,7 7,0 2 Małopolskie 70,4 5,5 3 Zachodniopomorskie 36,8 4,4 4 Wielkopolskie 52,6 4,1 6 Dolnośląskie 49,1 4,0 7 Pomorskie 34,3 3,9 10 Mazowieckie 61,2 3,3 15 Śląskie 32,0 1,9

22 Wydatki Lizbońskie (mln €)
Podział środków EFRR w poszczególnych RPO w latach wg kategorii interwencji Środki na realizację Strategii Lizbońskiej % RPO Lp. Województwo Wydatki Lizbońskie (mln €) % 1 Podlaskie 284,5 44,7 2 Pomorskie 388,3 43,9 3 Podkarpackie 478,7 42,1 6 Wielkopolskie 509,6 40.0 7 Dolnośląskie 485,3 40,0 9 Śląskie 683,4 39,9 12 Mazowieckie 723,2 39,5 16 Małopolskie 459,6 35,6

23 System wyboru projektów w ramach WRPO 2007-2013
Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa Projekty infrastrukturalne wybierane w ramach konkursów

24 Wyzwania stojące przed Samorządem Województwa
Szczegółowy opis osi priorytetowych Procedury Opis systemu zarządzania i kontroli Instrukcja Wykonawcza – Podręcznik Procedur Wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Potencjał kadrowy

25 Instytucje zaangażowane w realizację WRPO 2007-2013

26 System powiązań organizacyjnych w realizacji WRPO
ZARZĄDZANIE PROGRAMEM ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OBSŁUGA FINANSOWA PROGRAMU DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ JEDNOSTKA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM DEPARTAMENT FINANSÓW ZARZĄDZANIE PRIORYTETAMI DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMU OBSŁUGA FINANSOWA POMOCY TECHNICZNEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY I II III IV V VI VII DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ DEPARTAMENT GOSPODARKI OBSŁUGA PRAWNA PROGRAMU BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY URZĄD MARSZAŁKOWSKI INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA 26

27 Komitet Monitorujący WRPO
powoływany na podstawie art. 63 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 36 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W skład Komitetu zostali powołani: przedstawiciele strony rządowej, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz samorządów lokalnych, przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademicko-naukowego, przedstawiciele samorządów gospodarczych województwa Do zadań Komitetu Monitorującego należało będzie: zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w ramach programu, zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli Programu okresowy przegląd postępów w zakresie osiągania celów Programu Przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian Programu

28 Punkty Informacyjne WRPO
Poznań Wągrowiec Nowy Tomyśl Jarocin Leszno Kalisz Konin Gniezno Koło Piła

29 Główny Punkt Informacyjny WRPO – Victora Center ul
Główny Punkt Informacyjny WRPO – Victora Center ul. Strzelecka 49, Poznań tel

30 strona www.wrpo.wielkopolskie.pl

31 Statystyka wejść na www.wrpo.wielkopolskie.pl
STATYSTYKA WEJŚĆ NA STRONĘ tu wstawiony zostanie screen shot ze statystyki

32 Harmonogram wydarzeń Wydarzenie Termin
Przyjęcie projektu WRPO przez Zarząd Województwa Przekazanie RPO Komisji Europejskiej Pierwsza runda negocjacji WRPO Druga runda negocjacji WRPO Zatwierdzenie WRPO przez KE Przyjęcie WRPO przez Zarząd Województwa Powołanie Komitetu Monitorującego Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego z Ministrem Rozwoju Regionalnego grudzień 2007 Przyjęcie uszczegółowienia i Instrukcji Wykonawczej Pozytywny wynik audytu zgodności Systemu Zarządzania i Kontroli I kwartał 2008 Pierwsze konkursy 32

33 Dziękuję Państwu za uwagę. e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
Uwagi do Szczegółowego opisu osi priorytetowych:


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google