Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Gepardów Biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Gepardów Biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Gepardów Biznesu
REGIONU ŚLĄSKIEGO Katowice, 20 lutego 2008 r.

2 Patron honorowy Konferencji Gepardów Biznesu Regionu Śląskiego: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski

3 Patroni Konkursu Patroni Honorowi Konkursu Gepardy Biznesu: Krajowa Izba Gospodarcza Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług Krajowa Rada Spółdzielcza

4 Sponsor Konferencji Sponsor Konferencji Gepardów Biznesu Regionu Śląskiego: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej 21, Wrocław

5 Partner Konkursu Partner Konkursu Gepardów Biznesu: Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit ul. Smolna 40, Warszawa

6 Misja Instytutu Bankowości Spółdzielczej
Misją Instytutu Bankowości Spółdzielczej jest wspieranie rozwoju spółdzielczych instytucji finansowych, ich promocja i przekonywanie do współpracy z nimi innych firm, instytucji i osób. Swoją aktywność IBS prowadzi głównie w zakresie marketingu, public relations i szkoleń. Instytut Bankowości Spółdzielczej

7 Projekty IBS dla banków
Projekty IBS dla banków w 2008 r. Kwartalnik „Europejski Bank Spółdzielczy” Serwis internetowy Konkurs Gepardy Biznesu Konferencje Gepardów Biznesu Konkurs Bank Przyjazny Biznesowi Internetowa Baza Banków Przyjaznych Biznesowi Konkurs Najpiękniejszy Bank Spółdzielczy III Kongres Zarządzania Należnościami

8 Dzieło przedsiębiorców i inteligencji
Banki spółdzielcze powstały jako oddolne, obywatelskie inicjatywy samopomocowe przedsiębiorców i inteligencji. Najstarszy Bank Spółdzielczy w Brodnicy został założony w 1862 r. przez sędziego Mieczysława Łyskowskiego oraz 34 rzemieślników i 3 przedstawicieli inteligencji. Ks. Piotr Wawrzyniak i ks. Augustyn Szamarzewski zakładali banki spółdzielcze w Wielkopolsce, pierwszy w 1877 w Śremie. Franciszek Stefczyk, nauczyciel historii, zakładał wiejskie kasy spółdzielcze w Małopolsce, pierwszą w 1889 r. w Czernichowie.

9 150 lat w służbie lokalnym społecznościom
Banki spółdzielcze powstały jako samoobrona przeciw lichwie, szybko znalazły się w opozycji do rynku kapitałowego. W II Rzeczpospolitej spółdzielnie finansowe działały jako kasy oszczędnościowo-kredytowe, głównie na wsi. W PRL banki spółdzielcze były wspierane przez państwo, które jednak często ograniczało ich samodzielność. Obsługiwały przede wszystkim rolników i rzemiosło. Od 1975 r. ich centralą był BGŻ. W III Rzeczpospolitej banki spółdzielcze dostosowały się do gospodarki rynkowej, usamodzielniły, nastąpiła ich konsolidacja i ekspansja, także w wielkich miastach. Obok nich powstały spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe.

10 Mają ponad 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju.
6 milionów klientów 31 grudnia 2007 r. w Polsce działało 579 banków spółdzielczych zrzeszonych w trzech zrzeszeniach. Mają ponad 3900 placówek – to największa sieć w naszym kraju. Dysponują drugą co do wielkości siecią bankomatów – 1,5 tys. urządzeń. W końcu 2006 r. miały 6,2 mln klientów, prowadziły 3 mln kont osobistych i milion kont dla firm oraz wydały 700 tys. kart płatniczych. Aktywa banków spółdzielczych 31 grudnia 2007 r. wynosiły 48,9 mld zł.

11 Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych.
Nowoczesne produkty Oferta produktowa dużych banków spółdzielczych jest równie bogata jak oferta banków komercyjnych. Usługi przez internet oferuje ponad połowa banków spółdzielczych. 200 banków spółdzielczych sprzedaje polisy ubezpieczeniowe, większość we współpracy z Grupą Concordia. 111 banków spółdzielczych ma licencję na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, większość we współpracy z Union Investment TFI. 70 banków spółdzielczych oferuje leasing we współpracy z VB Leasing.

12 Dlaczego warto skorzystać z usług BS
Mają dobrą ofertę. Są przyjazne i elastyczne. Nie zostawiają klienta, gdy wpadnie w kłopoty. To banki z polskim kapitałem, nie wywożą zysków za granicę.

13 Banki spółdzielcze województwa śląskiego
W województwie śląskim działa 55 banków spółdzielczych. Wszystkie zrzeszone są z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. W końcu 2006 r. miały 287 placówek i 3,3 mld zł sumy bilansowej.

14 Największe banki spółdzielcze województwa śląskiego
10 największych banków spółdzielczych województwa śląskiego Bank Spółdzielczy w Gliwicach Mikołowski Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie Bank Spółdzielczy w Katowicach Bank Spółdzielczy w Tychach Bank Spółdzielczy w Raciborzu Bank Spółdzielczy w Gorzycach Bank Spółdzielczy w Skoczowie Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie

15 Banki spółdzielcze województwa opolskiego
W województwie opolskim działa 21 banków spółdzielczych. Większość zrzeszona jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, jeden (BS Wołczyn) jest członkiem SGB. W końcu 2006 r. miały 139 placówek i 1,3 mld zł sumy bilansowej.

16 Największe banki spółdzielcze województwa opolskiego
10 największych banków spółdzielczych województwa opolskiego Bank Spółdzielczy w Namysłowie Bank Spółdzielczy w Leśnicy Bank Spółdzielczy w Gogolinie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Bank Spółdzielczy w Prudniku Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Wołczyn Bank Spółdzielczy "BR" w Opolu

17 Cele Konkursu Gepardy Biznesu
Wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej. Promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm i banków spółdzielczych. Promowanie członków Klubu Gepardów Biznesu. Promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy. Promowanie sponsorów, partnerów i patronów medialnych konkursu.

18 Metodologia Konkursu Gepardy Biznesu
Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto), C/WK (cena do wartości księgowej) i C/PG (cena do przepływów gotówkowych) dla giełdowych branż z ostatnich dni roboczych marca. Wartość rynkowa firmy czy banku jest średnią z trzech wycen, osiągniętych z wykorzystaniem tych trzech wskaźników.

19 Wyceniliśmy wartość rynkową 10 tysięcy firm
W pierwszej edycji Konkursu Gepardy Biznesu w 2006 r. Wywiadownia Gospodarcza InfoCredit przeanalizowała wyniki finansowe ponad 7,5 tys. firm i banków spółdzielczych z całej Polski. Finałem był Bal Gepardów Biznesu w Warszawie 9 czerwca 2006 r. W drugiej edycji w 2007 r. InfoCredit policzyła wartość rynkową firm, w tym 725 z województwa śląskiego i 197 z opolskiego. Finał odbędzie się na Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w czerwcu 2008 r.

20 Misja Klubu Gepardów Biznesu
Misją Klubu Gepardów Biznesu jest wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast oraz przekonywanie ich do tego, by same siebie nawzajem wspierały. Członkiem Klubu Gepardów Biznesu może zostać przedsiębiorca lub menedżer podmiotu gospodarczego sklasyfikowanego w Konkursie Gepardy Biznesu, jeżeli wartość rynkowa tego podmiotu wzrosła o minimum 30 proc. w ciągu 2 lat, oraz ten podmiot gospodarczy.

21 Projekty Klubu Gepardów Biznesu
Konkurs Gepardy Biznesu Konferencje Gepardów Biznesu Serwis internetowy Magazyn Przedsiębiorców i Menedżerów „Gepardy Biznesu”. Program Rabatowy Tęcza ( Konkurs Złota Skarbonka - najlepszy produkt finansowy dla firm

22 Członkowie Klubu Gepardów Biznesu
15 lutego 2008 r. Klub Gepardów Biznesu liczył 502 członków: firm, banków spółdzielczych i ich menedżerów. W województwie śląskim ma 28 członków. Menedżerowie z województwa śląskiego należący do Klubu Gepardów Biznesu Leokadia Mizerska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Myszkowie Witold Kwaśniak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Andrzej Cyrankiewicz, Prezes Zarządu Chłodnie PANDA REX-IGLOKRAK Sp. z o.o. w Sosnowcu Eugeniusz Skrzypiec, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku Arkadiusz Stojecki, Główny Specjalista ds. Rozwoju Biznesu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej

23 Śląscy członkowie Klubu Gepardów Biznesu
Roman Małysz, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy AXIOM Sp. z o.o. w Bielsku-Białej Janusz Wójcik, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego INPROD Sp. z o.o. w Gliwicach Jan Kubień, Dyrektor Generalny Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu Karol Borycki, Prezes Zarządu BENTELER DISTRIBUTION POLAND Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Eugeniusz Roj, Wiceprezes Zarządu TRANSBUD-KATOWICE SA Wojciech Duda, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Bogusław Swaczyj, Prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju, Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach, Eugeniusz Skrzypiec, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku,

24 Korzyści z członkostwa w Klubie Gepardów Biznesu
Promocja w serwisie magazynie „Gepardy Biznesu” oraz na Konferencjach Gepardów Biznesu. Karta członkowska uprawniająca do rabatów w Programie Rabatowym Tęcza. Możliwość spotkania innych osób, które odniosły sukces w biznesie.

25 Najdynamiczniejsze firmy województwa śląskiego
10 najdynamiczniejszych firm województwa śląskiego według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od r. do r. (krotność) MERKURY Sp. z o.o. w Katowicach ……………… Carmen Sp. z o.o. w Jasienicy …………………………. 86 Frutina Sp. z o.o. w Katowicach ……………………….. 84 PHU Sonia Draga Sp. z o.o.. w Katowicach ………….. 70 Garcia & Bartnicki PL Sp. z o.o. w Mysłowicach …….. 55 Total Sp. z o.o. PPHU w Dąbrowie Górniczej ………… 55 GWARANT Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Katowicach 50 UNIVERSAL STAL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ……... 50 KJM GAMBRI S.J. w Mikołowie ………………………… 45 Norma Stal AG Sp. z o.o. w Mikołowie ………………… 39

26 Najcenniejsze firmy województwa śląskiego
10 najcenniejszych firm województwa śląskiego według wartość rynkowej r. [mln zł] MITTAL STEEL POLAND SA w Katowicach …………… Jastrzębska Spółka Węglowa SA w Jastrzębiu Zdroju … Fiat Auto Poland SA w Bielsku-Białej …………………… WĘGLOKOKS SA w Katowicach ……………………………6 415 Fiat - GM Powertrain Polska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY SA w Katowicach ………………………………………………….5 688 GRUPA ŻYWIEC SA w Żywcu ………………………………5 527 Farmacol SA w Katowicach ………………………………….3 865 TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie ……………………3 705 Katowicki Holding Węglowy SA w Katowicach …………….2 529

27 Najdynamiczniejsze firmy województwa opolskiego
10 najdynamiczniejszych firm województwa opolskiego według dynamiki wzrostu wartości rynkowej od r. do r. (krotność) Lukas Sp. z o.o. w Ligocie Turawskiej …………………….. 54 Bomap Sp. z o.o. w Opolu ………………………………….. 52 APC Sp. z o.o. w Opolu …………………………………….. 52 Grupa Chemii Sp. z o.o. w Opolu ………………………….. 49 B&D Sp. z o.o. w Grodkowie ……………………………….. 49 Haldex Sp. z o.o. w Kowalach ……………………………… 47 Instal-Akme Sp. z o.o. Przeds. Instalacyjno-Budowlane w Opolu ……………………………………………………….. 40 Unitube Sp. z o.o. w Zawadzkiem ………………………….. 37 Remei Polska Sp. z o.o. w Przyworach Opolskich ……….. 28 Top - Farms Nawozy Sp. z o.o. w Głubczycach ………….. 28

28 Najcenniejsze firmy województwa opolskiego
10 najcenniejszych firm województwa opolskiego według wartość rynkowej r. [mln zł] GÓRAŻDŻE CEMENT SA w Opolu ……………………… BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. w Kędzierzynie Koźlu …1 197 Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET SA w Kędzierzynie Koźlu ………………………………………….428 LHOIST OPOLWAP SA w Tarnowie Opolskim ……………. 283 ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE Sp. z o.o. w Krapkowicach ………………………………………………..260 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA w Opolu . 242 CONTIPASZ SA w Grodkowie ………………………………. 241 COROPLAST Sp. z o.o. w Dylakach ……………………….. 238 R&M INDUSTRIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o. w Krapkowicach ………………………………………………. 233 ALUPROF Sp. z o.o. w Opolu ………………………………. 218

29 Konkurs Gmina Przyjazna Biznesowi
Przyjazność gmin oceniana na podstawie ankiet od firm i banków spółdzielczych. Udział w konkursie dla gmin jest bezpłatny. Nagrodami są statuetki i logo promocyjne, w tym naniesione na tablice do wieszania przy wjeździe do gminy czy miasta. Finał ogólnopolski na Konferencji Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w czerwcu 2008 r. Wojewódzkie podsumowania na Konferencjach Gepardów Biznesu w sezonie 2008/2009

30 Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu
Dziękuję za uwagę! Jerzy Krajewski – Dyrektor Klubu Gepardów Biznesu tel./faks (22)


Pobierz ppt "Konferencja Gepardów Biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google