Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technikum Zawodowe ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technikum Zawodowe ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku"— Zapis prezentacji:

1 Technikum Zawodowe ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku
Nasza strona:

2 Technikum Zawodowe jest częścią
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku ul. Zwycięstwa 28 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

3 Położenie szkoły Znajdujemy się w odległości około 300m za „Madro” idąc od dworca PKP Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

4 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
HISTORIA SZKOŁY Tradycje szkoły sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku, kiedy to w 1952 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a w 1953 roku Technikum Mleczarskie. Przez dziesięciolecia istnienia placówka zaliczana do najnowocześniejszych w kraju kształciła świetnie wykwalifikowane kadry początkowo dla przemysłu mleczarskiego, później, zgodnie z potrzebami rynku, dla wielu innych działów przemysłu spożywczego. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

5 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
WSPÓŁCZESNOŚĆ W chwili obecnej uczniowie przygotowywani SA w 2 oddziałach do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu spożywczego, w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, w handlu artykułami spożywczymi, w przedsiębiorstwach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz do prowadzenia działalności gospodarczej. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

6 Gdzie pracują nasi absolwenci:
Z tych i wielu innych firm otrzymujemy corocznie podziękowania za doskonale wykształconych pracowników szybko awansujących dzięki swemu profesjonalnemu podejście do wykonywanej pracy. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

7 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Osiągnięcia Najlepsza kadra nauczycielska i zaplecze dydaktyczne, laboratoria, pracownie językowe – wszystko to przekłada się na fakt, iż nasi uczniowie zajmują I miejsca w olimpiadach i konkursach a nasi nauczyciele są doceniani i honorowani nagrodami na terenie całego kraju. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

8 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
NAGRODY Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

9 Kształcenie zawodowe w naszym technikum oparte jest na:
Kształceniu szerokoprofilowym (w zawodzie technik technologii żywności), dzięki któremu absolwent jest przygotowany w ciągu 3 lat nauki do pracy na wielu stanowiskach z możliwością przekwalifikowania się kształceniu w zakresie wąskiej specjalizacji spośród występujących, proponowanych przez szkołę: analiza środków spożywczych przetwórstwo owocowo-warzywne przetwórstwo mleka organizacja przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego Specjalizacje te ulegają modyfikacjom zgodnie z zainteresowaniami młodzieży i potrzebami rynku pracy. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

10 FORMY KSZTAŁCENIA UCZNIÓW
Kształcenie w technikum to zajęcia teoretyczne w szkole oraz zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywane w zakładach produkcyjnych w mieście. W trakcie nauki w szkole nauczyciele wyposażają uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające zarówno zdanie egzaminu maturalnego i dalsze kontynuowanie nauki jak i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, mogą również podjąć pracę w swoim zawodzie w Polsce oraz krajach UE. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

11 Kształcenie w technikum oparte jest na:
Doborze treści nauczania i kształtowaniu postawy mobilności zawodowej umożliwiającej w przyszłości funkcjonowanie na rynku pracy (zmiana stanowiska pracy) Kształtowaniu postaw przedsiębiorczych (przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, prezentowanie siebie, własnych koncepcji, komunikacja interpersonalna) umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim w mowie i pisaniu na poziomie umożliwiającym dobrą komunikację i słownictwo fachowe umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w państwach Unii Europejskiej). Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

12 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Praktyka Zawodowa W celu zdobywania umiejętności praktycznych uczniowie technikum W klasach II, III i IV odbywają zajęcia praktyczne w ciągu 1 dnia w tygodniu w nowoczesnych zakładach przetwórstwa spożywczego na terenie miasta: AGROVITA BIAŁYSTOK SP Z O.O. CHŁODNIA BIŁAYSTOK SA SPÓŁDZIELNIA OBROTU TOWAROWEGO PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO W klasie IV odbywają 4 tygodniową praktykę zawodową w tych przedsiębiorstwach oraz w wielu innych z woj. podlaskiego. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

13 Zajęcia praktyczne stwarzają szanse:
Doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez: Pozanie nowoczesnych zasad produkcji związanych z postępem techniki i rozwojem technologii, Poznanie procesu systemów zapewnienia jakości GMP, GHP, HACCP, ISSO Skonfrontowania własnej wiedzy zawodowej i umiejętności zawodowych z oczekiwaniami pracodawcy. poznanie struktury przedsiębiorstwa i panujących w nim stosunków interpersonalnych podjęcia pracy sezonowej w przedsiębiorstwie w czasie wolnym od nauki, a w przyszłości podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu szkoły w jednym z wyżej wymienionych przedsiębiorstw Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

14 Po ukończeniu technikum
absolwenci, którzy chcą kontynuować naukę mogą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na kierunkach związanych z przetwórstwem spożywczym takich jak: technologia żywności nauka o żywności chemia spożywcza towaroznawstwo biotechnologia oraz na wielu innych uczelniach, np.: Akademia Medyczna Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia w technikum nasi uczniowie zdobywają indeksy na wyższe uczelnie już w trakcie nauki w szkole, wygrywając w Ogólnopolskich Olimpiadach. Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

15 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28
Więcej informacji na stronie: oraz pod numerami telefonów (085) oraz (085) Zapraszamy również do odwiedzin osobistych naszej szkoły, gdzie zostaniecie Państwo serdecznie przyjęci przez naszych pracowników Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

16 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

17 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

18 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28

19 Technikum Zawodowe przy ul.Zwycięstwa 28


Pobierz ppt "Technikum Zawodowe ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google