Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH"— Zapis prezentacji:

1 UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH
prowadzenie: Dorota Maciejewska

2 Schemat porządkujący pojęcia
Nowy ruch religijny Grupa destruktywna Sekta Grupa subkulturowa

3 NOWY RUCH RELIGIJNY to organizacja religijna, która powstała w drugiej połowie XX wieku czyli moment powstania grupy decyduje o zakwalifikowaniu jej do tej kategorii

4 SEKTA to grupa , która powstała poprzez oderwanie się od któregoś z wielkich kościołów panujących czyli sposób powstania grupy decyduje o zakwalifikowaniu jej do tej kategorii

5 GRUPA SUBKULTUROWA to grupa charakteryzująca się autonomicznym układem norm, wartości i wzorców zachowań odmiennych od standardów obowiązujących ogół społeczeństwa

6 GRUPA DESTRUKTYWNA to grupa szkodliwa społecznie,
w której uczestnictwo doprowadza do destrukcyjnych zmian w osobowości

7 PRAWA RYNKU A GRUPY DESTRUKTYWNE
KLIENT PRODUCENT w sytuacji lęku z bogatą ofertą niepewności rynkową zmiany technologiczne wiedza psychologiczna zmiany w modelu marketing rodziny środki komunikacji

8 DESTRUKTYWNE sekty i nowe ruchy religijne po czym je rozpoznamy?

9 WYZNACZNIKI DESTRUKTYWNOŚCI GRUPY
struktura piramidy władzy i finansów, negatywny stosunek do świata zewnętrznego, autorytarny lider fasadowość – działalność parawanowa, stosowanie technik kontroli umysłu, obciążony język, częsta zmiana nazwy, negatywna ocena przez byłych wyznawców i ich rodziny, niejasna przeszłość.

10 FASADOWOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ PARAWANOWA podszywanie się pod instytucje i organizacje cieszące się zaufaniem społecznym

11 Struktura organizacyjna sekty PIRAMIDA
GURU ELITA WIZYTÓWKI MIĘSO SEKTY proces kontroli umysłu

12 Negatywny stosunek do świata ( w metaforze bezludnej wyspy)
Sekta jest wyspą dobra na oceanie zła tego świata

13 TECHNIKI PSYCHOMANIPULACYJNE STOSOWANE W SEKTACH
„Do czynienia zła wystarczy bezczynność dobrych ludzi”

14 Dlaczego możliwe jest stosowanie różnych technik psychologicznych wobec ludzi?
a) Ulegamy, ponieważ mamy utrwalone wzorce reakcji, czyli, że wykonujemy ciągi działań, zachowań (jak rytuały), powtarzając je z każdym razem w niezmienionej postaci i kolejności. b) Ulegamy, ponieważ są sposoby automatycznego włączania w nas zachowań i reakcji przez innych przy pomocy odpowiednich wyzwalaczy.

15 SOCJOTECHNIKI UŻYWANE DO PSYCHOMANIPULACJI W SEKTACH Ćwiczenie

16 REGUŁA WZAJEMNOŚCI Zawsze powinniśmy starać się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która nam dostarczyła jakieś dobro. Na mocy reguły jesteśmy, zatem zobowiązani do przyszłego rewanżowania się za przysługi, prezenty, zaproszenia i tym podobne dobra, jakie sami otrzymaliśmy.

17 KAPITANOZA Polega na tym, że ludzie nie reagują na katastrofalną pomyłkę kogoś, kogo uważają za eksperta w danej sprawie i automatycznie podporządkowują się jego poleceniom – skoro mówi to autorytet, to tak zapewne jest.

18 REGUŁA KONSEKWENCJI Kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy stanowisko w jakiejś sprawie, napotykamy zarówno wewnątrz nas, jak i w innych, silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się zaangażowaliśmy.

19 REGUŁA LUBIENIA Polega na tym, że jeżeli nie można posłużyć się już istniejącymi więzami przyjaźni, próbujemy nakłonić ofiary swego wpływu, aby nas polubiły wiedząc, że ludzie łatwiej spełniają prośby tych, których lubią i darzą sympatią.

20 REGUŁA NIEDOSTĘPNOŚCI
Polega na przypisywaniu większej wartości tym możliwościom, które stają się dla ludzi niedostępne.

21 CO SZCZEGÓLNIE POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ W FUNKCJONOWANIU DANEJ GRUPY?

22 PODSUMOWANIE Podział na dobry świat grupy i zły świat poza nią,
Grupa ma strukturę piramidy władzy i finansów, Są pytania, których w grupie nie wolno zadawać, Cały czas w grupie jest zagospodarowany, Lider jest identyfikowany z Bogiem.

23 UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH PODKULTUROWYCH

24 PODKULTURA/ SUBKULTURA
to autonomiczny układ norm, wartości i wzorców zachowań oraz ról społecznych wytworzony przez społeczność jakiejś grupy, którego istotną cechą jest odmienność od norm, wartości i wzorców zachowań oraz standardów obowiązujących ogół społeczeństwa E. Bielicki i A. Jawłowska

25 PODKULTURA SUBKULTURA NORMY, WARTOŚCI WZORY, ROLE SPOŁ. REGULATORY ZACHOWAŃ SPOŁ. ODMIENNOŚĆ OD OGÓLNIE PRZYJĘTYCH STANDARDÓW

26

27 CECHY NEGATYWNYCH MŁODZIEŻOWYCH GRUP PODKULTUROWYCH
Negatywne podkultury młodzieżowe dotyczą grup: nieformalnych powstałych samorzutnie poza przyzwoleniem społecznym zdemoralizowanych

28 SYMPTOMY NEGATYWNEJ GRUPY PODKULTUROWEJ MŁODZIEŻY
Zachowania niszczycielskie Zachowania krzywdzące Naruszanie standardów szkolnych Zachowania agresywne Przemoc Wandalizm (mściwy – z odwetu, zabawowy, złośliwy – z gniewu i frustracji) Specyficzne, zwulgaryzowane słownictwo Obraźliwe symbole Czyny karalne - przestępstwa Nadużywanie alkoholu, środków odurzających

29 PRZYCZYNY PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP SUBKULTUROWYCH
Pustka społeczna i emocjonalna Przenoszenie zachowań ze świata dorosłych Brak pomocy w sytuacjach kryzysowych Samotność i poczucie alienacji Niezaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych

30

31 CO DAJE CZŁOWIEKOWI PRZYNALEZNOŚĆ DO GRUPY?
1. Grupowe myślenie dające poczucie bezpieczeństwa i siły 2. Różnego rodzaju wsparcie 3. Możliwość porównania się z innymi

32 PODSUMOWANIE podkulturowe grupy młodzieżowe dzielimy na pozytywne i negatywne grupy podkulturowe, negatywne naruszają porządek moralny i prawny młodzież wybiera negatywne grupy podkulturowe z określonych przyczyn w zwalczaniu negatywnych grup młodzieżowych najlepiej zacząć od eliminacji ze środowiska przywódcy


Pobierz ppt "UDZIAŁ MŁODZIEŻY W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google