Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki kształcenia  Technik Górnictwa Podziemnego  Górnik Eksploatacji Podziemnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki kształcenia  Technik Górnictwa Podziemnego  Górnik Eksploatacji Podziemnej."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki kształcenia  Technik Górnictwa Podziemnego  Górnik Eksploatacji Podziemnej

2 Technik Górnictwa Podziemnego Kształcone umiejętności:  organizowanie pracy zespołu  prowadzenie i kontrolowanie robót strzałowych,  sprawdzanie i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń,  prowadzenie i kontrolowanie prac w wyrobiskach górniczych,  kierowanie transportem w kopalni,  zwalczanie zagrożeń naturalnych.

3 Możliwości edukacyjne i miejsca pracy Po ukończeniu kształcenia w technikum absolwent może kontynuować naukę na studiach związanych z górnictwem:  Politechnika Śląska w Gliwicach  Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Typowe miejsca pracy:  stanowiska górnicze na wszystkich oddziałach wydobywczych  niższy i średni dozór techniczny

4 Górnik Eksploatacji Podziemnej Po ukończeniu kształcenia w tym zawodzie absolwent musi być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych  wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż  wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych

5 Przedmioty zawodowe nauczane na kierunkach Technik Górnictwa Podziemnego oraz Górnik Eksploatacji Podziemnej  Eksploatacja złóż  Maszyny i urządzenia górnicze  Pracownia maszyn i urządzeń górniczych  Przepisy prawa w górnictwie

6 Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa Uczniowie w ciągu swojej nauki zawodowej odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz w KWK „Wujek”, a miesięczną praktykę zawodową odbywają w KWK „Mysłowice-Wesoła”, gdzie zdobywają potrzebne umiejętności praktyczne

7 Egzaminy w zawodach Technik górnictwa podziemnego Technik górnictwa podziemnego M.11 – po klasie III – część teoretyczna i praktyczna wykonywana w polu szkoleniowym M.39 – po I semestrze klasy IV- część teoretyczna i praktyczna w postaci uzupełniania dokumentacji Górnik eksploatacji podziemnej M.11 – po klasie III – część teoretyczna i praktyczna wykonywana w polu szkoleniowym

8 Konkursy, wycieczki Uczniowie kształcący się na kierunkach górniczych uroczyście obchodzą „Barbórkę”, biorą udział w konkursach górniczych oraz Olimpiadzie Wiedzy Górniczej. Swoją wiedzę poszerzają także poprzez wycieczki dydaktyczne na Politechnikę Śląską.


Pobierz ppt "Kierunki kształcenia  Technik Górnictwa Podziemnego  Górnik Eksploatacji Podziemnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google