Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu."— Zapis prezentacji:

1

2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się dodatkowa możliwość wspierania młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy zamieszkują wsie, małe miasta i tzw. obszary zagrożone marginalizacją, ich zmaganiach na drodze do zdobycia edukacji na poziomie szkoły średniej i studiów wyższych. W zapisach Narodowego Planu Rozwoju, w treści Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), II Priorytecie, Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zawarte zostały założenia trzyletniego procesu, w ramach którego, w skali całego kraju przeznaczono do rozdysponowania pomiędzy stypendystów kwotę łączną: euro

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łącznie, bo: 1.ok. 70% kwoty, to wkład Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 2.ok. 30% kwoty pochodzi z budżetu państwa. Dla Województwa Podkarpackiego przeznaczono kwotę: euro. W przeliczeniu daje to kwotę zł, która procentowo została w następujący sposób rozdzielona na kolejne lata: rok 2004:23,37%, rok 2005:33,38%, rok 2006:43,25%.

5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH Priorytet 3: Rozwój lokalny Priorytet 4: Pomoc techniczna

6 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PRIORYTET II ZPORR Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

7 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Wskaźniki Szacowana docelowa wartość wskaźnika 1. Liczba finansowanych projektów stypendialnych (szt.) 96 - w tym: dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich 64 - w tym: dla studentów pochodzących z terenów wiejskich Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych (osoby) w tym(%) Mężczyźni / Kobiety 45% / 55% - w tym: dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w tym: dla studentów pochodzących z terenów wiejskich Założenia na poziomie krajowym, na cały okres programowania – na okres trzech lat!

8 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Struktura zarządzania ZPORR Instytucja płatnicza Instytucja zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wdrażająca Beneficjent Beneficjen ci ostateczni

9 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OSTATECZNI BENEFICJENCI STUDENCIUCZNIOWIE

10 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DWA TYPY PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich kontynuującej kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym Stypendia dla studentów uczelni wyższych zamieszkałych na terenach zmarginalizowanych

11 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Maksymalna wysokość stypendium: Dla studenta: 200 zł w skali miesiąca Dla ucznia: 100 zł w skali miesiąca Kwota upoważniająca do ubiegania się o stypendium: W miesiącu 250 zł netto na osobę w rodzinie (300 zł netto na osobę w rodzinie, gdy o wsparcie ubiega się osoba niepełnosprawna)

12 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie: 504 zł - miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, w której jest osoba niepełnosprawna: 583 zł Przy założeniu warunków wstępnych zapisanych w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (U ZPORR) Oszacowane potrzeby przedstawiają się następująco:

13 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO POWIAT/Gmina Liczba uczniów: Liczba studentów: B IESZCZADZKI BRZOZOWSKI DĘBICKI Głogów Młp.68 Rymanów90 Grębów92 JAROSŁAWSKI JASIELSKI Kamień10 KOLBUSZOWSKI Korczyna39 Krosno KROŚNIEŃSKI LESKI LEŻAJSKI LUBACZOWSKI ŁAŃCUCKI Jarosław100 O.O. Michalici 139 MIELECKI NIŻAŃSKI

14 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO POWIAT/Gmina Liczba uczniów: Liczba studentów: PRZEMYSKI Przemyśl2100 PRZEWORSKI ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI RZESZOWSKI Rzeszów SANOCKI STALOWOWOLSKI STRZYŻOWSKI Tarnobrzeg TARNOBRZESKI Zaklików64 Żołynia161 ŁĄCZNIE Kwoty całkowite: ,64 zł ,81 zł Miesięczne wsparcie dla ucznia/studenta: Ok. 25,91 złOk zł

15 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Gdyby chcieć wesprzeć wszystkich tego wymagających, to potrzeba zł TO !!! dotyczy tylko uczniów....

16 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Takie są potrzeby u poszczególnych projektodawców...

17 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W dniach od 4 do 14 października br. przeprowadzono procedurę naboru projektów w konkursach zamkniętych dla obu działań stypendialnych, W odpowiedzi na ogłoszony w dniach od 4 do 14 października br. konkurs zamknięty wpłynęło łączne 20 projektów, w tym: 1 wspólny projekt Typu II – wsparcie dla studentów, zgłoszony przez Starostwo Powiatowe w Sanoku. Wartość projektu pokrywa się z kwotą przeznaczoną na wsparcie dla studentów, 18 projektów Typu I – wsparcie dla uczniów, zgłoszonych zarówno przez pojedynczych projektodawców, jak i przez ich porozumienia (łączna wartość projektów bilansuje kwotę przeznaczoną na wsparcie dla uczniów). Po terminie wpłynął wniosek z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

18 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Zagrożenie: W obliczu wielkości dostępnych środków zaistniało poważne zagrożenie, że beneficjent złoży dobry wniosek, przejdzie weryfikację formalną i merytoryczną, ale z braku środków nie otrzyma finansowania... Żeby uniknąć takiej sytuacji pracownicy Instytucji Wdrażającej podjęli starania i doprowadzili do niepisanej UMOWY DŻENTELMEŃSKIEJ

19 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Umowa dżentelmeńska – proporcjonalny podział kwoty: Wnioskodawca : Liczba uczniów: % kwoty Kwota projektu: Gmina Grębów760,33%34 954,43 zł Powiat Stalowowolski8603,70% ,98 zł Powiat Strzyżowski4001,72% ,69 zł Urząd Miasta Tarnobrzeg8003,44% ,37 zł Powiat Ropczycko-Sędziszowski1 0004,30% ,72 zł Powiat Łańcut (porozumienie)9304,00% ,85 zł Gmina Miasta Rzeszowa ,99% ,40 zł Powiat Mielcki (porozumienie)8923,84% ,00 zł Gmina Krosno1 2805,51% ,20 zł Gmina Zaklików350,15%16 078,76 zł O.O. Michalici1240,53%57 030,00 zł Powiat Jarosławski (porozumienie) ,41% ,40 zł Powiat Leżajski8003,44% ,37 zł Gmina Głogów Młp. (porozumienie)1040,45%47 832,38 zł Powiat Sanocki (porozumienie) ,74% ,00 zł Powiat Tarnobrzeski4712,03% ,48 zł Urząd Miasta Stalowa Wola350,15%16 050,00 zł Powiat Kolbuszowa7623,28% ,16 zł Łącznie: ,00% ,19 zł

20 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KWOTY PROJEKTÓW I KWOTY POTRZEB

21 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO INFORMACJE W INTERNECIE

22 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO KONTAKT DEPARTAMENT EDUKACJI I KULTURY Oddział nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych tel. (017) ul. Ks. Jałowego 6a Rzeszów

23 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Dziękuję Państwu za uwagę, Stanisław J.RYSZ


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google