Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu."— Zapis prezentacji:

1

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się dodatkowa możliwość wspierania młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zamieszkują wsie, małe miasta i tzw. obszary zagrożone marginalizacją, ich zmaganiach na drodze do zdobycia edukacji na poziomie szkoły średniej i studiów wyższych. W zapisach Narodowego Planu Rozwoju, w treści Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), II Priorytecie, Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zawarte zostały założenia trzyletniego procesu, w ramach którego, w skali całego kraju przeznaczono do rozdysponowania pomiędzy stypendystów kwotę łączną: 176 311 589 euro

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łącznie, bo: 1.ok. 70% kwoty, to wkład Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 2.ok. 30% kwoty pochodzi z budżetu państwa. Dla Województwa Podkarpackiego przeznaczono kwotę: 7 680 000 euro. W przeliczeniu daje to kwotę 36 782 592 zł, która procentowo została w następujący sposób rozdzielona na kolejne lata: rok 2004:23,37%, rok 2005:33,38%, rok 2006:43,25%.

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2004 - 2006 Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 4: Pomoc techniczna

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PRIORYTET II ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika 1. Liczba finansowanych projektów stypendialnych (szt.) 96 - w tym: dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich 64 - w tym: dla studentów pochodzących z terenów wiejskich 16 2. Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych (osoby) 200 000 - w tym(%) Mężczyźni / Kobiety 45% / 55% - w tym: dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich 150 000 - w tym: dla studentów pochodzących z terenów wiejskich 25 000 Założenia na poziomie krajowym, na cały okres programowania – na okres trzech lat!

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Struktura zarządzania ZPORR Instytucja płatnicza Instytucja zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca Beneficjent Beneficjen ci ostateczni

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OSTATECZNI BENEFICJENCI STUDENCIUCZNIOWIE

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DWA TYPY PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich kontynuującej kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym Stypendia dla studentów uczelni wyższych zamieszkałych na terenach zmarginalizowanych

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Maksymalna wysokość stypendium: Dla studenta: 200 zł w skali miesiąca Dla ucznia: 100 zł w skali miesiąca Kwota upoważniająca do ubiegania się o stypendium: W miesiącu 250 zł netto na osobę w rodzinie (300 zł netto na osobę w rodzinie, gdy o wsparcie ubiega się osoba niepełnosprawna)

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie: 504 zł - miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, w której jest osoba niepełnosprawna: 583 zł Przy założeniu warunków wstępnych zapisanych w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (U ZPORR) Oszacowane potrzeby przedstawiają się następująco:

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO POWIAT/Gmina Liczba uczniów: Liczba studentów: B IESZCZADZKI1450500 BRZOZOWSKI15001190 DĘBICKI20001800 Głogów Młp.68 Rymanów90 Grębów92 JAROSŁAWSKI20003100 JASIELSKI30702120 Kamień10 KOLBUSZOWSKI8501050 Korczyna39 Krosno2200800 KROŚNIEŃSKI7751570 LESKI1100330 LEŻAJSKI16001900 LUBACZOWSKI19501480 ŁAŃCUCKI1500700 Jarosław100 O.O. Michalici 139 MIELECKI1420400 NIŻAŃSKI1000820

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO POWIAT/Gmina Liczba uczniów: Liczba studentów: PRZEMYSKI4001200 Przemyśl2100 PRZEWORSKI15001000 ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI20501200 RZESZOWSKI8901300 Rzeszów500010000 SANOCKI20001800 STALOWOWOLSKI1360750 STRZYŻOWSKI11501350 Tarnobrzeg900800 TARNOBRZESKI735800 Zaklików64 Żołynia161 ŁĄCZNIE 41 26337 960 Kwoty całkowite: 10 690 076,64 zł1 762 049,81 zł Miesięczne wsparcie dla ucznia/studenta: Ok. 25,91 złOk. 4.64 zł

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Gdyby chcieć wesprzeć wszystkich tego wymagających, to potrzeba... 320 700 000 zł TO !!! dotyczy tylko uczniów....

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Takie są potrzeby u poszczególnych projektodawców...

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W dniach od 4 do 14 października br. przeprowadzono procedurę naboru projektów w konkursach zamkniętych dla obu działań stypendialnych, W odpowiedzi na ogłoszony w dniach od 4 do 14 października br. konkurs zamknięty wpłynęło łączne 20 projektów, w tym: 1 wspólny projekt Typu II – wsparcie dla studentów, zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Wartość projektu pokrywa się z kwotą przeznaczoną na wsparcie dla studentów, 18 projektów Typu I – wsparcie dla uczniów, zgłoszonych zarówno przez pojedynczych projektodawców, jak i przez ich porozumienia (łączna wartość projektów bilansuje kwotę przeznaczoną na wsparcie dla uczniów). Po terminie wpłynął wniosek z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Zagrożenie: W obliczu wielkości dostępnych środków zaistniało poważne zagrożenie, że beneficjent złoży dobry wniosek, przejdzie weryfikację formalną i merytoryczną, ale z braku środków nie otrzyma finansowania... Żeby uniknąć takiej sytuacji pracownicy Instytucji Wdrażającej podjęli starania i doprowadzili do niepisanej UMOWY DŻENTELMEŃSKIEJ

19 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Umowa dżentelmeńska – proporcjonalny podział kwoty: Wnioskodawca : Liczba uczniów: % kwoty Kwota projektu: Gmina Grębów760,33%34 954,43 zł Powiat Stalowowolski8603,70%395 536,98 zł Powiat Strzyżowski4001,72%183 970,69 zł Urząd Miasta Tarnobrzeg8003,44%367 941,37 zł Powiat Ropczycko-Sędziszowski1 0004,30%459 926,72 zł Powiat Łańcut (porozumienie)9304,00%427 731,85 zł Gmina Miasta Rzeszowa2 50011,99%1 281 409,40 zł Powiat Mielcki (porozumienie)8923,84%410 255,00 zł Gmina Krosno1 2805,51%588 706,20 zł Gmina Zaklików350,15%16 078,76 zł O.O. Michalici1240,53%57 030,00 zł Powiat Jarosławski (porozumienie)4 27918,41%1 968 026,40 zł Powiat Leżajski8003,44%367 941,37 zł Gmina Głogów Młp. (porozumienie)1040,45%47 832,38 zł Powiat Sanocki (porozumienie)7 81832,74%3 500 000,00 zł Powiat Tarnobrzeski4712,03%216 625,48 zł Urząd Miasta Stalowa Wola350,15%16 050,00 zł Powiat Kolbuszowa7623,28%350 464,16 zł Łącznie:23 166100,00%10 690 481,19 zł

20 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KWOTY PROJEKTÓW I KWOTY POTRZEB

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO INFORMACJE W INTERNECIE www.podkarpackie.pl/efs www.zporr.gov.pl www.efs.gov.pl

22 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KONTAKT DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY Oddział nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych tel. (017) 850-17-20 e-mail: stypendia@podkarpackie.pl ul. Ks. Jałowego 6a Rzeszów

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Dziękuję Państwu za uwagę, Stanisław J.RYSZ e-mail: starysz@podkarpackie.pl


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google